Oppkjøp av runnsvengruppen


Vil oppkjøpet av 20% i runnsvengruppen komme før utbytteutbetaling? Og vil dette i så fall bety at en stor andel av utbyttet vil gå til den nye aksjonæren når nye aksjer utstedes? Vil dermed de nåværende aksjonærene måtte forvente ett lavere utbytte? Dersom utbytet derimot kommer før utstedelse vil dette være svært fordelaktig for sittende aksjonærer.