ELE - The Elements Rising Strong…;)


Senest og innen EGF

Tid: 25. januar 2019 kl. 10 Sted: Lokalene til Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo, Norge.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 Åpning av generalforsamlingen og opptak ved fortegnelse over møtende aksjeeiere

2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4 Valg av ny styreleder

5 Valg av revisor

https://www.elementasa.com/news/2018/element-asa-summons-to-extraordinary-general-meeting-on-25-january-2019

-------------------------------

Andre mulige og nærstående triggere:

(1) ADEX Lisensen AMI

(2) Produksjonsoppstart AMI

(3) IPO/Børsnotering AMI

(4) Token/plattform lansering

-------------------------------

The Elements Rising Strong!

https://www.youtube.com/watch?v=OpovjABvdAY


En God Helg ønskes Alle og Lykke til :)
Redigert 17.01.2019 kl 18:05 Du må logge inn for å svare
KMGN
11.01.2019 kl 23:16 6400

ele er en saga blott innen påske, mest sannsynligvis før.
De som solgte for 6 kr- well done
De som enda sitter med aksjen - ta lærdom


RE - Innen påske - mest sannsynligvis før...??...

Blir ikke det litt vanskelig da - om ikke helt umulig - hmm, la oss kalkulere - har du kuleramma klar?

Innvilget finansiering på 500m/nok med opsjon på ytterligere 500m/nok

https://newsweb.oslobors.no/message/450613

Av det så er det nå benyttet (2x transjer a 50m) mao 100m/nok og det over en periode på rundt 9mdr da første transje ble benyttet i begynnelsen av juni-17 og transje3 på 50m/nok ikke vil bli benyttet før tidligst i februar-19. Legger vi samme benyttelses frekvens til grunn så betyr det at halve kapitaltilgangen (500m/nok) vil være helt og fullt benyttet over en periode på (100/9 - 500/11,11) rundt 45mdr.

Mao, rundt 9mdr vil være benyttet når transje 3 trekkes så når det skjer da vil det gjenstå ytterligere 36mdr eller rundt 3 år før første halvdel av kapitaltilgangen er benyttet noe som betyr q1-2022

Så kjenner vi til at de har en opsjon på 500m/nok som da betyr ytterligere 45 mdr eller 3,75 år år med kapitaltilgang så gjenstår det og se hva de vil få til med disse pengene de neste (3 + 3,75) 6,75 årene.

Så det kan ikke være innen årets påske, ei heller innen neste års påske - Mao, kapitaltilgangen er det minste man behøver å bekymre seg om i dette caset….;)
Redigert 12.01.2019 kl 01:03 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
12.01.2019 kl 00:11 6321

Kanskje en ørliten utvanning, men den er nok marginal...

Hyggelig om "the sun is rising in the horizon".

Men - er den det?

Husk grunnregelen: Forelsk deg aldri i en aksje.Det er akkurat det som gjenstår og se - hva og ikke minst når de begynner å få inntjening slik at de kan gå vekk i fra dagens finansieringsform og over på en helt annen form for kapitaltilgang.

Som vi kjenner til så er det flere mulige inntektsbringende aktiviteter i sikte - noen nærmere enn andre:

(1) Børsnotering/IPO AMI - direkte kapital tilgang

(2) Konsentrat/Pellet produksjon AMI - direkte/Indirekte kapital tilgang

(3) CMT - eksisterende/direkte kapital tilgang

(4) Tokenisering av diverse råvarer - direkte kapital tilgang

(5) Salg/Partnerskap Mindoro - direkte/indirekte kapital tilgang

* Slik det ser ut i dag så virker det å komme i en tilnærmet slik rekkefølge.
Redigert 12.01.2019 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
KMGN
12.01.2019 kl 00:54 6263

Enda mer svada og listefyll fra HO store aksjonær. Så mye skrik og så litt ull skal man lete lenge etter. Hold deg til gullselskapet ele mele heretter.
Lille
12.01.2019 kl 09:59 6133

Trådstarter burde delt opphold med Vestrum. Det er virkelig red flag når han snur på femøringen . Hvor er det blitt av yeeees nå.
Redigert 12.01.2019 kl 10:06 Du må logge inn for å svare
nopetter
12.01.2019 kl 10:13 6105

Det er nesten så man ikke tror at det gar ant. For 2 uker siden skrev han akkurat det stikk motsatte.
KMGN
12.01.2019 kl 10:57 6063

rischioso, bytter jo mening om et selskap hyppig rett og slett fordi han trader. Orker ikke å bruke mer tid på skrullingen så jeg har valgt å blokkere han nå. Håper ALLE kan gjøre det samme slik at vi får et godt innholdsrikt forum igjen.

RE - Orker ikke å bruke mer tid på skrullingen så jeg har valgt å blokkere han nå. Håper ALLE kan gjøre det samme slik at vi får et godt innholdsrikt forum igjen.

* Hva legges i et godt og innholdsrikt forum - det blir neppe godt og innholdsrikt av at alle er enige og alle ser kun sola og alle går på en smell så alle kan trøste hverandre - det er jo en usunn massesuggesjon hvor det er nettopp massen som alltid taper over tid på børs.

Av samme grunn burde man være åpen for motsetninger for det kan være at andre ser noe man selv har oversett...;)

Du er deg selv din rake motsetning risch, ingen her er i stand til å forholde seg til det.

Både ja og nei - hvorfor?

Uten dagens finansiering så hadde sannsynligvis selskapet ikke eksistert. Gjennom denne finansieringen så har selskapet både finansielle muskler og ikke minst tid til å få frem verdiene som ligger i bakken (AMI event Mindoro) og ikke minst utvikle selskapet videre gjennom oppkjøp som vil gi umiddelbare inntekter (CMT) og på lengre sikt tokenisering av CMT sine råvarer.

Vi kan være enige om at dagens finansieringsform ikke er heldig for aksjekursen nettopp fordi den ikke vil avspeile selskapets reelle verdi, men det er ikke til å stikke under en stol at den samme finansieringsformen gir muligheter nettopp fordi den er betydelig og derfor vil vare over tid noe som igjen åpner for både muligheter og andre finansieringsformer på sikt.

Vi kan si mye om Beitnes, men gjennom å skaffe denne finansieringen så har han reddet selskapet for som vi nå vet så har ikke AMI materialisert seg så raskt som man tidligere forventet ei heller så raskt at man kunne ha overlevd som selskap uten denne finansieringen.

Det var nok kunnskapen om at tokendelen ikke ville materialisere seg gjennomm AMI sammen med forståelsen for en lengre ledetid for AMI som la grunnlaget for ideen om både CMT med tilhørende finansiering - man skal ikke se bort i fra at han i ettertid vil kunne bli genierklært for akkurat det.

Mao, på sikt vil da dagens fiansieringsform så absolutt kunne gi merverdi for selskapet og hvor raskt vil være avhengig av hvor hurtig selskapet klarer å få materialisert aktiviteter som gir inntekter og som vi kjenner til så finnes det i dag 5 mulige hvor det gjenstår og se hvilken som kommer først.

Ser man så dette i perspektiv så gir dagens prising av selskapet inngangsmuligheter som ikke ikke ville ha vært mulig uten bruk av denne finansieringsformen som alltid og uten unntak gjør ting verre før det blir bedre...:)

Fortsatt God Helg!
Redigert 12.01.2019 kl 15:27 Du må logge inn for å svare

Ikke min egen motsetning, men massens motsetning.

La oss si at vi er mange inne i en og samme bygning hvor det plutselig kommer et jordskjelv - de fleste ville ha gjemt seg i kott, skap, under bord og/eller stilt seg i døråpninger med en overhengende risk for at bygget kunne rase, men med håp om at det går bra til slutt.

Kun noen få hadde løpt ut av bygningen for å fjerne den overhengende risken og som da ikke behøvde å leve i håpet om at ting ordnet seg til slutt.

Ser du forskjellen?

Dettte kan relateres til børsen - caset er i utgangspunktet det samme, men pga andre utenforstående variabler som alt i fra krig, finanskrise, oljepris til konjuktursvingninger, arbeidsledighet, lovverk og valutautvikling for nevne noe hvor alle både hver for seg og til sammen vil ha innvirkning på verdens børser og dermed også flytte aksjekurser så har man flere muligheter:

(1) Shorte

(2) Gire

(3) Akkumulere

(4) Redusere

(5) Inngang

(6) Exit

(7) Langsiktighet

(8) Kortsiktighet

(9) Daytrading

(10) Swing trading

osv, osv....

Når så alle disse sitter og skriver på forumet så vil det også oppstå uenigheter nettopp fordi man har forskjellige oppfatninger om utviklingen videre sett i forhold til hva man vektlegger som igjen legger basis for ens posisjoneringer man har valgt å satse på som et resultat av det og som vi kjenner til så er ingenitng konstant og dermed vil også den enkelte heller ikke være det om man ikke er av den ene typen som kun kjøper, aldri selger og satser på at en eller annen gang i fremtiden så vil man få igjen veldig mye mer enn det man betalte og av samme grunn blir sittende med ned hvor man også er eksponert for risken om at kursen aldri kommer opp igjen - du vet, de som aldri kom seg ut av bygningen under jordskjelvet...

Slike ulikheter og ikke minst endringer av syn skaper naturligvis uenigheter og de som aldri bryr seg om utenforstående endringer vil naturlig nok heller ikke forstå de som bryr seg og motsatt - mer komplisert er det ikke...

Også er det viktig og få med seg at det er nettopp disse ulikhetene som utgjør forskjellene som igjen gjør børs til børs for om alle skulle ha tenkt likt så ville ikke børsen fungert - mao, vi er alle like viktige selv om vi er aldri så uenige...;)
Redigert 12.01.2019 kl 16:03 Du må logge inn for å svare
SR99
12.01.2019 kl 18:44 5747

Det er ledelsens oppgave å drive frem verdiene i et selskap, bør det ikke stilles spørsmålstegn om denne ledelsen faktisk har kompetansen og de rette kontaktene til å gjennomføre selskapets planer?
Samtidig er det styrets oppgave å ta vare på aksjonærversiene, samme spørsmål her? Når både styre og ledelse genererer så lite info samtidig som selskapet ikke går fremover og aksjeverdien snart når et nullpunkt bør det vurderes om det faktisk er fremtid i selskapet, alle har hittil feilet. Styret skal sette ned foten hvis utsiktene til inntekt ikke genereres ihht signalisert til aksjonærene.
Det er heller ikke riktig at selskapet er sikret videre drift, selv med finansiering skal det være en realistisk plan for videre drift. Oppløsning av selskapet pga endret fremtidsutsikter er høyst reelt, og helt korrekt avgjørelse dersom styret ser problemer med gjennomføringen av selskapets planer.
12.01.2019 kl 19:12 5726

det er vel ganske så klart hva som er planene fremover...
SR99
12.01.2019 kl 21:58 5622

Selskapet er definitivt god på planer.
Nå er det vel ingen som hittil har blitt rik av en plan!
Spørsmålet er heller hvorvidt de involverte klarer å realisere planene.
Planene til ELE er der, så får vi se om det klarer å få noe ut av det?
nopetter
12.01.2019 kl 23:08 5563

Meld dere på dette kurset så prater dere i ettertid

PRAKTISK BRUK AV BLOCKCHAIN
Blockchain-teknologien muliggjør nye forretningsmodeller som kan endre din bransje for all fremtid.
Store internasjonale banker, globale forsikringsselskap, rederier og oljegiganter satser store beløp på Blockchain. Eiendomsbransjen, jus, helse er andre bransjer som er godt i gang med teknologien.

Hvordan vil din bransje endres av Blockchain-teknologien?

Hvilke fordeler har din bedrift av å benytte Blockchain?

https://www.hegnar.no/event
Redigert 12.01.2019 kl 23:11 Du må logge inn for å svare
oivindl
13.01.2019 kl 12:31 5398

Rischioso:"Hva legges i et godt og innholdsrikt forum - det blir neppe godt og innholdsrikt av at alle er enige og alle ser kun sola og alle går på en smell"

Om du tror at mange frustreres over dine innlegg fordi du er uenig, har du misforstått totalt.

Hvis du tror at et innholdsrikt forum inkluderer dine innlegg som nærmest aldri gjelder de forskjellige case, men nærmest alltid gjelder andre skribenter tatt ut av en sammenheng er noe annet enn tomrom mellom innlegg av betydning så har du nok missforstått totalt...:)

Så heretter skal innleggene dine forbli ubesvart fra min side frem til de omhandler case og ikke andre skribenter...

TOKEN

Det siste selskapet har oppdatert når det kommer til Block Chain/token er at det er planlagt launch senest i første halvdel av 2019

LES - Element ASA (Element) published the Whitepaper related to the planned IRON Token Generating Event in July. In parallel, Element has continued to structure the ELMT SmartCommodity® platform token (previously referred to as the ELE token). Due to the rapidly moving regulatory environment surrounding crypto currencies and lack of clarity under International Financial Reporting Standard (IFRS), Element has decided to postpone the contemplated launch of the IRON and ELMT tokens until the company has completed the verification of all relevant legal, regulatory and accounting requirements. Element estimates to launch ultimo H1 2019.

* Her kjenner vi til at WP er blitt meldt ferdig og at en token lansering kan bli meldt når som helst i løpet av første halvdel nå i 2019 - en strukturert og bredere token plattform enn den man først planla for mange forskjellige råvarer og er dermed verken dedikert eller avhengig av AMI noe som gir flere muligheter.

ADEX Lisensen

LES - During the third quarter Ambershaw Metallics Inc (AMI) started the process of obtaining the Advanced Exploration Permit (AdEx) with ENDM in Ontario, Canada to enable sample extraction of 100,000 tons of mineralized ore. Following the quarter AMI participated an Inter-agency panel meeting and estimates receiving the AdEx during Q1 2019.

* Q1 er som kjent i denne perioden (Jan - mars) og av samme grunn kan en melding tikke inn hvilken dag som helst.

CMT

LES - During the third quarter, Element entered into a call option agreement to acquire 50% of a controlling stake in Compagnie Minière de Touissi (CMT) in Morocco with Auplata S.A. as a 50/50 JV partner. CMT has fully financed the largest shaft in North Africa, scheduled to start production in 2020.

* Vi kjenner til at CMT har betydelige eksisterende inntekter og at fortløpende kjøp av eierandeler vil medføre tilhørende og prompte inntekter

MINDORO

LES - Following the third quarter the company has decided to commence work to build a semi-industrial pilot plant and process 500 tons of nickel ore from the Mindoro deposit using CRSM technology. The company completed lab tests which successfully resulted in upgrading the low-grade Mindoro nickel ore in June 2017. If successful in a semi-industrial test the CRSM technology will give grounds for a new business model with heavily reduced capex, lower break-even and considerably more environmentally friendly production.

* Her vil jeg tro at det vil kunne trekke ut i tid når det kommer til produksjon, men et eventuelt salg eller partnerskap kan komme tidligere.

https://newsweb.oslobors.no/message/464797
Redigert 13.01.2019 kl 18:27 Du må logge inn for å svare
FAR100
13.01.2019 kl 18:58 5170

Token og ADEX ble ikke noe av og er utsatt til ubestemt tid. Token kan ikke realiseres før produksjon start. Adex er bare prøvetesting og ikke kommersielt.
Det er lenge til, minst 2 år, til ELE ser noe inntekter fra CMT og Mindoro. Begge er store kostnader og krever mye penger.
Revisor er utsatt, ingen tar denne jobben, ingen seriøs firma vil være med. her er det noen lik som vil dukke opp etterhvert. Storvestre sitt forslag til styreleder ble ikke noe av. det er knapt to uker igjen til ABO konvertering og 100 millioner nye aksjer.
Så tror 20 øre er mye nærmere enn 1 kr.

Redigert 13.01.2019 kl 18:59 Du må logge inn for å svare
nopetter
13.01.2019 kl 20:30 5090

Ikke rart eks styrelederen trives på Malta hele landet og det politiske systemet er gjennom korrupt der journalister som stiller vanskelige spørsmål blir tatt av dage. Derfor er det fritt fram for slike skapninger som eks styrelederen.


https://www.cbsnews.com/news/inside-the-corruption-allegations-plaguing-malta-60-minutes/
Redigert 13.01.2019 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
13.01.2019 kl 20:59 5054

nå er han jo ikkke styreleder lenger så kanskje man skal slutte å spekulere så mye i svindelprat om en som ikke er relevant lenger slik sett?
nopetter
13.01.2019 kl 21:00 5055

Er ikke han betalt konsulent for selskapet?
KMGN
13.01.2019 kl 21:03 5049

Mulig ele kan få et oppsving før døden som mange gamle døende mennesker ofte får, men å satse på det er rett og slett galskap. STAY AWAY.
13.01.2019 kl 21:06 5040

her er det bare å handle mens det ennå er billig. milliardverdiene ligger der og ventes å hentes opp ! Det er knallbra!
Møre75
13.01.2019 kl 21:12 5037

Ser jo unektelig bra ut
13.01.2019 kl 21:20 5025

ja det er jo det det gjør!

RE - Token og ADEX ble ikke noe av og er utsatt til ubestemt tid. Token kan ikke realiseres før produksjon start. Adex er bare prøvetesting og ikke kommersielt.

* Token er estimert i løpet av første halvår og ADEX er estimert å komme nå i q1 noe jeg har lagt ved linker til i innlegget over.

* Token kan så absolutt realiseres før prod start AMI da den etter å ha blitt strukturert ikke er avhengig av AMI, men vil være en plattform for mange råvarer hvor andre enn selskapet er produsenter.

* ADEX lisensen er en prøvelisens til bruk for markedsføring, men det er jo kommersielt da markedsføring er som kjent forstadiet til salg hvor det er planlagt å utvide begrensningen på 100.000tonn.

RE - Det er lenge til, minst 2 år, til ELE ser noe inntekter fra CMT og Mindoro. Begge er store kostnader og krever mye penger.

* Inntekter vil komme i takt med kjøp av eierandeler for CMT har store overskudd pr i dag som fordeles prosentvis basert på eierandel så inntektene er nære og vil øke fortløpende.

* Mindoro er ute i det blå og får komme som en bonus enten gjennom salg eller partnerskap.

* CMT andelen er finansiert så den er uansett i boks.

RE - Revisor er utsatt, ingen tar denne jobben, ingen seriøs firma vil være med. her er det noen lik som vil dukke opp etterhvert.

* Revisor er rett rundt hjørnet og kan bli meldt når som helst - det er kun gått 1 måned siden revisor formelt avtrådte noe som er for kort tid å regne i denne sammenheng.

https://newsweb.oslobors.no/message/466637

RE - Storvestre sitt forslag til styreleder ble ikke noe av.

* Ny styreleder er nominert og vil formelt bli innsatt på EGF nå den 25. januar.

https://www.elementasa.com/news/2018/element-asa-thomas-christensen-innstilles-som-ny-styreleder

RE - det er knapt to uker igjen til ABO konvertering og 100 millioner nye aksjer. Så tror 20 øre er mye nærmere enn 1 kr.

* Fra selskapets side så vil det ikke være behov for å trekke transje 3 nå da de har rundt 15m/usd i cash. Transje 3 kan trekkes av enten ABO eller selskapet tidligst 1 februar, men når det faktisk vil skje gjenstår og se - og i mellomtiden kan mye skje som vil kunne trigge kursen. Vi må heller ikke glemme at ABO også har insentiver om å løfte kursen da de har liggende en mengde med ubenyttede warrats på 2,3nok - 4,5nok og 5,5nok så gjenstår det og se når de sikter den veien....:)
Redigert 14.01.2019 kl 00:22 Du må logge inn for å svare
Lille
13.01.2019 kl 23:53 4933

Hva med asset of proof tullet du har gnålet med flere ganger på Dette forumet Risch.

Lille,

tunga rett i munn og det er ikke tull...;)

Kravet om Proof of asset kommer ikke til anvendelse når det gjelder andre råvareprodusenter som eier og produserer og som da skal benytte plattformen.

Det vil kun være relevant der man ennå ikke er eier eller ikke eier nok og for ELE så snakker vi da om CMT (siden AMI ikke er tenkt pr nå). Når eierandelene i CMT stiger så vil ELE kunne tokenisere råvarene hos CMT og som vi kjenner til så er det inngått JV mellom ELE og Auplata så det er deres eierandeler samlet som vil regnes og derfor vil de oppnå proof of asset raskere enn om det var kun deres eierandel som var tellende - men de er ikke der på en stund.
nopetter
14.01.2019 kl 00:26 4896

Egentlig korrekt ris fordi asset of proof skal beskrives i WP noe de ikke har gjort i AMI sitt henseende da de ikke ble nevnt WP. derfor må hele WP "omskrives" når de skal ta med FE 68 og eventuelt CMT sine råvarer hvis da ikke hele dealen blir skrotet

dette er egentlig bare en protokoll som sporer eiendeler fra leverandøren til varehuset på en gjennomsiktig og sikker måte via plafformen i blockchain teknologien

Det må lages et WP for hver råvare som skal tokeniseres - de har nå vært igjennom prosessen med WP en gang så det er ikke den som vil være en utfordring - utfordringen ligger i det regulatoriske og det er der proof of asset kommer inn hvor det må dokumenteres før de får grønt lys av FT for lansering.

Dette er jo uansett noe som ligger frem i tid for ELE med CMT, men heller kort frem til å kunne tilby plattformen slik at andre som har ting på stell med tanke på eierskap som vil kunne benytte plattformen slik at ELE vil kunne begynne å få inntekter på kommisjonsbasis frem til de kan tokenisere sine egne råvarer.

Jeg snakker her om en fullverdig asset token og ikke en asset linked utility token som ikke blir nevneverdig berørt av det regulatoriske.
nopetter
14.01.2019 kl 00:50 4860

alt annet er det bare å skrote, hvis dem ikke nå klarer å realisere en asset backed token iallfall i FE 68 da er det bare å legge ned hele konseptet. husk at FT og EU sine lov organer skal godkjenne dette før de får grønt lys for asset backed token (ABT) konseptet i salgs øyemed til markedet, de fikk ikke lov å bruke benevnelsen ABT av FT i dette WP noe som var helt korrekt av tilsynet. ergo MÅ de komme med et nytt WP der de kan garantere leveranser av råvarene til leverandørene ved kjøp av tokens. proof of assets er vel en del av dette

Jepp, så det blir spennende og se hva de kommer opp med, men først ny CEO og revisor så ADEX lisensen så token og alt dette er estimert å skje fortløpende den nærmeste tiden hvor det også er viktig å huske på at overtagelse av den eksisterende CMT gjelden utgjør hele 40% av kjøpesummen og gjennom det så vil de kunne møte proof of asset langt tidligere hvor man også pronte får 40% av inntektene:

https://newsweb.oslobors.no/message/452972

Og deretter blir det betaling for flere CMT andeler hvor man for hver andel vil få tilsvarende prosentvis økning i inntektene.

Børsnoteringen/IPO av AMI vil nok være linket til ADEX lisensen og kan derfor komme raskere enn det vi først så for oss.
nopetter
14.01.2019 kl 01:42 4825

da må de bruke andre inntekskilder enn BO til resten av CMT. 7 transjer til utover transje 3 går ikke

Det er vel her børsnoteringen/IPO av AMI, Tokenisering av CMT råvarer og/eller pelletsprod AMI vil kunne endre akkurat det så det mangler i alle fall ikke på muligheter, men så gjenstår det se når.

Nå får i alle fall selskapet en CEO som vil kunne konsentrere seg 100% om mulighetene og ikke som den forrige som var involvert i flere hundre andre selskaper alt i fra kondomsalg til cannabis med mer hvor engasjementet i ELE fikk tilsvarende mindre fokus...
Redigert 14.01.2019 kl 02:13 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
14.01.2019 kl 08:37 4664

Ja, og man får se hvor mye Element det er uten Beitnes.
nopetter
14.01.2019 kl 09:35 4589

da klarer ikke BO å mose aksjen mer noe særlig under 0,7 med de ca 3,1 de hadde innestående t.o.m. onsdag i forrige uke. tipper de er under 3 mill p.t. hvis det kommer et lite rush opp da er de ute med transje 2 i denne uken. og dvs. at de ikke har planer om å løse inn låne aksjene i WNF