Reprising kommer alltid av en grunn.


Reprising kommer alltid av en grunn.

Så å sei aller fleste går glipp av rakett investeringer, men her ligger nå et lite stykke Norge som ligger rede for å bli nettopp det.
Det er tidsspørsmål når Photocure får solid gearing. Når markedet skjønner hva som er i ferd med å skje. Stiger aksjekursen betydelig over mange mnd og år.

Gitt de underliggende etterspørselsimpulsene for blålys globalt, kan det tenkes at Photocure vil fremstå som en eventyrlig investering i mange år fremover, da her blir det verdiutvikling som er forankret i substans. Det vil si reell inntjening fremover.
Photocure er på vei til å bli verdensledende blærekreft selskap, er i en fase med store vekstmuligheter og har en
verdensledende teknologi med produkter. Er perfekt posisjonert for å være en bransjeleder innenfor blærekreftområde. Det er ikke småtteri av en liten aktør fra Norge.

Når det gjelder innsidekjøp. Er det mange bedrifter med eventyrlige avkastninger som det har ikke vert ett eneste eller få innsidekjøp av noe betydning fra lave nivåer og oppover. Det gjelder mange selskaper. Som vanlig gikk de fleste glipp av oppgangen.

Slik som jeg ser det med spørsmål om oppkjøp av Photocure så er det lite sannsynlig. Det som er en mulighet er at Photocure leier ut lisens avtaler av produkter for å utvide det geografiske området.

Markedet vil se hvor dette bærer henne meget snart. Alt ligger til rette for Photocure fremover.


Fondforvalteren.
01.09.2019 kl 11:44 1561

Send mail direkte til DS om dette så vil jeg anta at du får svar.
Jeg fikk hvertfall svar på min henvendelse i sakens anledning.

Takk jeg kan gjøre det men har ikke hans mail adresse. Du fikk vel til svar at detaljene i avtalen var konfidensielle og at de vil informere oss etter hvert.
01.09.2019 kl 11:53 1554

Du har helt rett, det var bortimot svaret han gav.
Jeg har prøvd å fortelle det i et tidligere innlegg på denne tråden om at det nok finnes en detaljert timeline signert mellom partene som bestemmer når det skal utbetales underveis.

DS gir selvsagt ikke ut konfidensiell info.
Redigert 01.09.2019 kl 11:55 Du må logge inn for å svare
focuss
01.09.2019 kl 11:59 1552

Dersom noen lurer så er det forskjell på en pressemelding og en kontrakt. Schneider var vel tydelig på Q2 og det fremkommer i transcriptet som ligger på Pho trådene et sted.
pafo
01.09.2019 kl 12:06 1528

Det står vad som skall til før att de skall få betalt og vilke summer som betales der og da. Og de starte umiddelbart
att rekruttere.pasienter til studien og er da i gang. Men PHO får bare betalt om den lykkes. Foruten de 5 mil usd som
de fått.

Nei han var dessverre ikke tydelig hverken i pressemeldingen eller i presentasjonen. Det jeg ser av pressemeldingen er at det skal utbetales ca 500 mill i milepæler, det er det jeg synes de kunne vært mer åpne på og jeg synes vi skal utfordre på det.
focuss
01.09.2019 kl 12:12 1519

OK, mener å huske han sa: Milepæl eller dato," whatever comes first"
01.09.2019 kl 12:13 1516

Les denne nøye en gang til.

Let's talk about the Cevira license agreement. This is a pleasant development and one that we worked on for several months this year. And I'll go through the agreement.

First, Asieris. Asieris is a subsidiary of a Chinese-based, Jiangsu Yahong Meditech Co., a specialty pharma company fully committed to research, development and commercialization of innovative new medical treatments through their own IP and in-licensing efforts. Their leading candidate is an oral drug for non-muscle invasive bladder cancer. It has a registration trial in China and is in Ib in the U.S. It has strong development capabilities in the genitourinary diseases in China and is rapidly expanding in global capabilities.

The potential to fill an unmet need for nonsurgical treatment of HPV and CIN populations, it's a breakthrough single-use integrated drug/device technology. It has potential to treat high-grade cervical dysplasia independent of HPV genotype, and it's easy and convenient for the provider and patient, and in particular, where this fits is for those women in childbearing years. It preserves the cervix so they can have children. And so high-grade cervical squamous intraepithelial lesions is a precancerous condition caused by persistent HPV infection, a highly prevalent sexually transmitted disease, and approximately 10 million cases with high-grade disease. There are greater than 500,000 new cases of cervical cancer each year, and in China alone, 1% to 2% of the women have HSIL. Currently, surgical excision is the most common treatment option offered to women with high cervical -- with cervical high-grade dysplasia. And as I said, for women of childbearing years, that's really not a good option.

The deal. The deal itself has a value of up to $250 million. We think this is a fantastic deal for Photocure. Under the agreement, we have $5 million upfront in 3 installments. We've already received the first installment. We'll see the final 2 in the next coming couple of months. We have $18 million development approval in China, a $36 million milestone for the development approval in the U.S. and then, of course, additional revenues or milestones for -- sales milestones and sales royalties.

And also, payments are made for certain development milestones or due at a certain time or when reaching the milestone, whichever comes first. And that's very key. This actually keeps Asieris on track. A lot of times, you can sign deals and the partnering company can lag in their development. In this situation, they have x amount of time to complete a milestone. If they don't complete the milestone, they still have to pay Photocure. So if they fall off by 2, 3, 6 months, we still receive the money and they continue through the development. Again, we think this is a fantastic opportunity for Photocure and valued up to USD 250 million

https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-pho-ol-earnings-210954201.html

"
La oss snakke om Cevira lisensavtale. Dette er en hyggelig utvikling og en som vi jobbet med i flere måneder i år. Og jeg skal gå gjennom avtalen.

Først Asieris. Asieris er et datterselskap av et kinesisk-basert, Jiangsu Yahong Meditech Co., et spesialitetsapotekfirma som fullt ut har forpliktet seg til forskning, utvikling og kommersialisering av innovative nye medisinske behandlinger gjennom sin egen IP og in-lisensiering. Deres ledende kandidat er et oral medisin mot ikke-muskelinvasiv blærekreft. Den har en registreringsprøve i Kina og er i Ib i USA. Den har sterke utviklingsevner for kjønnssykdommer i Kina og utvides raskt når det gjelder globale evner.

Potensialet til å fylle et uoppfylt behov for nonsurgical behandling av HPV og CIN populasjoner, det er en gjennombrudd engangsintegrert medisin / enhet teknologi. Det har potensiale til å behandle høykvalitets cervikal dysplasi uavhengig av HPV-genotype, og det er enkelt og praktisk for leverandøren og pasienten, og spesielt hvor dette passer er for kvinnene i fertil alder. Det bevarer livmorhalsen slik at de kan få barn. Og så høy grad av livmorhalsen, squamous intraepiteliale lesjoner er en forstadier som er forårsaket av vedvarende HPV-infeksjon, en svært utbredt seksuelt overførbar sykdom, og omtrent 10 millioner tilfeller med høy grad av sykdom. Det er mer enn 500 000 nye tilfeller av livmorhalskreft hvert år, og i Kina alene har 1% til 2% av kvinnene HSIL. For øyeblikket er kirurgisk eksisjon det vanligste behandlingsalternativet som tilbys kvinner med høy livmorhals - med livmorhalsdysplasi i høy grad. Og som sagt, for kvinner i fertil alder, er det virkelig ikke et godt alternativ.

Avtalen. Selve avtalen har en verdi på opptil 250 millioner dollar. Vi synes dette er en fantastisk avtale for Photocure. I henhold til avtalen har vi 5 millioner dollar på forhånd i tre avdrag. Vi har allerede mottatt den første avbetalingen. Vi får se de siste 2 i løpet av de neste månedene. Vi har utviklingsgodkjenning på 18 millioner dollar i Kina, en milepæl på 36 millioner dollar for utviklingsgodkjenningen i USA og deretter selvfølgelig tilleggsinntekter eller milepæler for - salgs milepæler og salgsvederlag.

I tillegg betales det for visse milepæler for utvikling eller forfaller til et bestemt tidspunkt, eller når du når milepælen, avhengig av hva som kommer først. Og det er veldig viktig. Dette holder Asieris faktisk på sporet."

Sjekk spesielt siste setningen.
01.09.2019 kl 12:24 1499

Så på bakgrunn av det DS sier og slik du oppfatter det Pafo er det vel en forskjell.
Det er hvertfall min tolkning, men du og jeg blir sjelden enige om noe så det får bli med det.
pafo
01.09.2019 kl 12:26 1493

Ja dette sier Schneider men dette skriver selskapet. Og man behøver vel ikke lese mange ganger før att førstå vad
som er rett.

I henhold til lisensavtalen vil Photocure motta et samlet signeringsgebyr på USD 5 millioner innen 6 måneder etter signering. I tillegg kan selskapet motta totalt USD 18 millioner basert på oppnåelse av visse kliniske og regulatoriske milepæler i Kina og opptil 36 millioner dollar for visse kliniske og regulatoriske milepæler i USA og EU. Godkjennelse av en annen indikasjon i Kina, USA og EU vil føre til utbetalinger på opptil 14 millioner dollar. I tillegg vil salgsgodtgjørelser gjelde i alle markeder.

Det står kan ikke att de får. Og det er nok det rette.

Ja jeg er enig i at det er en fantastisk avtale som Photocure har fått til, ikke misforstå meg. Det jeg da leser er følgende;
utviklingsgodkjenning på 18 millioner dollar i Kina. Står ikke når, men står at godkjenning i Kina ikke er nødvendig hvis milepælen som er satt overskrides.
en milepæl på 36 millioner dollar for utviklingsgodkjenningen i USA. Samme som for Kina.
Er det disse milepælene det er snakk om eller er det flere?
Håper vi får full innsyn i avtalen etterhvert.

Sydney
01.09.2019 kl 12:37 1489

Cevira avtale er helt fantastisk. De to første milepælene er sikret. Første gang utbetaling og kinesisk milepæler. I usa vil det nok ta lengre tid. Men uansett nesten verdier likt selskapets. Det gir photocure godt med finansielle muskler og ingen frykt for emisjoner og dyre lån. Selskapet er uten gjeld og 100 Mill på bok. Det er rett å slett ingen selskaper som er i slike situasjoner om dagen som jeg vet om. Til sist dyr de ovenfor en enorm vekstmulighet i sitt enevelde de marked. Hvor finner man noe slikt??
Redigert 01.09.2019 kl 12:38 Du må logge inn for å svare
01.09.2019 kl 12:40 1489

Neida, har ikke oppfattet at du var negativ til avtalen.
Jeg jaktet en timeline for utbetalinger, men denne er hvertfall inntil videre konfidensiell.
Noen mener at utenom upfront på USD 5mill, vil det ikke bli utbetalt en krone til PHO før fase 3 er godkjent i Kina. Dette er ikke jeg enig i etter å ha lest transcriptet flere ganger. Og dersom det var tilfelle kunne DS skrevet at neste betaling kommer en gang i 2022 når fase3 er godkjent, men det gjorde han ikke.
Derfor er min tolkning at det utløses flere delbetalinger på veien til eventuell godkjennelse i Kina. Det kan eksempelvis være når det har 50 eller 100 pasienter inne i fase 3, hva vet jeg, men et eller annet er det slik jeg vurderer det.

Sagt på en annen måte, jeg ville hvertfall gardert meg vel i en slik avtale og er det noe amerikanere vet og kan så er det nettopp det.
For meg er det helt utenkelig at det ikke vil foreligge utbetalinger før fase 3 er godkjent om ca. 2-3 år.
Redigert 01.09.2019 kl 12:44 Du må logge inn for å svare
pafo
01.09.2019 kl 12:54 1477

Er de garantert minst 59 mil usd vilket de lykkes eller ei med fase 3 studien. Så skall de og skrive det. dette er ett
børsselskap som må børsmelde inntekter i kontrakten. Det skall ikke vare tvivel om vad de får betalt.
01.09.2019 kl 12:59 1447

For min del er det hvertfall tvil om hvor mye og når det utløses betalinger(men selskapet har oppgitt opptil USD 250 mill + royalties og har dekket seg med det)
m73102
01.09.2019 kl 13:11 1430

Det er ikke noe motstrid mellom det som ble børsmeldt og det DS sier - husk at alle detaljene i avtalen fremkommer selvfølgelig ikke i børsmeldingen. Det DS har gitt uttrykk og utdypet gir en mye større mening for å sikre interessene til PHO, nettopp for å forsikre seg om at Aseris har trykk på videre utvikling. Dette gjør det også mer forståelig når en ser at totalverdien på avtalen har et potensiale på 250 mUSD (beløpene nevnt i avtalen utgjør kun ca 1/3 av den totale verdien) + royalty på 10-20 %.

Noen avsluttende kommentarer når det gjelder troverdigheten til DS og hans kunnskap. Jeg leser at det er flere som ikke har noen tiltro til DS, bl.a. på bakgrunn av hans uttalelser om salgsprosessen (tidsløpet) og at PHO har økt satsningen i USA. Det som disse personene ennå ikle har svart på er hvorfor tror dere at PHO gjorde grepene de gjorde i 2018 med å få inn DS? Har PHO tidligere sagt noe om at salgsprosessen har tatt kortere tid før? Hva vil DS tjene på å si at salgsprosessen tar 6-20 mnd dersom det skulle tatt mye kortere tid? Under forutsetning av at DS, med sine 25 års erfaring fra USA markedet, har rett i det han sier om salgsprosessen - og at det først på slutten av 2018 at PHO økte satsningen i USA - bør vi ikke dermed først se resultatene av dette utover høsten 2019/2020?

Jeg er en av investorene som er veldig positiv til PHO og DS - og er overbevist om at PHO vil oppnå guidingen for 2020 - tror at den akselerende veksten kommer til å fortsette (også etter 2020) og at vi utover høsten 2019 og 2020 kommer til å se en akselerende vekst ift utplassering av flexiscope (ref det DS sa om at vi har en "very, very strong pipeline").

Jeg har full forståelse for at det er mange investorer i PHO som er veldig utålmodig - samtidig får en stille seg spørsmålet om det er nå enn skal selge eller om PHO rent faktisk aldri har vært i bedre posisjon for fremtidig vekst enn i dag. Jeg har tatt mitt valg - dere andre får selv finne ut hva dere ønsker å gjøre.
Redigert 01.09.2019 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
pafo
01.09.2019 kl 13:11 1432

Du bør vete att garanterte inntekter skall børsmeldes og det samme så børsmelder de mulige inntekter. Men du skall vete
vad som er vad. Det er nemligen en meget viktig informasjon vad de har som garantert inntekt.
focuss
01.09.2019 kl 13:14 1428

Synes vel enkelte kritikere bør være mer opptatt av at siden Q4-18 så har kunde basen for Cysview økt med 87% mens kostnadene har økt med 4%
pafo
01.09.2019 kl 13:33 1389

Ja hvor mange flexiscope skall de selge i Q3 før att vi skall kalle det very, very strong salg. Vi kan ikke leve på
salgsprosesser og pipeliner i all evighet. Det er bare leverte scope og inntekter vi behøver informasjon om, alt
det andre har vi hørt i årevis.
focuss
01.09.2019 kl 13:54 1366

Jeg synes det fremstår som logisk at om en tid så vil ca 100% av første gangs TURBT bli utført med BLCC. Dette fordi at best mulig fjerning av kreft ved denne prosedyren er det som i størst grad bestemmer pasientenes videre skjebne. I USA så kommer det ca 80000 nye pasienter per år. Skal alle disse gjennom TURBT med Cysview så gir det alene Cysview salg på ca 720 millioner kroner

Så vet vi at det utføres langt flere TURBT prosedyrer i USA enn 80000, ca fem ganger så mange faktisk da antall TURBT prosedyrer ligger i området 350000-40000. De av disse prosedyrene som ikke er første gangs TURBT vil bli fordelt mellom stive og flexible scope avhengig av hva man finner i oppfølgings prosedyren. Så kommer altså ca 1,3 millioner surveillance prosedyrer i tillegg. Mer en nok marked å vokse i fremover.
focuss
01.09.2019 kl 13:56 1364

Pafo
Du står på med din forvrenging av fakta. Schneider har aldri guidet very strong sale i Q3. Han har fortalt om en very strong pipeline med flex scope.
pafo
01.09.2019 kl 14:09 1348

Det er helt rett men det må vel komme noe ut fra den der pipelinen, og da er spørsmålet om det er noe vi kan kalle
very very strong salg. Eller om det bare er very very long time til salg.

Betyr det at selgerkorpset har snakket med veldig mange hyggelige og positive beslutningstakere om flexiscope?

Kan hende er pipelinen så proppfull av flexier at det blir trange fødsler og vanskelig å få dem ut.

Er det noen her som godkjenner en fasit på 3-4 flexier i Q3 også?
Redigert 01.09.2019 kl 14:12 Du må logge inn for å svare
focuss
01.09.2019 kl 14:24 1339

OK
Mister ikke hodet om det blir en 3-4 flexier i Q3, men når sant skal sies så har jeg ingen anelse om hva det blir. Ingen overraskelse om klinikker i stor grad først hadde budsjett godkjennelse for budsjett året 2019 og startet prosessen i etterkant. De fleste setter vel ikke i gang før budsjettet er i orden.
pafo
01.09.2019 kl 14:54 1313

Ja det er så att salgsprosessen er så lang att det meste havner i pipelinen. Så får vi ikke noe større salg i Q3
så har vi snart en very, very very strong pipeline enligt Schneider.
focuss
01.09.2019 kl 15:27 1283

Siden jeg startet med mine kjøp i PHO i Q2-17 så har salget i USA steget 145% og slik jeg ser det så er dette bare den spede begynnelse. Schneider sier vi kun er i lanseringsfasen ikke minst i surveillance. Synes det ville være urimelig av meg å sutre over slik vekst. Det vokser skjorta av det meste, kanskje av alle. Foreløpig er jeg villig til å gi meg rett i vurderingene i Q2-17.

Så beregnet jeg ett potensiale på kr 1900 ved markedsandel 20%. Ser heller ingen grunn til å endre det. Greit med vurderinger som står seg over tid.
Redigert 01.09.2019 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
01.09.2019 kl 15:29 1277

Focuss,
Ja, det er meget pent, men tydelig altfor dårlig utvikling for enkelte her inne.
pafo
01.09.2019 kl 15:36 1267

Ja det er meget sterkt att det steget 145 % på 2 år og enda tape penger, så det må ha vart stort tap før 2 år seden..
focuss
01.09.2019 kl 15:44 1266

Pafo
Hvorfor selger du deg ikke ut og venter på at de tjener så mye penger at du synes det er ok? Er det fordi du tror Cevira skal bidra til vekst med det første? Du har jo uttalt at det er Cevira du har tro på.
pafo
01.09.2019 kl 15:49 1260

Nej da eg trur att styret har stelt ultimatum og antingen viser de til betydligt større salg. Eller så er det bare att kutte
kostnader. Og begge deler er positivt før oss
focuss
01.09.2019 kl 15:59 1256

Investeringene i USA var opprinnelig tenkt ferdigstilt i 2018, men med tilgang til 350 nye kunder fra 2019 så sier det seg selv at de trengte litt mer folk enn hva de hadde i 2018. Egentlig oppsiktsvekkende hvor lite mer de hadde behov for.
Durable
02.09.2019 kl 01:27 1057

«bravi,
Helt enig, beklager.»

Den står det respekt av AndyHagen!
Det er dessverre mangelvare på forumet med skribenter av ditt kaliber, med ydmyke holdninger og stor integritet.

???
Redigert 02.09.2019 kl 08:55 Du må logge inn for å svare
Wannatri
02.09.2019 kl 07:02 1010

Betrakter
"I dag kl 02:32
46
7 nye sites hittil i 3Q???? Hundrevis av sites har ikke kjøpt Cysview!

focuss er du happy nå?

Det motsatte av acceleration....

Ikke en død sjanse for 20-25 mill USD 2020.

Hvorfor klarer ikke 30 manns salgsstyrke med $$$$$ mill. i månedlige kostnader selge mer?

Du har lurt en masse folk focuss!


Kanskje du har skjønt det?
Du har vel solgt deg ut.

Hvis du ikke har skjønt det, kan jeg forklare deg at klinikkene ikke vil ha Cysview, men du har aldri skjønt årsaken.
Redigert i dag kl 02:46"


Hvorfor skriver du som "Betrakter" denne gang Merlin?
For å støtte og hjelpe det andre nicket ditt, som ikke får gjennomslag for PHO-skepsisen din for tiden?
Lenge siden jeg har z dette nicket ditt i bruk nå, så bare lurer..
Redigert 02.09.2019 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
focuss
02.09.2019 kl 08:08 956

Merlin
Sist du brukte dette betrakter nick så var det for å hausse PHO. Kan du ikke heller svare på hvilken strategi Nano bør velge nå. Kan vel ikke gi opp nano ennå? Å skifte nick virker da veldig desperat. Med PHO så går alt på skinner og skjønner det plager deg.
Redigert 02.09.2019 kl 08:09 Du må logge inn for å svare

Betrakter skrev ???
Merlin
Jeg antar at du baserer de 7 scopene på hva som er meldt på Cysview.com, men dersom du har fulgt med i timen, så vet du godt at det tallet som står på Cysview.com ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten, da det er flere sykehus som av ulike årsaker ikke ønsker å bli registrert på Cysview.com og så vil vi heller ikke se registrert allerede registrerte sykehus som får tilført flexiscope. Så hva er grunnen for å fremstille dette sommfasit? Er du begynt å få panikk for ikke å få kjøpe PHO aksjer på 40 tallet?

Os så slår du til med en artig og søt avslutning; «Hvis du ikke har skjønt det, kan jeg forklare deg at klinikkene ikke vil ha Cysview, men du har aldri skjønt årsaken.»
Dersom det var et snev av sannhet i dette, så må du forklare hvorfor salget av Cysview stiger kvartal for kvartal. Men ettersom det ikke selges en og en dose Cysview etter hvert som behandlingene gjøres, så kan slaget gå noe i rykk og napp. Men man må ikke være videre møblert i toppetasjen for å skjønne dette.

Ei heller at antall utplasserte scope ikke hadde steget kvartal for kvartal dersom virkeligheten forholdt seg slik du forsøker å forvrenge den.

Det kan sies mye om historien til PHO, men med gode refusjonsordninger på plass for henholdsvis TURBT fra 1 Jan 2018 og Surveillance fra 1 Jan 2019, så har PHO funnet nøkkelen til adgang til det amerikanske markedet. Dette er unikt i norsk sammenheng. Såvidt meg bekjent er det ingen andre av de norske børsnoterte farmasiselskapene som befinner seg i en slik situasjon. De lever på allmisser fra aksjonærene i et håp om at de en dag skal komme i tilsvarende gunstig posisjon. Og vi er flere som håper at så skjer slik at vi kan få tjene litt på de selskapene også. Men skal du være sikker, så fremstår PHO som det absolutt sikreste alternativet, enten mr Merlin liker tanken eller ikke.

Og jeg tør påstå at PHo allerede har lagt bak seg sitt siste kvartal med rød bunnlinje. Du, pafo og andre profeter må gjerne være uenig med det, men da er det bare å forholde seg til det. Kjøp for all del ikke aksjer i et selskap du ikke har tro på.

Ha en riktig god dag!
rockpus
02.09.2019 kl 11:37 763

Har ikke Merlin/ Betrakter uansett et visst poeng?
Vi har kun en måned igjen av Q3. Da er 7 scope et alt for lavt tall, selv om vi regner med den sedvanlige prosenten som ikke lar seg oppføre på Cysview.com. Skal guidingen for 2020 nås, må jo salget virkelig akselerere! Vi bør da også i det minste se en klar økning i salg av scope fra Q2 til Q3.
Er det noe som tyder på at akselerasjonen av salg av scope har begynt?
focuss
02.09.2019 kl 12:00 734

De som har stive scope kommer ikke på lista en gang til om de kjøper flexiscope. Har man Cysview så har man Cysview.