Reprising kommer alltid av en grunn.


Reprising kommer alltid av en grunn.

Så å sei aller fleste går glipp av rakett investeringer, men her ligger nå et lite stykke Norge som ligger rede for å bli nettopp det.
Det er tidsspørsmål når Photocure får solid gearing. Når markedet skjønner hva som er i ferd med å skje. Stiger aksjekursen betydelig over mange mnd og år.

Gitt de underliggende etterspørselsimpulsene for blålys globalt, kan det tenkes at Photocure vil fremstå som en eventyrlig investering i mange år fremover, da her blir det verdiutvikling som er forankret i substans. Det vil si reell inntjening fremover.
Photocure er på vei til å bli verdensledende blærekreft selskap, er i en fase med store vekstmuligheter og har en
verdensledende teknologi med produkter. Er perfekt posisjonert for å være en bransjeleder innenfor blærekreftområde. Det er ikke småtteri av en liten aktør fra Norge.

Når det gjelder innsidekjøp. Er det mange bedrifter med eventyrlige avkastninger som det har ikke vert ett eneste eller få innsidekjøp av noe betydning fra lave nivåer og oppover. Det gjelder mange selskaper. Som vanlig gikk de fleste glipp av oppgangen.

Slik som jeg ser det med spørsmål om oppkjøp av Photocure så er det lite sannsynlig. Det som er en mulighet er at Photocure leier ut lisens avtaler av produkter for å utvide det geografiske området.

Markedet vil se hvor dette bærer henne meget snart. Alt ligger til rette for Photocure fremover.


Fondforvalteren.
heilo888
31.08.2019 kl 08:22 1955

Får inderlig håpe at PHO nå bruker all overskuddkapital til enda sterkere satsing i USA, eventuelt i nye markeder. Dette vil være meget god anvendelse av kapitalen til fremtidig inntekter.
Men i nye markeder som i Sør Amerika og Asia blir det nok mest aktuelt med partneravtaler/utlisensiering.

Har hatt aksjer og fulgt Photocure siden 1999 men aldri tilnærmet hatt slik tro på selskapet som nå.
Overhode ingen grunn til bekymring for fremdriften fremover! Det fundamentale går garantert veien måned for måned, kvartal for kvartal, og år for år!

Hva kursen er fra dag til dag, og uke til uke bør være av 0 interesse for den langsiktige.
Og i PHO blir garantert den langsiktige investor vinneren!

Hvilken gnist som setter fyr på denne lett antennelige racketen er ikke godt å si men vil anta at det er en av disse.
Penger som kommer in i kassa vil jeg anta bli brukt på sidenotering, Cysview i Kina. Latin- Amerika. Nye lisensavtaler og utbytte til aksjonærene.
Sidenotering på NYSE (Nasdaq) etter at det blir overskudd i kassa fremover. Dette vil ha stor betydning for interessen av aksjen over dammen. Nye store aksjonærer.
Når mange av Scope (kasseapparatene starter opp) så er det store penger rett i kassa.
Pessimistiske investorer til PHO vil ta en ny vending når det blir slutt på røde tall på bunnlinjen.
Reprising den kommer om du vil eller ei.

Vil tro at det også nærmer seg en tid der PHO vil bli mer interessant for fondene.
Joda, selv om det går mot mørkere tider i naturen så er jeg rimelig sikker på at det går mot lysere tider for PHO aksjonærene.

At det blir økende interesse for aksjefondene er jeg helt ening i. Fond vil nok bli en av flere nye store eiere i PHO.
Det går mot mørkere tider men PHO stjernen vil skinne som aldri før har gjort. Det er bare til å ha tålmodighet og slappe av og nyte livets goder. Det blir til og med sol i Bergen i ettermiddag til kveldens festligheter.
bravi
31.08.2019 kl 10:22 1812

Vi har hørt uttrykk som "det vil bli..." og "det nærmer seg..." , TTT osv. osv. i lange tider, faktisk i årevis, klart det kan ikke pågå slik i all evighet, da er dette et evighets case da. Tror ikke selskapet kan holde det gående med den store satsningen og utgiftene i Us lengre enn Q3/Q4 uten at de får et virkelig gjennombrudd. Klarer de ikke det må satsningen nedskaleres, utgiftene må tilpasses riktig side av inntektene. Allikevel kan caset bli brukbart og kursen vesentlig høyere enn dagens.

Leste på annen tråd at kursen (fratrukket Cevira) har vært mer eller mindre på dagens nivå i 19,5 år. Hva sier dere til det?
Redigert 31.08.2019 kl 10:27 Du må logge inn for å svare
Fevang
31.08.2019 kl 11:19 1759

Så du tror DS bløffet ved framleggelsen av Q2? Der sa han jo at utgiftene skulle flate ut. Det indikerer vel ikke flere selgere i US?
31.08.2019 kl 12:01 1725

Overhodet ikke, det ble bare at jeg svarte sistemann.
31.08.2019 kl 12:08 1720

Respekt til deg som har fulgt selskapet og vært aksjonær der i alle de årene og fortsatt holder motet oppe og ser framover.
Forøvrig hadde jeg nok mistet motet betydelig tidligere:)

"Får inderlig håpe at PHO nå bruker all overskuddkapital til enda sterkere satsing i USA, eventuelt i nye markeder. Dette vil være meget god anvendelse av kapitalen til fremtidig inntekter."

Det tror jeg du får helt rett i. Utbytte på nåværende tidspunkt tror jeg lite på, men om et år eller to tror jeg overskuddene er såpass store at det vil kunne gi oss en pen slump.
kreinh
31.08.2019 kl 13:33 1647

Det var nok så store bevegelser et par dager. Mulig Marshall Wace er ute av shorten. Da slipper vi den negative kurspleien fra deres roboter fremover.

Bravi
Du messer hele tiden om historien og hvordan det har vært langt tilbake i tid. Er det ikke på tide at du tar inn over deg alt det positive som har skjedd med selskapet siden 2017? Blant annet har selskapet nå på plass og i kraft to refusjonsordninger, en for TURBT og en for Durveillance. DS har selv sagt at gode refusjonsordninger er The golden key til det amerikanske helsemarkedet. Ergo; PHO hadde ikke «nøkkelen» til markedet før i Jan 2018. En enda bedre og mer effektiv nøkkel fikk de PR 1 Jan 2019.

I tillegg har de siden høsten 2018 hatt en CEO som er tilpasset kommersialisering av PHO enn han som var.

Kort sagt, selskapet har i dag bedre rammebetingelser enn noen gang tidligere for å lykkes. Og inntektene stiger kvartal for kvartal.
bravi
31.08.2019 kl 18:32 1468

Londonmann, DS kan ikke ta kreditt for nesten noe av det positive som har skjedd fra 2017. Det betyr at de store fremgangene du peker på hadde vi fått også uten DS og hans økende satsning. Husker DS snakket om flex skop og at det var "low hanging fruits". Da fikk vi ikke inntrykk av at det tkunne ta opptil 20mnd å få utplassert et skop. Fasit frem til nå er utplassert bare 1 stk i måneden i snitt samtidig som det er et stort selgerkorps i sving. Jeg tror det kan være lurt å vente til Q3/Q4 før man bestemmer seg å ta bølgen i dette caset.
petrol
31.08.2019 kl 19:14 1432

Kom deg ut av aksjen bravi før du ender som nervevrak.

Tydelig at du vet mer enn meg. Hvor mange flexiscope er fet utplassert de siste to månedene? Ut fra hva du skriver så vet du tydeligvis svaret, så spytt ut med tallet.

Og fu vet altså at Ceviraavtalen ble inngått uten DS sin innflytelse?

Du er ikke sann Bravi! At du fortsatt er aksjonær med så liten tillit til ledelsen er mer enn jeg evner å skjønne.
Tror du ville hatt det langt bedre om du solgte deg ut av PHO.
31.08.2019 kl 21:56 1309

Det værste av alt er at flere av de som står på barrikadene og klager over utviklingen er de som ut fra når de etter eget utsagn her har kjøpt aksjene sine i PHO har kursmessig mest å juble for, gud bedre for et paradoks.
focuss
01.09.2019 kl 00:08 1227

Folk er forskjellige. Noen er opptatt av detaljene ( The devil is in the detals) mens andre løfter blikket og er opptatt av det store bilde. Begge deler er OK, men kan gi forskjellig konklusjon i spørsmål som omhandler PHO sin fremtid. Bravi dyrker detaljene og noen av oss andre er mer opptatt av det store bildet. Dersom Bravi får rett så blir PHO en ok men ikke spektakulær investering. Får jeg og noen andre rett så blir PHO en investering som blir absolutt helt ekstraordinær.
pafo
01.09.2019 kl 05:19 1154

En sak bør vi jo kunne bli enige om, vad som en blir skrevet her. Så blir det ikke solgt ett enda scope ekstra og ikke
blir det utført flere behandlinger heller av den grunn. Resultatet kommer oberoende av vad vi mener. Vi vet jo att
Bellete som er og var salgssjef, lovte økt salg i Q2 - 18 presentasjonen. Men Q3 viste motsatsen, han hadde vel glemt
att sjekke pipelinen. Men da kommer DS som vet mer en salgssjefen, som har solgt BLC scope i 6 år.

Plutsligt døk det opp en 20 mån salgsprosess, og problemer med flexiscopen som var føre hans tid. Men som noen
klarte påstå var i årsskiftet. Men om han har klart att førklare salgssjefen sin hvor man skall få solgt scope.
Vet vi ikke da resutaten viser att salget står på stedet vil siste 1 1/2 år. Men vi har jo pipelinen som garanterer
kraftig salgsvekst om vi skall nå guidingen.

Men om noen er uenig med Schneider og hans innsats eller fremtidsversjoner. Så blir man gjenest anklaged før att påstå
Schneider lyver. Og mange trur Schnieder har lagt Cevira avtalen, men der blev han ertapped i løgn. Da han påståd att
PHO fikk betalt før milepæler som misslykkes og. Så en sak vet vi DS lyver nær det passer han.

Men det eg er mest opptatt av er att han har fått beskjed av styret att kostnader må ned. Så kan han ikke vise att alle
store satsninger ber frukt snart, så må kostnaden ned. Det er ikke noen vits att bruke 150 mil i året på salg og markedsføring
om det ikke gir resultater. Det hjelper ikke med refusjoner ( golden key ) eller rekomendasjoner, om de som skall utføre
behandlingen ikke bryr seg.

Men om eg eller Bravi selger våre aksjer trur eg ikke forandrer Q3 resultatet. Og ikke hjelper det med Schneiders pipeline
eller hallelulja gjengens påstand om fantastiske kommende fremganger i salget. Som sagt så hjelper det ikke med snakk
lenger, det må resultater til.
bravi
01.09.2019 kl 07:24 1116

Ser at enkelte er sure på meg fordi jeg etterlyser resultater og tall som beviser at den økte satsningen til DS betaler seg i forhold til den satsningen som var før DS. Hittil har ikke DS klart å å overbevise markedet, kanskje kommer det på Q3/Q4. Gjør det ikke det vil antakelig de nye styremedlemmene ta frem øksa å kutte kostnader.
Det er ikke noe paradoks at jeg synes kursutviklingen siste året er skuffende. Jeg ser på utviklingen siste året, ikke hva jeg betalte for aksjene for 2 år siden.
Hva som er DS rolle i salget av Cevira vet ikke jeg, men det var med en dame på Q2 presentasjonen som hadde jobbet med denne saken lenge før DS ble ansatt, fikk intrykk at det var henne som hadde stått i spissen for det arbeidet.

En ting som jeg savner er en god forklaring på nedgangen fra 2Q18 til 3Q18. Det vi vet er at Hestdal sluttet etter Q2, det var kvartalet som ga mest fremganger kursmessig hittil i dette caset. Deretter kom DS og alle bremsene kom på slik at nye investorer har holdt seg unna eller vært lunkne til aksjen.

En annen sak som burde avklares er bruken av kontantbeholdningen på 130mill. Ser at enkelte mener at hver eneste krone skal brukes på økt satsning i Us. Det høres risikabelt ut, synes først Pho må bevise at den satsningen som foregår betaler seg i både resultater og i aksjekurs før det kan bli snakk om å øke utgiftene enda mere. Det er sagt at utgiftene skal flate ut (kommer fra de nye styremedlemmene). Hvis utgiftene ikke skal økes mere og inntektene er økende hva skal de da gjøre med pengene?
Redigert 01.09.2019 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
01.09.2019 kl 09:24 1022

Tilfeldig, eller ikke, jeg tror ikke det.
Men dere har egen særlig evne til å fokusere på "worst case" til enhver tid.

Selve prosessen med å få utplassert et skop tar i de raskeste tilfeller ned mot 6mnd, mens i de tregeste tilfeller opp mot 20mnd, median er ca. 12 mnd. Så i stedet for å fokusere på 6mnd, er det ekstremt viktig å feste seg ved at det i noen få sære tilfeller kan ta opp mot 20mnd.

"Plutsligt døk det opp en 20 mån salgsprosess"

Vet ikke om det finnes noe form for hjelp å få, men det er hvertfall ingen tvil forskningsmessig om at det er svært negativt for egen helse å kun fokusere på det som er mindre positivt.

Da han påståd att
PHO fikk betalt før milepæler som misslykkes og. Så en sak vet vi DS lyver nær det passer han.
Svar: DS har forklart at om Asieris er forsinket utløser det betalinger til PHO uavhengig av det.(Mulig jeg misforstår hva du skriver, er ikke alltid så enkelt å skjønne, hvor kommer forresten ordet "døk" fra som du brukte i innlegget ditt?)

Men det eg er mest opptatt av er att han har fått beskjed av styret att kostnader må ned. Så kan han ikke vise att alle
store satsninger ber frukt snart, så må kostnaden ned.
Svar: Nå har både DS og Dahl på Q2 sagt at inntektene framover vil stige mens kostnadene vil flate ut.(hva er årsaken til at en ønsker å vri på dette, for å skape usikkerhet?)
Redigert 01.09.2019 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
01.09.2019 kl 09:31 1014

"Hva som er DS rolle i salget av Cevira vet ikke jeg, men det var med en dame på Q2 presentasjonen som hadde jobbet med denne saken lenge før DS ble ansatt, fikk intrykk at det var henne som hadde stått i spissen for det arbeidet."
Svar: Dette er redegjort for tidligere.
Er vel ingen som er så totalt bak mål og tror at selve rammene for en slik HUGE avtale styres fra utenfor CEO sitt kontor? Selvsagt er det CEO(og i dette tilfellet også muligens styret) som har satt rammene. Hun damen har vært kontaktpunktet i PHO under prosessen og det er flott at DS løfter henne fram på q2 presentasjonen og gir henne kreditt.
Kjære vene, har dere noen som helst erfaring fra slikt i den virkelige verden?

"En ting som jeg savner er en god forklaring på nedgangen fra 2Q18 til 3Q18. Det vi vet er at Hestdal sluttet etter Q2, det var kvartalet som ga mest fremganger kursmessig hittil i dette caset. Deretter kom DS og alle bremsene kom på slik at nye investorer har holdt seg unna eller vært lunkne til aksjen. "
Svar: Det er riktig at kursmessig ble det bra etter q2, dette på grunn av Belettes vekkelsesmøte som vi alle ble fanget av. Hvorfor gjorde han dette vil jeg heller spørre. I mine øyne en veltalende herremann, men i etterkant en løs kanon.
focuss
01.09.2019 kl 09:39 1001

Bravi
"En ting som jeg savner er en god forklaring på nedgangen fra 2Q18 til 3Q18."

Trodde årsaken til nedgangen etter Q2 var helt klar. Etter en bratt stigning på 35% så kom MW på banen og shortet mange 100 tusen aksjer. Det får selvsagt stor betydning for en lite liquid aksje som PHO. Drøyt å skylde på Schneider. Ellers enig i at aksjekurs bør gis høy prioritet fremover.
01.09.2019 kl 09:49 976

Prøvde å se litt tilbake i tid på presentasjonene før DS sin tid for å søke å finne en forklaring på hvorfor noen mener at DS har bremset utviklingen for PHO etter at han kom inn i jobben.
Fant en interessant slide fra q4 2017.

Slide 8

https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2017-pres/pho-4q-2017-pres-final.pdf
bravi
01.09.2019 kl 09:53 969

focuss, jeg var litt uklar på dette. Det jeg tenkte på med nedgang Q3 fra Q2 var ikke kursen men resultatene, antall utplasserte skop som gikk ned. Kan det ha noe med at Hestdal ga seg og at styret/ Dahl ikke nådde frem eller fikk gjennomslag i organisasjonen?
01.09.2019 kl 09:59 963

bravi,
Jeg tror det er akkurat som med aksjekursen, det går litt opp og ned av forskjellige årsaker. Ingenting går i en rett kurve oppover hele tiden.
Det som gjelder er at trenden over tid er positiv og stigende.

Gjennom DNB har jeg kun kursoversikt(graf) over de siste 5år og i de 5 årene har kursen i PHO aldri holdt seg over NOK 50 så lenge sammenhengende som den perioden vi er inne i nå. Kan det tolkes positivt, eller bør vi nå frykte at vi skal under 50 igjen siden det alltid skjer historisk sett?
Redigert 01.09.2019 kl 10:01 Du må logge inn for å svare

For meg betyr kursen lite. Bare resultater. Har heller ikke sansen for guiding hvertfall ikke langt frem i tid. Har heller ikke behov for at selskapet skal noteres andre steder.
Først skal Schneider og co ha suksess med Cysview. Der tror jeg de ligger veldig godt an. Så har de lettet litt på sløret om fremtiden. Det er ambisjoner her(bla oppkjøp)og da får vi se om Schneider og co klarer å vokse med høy avkastning på egenkapital.

Lykkes de med Cysview vil det synes godt i resultatene. Har noen av dere eksempler på selskaper med årlig vekst samt høy avkastning på egenkapital(og investeringer) hvor aksjekursen lagger i årevis? Det kunne vært interessant å se.

Det gjelder om å ikke ha det så travelt. I pho er det levert vekst samt guidet god visibilitet fremover. Markedsstørrelse og produkt er solid. Her er det bare å sitte. Aksjekurs på 2000kr er ikke umulig hvis Schneider klarer brasene. Men det skjer ikke nærmeste året.
focuss
01.09.2019 kl 10:14 948

Bravi
Pho solgte også mer i USA i Q3 i forhold til Q2, men veksten fra Q2 til Q3 var moderat. Så lenge jeg har eid aksjer i PHO har salget i USA økt hvert eneste kvartal.
bravi
01.09.2019 kl 10:48 882

AndyH, hvis du trekker fra Cevira bidraget i kursen får du lavt 40 tall og på det nivået har kursen vært flere ganger tidligere.
01.09.2019 kl 10:53 870

Ok, så du mener vi da må operere med flere paralelle kurser. En med og en uten Cevira, En med og uten DS, en med og uten Egberts, en med og uten innsidekjøp.


Ikke glem da at kursen steg fra ca. 35 til nærmere 60 etter q2, så jeg ønsker ikke at vi tar hensyn til Belette sin vekkelseshistorie. Så da skulle vi vel ha en kurs også for det?
Blir litt tullete for min smak.
Redigert 01.09.2019 kl 10:56 Du må logge inn for å svare
pafo
01.09.2019 kl 10:53 868

Som vanligt prøver Andy vri på vad som er sagt av Schneider. Han sa att PHO får betalt uansett nær tidsfristen var utgått
vilke fase 3 studien lykkes eller ikke. De fleste var og enig om han sa det. Men det stemmer som sagt ikke, de får bare betalt
om Asieris ikke overholder tidsfristen. Men lykkes ikke fase 3 studien så er det over og ut.

Og nær DS og Dahl seier att kostnaderne vil flate ut så er det før att de har fått beskjed om det fra styret. Og klarer de
ikke øke salget nu, så åter står bare att kutte kostnader. Eller finne seg ett annet jobb.
Redigert 01.09.2019 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
01.09.2019 kl 10:59 866

Poenget er, vet du hvor mange delbetalinger og tidspunkt som er avtalt innen fase 3 blir godkjent i Kina eller ikke?

Fra børsmeldingen:
" In addition, the company may receive a total of USD 18 million based upon achievement of certain clinical and regulatory milestones in China"
https://photocure.com/news/photocure-and-asieris-enter-into-a-global-licensing-deal-for-cevira-with-up-to-usd-250-million-in-milestones-and-double-digit-royalties/

"Og nær DS og Dahl seier att kostnaderne vil flate ut så er det før att de har fått beskjed om det fra styret. Og klarer de
ikke øke salget nu, så åter står bare att kutte kostnader. Eller finne seg ett annet jobb."
Svar: Tror du at inntektene i Q3 blir mindre enn Q2?

PS! Jeg er rimelig trygg på at inntektene stiger, betydelig mer i prosent enn fra q2 2018 til q3 2018, i tillegg til at kostnadene holder seg uendret eller ørlite ned(minner om at ca. 4 mill ifbm Cevira avtalen ble ført som engangskost i q2)
Redigert 01.09.2019 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
pafo
01.09.2019 kl 11:08 852

Ja det står i avtalen vad som skall betales nær og hvorfor, visste du ikke det.

Og inntekter i Q3 øker sikkert i samme takt som de gjort hittils. Vilket ser ut som att PHO bruker 150 mil på att øke
årsinntekten med ca 30 Mil. Vilket ikke kan fortsette i lengden, så her er ingen bønn lenger de må prestere.
01.09.2019 kl 11:12 867

"Ja det står i avtalen vad som skall betales nær og hvorfor, visste du ikke det."

Det står ikke!

Det bør vel være opplagt for de fleste at kineserne ikke leker butikk..
Ingen investorerer eller grupper av investorer betaler for noe det ikke blir noe av..

PHO får etter avtalen betalt av Asieris for godkjenning av fase III for hver og en av de forskjellige regionene som er med i avalen, og her er det satt noen frister for studiene.
Klarer ikke Asieris å bli ferdig med studiene innen fristene, så skal det betales en form for gebyr.

Jeg håper at Photocure kan lette å sløret ved presentasjonen av Q3, og fortelle aksjonærerne og markedet om hvilke frister som gjelder, og hvor store gebyrene er.
Så vidt jeg har forstått så skal studiene være ferdige i 2022 i Kina, og 2024 i de andre regionene, men her ere jeg ikke sikker.

Så gjenstår det å se om Cevira består fase III i en eller flere av disse regionene.
Alle som er interessert kan lese seg til hvor stor median-sjanse det er for at tilsvarende eller lignende metoder kommer seg gjennom en fase III sånn cirka.pafo
01.09.2019 kl 11:19 863

Ja det var en merkelig avtale som ikke omhandler betalning, det førklarer att Schneider ikke kunne vite noe heller.
JT
01.09.2019 kl 11:20 864

I tillegg til Shorten ved Q3 så mener jeg å huske at fondet Polar Capital solgte seg ut og bidro til kursraset den gang.
Til stor fordel for min del som fikk en mulighet til å snitte kraftig ned.
Nå har kursen gått 100 % på 2 år og chartet ser superbull ut...
01.09.2019 kl 11:25 858

Pafo,
Opplagt at partene har lagt en detaljert og signert timeline for når det utløses betalinger til Photocure.
Dette er en avtale mellom partene og en har kun oppgitt de grove rammene i børsmeldingen.

Photocure vil oppdatere markedet etterhvert som noe utløses i avtalen, innbetalinger eller skroting.

Uansett er det positivt å se at dem er igang akkurat som Dahl sa på q2, "Asieris starter fase 3 umiddelbart"

http://www.asieris.cn/index.php/content/176

http://www.asieris.cn/index.php/about/en_pipeline
Redigert 01.09.2019 kl 11:28 Du må logge inn for å svare

Det som jeg finner litt merkelig at Asieris sier de har hatt et AB meeting og viser at de har startet fase III på pipeline sliden, men sier ikke i klartekst at de har startet fase III. Er det for at fase III utløser betaling at de ikke sier det? Photocure har heller ikke meldt at fase III er startet og hvilke utbetaling det gir. Skulle ønske at de var mer åpne om avtalen slik at vi vet milepælene og utbetalinger. Jeg sente en mail til Phototure å spurte om dette men har ikke fått svar.
01.09.2019 kl 11:44 845

bravi,
Helt enig, beklager.
Men, mener fortsatt at kursen er hva den er uavhengig av "innholdet" i meldinger, oppkjøp, struktur, partneravtale etc.