Analysehjelp?


Lurer på om noen har en god analyse Krab?

Veldig stort potensiale her. Slik jeg ser det trorjeg de klarer og gå nesten i 0 fra q1 og så tjene gode penger fra q2. Mest spennende er at de kommer opp med ny guiding for 2019. Salget har tatt fullstendig av for q4 og alt de presenterte på børsnoteringen er slått. At prisen er kun 8.5kr er billig. Emisjonskurs var 8kr og de har bare hatt positive nyheter. De har blitt dratt ned av alt forbrukslån snakket og utfordringer som er der. 2 uker til resultat og en bekreftelse hva selskapet tror om fremtiden. (Klarer de 70milion per mnd som de hadde i OKT og NOV vil de ha over 1mrd ved desember i år. Det er renteinntekter på 80 mill og det er bare 44 mill aksjer. Så tror jeg tapene ligger mye lavere ettersom de har sikkerhet i bolig for over 90 prosent av lånene. Klarer de målsetning med 50% dekning av utgifter/inntekter betyr det 0.5 kr per aksje for 2019 og 1.5kr 2020 og børsnotering og 2.5-3kr for 2021. Pe på 8-10 kan gi meget hyggelig aksjekurs.