Reprising kommer alltid av en grunn.


Reprising kommer alltid av en grunn.

Så å sei aller fleste går glipp av rakett investeringer, men her ligger nå et lite stykke Norge som ligger rede for å bli nettopp det.
Det er tidsspørsmål når Photocure får solid gearing. Når markedet skjønner hva som er i ferd med å skje. Stiger aksjekursen betydelig over mange mnd og år.

Gitt de underliggende etterspørselsimpulsene for blålys globalt, kan det tenkes at Photocure vil fremstå som en eventyrlig investering i mange år fremover, da her blir det verdiutvikling som er forankret i substans. Det vil si reell inntjening fremover.
Photocure er på vei til å bli verdensledende blærekreft selskap, er i en fase med store vekstmuligheter og har en
verdensledende teknologi med produkter. Er perfekt posisjonert for å være en bransjeleder innenfor blærekreftområde. Det er ikke småtteri av en liten aktør fra Norge.

Når det gjelder innsidekjøp. Er det mange bedrifter med eventyrlige avkastninger som det har ikke vert ett eneste eller få innsidekjøp av noe betydning fra lave nivåer og oppover. Det gjelder mange selskaper. Som vanlig gikk de fleste glipp av oppgangen.

Slik som jeg ser det med spørsmål om oppkjøp av Photocure så er det lite sannsynlig. Det som er en mulighet er at Photocure leier ut lisens avtaler av produkter for å utvide det geografiske området.

Markedet vil se hvor dette bærer henne meget snart. Alt ligger til rette for Photocure fremover.


Fondforvalteren.
05.09.2019 kl 18:05 3550

Kan forsåvidt legge den ut her også.

En jækla jobb å pusle med dette, men ganske kjekt også.
For meg betyr trender og utvikling over tid veldig mye når jeg skal vurdere tingenes tilstand.
Har derfor sett gjennom rapportene tilbake til 2013 og satt opp litt tall og skop endringer underveis.

Vi snakker her kun Cysview:

2019 1/2 ÅR 45,7 mill. 188 skop(herav 14 flex) + 31 fra 2018

2018 63,7 mill. 157 skop + 53(herav 8 flexi) fra 2017

2017 42,4 mill. 104 skop + 21 fra 2016

2016 30,5 mill. 83 skop + 18 fra 2015

2015 23 mill. 65 skop + 14 fra 2014

2014 12,3 mill. 51 skop + 15 fra 2013

2013 8,2 mill. 36 skop+ (klarte ikke finne tallet)

Føler ikke at dette oppsettet trenger ytterligere å kommenteres, jeg mener bestemt at den som ikke klarer å se en tydelig retning basert på dette har et mega problem og vedkommende bør hvertfall ikke sitte med PHO aksjer.
Noen særlig klarere trend hva angår inntekter og skop skal en lete lenge etter.

Dersom en snitter 2018 kvartalene og deler på 4 og gjør det samme med 2019 og deler på 2 ser vi at kvartalene i 2019 snittmessig har steget med 43,6% hittil i år.
Så vet vi at inntektene fra Cysview øker kvartal for kvartal(har hvertfall gjort det bortimot hvert eneste kvartal de siste årene) Og da ser en at inntektene fra Cysview i 2019 med stor sannsynlighet vil lande i intervallet 100 -115 mill. Og da er vi i området DS snakket om når han sa at de ville ligge på minimum 60% økning i 2019 og 2020. Og guidingen hans vil innfri.
focuss
05.09.2019 kl 18:24 3530

Ja de som er interessert i PHO og ikke har fått med seg at PHO sitt salg i USA vokser kvartal for kvartal og at det samme gjelder utplassering av antall scope, ja de sliter med noe. Men det er vel slik at de lurer på om når veksten skal bli så sterk at de øyner potensialet i PHO sin aksjekurs kan bli realisert? Det betyr at de ønsker at noen skal ha en krystallkule som forteller dem hva fremtiden vil bringe. Som sagt, folk som har fått kreft ønsker mer enn det meste å bli friske. Vi er nå i en fase hvor stadig flere forstår at det er ikke likegyldig hva slags behandling de får om de får blærekreft. Har det noe betydning for hvordan det går med PHO kursen fremover? Det kan folk selv gruble over.
ITinvest
05.09.2019 kl 18:39 3511

De 2 siste innleggene overbeviste meg til å satse ennå litt mer i PHO, får kjøpe mens den ligger rundt 50,-

Det tror jeg kan være smart. Hvor lenge kursen blir liggende og surre her nede, er det ingen gitt å si, men jeg føler at det bobler under overflaten og at ting trolig vil skje allerede høsten 2019.

Denne trenden som du viser her skulle vi også sett på kostnadssiden og antall selgere. Slik jeg forstår det er selskapet der at de mener kostnadssiden skal flate ut, men da hadde det samtidig vært interessant å vite hvor mye ledig kapasitet det er på selgerne som skal dekke det som er plassert ut. Og de nye som kommer til...

Vet vi hvor mange scope en selger kan dekke, ca?
Redigert 05.09.2019 kl 19:18 Du må logge inn for å svare
Haltopen
05.09.2019 kl 19:25 3431

Dette mener jeg DS har snakket om ved en anledning. Var det snakk om at hver selger kunne håndtere porteføljer opp mot 1,5 - 2 millioner dollar?
focuss
05.09.2019 kl 19:27 3436

Andobacmann
PHO sin er erfaring er at produktivitet i modent marked er 4 ganger produktivitet i umodent marked, Vi er stort sett ikke engang i umodent marked, men i lanseringsfasen.
Forvent minimum 4 dobling av inntekter uten å øke kostnader. Ikke i Q3 selvfølgelig, men slik er mekanismen.
05.09.2019 kl 19:28 3421

Ja, jeg klarer dessverre ikke å svare på dine spørsmål, det blir bare synsing med fingeren i været og det vil jeg nødig gjøre.
Kanskje noen andre her kan bidra med noe i den forbindelse.
05.09.2019 kl 19:49 3411

Denne du tenkte på?

Average territory for sales rep at peak sales: $1.5 - 2 million
USD in revenues (20-25 active accounts)

Slide 7

https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2019-pres/pho-q2-2019-pres-vf.pdf
Haltopen
05.09.2019 kl 21:35 3338

Ja, det va det. Det er nok det nærmeste vi kommer et svar på det spørsmålet.
CanonBoy
05.09.2019 kl 22:01 3310

Andobackman
Bra spørsmål, vanskelig å svare på når vi ikke har fakta om dette. Blir i så fall ren synsing.
De skriver i Q2 presentasjonen:
Team is composed of 27 Surgical Sales Executives (sell to new accounts) and 4 Clinical Support Specialists (increase current account sales)
• Average territory for sales rep at peak sales: $1.5 - 2 million USD in revenues (20-25 active accounts)

Dersom vi antar at de 4 Clinical support Specialists har en kapasitet på x2 i forhold til de aktive selgerne så burde de kanskje kunne håndtere opp mot 50 sykehus/klinikker hver, eller 200 totalt på de 4 som er definert. Vil tro at de bruker mer tid på sykehus/klinikker som nylig har kjøpt kontra de som har kjøpt for 6-12 mnd siden. Vi vet for lite om denne prosessen til å kunne gi faktabasert info, således bare spekulasjon fra min side. DS har vært klar på at nettopp dette er en viktig oppgave for selskapet, noe han også understreket i sitt første intervju i nov-18. Men igjen liker spørsmålet du stiller. Kanskje noen med bedre kunnskap om disse prosessene har bedre informasjon.
Redigert 06.09.2019 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
bravi
05.09.2019 kl 23:00 3243

Neivel, da vet vi det. Har hørt lignende arroganse tidligere fra meningsterrorister
Computum
06.09.2019 kl 00:18 3194

Det er vel ganske utbredt på Hegnar å stikke hodet i sanden og ikke lese det man ikke liker. Kanskje de tror det gir bedre innsikt?
Minner meg om en mor som ble rasende på en nabo som kom på døren og fortalte at hennes sønn hadde deltatt i innbrudd og hærverk i en hytte i nærheten. Slikt ønsket hun ikke å høre.
pafo
06.09.2019 kl 04:15 3179

Er det så att var selger har makskapasitet på 1600 - 2100 doser i året, de leverer ikke 50 åt gangen. Eller ca 40 ganger på
ett år. Vi vet jo att ibsen selger ca 50.000 doser i året, skall de da ha 25 - 30 man godt betalte selgere bare for att levere
disse. De bestillninger sykehusen gjør må vel kunnes gjøres på telefon eller nett, og bruke en transportfirma til levering.
Cysview har jo en holdbarhet på 3 år.

Og nær det gjeller kostnader så vet vi att de har ett fremførbart underskudd på 300 mil opparbeidet i USA. Det bør det jo
bli slut på nu med Europa og Cevira inntekter som drar opp. Men i USA må vi nok vente til slutet av 2020 innen de bidrar
på inntektsiden. Om de ikke finner ut att de må kutte kostnader innen dess, vilket eg håper på.

Og urologer bruker ikke tid på att snakke med selgere, de kjøper det de skall ha og bruker det nær de finner det
hensiktsmessigt.

Computum
For dem av oss som blokkerer enkelte skribenter så handler det fra min side ikke om hva jeg liker eller ikke liker å lese. Skribenter som er konstruktivt skeptiske og som evner å diskutere en sak, akseptere fakta og sette fakta inn i den rette konteksten, blir ikke blokkert fra min side. I et aksjemarked må det nødvendigvis være to syn på hvert enkelt selskap. For dersom alle var enige ville det enkelt og greit ikke eksitere ne marked for omsetning av en aksje.

Men skribenter som nekter å ta til seg fakta når vi graver det frem og gir dem linken til fakta, dem gidder jeg ikke å kaste bort tiden min på. Da finner jeg mer glede av å rusle langs kaikanten på Bryggen og nyte synet av vakre båter.

Nå er det vel slik at salgskorpset til PHO jobber i tospann med KS med å få solgt inn BLC teknologien i det amerikanske markedet og da brukes det nok mest ressurser på å få solgt inn scopene. Det er tross alt disse som vil generere et økende forbruk av Cysview. Enkelte kan synes det er rart at PHO skal bruke ressurser på å selge et produkt som streng tatt tilhører et annet selskap, men da blir man for snever i tankengangen. Fordi hvert scope som blir tatt i bruk i det amerikanske helsemarkedet vil for overskuelig fremtid generere forbruk av cysview. Så det salgskorpset til PHO nå gjør er som bonden gjør om våren; så for fremtidig høsting. Og dess mer man sår dess større vil innhøstingen bli.

Pr juni 2019 var antall utplasserte scope kommet opp i totalt 188 hvorav 14 var flexiscope. Antar vi at hvert flexiscope har en kapasitet som tilsvarer fire ganger den et rigid scope har (anslått 2 pasienter pr dag) så tilvarer de 188 scopene de samme som 230 rigide scope. Med en kapasitet på 2 pasienter pr dag utgjør det en omsetningskapasitet på USD 110,4 mill (basert på full utnyttelse gjennom 48 av 52 uker). Dvs at med 25% utnyttelse av den kapasiteten som var utplassert i juni 2019, ville selskapet innfri guidingen for 2020.

Nå er det nok mange som vil hevde at noe slikt er overoptimistisk. Greit nok det, men når man vet at det fortsatt er halvannet år igjen til utgangen av 2020 og at selskapet i løpet av denne tiden vil fortsette å "så" nuye scope inn i markedet, samt det er først i de kommende kvartalene at DS sitt økte salgskorps virkelig vil vise igjen i utplasseringstakten, så burde det ikke være så forbasket vanskelig å innse at selskapet ikke burde ha nevneverdige problemer med å innfri guidingen.

I løpet av Q2 ble det utplassert 17 nye scope. Når nå DS sine grep kommer i effekt fra, lat oss si Q4 2019 så bør vi kunne regne med en utplasseringstakt på anslagsvis 25 scope pr kvartal. La oss si at scopene som utplasseres i Q4 2020 ikke vil gi noen effekt på 2020 tallene og at det kun utplasseres 12 scope gjennom Q3 19, så sitter vi med 188 + 12 + 100 scope = 300 scope ved inngangen til Q4 2020. La oss videre anta at 33,3% av alle nye scope som utplasseres er av typen flexiscope (jeg tror det vil være omvendt) så vil vi ved itgangen av Q3 2020 har en scopepark på 246 rigide + 54 flexiscope. Gjør vi om kapasiteten til den på rigide scope så vil det være en kapasitet tilsvarende 462 rigide scope.

Det vil si at dersom hvert av disse scopene behandler 2 pasienter pr uke så vil PHO bare i Q4 2020 generere USD 11,09 mill. For å innfri guidingen må PHO gdenerere ca USD 9 mill de første tre kvartalene i 2020, eller USD 3 mill pr kvartal i snitt.

Man kan leke seg med tall og komme frem til alle muligens resultater. Men poenget mitt er at dersom salget av scope fortsetter å stige inn i 2020, samt at man får en smule økt brukerfrekvens, så kan jeg ikke se at PHO skal ha noen som helst problemer med å innfri guidingen. Ja, veksten vil bli bratt og den vil bli brattere og brattere etterhvert som selgerne (såmennene) til PHO selger scope inn i sykehusmarkedet. Og dess flere felxiscope som selges, dess brattere vil kursen kunne bli. Etter mitt syn er det veldig mye som skal gå alvorlig galt om ikke PHO vil innfri.

Så gjenstår det å se hvor lang tid det tar før norske investorer forstår hva de har foran seg.
Computum
06.09.2019 kl 09:46 3048

"rusle langs kaikanten på Bryggen og nyte synet av vakre båter."

Misunner deg den muligheten, Londonmannen. Var i Bergen i sommer og ruslet rundt blant den gamle trehusbebyggelsen og på Bryggen. Skulle gjerne bodd i Bergen. Riktignok så vi ikke så mange båter etter min smak langs bryggene. Mest prangende "plastpalasser" med folk som ville vise seg frem. Men også ett par interessante trebåter.

Dette regnestykket kan vel også leses slik at brukerfrekvensen på flexiscope øker raskere enn på rigide - fordi de har større kapasitet. Det er aldeles ikke gitt.
bravi
06.09.2019 kl 10:03 3040

Sikkert fint i Bergen men det hjelper ikke på fakta. Fakta er at det selvutnevnte meningspolitiet her på forumet nekter å se på utgiftene med satsningen til DS. Såvidt jeg kan se har vi ingen fakta som viser at den økende satsningen med økede utgifter som DS har satt i gang betaler seg i forhold til den satsningen som var før han begynte. Ser at AndyH har prøvd å få litt innformasjon om selgerne men ikke fått noe, det er helt typisk. Når det gjelder Hayen og hans XL ark er det kun inntekter og antall skop på det, sikker på at arket hans er helt blankt på det med utgifter og utgifter per selger i forhold til inntekter.
focuss
06.09.2019 kl 10:10 3050

Bravi
Skal man bli "The Bladder Cancer Company" så holder det ikke med en postkasse. Det trengs en organisasjon også. Det skal fylles ett tomrom i det amerikanske helsetilbudet.
ITinvest
06.09.2019 kl 10:24 3028

ja,ja lasta litt mer i dag, fikk tak i noe på 51,-, blir bra dette, hvis ikke noen lure kinesere snapper selskapet for 100,-. er redde dette skjer, vi tjener noe penger og de blir rike, jo lenger pho blir liggende på dette nivå , jo større sansynlighet, men men , får jo dobla pengene
Redigert 06.09.2019 kl 10:24 Du må logge inn for å svare

He, he, ser hva du mener. De er vel få plasser der det finnes flere som diponerer verdiene til bankene enn ombord i de flytende plastpalassene. Men hver har sin glede. Kan en slik hverdag bidra til at de føler de får et bedre liv, så gjerne for meg. Jeg har valgt å ha mine verdier i aksjemarkedet. Kjører rundt i en billig Toyota og har for tiden ingen båt. Dog vil jeg ikke utelukke at et par tre år som PHO aksjonær kan endre på den situasjonen.

Den holdningen til DS må du nesten få lov til å ha. Men når du nå feller en dom over CEO, så gjør du det egentlig på grunnlag av resultater som er svært lite påvirket av DS. I rettferdighetens navn så synes jeg du kan vente med å dømme ham inntil tidlinjen tilsier at resultatene kan tilskrives de grep DS har gjort. Og i så måte vet vi at DS kom inn i sjefsstolen i månedskiftet oktober/november 2018. Ha må nestn få sine 100 dager til å få oversikten over PHO, legge sin strategi hvordan han skal forbedre driften, samt ta sine nødvendige grep. De har neppe begynt å få egffekt før i månedskiftet jan/feb 19.
Når DS så sier at det tar i gjennomsnitt 12 måneder (6-20 måneder) fra man tar første kontakt til et salg er landet, så er det tidligste vi kan forvente å se effekt av de grepene han har tatt, i Q3 2019, men dersom man skal legge gjennomsnittet til grunn, vil vi ikke se noe merkbart før etter Q1 2020.

Men dersom du hevder at de resultatene vi har fått i Q2 er et resultat av DS, så må du også være bvillig å gi full kreditt til DS for Ceviraavtalen. Dette var en prosess som ble startet før DS kom inn i selskapet, men ble sluttført med godt resultat mens han var CEO.

Personlig har jeg alltid fremholdt at det må være en fordel for PHO den kommersialiseringsfasen selskapet nå befinner seg, å ha en CEO med inngående kjennskap til det amerikanske markedet og en CEO som setter høye mål for sin organisasjon. Ja, han har lagt hodet på blokken, men enn så lenge tror jeg at han vil innfri. Endelig dom kan uansett ikke felles før etter Q1 2020. Da skal det samtidig sies at jeg personlig forventer å se de første positive sporene etter Q3 19. Spesielt etter de uttalelsene han kom med på Q2 presentasjonen.
Computum
06.09.2019 kl 10:55 2996

Enig med deg i at dette går tregt, bravi. Men du kan ikke skylle på Schneider. Tregheten skyldes forhold han ikke rår over. Og selvom det kan synes som om kursen står stille fra dag til dag, så ligger den i en langsiktig oppadgående trend. Der finnes mer spennende ting å sette pengene i. Men det føles ganske trygt med PHO når det er mye penger som er plassert. Så da får det heller ta litt tid. Inneværende år bør vi begynne å se positive tall.
06.09.2019 kl 11:03 2984

Comp.
Tiltredes.
Redigert 06.09.2019 kl 11:04 Du må logge inn for å svare

OK, ser hva du mener. Men i realiteten tror jeg ikke at brukerfrekvensen intielt vil øke raskere med flexiscope enn med rigide. For dersom det er kompetanse på urulogene og logistikken med pasientene som gjør at det tar tid å få opp brukerfrekvensen, så burde det også ta tid å få opp brukerfrekvensen på flexiscoepne.
Men dersom vi antar at innsalg av flexiscope til sykehus som allerede har rigide scope, er lettere enn til nye brukere, så vil jo et sykehus med erfaring fra bruk av rigide scope kunne ha en langt bedre kompetanse på bruk av BLC teknologien enn en ny bruker vil ha. Et slikt sykehus vil også trolig ha flere urologer sertifisert til å benytte BLC teknologien.

Så umiddelbart skulle man ved sykehus som har erfaring med bruk av rigide scope kunne forvente at brukerfrekvensen tok seg raskere opp på flexiscope enn det det gjorde da sykehuset første gang fikk sitt rigide scope.

Men dette blir uansett kun spekulasjoner og forsøk på å forklare en situssjon man ikke har tilstrekkelig innsyn i til egentlig å kunne gi et eksakt svar. Jeg håper leserne skjønner det. "The answer my friend, is blowing in the wind!"
pafo
06.09.2019 kl 12:29 2945

Ja nu seier jo urologerne att scopen kan tas i bruk fra dag en, Og opplærings tid var minimal enligt dem. Og AUA seier att
alle pasienter med NMIBC kreft skall tilbys BLC behandling. Og urologerne vet vid diagnose hvem som har NMIBC
og kan opereres med Cystoscope. Så har de BLC scope så er det ikke noen oklarheter. Og blir det da ikke brukt så
er det før att de har andre meninger. Vad de vil bruke før behandling på pasienten. Så alle førklaringer her om og hvorfor
det tar tid har vel liten betydning.

Men vi ser jo på resultatet her vart kvartal ca hvor mange behandlinger som blir utført. Og de 14 flexiscopen gjør ingen
markant forskjell på resultatet. Men Schneider og golden key kom og blev bekrefted før snart ett år siden, og bør snart
vise resultat.

Og nær det gjeller Cevira avtalen: Inger Ferner Heglund, begynte i Photocure i 2006 som direktør, i forretningsforhold
Fru Heglund kommer fra en stilling som global prosjektdirektør i GE Healthcare. Trur nok det var først og fremst hon
som sikra cevira avtalen, og Schneider sa jo og det selv.
focuss
06.09.2019 kl 13:18 2901

ALLE pasientene som er informert og reiser hjem fra Surveillance uten BLFC behandling er bekymret for om de er blant de 25% som blir sendt hjem med uoppdaget og ubehandlet kreft. Til neste oppfølging så kan det ha utviklet seg til en alvorligere situasjon. Ikke bærekraftig. Det gjelder mange hundre tusen pasienter i året.
Redigert 06.09.2019 kl 13:20 Du må logge inn for å svare
06.09.2019 kl 13:23 2909

And why not, right? You got bladder cancer. You know the name of the game is surveillance and full complete treatment. Would you want to go back in on your surveillance to see if you have cancer with white light? Or would you like to take blue light? To me, it's a very simple answer and it's, "I want blue light." And that's what the patients are demanding

https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-pho-ol-earnings-210954201.html
pafo
06.09.2019 kl 13:34 2927

Problemet ligger vel i att de behandler dem med BCG som de påstår tar uoppdaget og ubehandlet kreft. Vilke kan
vare vanskelig att få bekreftet da de ikke har oppdaget den men enda behandler dem før sånn kreft.

Ja, kan ikke skjønne at dette er så komplisert. Fagmiljøet mener at BLC er et kvantesprang i behandling av blærekreft og pasientene vil selvfølgelig ha den undersøkelsen som gir det sikreste svaret. Vi snakker tross alt om en krefttype som, dersom gitt anledning til å utvikle seg i det skjulte, kan bli dødelig.

Inntil det kommer noe som er vitenskapelig bevist bedre enn BØC, så vil er av det amerikanske blærekreftmarkedet. Så kan bi mislike at det synes å gå tregt, jeg tenker. OK at når dette tar fullstendig av utover i 2020/21 så vil de fleste synes at det gikk veldig fort. Og tar jeg ikke mye feil vil vi på det tidspunktet fortsatt se en del gjerdesittere som venter på å kunne kjøpe seg inn på 20-tallet. Men til det er det å si at de allerede er mer enn ett år for sent for en slik innbruddspris. Men 50-tallet vil også i retrospektiv virke latterlig billig, om noen måneder. Muligheten er her nå, menndet må bli opp til den enkelte om man griper muligheten.
focuss
06.09.2019 kl 14:07 2932

LM
I aller høyeste grad dødelig. Mer en 17000 amerikanere dør av blærekreft årlig. I tillegg kommer de som må leve resten av livet uten blære. Høres ikke ut som god QoL det.
Hayen
06.09.2019 kl 17:27 2809

Kritiske og saklige innlegg verdsettes høyt, men ikke evig gjentakelse av samme momenter basert på spekulative, nærmest konspiratorisk tanker.
Når de så blir informert (mange ganger) om at utgangspunkt deres i beste fall er mangelfullt, og så vender det døve øret til, så er nytteverdien i å lese deres innlegg for min del nærmere negativ enn positiv.

Jeg har kjøpt mer så sent som denne uken.
Alset
06.09.2019 kl 17:33 2839

Til alle
Det snakkes og snakkes om at det går tregt, i den sammenheng kunne det vært interessant å vite hvordan det går i Norge som tross alt er PHO sitt hjemland.
1 Når jeg sjekker omtale av blærekreft behandling på sykehus i Norge finner jeg bare blcc omtalt på Rikshospitalet, er det virkelig tilfelle.
2 Blcc er vel også ikke refunderbart i Norge, herr Einarson vår mildt sagt fortørnet over det.
3 Rigid kontra flexiskop, det snakkes om ulik kapasitet, det det er snakk om er vel heller ulike bruksområder, operasjoner kontra overvåkning. Hva er så ratio operasjoner med rigide skop kontra flexiskop undersøkelser. Hva var dett forholdet før PHO kom på banen, dvs wlcc. Hvordan vil dette forholdet bli med bare blcc, antar at behovet for rigide skop vil bli mindre fordi blcc med flexiskop vil i mye større grad en wlcc flexiskop hindre at kreften utvikler seg til rigid nivå for å si det slik.
Kapasitet er vel ingen begrensning med den bruksfrekvensen som er for begge typer skop idag, vil sikkert ikke bli det på en god stund heller.
Hvorfor går det tregere enn mange her inne hadde ventet, og som noen benytter til å male fanden på veggen om hvor elendig hele greia er. Skjønner ikke at de personene finner på noe annet. At de holder på tolker jeg som at det er et spill for galleriet, intet annet.
06.09.2019 kl 20:44 2733

Kun svar på ditt pkt.1
Joda det brukes omtrent på de sykehus i Norge som driver med blærekreftbehandling.

Om Blålys-metoden
Blålys-metoden, også kalt fluorescens cystoskopi eller fotodynamisk diagnose (PDD), er tatt i bruk i nesten alle sykehus i Norge som gjør blæreoperasjoner. Blålys-metoden (BLCTM) kan brukes både med fleksible cystoskop i poliklinikken og med rigide cystoskop under TURB operasjoner.
https://photocure.com/about/media/fact-sheet-norwegian/

https://blaerekreft.no/cystoskopi/

MERK: Fra 2010.
De siste årene har flere norske sykehus tatt i bruk et diagnostisk verktøy som bidrar til å fange opp flere svulster blærekreft. Verktøyet kalles fluorescensecystoskopi eller blålyscystoskopi (Hexvix).
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2010/05/31/fda-godkjenning-av-blalyscystoskopi/

Redigert 06.09.2019 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
NilsAB
09.09.2019 kl 17:14 2412

Mer som en prøvelse å være lastet i Pho for tiden.. Jaja, 4-5 uker til nå så får vi vel en snuing på nedturen...
thepower
09.09.2019 kl 17:17 2407

A long way back to 60 again. This momentum or lack of it needs to change.

For å få momentum change trenger vi ny input fra selskapet. Vi er lovet ny informasjon i løpet av dagen i dag eller i morgen. Blir interessant å se hva DS presenterer for investorene i NY. La oss håpe på en fremover lent CEO.
Handelen i dag var en konkurranse mellom logaritmer og den ble styrt inn på 50.70. Vi får se i morgen om denne holder.

Mangel på avklaring av High Seas aksjene, ser ut til å tynge kursen
SørenE
10.09.2019 kl 08:35 2197

Hej Norge

Marketwatch: du er en klog mand !!! -- held og lykke med AXA og DOF

Dansken
Tålmodig 2-4 kvartaler