Managementbuffer -- kun for NOFI?


Hei,

Jeg har et par spørsmål ifm. siste børsmelding. Er NOFI den eneste banken som har fått krav om å sette av 3 prosent til "managementbuffer"? Hvordan kan det i så fall forsvares?

Det står også at kjernekapitalkravet økes til 15,9 prosent. Er det standard for bransjen?

Bra spørsmål..

følger.
jacuzzi
12.01.2019 kl 15:50 456

Det er betingelser for å kunne kjøpe tilbake aksjer. Ikke aktuelt for de andre bankene nå.