Der Aktionaer.


Atter en ny Nel tråd. Ser at Nel begynner å få fast plass i Der Aktionaer. Forteller vel noe om den store interessen i Tyskland. Men her trenger jeg litt hjelp av noen som kan tysk. Kan noen gå inn på Der Aktionaer TV, og fortelle hva som ble sagt i analysen av Nel.
http://www.deraktionaer.de/aktie/wasserstoff-kracher-nel--das-ist-2019-wichtig-430020.htm
JosefK
11.01.2019 kl 22:32 845


Haha... Han har virkelig satt seg inn i Nel
spaggio
11.01.2019 kl 22:35 827

Hovedpoenget i artikkelen går vel på at Nel de nærmeste månedene må vise substans og konkrete kontrakter for å rettferdigjøre den høye prisingen !

Analysen på Der Aktionaer Tv?
Framtia
11.01.2019 kl 23:33 636

Wasserstoffperle Nel! Nel blir omtalt på et fantastisk vis, men forventes som nevnt å forsvare prisingen med inntekter. Sammenlignes med Tesla, som har vært priset hinsides, med vedvarende røde tall, som endelig viser grønne tall...Avtaler med store aktører nevnes i fleng og Nel anses som et firma som " can take it all!", basert på et fremtredende eksplosivt behov for deres produkter...Det nevnes Sør Korea, Yara, P2G, Alstrom, skipstrafikk og ikke minst Nikola...Hydrogen anses som en løsning innen tungtransport, der BEV'er kommer til kort på de "endeløst lange" veiene i bla. USA, der Nikola skal teppelegges med over 800H2 fyllestasjoner!
Avklaringer rundt Nikola avtalen må innfri innen april(Q2), dersom Nel ikke skal falle tilbake, noe jeg anser som lite sannsynlig?Lykke til, samtlige optimister og pessimister...