Brødeigen står til heving


Har brutt ut av den trassige fallkanalen,slik andre profitt selskap har nå.

Penger på gata.
markie
15.01.2019 kl 10:07 1786

For den som har tålmodighet til å holde på aksjen vanker også utbytte.
Snakket med selskapet. Der de påminnet om deres utbytte politikk
Dette kommer inn godt over fjorårets nivå etter hva jeg forstår.

Var vel 0,15 per aksje i 2016, 0,30 per aksje i 2017. Kan vi håpe på 0,6 per aksje for 2018?

Håper de øker utbyttet med ca økningen på eps fra 2017-2018.
Resten bør gå til porteføljekjøp.

Tenker hvertfall 0,50. burde kanskje levere enda litt mer. Med en earnings på over 1,5 i 2018, er jo aksjen rekordbillig nå
Varsom
15.01.2019 kl 12:08 1579

Holder en knapp på at eps blir over kr. 1,70 for 2018.
markie
15.01.2019 kl 12:45 1508

Lite futt i omsetningen nå. Aksjer slenges konstant ut på beste bud.Folk handler gjerne Luftslottet apcl. Den er opp fantastiske 100% fra nyttår.
Mens en kvalitets aksje som tjener bra penger ikke appellerer.
Håper de klarer markedsføre denne bedre etterhvert..

Ser ut som det trades på øvre og midtre bollinger, 75øre ca. Kan bli stramt framover og ser ut som axa er parkert sånn volummessig iforhold.

Jeg har sett deig som har hevet for mye, og for fort. Har dere?
Funderer
31.01.2019 kl 22:48 1016

Rekordår for inkassoselskapet Kredinor fører til bonusutbetaling til de 538 ansatte.

Det er korrekt at vi i Kredinor har en kollektiv bonusavtale, eller mer korrekt en avtale om lik overskuddsdeling mellom alle ansatte. I mange bedrifter er det en bonusordning som tilgodeser selgere, ledere og nøkkelpersoner. Hos oss er ordningen med overskuddsdeling helt lik for alle. Vi har hatt den samme ordningen siden åttitallet, sier administrerende direktør Tor Berntsen til Nettavisen.

Et godt år
– Våre medarbeidere i inkassoavdelingen har en gjennomsnittlig lønn på cirka 400.000 per år. Bonusordningen fremgår hvert år av styrets årsrapport og vedtas formelt årlig av styret. 2018 ble et godt år i økonomisk forstand for Kredinor og av den grunn ble beløpet så høyt som brutto 116.000, sier Berntsen til Nettavisen og legger til.

– Vi ønsker å ha flinke, lojale medarbeidere med god kompetanse, empati og god vurderingsevne, og som samvirkeforetak er en kollektiv overskuddsdeling et middel for å være en attraktiv arbeidsgiver for alle.

- Flere saker
– Tyder overskuddet på at salær og gebyrer er for høye? Betaler skyldnere for mye til inkassoselskapene? Eller mener du det er andre årsaker til at overskuddet er så høyt?

– Regnskapet er først klart i april, men et godt resultat skyldes i all hovedsak en økning av antall saker, svarer Berntsen.

Han sier at det et myndighetene som bestemmer satsene

Short redusert i går :)

Hvordan ser du det? Jeg kan ikke se det her, men det er kanskje ikke oppdatert.

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010633951
andglo
06.02.2019 kl 16:30 690

Hvis du ser på den nyeste posisjonen til portsea fra 5/2 så er den på 1,35%, men den var på 1,45% den 28/12. Altså redusert med 0,1%. Er jo supert hvis shorterne sier seg fornøyde nå, og må handle tilbake nesten 10mill aksjer.

Short også redusert i går :) Yes det går veien