Slik gikk norsk luftfart i 2018

exian
11.01.2019 kl 10:21 549

Oslo 28516' + 3,8 %
Bergen 6307' + 3,2
Trondheim 4442' + 0,3
Stavanger 4262' + 2,0
Tromsø 2340' + 3,0
Sandefjord 2082' + 5,9
Bodø 1825' - 0,4
Ålesund 1131' + 5,0
Kristiansand 1061' + 2,9
Harstad/Narvik 763' + 1,0
Haugesund 621' - 2,0
Molde 435' - 9,2
Alta 387' + 1,9
Kirkenes 316' - 0,7
Kristiansund 314' + 4,8
Bardufoss 242' - 0,6
Longyearbyen 181' + 7,2
Hammerfest 173' - 11.4
Florø 142' + 0,7
Leknes 134' - 2,1
Brønnøysund 131' + 10,9
ØrstaVolda 115' + 3,3
Stokmarknes 112' - 7,7
Mo i Rana 110' - 8,8
Svolvær 104' - 3,4
Vadsø 100' - 3,2

De med under 100.000 passasjerer i 2018 er ikke tatt med.
' = 1000
exian
11.01.2019 kl 12:42 520

Norge hadde 51 flyplasser i 2018. 49 av disse hadde trafikk. 45 av disse eies av Avinor.
De mellom 100.000 passasjerer og 30.000 var :
Sogndal 86' - 5,5 %
Førde 85' - 0,5
Sandnessjøen 74' - 14,8
Mosjøen 70' - 5,2
Andøya 60' - 3,2
Lakselv 60' - 2,3
Namsos 43' + 15,2
Sandane 42' - 5,9
Rørvik 41' - 4,4
Stord 37' + 6,2
_________________________
Listen er en temperaturmåler på nasjonal aktivitet,
sentralisering, og lokale utviklingstendenser. De 10 mest trafikerte flyplassene viser fundamental vekst år etter år.
De som stakk ut prosentvis mest positivt i 2018 var :
Namsos + 15,2 %
Brønnøysund + 10,9
Longyearbyen + 7,2

Og negativt :
Sandnessjøen - 14,8 %
Hammerfest - 11,4
Molde - 9,2
Mo i Rana - 8,8
Stokmarknes - 7,7

Av de 10 største, har Harstad/Narvik fått ny Hålogalandbro. Slik at
distansen fra Narvik er 18 km kortere. Det kan hjelpe i 2019. Bodø
skal bygge ny. Det blir bedre plass til byutvikling der. Det burde kunne
hjelpe på sikt. Det er veiprosjekter i Ålesundsområdet, det burde kunne
hjelpe på sikt. Rundt Trondheim bygges det motorveier. Det burde
kunne hjelpe der. Det samme rundt Kristiansand. (Risør - Flekkefjord).
(Trenger også bedre vei inn til selve flyplassen. Bør kanskje legges under rullebanen ?).
Oslo og Bergen har nylig fått terminalutvidelser og moderniseringer, og vil vokse på dette-
Tromsø skal utvide/modernisere.
Norge er Nordens klart største luftfartsland. Og Gardermoen tredje størst nord for
Amsterdam, etter Dublin og Kastrup, om vi ser bort i fra to Moskvaflyplasser som ligger et stykke i øst.
På sikt vil Torp få Intercity-stasjon.
På sikt vil det nok bli færre flyplasser i Norge. Færre flyplasser gir bedre trafikkgrunnlag på de som er igjen.
Men flere steder er det store utfordringer på tilbringersiden.
I området mellom Trondheim og Bodø er det mange flyplasser. Men å forbedre veier,
tog, og båttransport her, er store utfordringer. Hadde internkommunikasjonen vært bedre, kunne
det ha vært færre flyplasser her.
Det samme gjelder det samlede området Lofoten, Vesterålen og Senja. Samt Sogn og Fjordane.
Videre ser det ut til at Longyearbyen sannsynligvis vil vokse på sikt. Pga. mer turisme og aktivitet
i Arktis.
Det er en god ting at Avinor kommer med tall såvidt raskt som tiende i hver måned. Noe vi har
bidratt til å få istand. Tenk om andre instanser i Norge kunne følge det eksempelet. Vi trenger
mer fersk statistikk på viktige områder. Gjerne tog, vei, ferger o.lign. Det som er relevant.

Redigert 11.01.2019 kl 12:47 Du må logge inn for å svare
exian
11.01.2019 kl 13:40 494

København for 2018 :
30.299' + 3,8 %
Som fordeler seg :
Danmark 1611' - 1,5 %
Europa 24.314' + 3,2
Interkontinental 3253' + 11,0

De 10 største destinasjoner :
London 2277' - 2,0 %
Oslo 1530' - 2,0
Stockholm 1522' + 0,3
Amsterdam 1092' + 5,6
Helsinki 944' +7,5
Paris 940' +2,9
Aalborg 845' - 1,8
Berlin 678' + 7,2
Frankfurt 668' + 2,5
Brussel 596' - 6,3

Kastrup hadde altså akkurat samme prosentvise økning
som Gardermoen i 2018, med + 3,8 %. Arlanda har svakere
tall for 2018, med rundt + 1,0 %. Og ligger bak Gardermoen.

Gardermoen har et moderne flyplasskonsept, og store utvidelsesmuligheter.
Det har slett ikke Kastrup i samme grad.

Kastrup beskriver seg selv som Nordeuropas førende internasjonale lufthavn.
Redigert 11.01.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
exian
11.01.2019 kl 21:10 449

https://www.check-in.dk/nordens-stoerste-lufthavn-ny-aarsrekord/
Her en skikkelig fornøyelig skandinavisk krangel om hvem som er størst i Skandinavia.
Ingen tvil om at Kastrup ruller seg i rollen som størst.
Men Norge er Nordens største luftfartsland og har Norden største flyselskap.