Aralsjøen har skrumpet med 90 % på 60 år.

Matmons
12.02.2019 kl 13:04 1526

Russen som har ødelagt den

Bra!

Håper at MT. Everest raser sammen til en granittslette på 1000m.o.h.
Magasaki
12.02.2019 kl 13:10 1499

Vann er en av de aller viktigste betingelsene for alt liv. Det så vi av tørkesommeren 2018. Det kommer en til dette året. Likevel vil menneskene kjøre bil, lukke øynene og tro det ikke gjør noe for kloden de kjører på. Mennesket er det farligste av alle dyr. Det er det eneste som kan utslette seg selv og alle andre.

"Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn." Arapaho ordtak!

Boss 99
12.02.2019 kl 13:37 1466

Hehe årest? Litt fint vær et år så skal det skylden på alt mulig tåpelige årsaker.
Magasaki
12.02.2019 kl 18:35 1369

Typisk reaksjon fra et menneske som ikke forstår verdens og sin egen situasjon akkurat nå. De unge har et bedre syn og er villige. Det gir håp.

Les og lær.

https://www.nrk.no/urix/de-unges-klimaoppgjor-1.14419489
Znabel
12.02.2019 kl 18:47 1357

Stakkars unger som faktisk tror på denne gigabløffen.
Magasaki
12.02.2019 kl 18:57 1349

Znabel har ikke vett til å parkere bilen når ingenting gror og alle insektene er borte. En smart fyr sa at om biene forsvinner så forsvinner også menneskene. Bestøvningene blir borte og intet kan da vokse. Så dette er mye alvorligere enn de som lukker øynene tror. En rekke sykdommer som kreft og demens øker blant menneskene og det har en årsak. Utslipp og stoffer vi omgir oss med kan for meg være en plausibel kilde. Selv ville jeg ikke bli sjokkert om vi får store epidemier snart og klima kan godt være en katalysator. Ulykker kommer sjelden alene. Største trussel mot menneskeheten helt uten tvil.
Znabel
12.02.2019 kl 19:58 1315

Det er nok av store miljøutfordringer vi kan og bør ta tak i, og som vil svi på pungen for de store multinasjonale aktører.

Så da velger de å sørge for at fokuset settes på det eneste vi overhodet ikke kan gjøre noe med, nemlig temperaturen på jorden.

Stakkars unger som blir SKREMT med dette, og bruker opp sin ungdoms engasjement på stadige skremsler.
Den Nrk- artikkelen gir jo intet håp! Det blir for tørt, for vått, for varmt for kaldt, for mye vær, for lite vær...
Slike unødvendige skremsler bare pasifiserer og frustrerer.
- Og skremte folk er det lettere å styre.

Boss 99
12.02.2019 kl 20:51 1280

Det er vår herre som styrer med været og klimaet. Eneste jeg tror at det er for mange mennesker som ikke har noe å gjøre. Så trodde en masse tullet ting som de sier høyt. Og det høres bra ut i ørene til dem andre tullingene som hiver seg på bare for å være litt cool og ikke virke dummere. Har hørt dette før og det er ikke bra. God kveld og ikke lag flere unger. Det er nok galninger her.
Magasaki
12.02.2019 kl 21:04 1266

Slik svarer jo unger. Det er ikke sikkert hva som totalt skaper oppvarming, men den skjer og verden blir varmere. Det er påvist mer CO2 i atmosfæren (skal være noe der) og den virker som et skjold solvarmen ikke klarer å reflektere fra kloden vår. CO2 kommer fra fossil forbrenning, metangass og naturlige kilder. De kan bli flere også når polene smelter som følge av oppvarming og polene smelter.

Det er dumt å si en slags gud styrer fordi det er ingen bevis for en slik eksistens. Bevisene for global oppvarming er langt sterkere. Sorry, dette blir for mye tro, håp og kjærlighet. Vel og bra, men som argumentasjon holder det ikke.
Boss 99
12.02.2019 kl 22:15 1226

Du er sikker i din sak ser jeg. Hvilken pol har smeltet ned da. Mye synsing. Hehe.
12.02.2019 kl 22:43 1206

Vi har noen store klimatiske utfordringer fremover klart, men Aralsjøen har skrumpet til minimum som følge av at Sovjetunionen / Stalin lagde enorme drenasjesystemer for å gi vann til bomullsplantasjene omkring, så akkurat denne er ikke klimarelatert.
Magasaki
19.02.2019 kl 12:27 1035

Eirik H. Devold setter frem en del påstander han ikke begrunner.

Devold har helt rett i at solen er den store varmovnen vår, og at samspillet mellom jordens bane og solen utstråling gir klare sporbare effekter på den globale temperaturen. Devold unngår å nevne at det ikke er noen variasjoner i solinnstrålingen, solflekker, eller kosmisk stråling som kan forklare den observerte globale oppvarmingen for de siste 10-årene. At vi har lav aktivitet på solen nå, og om vi får en lite aktiv solsyklus, kan dette gi et utslag i form av en mindre fremtreden oppvarming for det neste 10-året. Om vi så går inn i en mer normal solsyklus etter det vil vi bare ha oppnådd en liten utsettelse på de menneskepådrevne klimaendringene.

Devold kommer trekkende med et av favoittargumentene til personer som fornekter at CO2 og andre drivhusgasser skal kunne påvirke klima: selvregulering. Påstanden er at økte mengder CO2 skal fanges opp av havet og avsettes sammen kalk. Påstanden går videre at observerte økninger i CO2 skyldes at havet avgir CO2 til atmosfæren. Om dette stemmer bær en kunne måle minkende konsentrasjoner av CO2 ved havets overflate. Måleserier fra Nord-Atlanteren og Stillehavet viser derimot økning av CO2 i overflaten, og en mindre økning av CO2 nedover i vannmassene. Denne observerte endringen i CO2 skyldes at CO2 blandes ned fra atmosfæren, og ikke at havet avgir CO2 til atmosfæren.

Når det gjelder strålingsfysikk viser Devold en svært manglende forståelse. Han påstår kategorisk at en økning i CO2 ikke vil ha noen betydning da all stråling i de bølgelengdene CO2 er aktiv alt observeres. Her har Devold rett i en meget forenklet forstand. Han har rett i at strålingen fra jordoverflaten stort sett absorberes, men han nevner ikke to endringer økt CO2 vil medføre. Den viktigste er økningen i reabsorpsjon. Reabsorpsjon vil si at energi absorbert i et CO2 molekyl sendes ut, for så å bli absorbert en gang til. Når energien sendes ut på nytt er det to viktige faktorer: energien vil kunne gå i alle retninger, og bølgelenden på den utsrålte energien er den samme som de bølgelendene CO2 absorber. Dette vil si at stråling på vei ut fra jorden kan sendes tilbake mot bakken, og det er en økt sjanse for at den absorberes på nytt. Den andre effekten er ”spektral broadning”, det vil si at CO2 kan absorbere noen flere bølgelengder. En økt mengde CO2 i atmosfæren vil med andre ord medføre at energien bruker lengre tid til å unnslippe fra jorden.
Magasaki
19.02.2019 kl 12:28 1035

Sist men ikke minst påstår Devold at vi har en global avkjøling. Dette er uriktig. Riktignok er det få, til ingen av årene etter 1998 (Her spriker de ulike globale datasettene noe) som har vært varmere enn 1998, men ser en på de ulike globale datasettene som de foreligger finner en raskt at de varmeste årene de siste 150 år, bortsett fra 1998, har kommet etter tusenårsskiftet.

Etter å ha sett Devolds artikkel i en vitenskaplig sammenheng er konklusjonen klar, enten har han blitt lurt, eller så har han missforstått. Hvis en derimot følger vitenskapen finner en at Norge, og verden, må belage seg på store klimatiske endringer om vi ikke gjør noe. Setter vi derimot inn tiltak kan vi avverge de mest ekstreme effektene.
kaunis
19.02.2019 kl 12:34 1027

Det var til et naboland og dette er da menneskeskapt, men ikke en klimaendring ,annet en lokalt.

Slik går no dagan:
«Forskere nært knyttet til IPCC-leiren er ikke snaue. I tillegg til å varsle naturens kollaps og ulike former for dommedag en rekke ganger, så har de også erklært navngitte arter som utryddet og hindret publisering av saklig kritikk fra mer erfarne biologer. «

https://www.derimot.no/norske-journalister-pa-autopilot-har-ikke-vitenskapelig-dekning-for-pastandene-om-innsektdod/
Noni
14.07.2019 kl 19:51 547

"Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn." Arapaho ordtak!
Det var en klokt ordspråk!
Redigert 14.07.2019 kl 19:55 Du må logge inn for å svare
Noni
14.07.2019 kl 20:07 534

Det er nettopp opplyst om at aktiviteten på undersjøiske vulkaner står for den største
forandringen i klimaet. Så har vi solstormer og nordlys som er så sterke at de slår ut
på våre målinger.

Russen gjør mye rart, under festingen etter videregående. Men dette er ikke deres skyld.
Det er vel heller omvendt. Hadde russen fått lov til å feste rundt denne innsjøen, og kanskje hellt restene fra halvliteren ut i vannet - og kanskje pissa i tillegg utpå kvelden, så hadde sjøen fyllt seg opp igjen.
Redigert 15.07.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare