21 VLCC-SLUTNINGER FREDAG

Volf
FRO 14.01.2019 kl 08:56 1215

21 VLCC-SLUTNINGER FREDAG, RATETREND "BUNNET" AG/KOREA OG VAFR/KINA -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 21 VLCC-slutninger fredag. Ratetrenden beskrives som "bunnet" på reiser fra AG til Sør-Korea og på reiser fra Vest-Afrika til Kina. For AG til USA-gulfen beskrives ratetrenden som stabil.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet syv reiser, til henholdsvis, Kina, Sør-Korea, Japan, Filippinene, Vietnam, Rødehavet og Taiwan.

Videre ble det sluttet to reiser fra Vest-Afrika til Kina, i tillegg til en reise fra Tyrkia til Kina.

Fra USA-gulfen ble det sluttet fem reiser, til henholdsvis Østen, Taiwan, Storbritannia, Sør-Korea og enten Singapore eller Kina.

Fra Venezuela ble det sluttet to reiser til India.

Ellers ble det sluttet fem reiser der detaljene ikke er kjent i markedet.

VLCC-etterspørselen gikk kraftig frem den seneste uken i alle regionale markeder, og hjalp til med å demme opp for en stigende mengde tilgjengelige tonnasje, samt med å heve prospektene for å stanse inkrementelle fall i ratene på kort sikt, melder Charles R. Weber.

På ukebasis var slutningsaktiviteten opp 133 prosent på ukebasis, ifølge skipsmeglerhuset.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 24,0 - Stabil
270 AG/Korea 54,0 26.000 Bunnet
260 V-Afr/Kina 54,0 25.800 Bunnet
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 386
Singapore - 395
Rotterdam - 363
Offshore USG- 367
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Jan'19 - 120
Des'18 - 150
Nov'18 - 144
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
16.01.2019 kl 09:13 992

FRO:ØKER EIERANDEL I FEEN MARINE SCRUBBERS TIL 28,9%
Oslo (TDN Direkt): Frontline har økt sin eierandel i Feen Marine Scrubbers til 28,9 prosent etter at Feen Marine Scrubbers har kjøpt en andel på 30,8 prosent i eget selskap fra Bjørnar Feen.

Det opplyses i en melding tirsdag kveld.

TDN Direkt finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 7055
Volf
16.01.2019 kl 10:07 916

TANK:11 VLCC-SLUTNINGER TIRSDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 11 VLCC-slutninger tirsdag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet fire reiser, til henholdsvis Sør-Korea, Taiwan, India og Kina.

Videre ble det sluttet tre reiser fra Vest-Afrika, der to går til Kina og en går til Østen.

Fra Storbritannia ble det sluttet en reise til Sør-Korea, mens det fra Tyrkia ble sluttet en reise til Taiwan. Det ble også sluttet en reise fra Colombia til Kina.

Eller ble det gjort en slutning der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 24,0 - Flat
270 AG/Korea 54,0 26.000 Flat
260 V-Afr/Kina 54,0 25.000 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 373
Singapore - 386
Rotterdam - 350
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Jan'19 - 134
Des'18 - 150
Nov'18 - 144
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
17.01.2019 kl 14:48 735

OPEC:FASTHOLDER ANSLAG PÅ GLOBAL OLJEETTERSPØRSEL I 2019
Oslo (TDN Direkt): Opec venter at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,08 millioner fat pr dag i 2019, som er uendret fra det forrige estimatet.

Det fremgår av Opecs månedsrapport for januar, sammenlignet med forrige månedsrapport.

Videre venter Opec at den globale oljeetterspørselen i 2018 blir på 98,78 millioner fat pr dag, som er litt nedjustert fra estimatet på 98,79 i forrige rapport.

=============================================================
OPEC-ESTIMATER FOR VERDENS OLJEETTERSPØRSEL
(Tall i millioner fat pr dag, forrige måneds anslag i parentes)
=============================================================
2019
---------------------------------------------------------------
1.kv 2.kv 3.kv 4.kv
99,10 (99,10) 99,26 (99,26) 100,67 (100,64) 101,25 (101,29)
---------------------------------------------------------------
2018
-------------------------------------------------------------
1.kv 2.kv 3.kv 4.kv
97,80 (97,80) 98,02 (98,02) 99,35 (99,32) 99,94 (99,98)
=============================================================
ØT, finans@tdn.no
Ka'l
18.01.2019 kl 07:07 552

Nye muligheter med FRO igjen nå på siste børsdag i denne uken. Etterspørselen etter tanktonnasje øker og presser som vanlig ratene opp utover vinteren og våren. Hvor går så FRO?
OPP..... OPP
K