Ansvaret for uvitenhet


Ansvaret for uvitenhet
Det er en gåte hva som får to unge livsglade kvinner til ubeskyttet å telte i et land som styres etter koranens lov. Alle «vet» at man ikke bør telte i et ormebol, eller på Svalbard, uten isbjørnvakt og våpen. Noe ønske om deltakelse i en russisk rulett kan utelukkes. Da gjenstår uvitenhet. Hva er grunnen til slik uvitenhet, er omtale av temaet tabu? Forsømmelser hos reisebyrået? Eller skolen de var elever ved? Tidligere skoler? Massemedia? Foreldrene? Hva har de ikke skjønt? Er helt nødvendige kunnskaper blitt unndratt befolkningen?
Det foreligger tilstrekkelige kunnskaper om risiko og farer som vantro utsetter seg for ved besøk i de 58 landene som er medlem i OIC, Organization of Islamic Conference. Kunnskapene om det helt spesielle ved islam har vært kjent i over 1300 år. Det står i koranen, flere steder, f.eks. versene 5. og 29. i kapitel 9. Mange millioner mennesker har måttet bøte med livet, eller gjennomgått grusom tortur, eller slaveri, ved å neglisjere kunnskapene, - eller vært uvitende.
Når vi velger representanter til å styre landet er det , blant annet, for at de skal trygge borgernes sikkerhet, herunder undervise hva man bør, - og ikke bør -, gjøre for å overleve. Det er landets øverste leders ansvar for at borgerne ikke holdes i uvitenhet. Her ligger ansvaret! Skal de ta det? – og bli sittende? Eller røske opp i skoleverket og massemedia. Forlange objektivitet. I alle fall fra dem som mottar presse- og annen støtte.