Blueberry capital om Komplett bank


Blueberry capital har bra info om KOMP og nofi på sin facebook side. Her er et av postene:

KOMPLETT BANK (BUY - TP 24 NOK) Noen grunner til at jeg tror aksjen kan bli en god investering fremover: 1) VERDSETTELSE Om et par måneder vil investorene prise aksjen på 2019 tall. Da prises aksjen til en PE på under 7 som indikerer negativ vekst. Det skjer ikke! Pris/Bok estimeres til 1.6, mens lønnsomheten ved ROE er stigende til over 25%. Selskapet har vært overkapitalisert siden børsnoteringen og derfor har lønnsomheten vært midlertidig lav i 2018. En tommelfinger regel ved 10% avkastningskrav er at ROE på 25% gir Pris/Bok på 2.5 for et case med null vekst. Men hva om selskapet også vokser? 2) VEKST Komplett Bank kommer til å vokse organisk med over 25% i 2018 og 2019. Sannsynligvis vil selskapet vokse tosifret inn mot 2025. Selskapet utvider innenfor flere forretningsområder og ekspanderer til flere land i Norden. Det er få, om noen case, som kan matche dette på Oslo Børs, hvis man også hensyntar hvilken lønnsomhet de har på veksten. 3) EGENKAPITAL Selskapet har en sterk kapitalposisjon. Fra Q2 har de også inngått avtale med inkasso- selskapet Axactor om å selge misligholdte lån på en månedlig basis. Dette medfører at balansen ryddes opp løpende, hvilket frigjør mer kapital og ressurser til kjernevirksomheten. Avtalen er nok klart mest lønnsom for Komplett Bank, hvis ikke hadde det ikke vært noe poeng for dem å inngå denne. 4 og 5) MANAGEMENT Daglig leder Raimond Pettersen er en av nestorene i consumer finance i Norden. Han var med å starte opp Bankia Bank som ble solgt til Santander i 2005, var deretter CFO i Santanders nordiske virksomhet før han ble leder av Bank 2 i 2010. Som selskapets tredje største aksjonær, med verdier til 130M kr, har han «skin in the game» så det holder. Mange ledere uten store aksjeposter ønsker ofte å vokse bedriften fortere enn hva som ofte er ansvarlig, men for Komplett Banks tilfelle kan jeg ikke se for meg at dette vil skje. Skulle det komme noen strategiske transaksjoner vil dette derfor være innvannende for dagens aksjonærer. 6) BRANSJELØNNSOMHET Consumer finance har vært en lønnsom bransje i Norge og utlandet over lang tid. Store banker har ofte kviet seg for å operere i dette markedet under eget brand, men heller markedsført produktet med en separat logo (f.eks. benytter DNB seg av merkevaren Cresco). Når det gjelder kredittkort tjener dog etablerte banker mye på dette under egen logo. Selv om konkurransen er hardere enn på lenge er det ingen tegn til at rentemarginen til Komplett Bank blir påvirket. Det er ofte andre faktorer enn pris som avgjør konkurranseposisjonen (f.eks. hvilken plattform man tilhører). 7) CORPORATE GOVERNANCE Ikke opplevd noe som tilsier at selskapet ikke følger god norsk eierskapsstyring. 8) LIKVIDITET Aksjen var eksepsjonelt populær under børsnoteringen i november i fjor. Siden da har omsetningen vært dårlig, men den har tatt seg opp i august på stigende børskurser. Dette pleier i seg selv å være et positivt tegn da investoretterspørselen åpenbart er til stede nå. En av hovedgrunnene er nok at rabatten til Bank Norwegian har blitt så stor at noen investorer skjønner at den relative prisingen er for stor. 9) TRIGGER Aksjen lagger Bank Norwegian signifikant i 2018 (se graf over) og det er ingen grunn til at aksjen ikke skal prises på samme multipler som NOFI gjør (~PE 9 for 2019). Sannsynligvis vil aksjen også få en prisingspremie når det nye Point-Of-Sales segmentet begynner å generere en substansiell del av inntjeningen. Denne delen av virksomheten kan i et bra marked bli verdsatt opp mot PE 25, som gir en snitt PE på 14 hvis 25% av inntjeningen kommer fra denne delen av virksomheten (da er resten av banken verdsatt til PE 10). Skjer dette vil kursen doble seg. Videre så meldes det at flere svenske banker er på oppkjøpsjakt i consumer finance segmentet samtidig som private equity firmaet Nordic Capital allerede har gjort flere svenske kjøp på multipler langt over hva NOFI og KOMP prises til i dag. Jeg legger ikke til grunn at dette skjer da Canica er største eier i Komplett Bank og har en strategisk interesse i at Komplett Bank står fritt. Men et oppkjøp
https://www.facebook.com/blueberrycapital/posts/494854777644048
Røsk
12.01.2019 kl 21:26 4034

Veldig bra innlegg og kunne ikke vært mer enig. Verdt å merke seg at dette er fra slutten av august.. med dagens prising så er caset brennvarmt. Det er sef noen som kommer å si "men hva med Q3 og tapene"? De burde gå et lynkurs på enten nett eller på BI hva gjelder regnskapsregler for IFRS9. Når de har forstått at dette er regnskapstekniske tap/avsetninger som vil jevne seg ut med tiden vil nok også kursen få ben å gå på. Så har du de som løfter frem reguleringer. Vekst i bransjen på 5-10% neste år vil nok være realistisk og noe myndighetene kan svelge. Komp vil garantert ligge på 10% i Norge og følge markedsveksten ettersom de er en av en håndfull selskaper som satser og er synlige. De vil også ta markedsandeler fra andre selskaper i Norge og derfor er jeg temmelig sikker på at de vil vokse mer enn markedet i Norge. Så kommer veksten i utlandet. Denne vil ligge langt høyere. Tipper derfor vi ser en vekst på ca 25-30% hvert år frem til 2025 totalt for butikken.
Tror ikke Komp er første ut som blir kjøpt opp. Her ligger nok insta og mono klare som lavthengende epler.
Redigert 12.01.2019 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
biolante
12.01.2019 kl 21:30 4029

Nå som de mest innlysende utenlandske markedene er tatt (Finland, Sverige), hvor ellers vil det være logisk for KOMP å ekspandere? Island er for lite, Danmark for komplisert, og betalingsviljen nedover i Europa blir vel dårligere og dårligere jo lenger Sør man kommer?

En fremgangsmåte slik MONO har gjort med å knytte til seg Widerøe, eller andre aktører som har en kundemasse som logisk sett kan tilbys kreditt, kan være en grei måte å maksimere Norge\Finland\Sverige. Irriterer meg ennå at det var MONO som landet dealen med Widerøe.
Redigert 12.01.2019 kl 21:32 Du må logge inn for å svare
jacuzzi
12.01.2019 kl 21:40 4017

Komp er jo knyttet til komplett sine kunder. Elektronikk handelen passer bra ift rask og lett tilgjengelig kreditt.
Røsk
12.01.2019 kl 23:49 3957

Om komp skal ekspandere så tipper jeg neste land ut er Tyskland. Komplett gruppen eier Comtech.de som er en webshop for elektronikk. Omsetter for ca 1,5 mrd. Comtech er relativt små i Tyskald hvor markedet er dominert av Amazon og Mediamarkt. Om man ser på de tyske forbrukerne så er de ganske like de norske hva gjelder holdning og forpliktelser til gjeld (vet en av bankene som har gjort undersøkelser på netopp dette) Dog litt usikker på det Tyske lovverket. Tipper derfor det ikke er mange år til vi ser et pilotprosjekt her.
Røsk
13.01.2019 kl 12:49 3802

Litt om det tyske markedet:
Consumer Credit in Germany decreased to 232195 EUR Million in the third quarter of 2018 from 238144 EUR Million in the second quarter of 2018. Consumer Credit in Germany averaged 144783.83 EUR Million from 1968 until 2018, reaching an all time high of 239327 EUR Million in the first quarter of 2018 and a record low of 10926 EUR Million in the fourth quarter of 1968.

The German economy will likely remain in a sweet spot in 2018 and 2019, with above potential GDP growth of 2.2% and 1.7%, respectively. The agency says, though, that with unfavourable demographic trends ahead and employment growth likely to slow, economic growth could be dampened.

The longest period in German house price appreciation is set to continue. House prices will likely continue to rise at a solid pace in 2018, given continuing favourable fundamentals, according to Moody's. Although key affordability indicators have deteriorated in recent years as a result, they are still better than long-term averages and levels seen in other EU/OECD countries.

German consumer credit risk indicators remain sound. "Multiple metrics -- like the debt to GDP ratio or private household leverage -- show continuous long-term improvements in Germany, driven by economic growth and a sound labour market," says Frank Cerveny, Vice President and Senior Research Analyst at Moody's. "Consumer debt in Germany is also benefitting from a dominance in fixed-rate consumer products, immunising borrowers against future rate hikes. In January 2018, around 80% of domestic housing loan stock have fixed rate periods of five years or more."

Moody's also notes an "East-West" and "North-South" divide in terms of household economic strength, with large differences in regional unemployment rates and uneven distribution of consumer credit risk across federal states.

German consumer credit performance indicators are strong too, showing stable debt repayment behaviour, amid broadly even overindebtedness metrics.

Against that background, Moody's expects German consumer loan performance to remain strong. "Delinquencies and cumulative defaults for German auto loan and auto lease ABS, currently at 0.26% and 0.36%, remain lower than the average across Europe, the Middle East and Africa (EMEA), with 0.32% and 0.57%, respectively" says Gaby Trinkaus, Vice President and Senior Analyst at Moody's, who co-authored the report.

Moody's also expects overall RMBS performance to be positive, given low interest rates, low unemployment and strong house price appreciation.

Redigert 13.01.2019 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
jacuzzi
13.01.2019 kl 14:16 3761

Er nok flere år frem før de begynner med lån i euro sonen. De er fersk aktør både i Sverige og Finland så blir nok å fylle på der veksten kommer i norden. Jeg ser potensialet er størst hvis de får flere større partnere på POS produktet, da kan de øke lønnsomhet og volum prosentielt mer enn konkurrentene.
jacuzzi
15.01.2019 kl 22:47 3485

Ceo erstattes av Cfo Haglund. Han er dyktig, hva tenker dere om dette?
jacuzzi
15.01.2019 kl 22:53 3471

Totale nettolån endte på rundt 7,85 milliarder kroner i perioden som endte i desember 2018. Justert for valutaeffekter var beløpet på 7,73 milliarder kroner.

Det er under den tidligere prognosen på 8,0–8,3 milliarder kroner.

De lavere enn ventede nettolånene var et resultat av lavere lånevekst i desember, drevet av lavere salg i andre halvdel av måneden, kombinert med høyere amortiseringsnivåer hovedsakelig grunnet sesongeffekter, skriver selskapet.

Ellers skriver selskapet at det vil rapportere høyere lønnsomhet, lavere tap på lån og lavere netto lånevekst for fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før.


Vel jeg tar gjerne lavere vekst mot høyere lønnsomhet og lavere tap.

Alle konsumerbanker vil levere lavere vekst.
Det er myndighetenes mål.
Flere banker vil flytte for å få europeiske betingelser.
Veksten vil deretter ta seg opp igjen.
At Komp kom med foreløpige tall nå var selvsagt grunnet avgangen til Raymond, og for å hindre spekulasjoner om dårlig resultat i Q4 .

Oppdateringen var etter mitt skjønn positiv.
Lavere vekst kombinert med lavere tap og bedre lønnsomhet, en villet utvikling.
Veksten har jo vært hesblesende og at det nå fokuseres på drift , nye produkter og å redusere mislighold vil vises i aksjekursen fremover.

Slutter meg til Jacuzzis siste setning.
Redigert 15.01.2019 kl 23:05 Du må logge inn for å svare
jacuzzi
15.01.2019 kl 23:07 3429

Ja det var bra de ikke lot det bli usikkerhet hva q4 kunne bli ift ceo. Ser inntektene øker 10% som forrige kvartal. Kontroll på tapene var det viktigste her synest jeg.

To ting
1. Toppsjefen ble sparket
2. Utlånsveksten er lavere enn forventet

Hvis markedet er en smule rasjonelt så blir det 10% rimeligere å kjøpe KOMP i morgen. Komplett Bank vil forbli B-vare så lenge det finnes langt mer effektive forretningsmodeller ala Bank Norwegian.

Eric
jacuzzi
15.01.2019 kl 23:23 3383

Lavere utlån skjedde siste halvdel desember altså juleferien med få virke dager. Rasjonelt skal komp prises opp på økt lønnsomhet og lavere tap. Forretnings modellen som partner med nordens største ehandel selskap er fremtids rettet så det holder.

På bakgrunn av foreløpige tall, som var oppløftende mht det som uroet markedet etter Q3, nemlig tapsutviklingen, synes jeg bankens grep er veldig fornuftige.
Ned med veksten, og reduksjon av mislighold gir sterkere lønnsomhet.

Bankene har redusert markedsføringen betydelig det siste, neste bare Remember so m holder på.
I 2017 brukte Komp 80 mill på markedsføring og tapene var ca 120 mill.
Med lavere vekst vil markedsføringskost dramatisk reduseres og også tap.
Men rentenettoen vil stige når alle strammer inn.
Jeg forventer betydelig bedring i resultatet og styrking av ek.
Med lavere vekst forsvinner emisjonsbehovet og utbytter nærmer seg.
Redigert 15.01.2019 kl 23:30 Du må logge inn for å svare
Jadaok
15.01.2019 kl 23:33 3352

Dette her tolker jeg også meget positivt. PE ligger vel på ca 5-6. Og i et firma som fortsatt vil vokse. Er ikke det latterlig billig?
jacuzzi
15.01.2019 kl 23:41 3338

Konsesus er eps 1.95 for 2018. Med 26mnok høyere inntekt og lavere tap, tror jeg de klarer 100mnok på bunnen og innfrir forventningene.
Matmons
15.01.2019 kl 23:45 3333

Tror du tar feil men hensyn til 10% ned , men de rører igjen .
Ikke slik som forrige gang, men de feiler på guidingen og roter med når tid tallene legges frem
Det skaper ingen tillit når de støtt roter og rører slik
Håper for guds skyld NOFI holder seg til den nye tidsplanen , de har jo alt røra med den i år.
At veksten tas ned er som ventet , men når netto går så mye opp så kan ikke det være negativt
Håper samme skjer i NOFI
biolante
16.01.2019 kl 06:34 3159

"Komplett Bank continues to launch new products, in line with its strategic
roadmap for product-wise and geographical expansion.

EUR denominated deposits in Germany were launched in the quarter followed by
credit cards in Sweden in early 2019. In addition, we are now accepting
applications for credit cards in Finland. With these new product launches we are
now even better positioned for continued diversified growth and value creation
in 2019 and beyond, Mr. Haglund continued."

Kan tyde på at han over her som skrev at Tyskland er neste ut får rett. I så fall bra at de strammer inn forretningsmodellen og minimerer tapene før de går inn i et slikt gigantisk marked.
MJ
16.01.2019 kl 07:38 3074

Ja, for å være ærlig så forsto jeg ikke helt den her. Komplett Bank er vel ikke i Tyskland, er de? Forstår ikke helt hvordan det er mulig med med innskudd da. Er det slik at folk i Tyskland kan nå sette inn penger inn i en vanlig sparekonto, uten å ha muligheten til å ta opp lån? Dette ville i så fall vært ekstremt rart. Jeg var nettopp inne på den finske siden, og det står ingenting om sparekonto der, og de bruker jo Euro.
jacuzzi
16.01.2019 kl 08:03 3027

Det var meldt tidligere at de skulle etablere innskudd i euro for å redusere kost ift valuta effekter. Positivt at det ble Tyskland, ser for meg utlån der etterhvert og POS gjennom Comtech.

Euro-innskudd i Tyskland går gjennom en broker som heter Raisin.
Komplett Bank har ikke egen virksomhet i Tyskland.

Monobank bruker også Raisin for innskudd og funding av Euro-lån.

Raisin innskudd kan typisk skaffe innskudd til 1 prosentpoeng lavere rente i Tyskland enn tilsvarende i Finland.
Så dette er et kostnadsbesparende tiltak.
Redigert 16.01.2019 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

e såkalte subprimelånene i USA anses som hovedårsak til finanskrisen for ti år siden, og en av årsakene til at disse lånene var av så dårlig kvalitet, var den såkalte «originate and distribute»-modellen, hvor kredittgiver like etter utbetaling selger lånet videre til finansielle investorer, gjerne etter å ha «pakket» lånene i kompliserte strukturer med fancy navn. Denne modellen feilet fullstendig, fordi kredittgiverne var mer opptatt av å maksimere utlånsvolum enn av å låne til kredittverdige kunder. Investorene fant etter hvert ut at de betalte altfor mye for lån av elendig kvalitet.

Forbrukslånsbankene i Norge driver med en variant av denne modellen: Bankene kvitter seg med problemene ved å selge lånene når de misligholdes.

For eksempel har Monobank og Komplett Bank inngått såkalte forward flow avtaler med Axactor, hvilket betyr at de selger lånene etter hvert som de misligholdes.

Prisene inkassoselskapene betaler for disse lånene, må anses å være særdeles gode, sett fra selgers synsvinkel. DN rapporterte i november at tidligere leder av Oljefondet, Knut N. Kjær, har gått inn på eiersiden i et selskap som blant annet skal formidle forbrukslån. Dette selskapet har inngått avtale med Lindorff Capital om å selge misligholdte lån til en fast pris mellom 72 og 90 prosent av pålydende verdi.

Med slike priser er det jo ikke rart at bankene låner ut penger i øst og vest.

Hvorfor betaler inkassoselskapene så høye priser?

Delvis fordi det er mange aktører som konkurrerer om å kjøpe porteføljer, og alle ønsker vekst. En annen faktor er at lønnsveksten i Norge har vært eksepsjonelt høy de siste 25 år, hvilket betyr at de historiske tapene på forbrukslån har vært veldig lave.

Jeg mistenker at inkassoselskapenes modeller for vurdering av misligholdte forbrukslån ikke vil fungere i lavkonjunktur.

Å vurdere kvaliteten på de kjøpte porteføljene er ingen lett oppgave for utenforstående. Mens banker gir omfattende informasjon om sine utlån, finner jeg lite relevante data i inkassoselskapene. For eksempel vet vi ikke hvor mye lånene er verdsatt til i forhold til utestående krav, og det finnes ingen informasjon som viser hvor lang tid kundene er på etterskudd med sine betalinger.

Ønsker ledelsen å manipulere regnskapene, oppdager neppe analytikere og investorer det før det er for sent.

Det som klart fremkommer fra selskapenes regnskaper er at mange har økt belåningen betydelig de senere år som følge av betydelige porteføljekjøp; for eksempel er rentebærende gjeld over ti ganger driftsresultatet (ebitda) i Axactor. At aksjekursene til Axactor, B2Holding og Intrum falt mellom 30 og 40 prosent i fjor forteller om økt nervøsitet blant investorene.

Så hvem er det som har lånt ut penger til disse selskapene?

I noen tilfeller, særlig ved porteføljekjøp fra søreuropeiske banker, har selger finansiert deler av kjøpesummen.

Obligasjonsmarkedet er en viktig kilde, og det anser i økende grad lån til inkassoselskaper som høy risiko. Axactor måtte for eksempel betale 700 punkter over Euribor for et treårs eurolån i fjor, og likevel handles obligasjonen nå under pari.

DNB og Nordea har åpenbart besluttet at forbrukslånsbankene skal støttes, slik at de fortsatt kan selge sine dårlige lån til gode priser. Ifølge Axactors regnskap har de to bankene bevilget en kredittfasilitet på 3,4 milliarder kroner. Axactor var for øvrig i brudd med lånebetingelsene en tid i 2017. De samme to bankene (og Swedbank) har også bidratt med en 4,5 milliarder kroners kredittfasilitet til B2Holding.

Dyrere og redusert tilgang til finansiering for inkassoselskapene vil trolig medføre lavere priser for selgere av dårlige lån, med økte utlånstap for bankene som resultat. Finanskostnadene spiser allerede en stor del av inkassoselskapenes driftsresultat, og skulle vi få nedgangstider, kan vi komme til å se at de får økonomiske problemer, slik som kundene deres.

___ Sigmund Håland, kapitalforvalter

Håland bommer fullstendig, igjen!

Det virker som han tror at flesteparten av lånekundene er typiske luksusfelle-deltagere, som er i dyp personlig krise, og som aldri har tenkt til å gjøre opp for seg. Folk flest bruker forbrukslån på en fornuftig måte, og har ingen problemer med å gjøre opp for seg.

I Norge har vi et svært rettferdig system for å drive inn gjeld, som gjør at man kan ikke løpe fra regningen uten å gå personlig konkurs. Og konsekvensene av dette er så store, at folk vil strekke seg utrolig langt for at dette ikke skal skje.

Derfor er det også Axactor og andre kan kjøpe misligholdte lån for rundt 85% av låneverdien, fordi statistikken og erfaringen sier at de aller fleste faktisk ønsker og kan gjøre opp for seg, selv om de er litt sent ute med å betale for seg.

Man må vel anta at inkassoselskapene er eksperter på mislighold og inndrivning av fordringer.
Videre antar ihvertfall jeg at John Fredriksen gjør grundige analyser før han investerer i sektoren
I tillegg er det slik at pensjonsalderen er senket til 62 år og som kjent blir da gjeld drevet inn ved tvangstrekk....til døden befrir skyldneren.
Men... når det er sagt ( skrevet) så er jeg og overrasket over de gode prisene misligholdte lå selges til.
At forbruksbankene har inngått store avtale ...en masse...betyr jo at tapene som oppgis i regnskapene er betydelig mindre enn de faktiske tapene.

Lønnsutviklingen er jo på vei opp ( SSB og Norges bank estimater) og renten er fremdeles behagelig lav slik at noen store negative endringer er vanskelig å få øye på.
Bankene ser ut til å gi opp Norge og satse i Norden / Nord Europa.
Her er funding under 1% ( innskudd) og markedet betydelig større enn Norges fem millioner potensielle kunder....en kikk på regnskapene ti Advanzia viser dette,

Støyen fra alle hold er tilnærmet fraværende i resten av Europa og endeløse « kronikker» i DN om hvor ille disse bankene er med etterfølgende oppfølging fra kampanjejournalistene slipper man også.


Gjennomsnittlige lån løper i ca 2,8 år.
Kredittkortgjeld er styggdyrt , og her er de store bankene og sparebankene de største gribbene , ref Forbrukerrådets oversikt over de ca 220 kredittkortutstedere i Norge. Her ligger overtrekksrenten mellom 30 og 50 %.
Forbrukslånsbankene har renter på mellom 10-20 %.
Personer med kredittkortgjeld refinansierer seg derfor til halv pris i forbruksbankene.
Også veldig dyrt ,men en betydelig lettelse i forhold til kredittkort.

At all kritikk og skyld for mislighold rettes mot forbruksnåbankene og IKK de værste synderne er underlig.
Men nå «statens « egen bank DNB leder ann med sitt Cresco og Amex med mer er det lettere å ta Bank Norwegian ...

ved siste timers meldning og påfølgende artikler rundt Komplett Bank,-ble det ikke nevnt netto bunnlinje for hele 2018?

finner ikke linken der jeg trodde å ha sett dette..

eller husker jeg så feil?
jacuzzi
17.01.2019 kl 12:53 2193

Ikke nevnt i artikler jeg har sett. Mulig analytikerne har kommet med noe nytt på sine sider.
specc
21.03.2019 kl 00:23 1412

Må vel starte å laste før den går nordover snart, ai ai ai ...
MJ
21.03.2019 kl 04:31 1373

Er litt usikker på dette for å være ærlig. Har sett dette mønsteret over de siste månedene.. De stiger konstant, for deretter å falle, får så å stige til lignende nivåer Er ikke noen spesiell trend eller noe form for trigger. Tror aksjekursen kommer til å leve sitt eget liv uten mål og mening frem til Q1. Jeg lastet opp mye på 11.88 og 12.3, men jeg har lagt merke til at den aksjen ofte faller til disse nivåene for deretter å stige igjen. Syntes fortsatt at denne aksjen er ekstremt billig, men er ikke særlig glad i alle opsjonene som er ute å går.
specc
21.03.2019 kl 18:34 1203

Tenker det holdes på å danne et solid gulv etter nedgangen. Her kan man laste mye mellom 11 og 13 kr gjennomsnittlig og lage en plan fremover.
Det er allerede dannet trippel bunner på 11 kroner. Når den bryter gjennom 13 kroner og oppover vet man aldri, så det kan være lurt å være lastet.

Etter min mening er det en god balanse her nede. Jeg er heldig om jeg får lastet på 11 tallet igjen.