2019 tenbagger


Nickel Mauntain Ressources står foran salg af olie licensen i Tomsk.

http://se.nickelmountain.se/

https://www.avanza.se/placera/forum/forum/nickel-mountain-r.html

De uppskattade utvinningsbara reservberäkningarna är följande:

* Proved (P90) 6 296 ton
* Probable (P50) 4 350 ton
* Possible (P10) 11 963 ton
Totalt ovanstående 22 608 ton

Den utvinningsbara mängden bedöms vara 11 689 miljoner ton, som vid användningen av av en omräkningskoefficient om 7,5 motsvarar 830 miljoner fat kolvälten, vilket då är de geologiska resurserna och inte ska förväxlas med de bedömt utvinningsbara reserverna.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/09/07/nickel-mountain-nickel-mountain-geologisk-rapport-avseende-tillgangen-i-tomsk.html

MCAP 146 mio. Svenske kr. Og kursen på svenske kronen er latterlig lav. Dette bliver årets tenbagger, foruden APCL:)

Fortsætter op i dag