Reprising kommer alltid av en grunn.


Reprising kommer alltid av en grunn.

Så å sei aller fleste går glipp av rakett investeringer, men her ligger nå et lite stykke Norge som ligger rede for å bli nettopp det.
Det er tidsspørsmål når Photocure får solid gearing. Når markedet skjønner hva som er i ferd med å skje. Stiger aksjekursen betydelig over mange mnd og år.

Gitt de underliggende etterspørselsimpulsene for blålys globalt, kan det tenkes at Photocure vil fremstå som en eventyrlig investering i mange år fremover, da her blir det verdiutvikling som er forankret i substans. Det vil si reell inntjening fremover.
Photocure er på vei til å bli verdensledende blærekreft selskap, er i en fase med store vekstmuligheter og har en
verdensledende teknologi med produkter. Er perfekt posisjonert for å være en bransjeleder innenfor blærekreftområde. Det er ikke småtteri av en liten aktør fra Norge.

Når det gjelder innsidekjøp. Er det mange bedrifter med eventyrlige avkastninger som det har ikke vert ett eneste eller få innsidekjøp av noe betydning fra lave nivåer og oppover. Det gjelder mange selskaper. Som vanlig gikk de fleste glipp av oppgangen.

Slik som jeg ser det med spørsmål om oppkjøp av Photocure så er det lite sannsynlig. Det som er en mulighet er at Photocure leier ut lisens avtaler av produkter for å utvide det geografiske området.

Markedet vil se hvor dette bærer henne meget snart. Alt ligger til rette for Photocure fremover.


Fondforvalteren.
focuss
02.09.2019 kl 12:06 1801

Og de som fikk flexscopet sitt inn på 2019 budsjett er vel stort sett i pipeline ennå. Videre så er det en tid fra de får det i hus til de tar det i bruk. Kan ikke tro de starter å reklamere før de er tilstrekkelig komfortable med bruken.
pafo
02.09.2019 kl 12:18 1780

Er det noe som tyder på at akselerasjonen av salg av scope har begynt?
Det vet vi ikke noe om, men enligt uppgift så håller de på att fyller opp pipelinen. Og nu er den very, very strong. Det var
dumt att Bellete ikke hadde en pipeline og, da hadde vi kunnet registrert noen scope fra den nu. Og de er jo on Track
i pipelinen, men skulle de ikke klare guidet mål. Så har både Schneider og flere med han gode førklaringer.
Og førklaringer er vel det ende som holdt mål hittils.????
rockpus
02.09.2019 kl 12:51 1739

Flexiscope er vel foreløpig ganske så uklart m.h.t. om hvor stor suksess det vil bli?

Vil nye klinikker som kjøper flexiscope, men som ikke har rigide scope fra før, normalt føres opp på Cysview.com på samme måte som dem som kjøper rigide scope gjør?
rockpus
02.09.2019 kl 12:54 1742

"Kan ikke tro de starter å reklamere før de er tilstrekkelig komfortable med bruken."

Å bruke et scope er vel noe man er rimelig vant med på sykehusene? Det er vel tolkningen av hva man ser med Cysview som trenger en læreprosess?
rockpus
02.09.2019 kl 13:09 1701

"Vil nye klinikker som kjøper flexiscope, men som ikke har rigide scope fra før, normalt føres opp på Cysview.com på samme måte som dem som kjøper rigide scope gjør?"

Dersom forklaringen på lavt antall nye klinikker oppført på Cysview.com er at de som fra før har rigide nå kjøper flexi, så øker ikke nødvendigvis bruken av Cysview tilsvarende? Vil ikke flexi i mange tilfeller bare bli brukt i stedet for rigid?
02.09.2019 kl 13:10 1706

Det vet vi lite om, men det må en kunne anta, noe annet ville være rart.

a) De som allerede står oppført på Cysview.com med rigid skop, blir ikke oppført ved anskaffelse av flexiskop.
b) Veldig mange klinikker har tradisjonelt ikke latt seg oppføre på Cysview.com av ulike årsaker, vi vet ikke om det fortsatt er tilfelle, men grunn til å tro det om ikke i så stor grad som tidligere.
c) 7 stk. skop oppført hittil i q3 på Cysview er ingen fasit og således er det også 4 uker igjen av q3, mange flere kan komme til på den tiden.
d) I tillegg er det en forskyvning med etterslep slik at jeg pr. idag tror det reelle tallet på Cysview.com for q3 er 5 stk oppføringer, de to første er jeg rimelig sikker på at tilhørte q2. Således er det verdt å merke seg om det kommer oppføringer de 2-3 første ukene inn i q4, vil disse med stor sannsynlighet tilhøre q3.

Min konklusjon: Jeg tror vi idag har 5 skop oppført på Cysview for q3, i tillegg tilkommer eventuelle klinikker som ikke lar seg oppføre samt klinikker som har anskaffet seg flexiskop og som allerede er oppført på Cysview.
Minner om at det i q3 2018 "bare" ble utplassert 7 stk skop.
Redigert 02.09.2019 kl 13:13 Du må logge inn for å svare

Rockpus
"Skal guidingen for 2020 nås, må jo salget virkelig akselerere!"

Nei, salget av nye scope trenger ikke akselerere. Pr i i dag er der utplassert mer en nok scope til å innfri guidingen for 2020. Det hele avhenger av at brukerfrekvensen stiger.
Så kan man gjerne havde at sykehus/klinikker har anskaffet BLC scope for å la de stå til pynt eller for å ha noe å fylle opp lagerplassen med. Men personlig har jeg ikke noen tro på at sykehus og klinikker har anskaffet BLC scope for å ha de stående uvirksommet på et lager eller til pynt i sykehuskorridorer. De er derimot anskaffet for å hjelpe blærekreftpasienter. Følgelig er der all mulig grunn til å tro at brukerfrekvensen på allerede utplasserte scope vil srtige kvartal for kvartal.

Men jeg er også naiv nok til å tro at veksten i antall scope, som steg fra 130 scope fra juni 2018 til 188 scope i juni 2019, vil fortsette å stige utover i 2019 og inn i 2020. Så får vi se om andelen flexiscope vil ta seg opp. Skjønner at enkelte ikke har tro på det. Det må de få lov til, men dersom DS ikke er en stor bløff, så vil vi se en økende andel flexiscope, med betydelig høyere kapasitet bli utplassert.

Ha en trivelig uke!
rockpus
02.09.2019 kl 13:52 1655

Vel, det er jo dette som er det store spørsmålet. Hverken salg av scope eller brukerfrekvens står for tiden i forhold til guiding. Vi må se en betydelig økning. Ut fra mulig solgte 5 scope + det som eventuelt ikke er registrert, når det er kun en måned igjen av Q3, så ser dette noe slakt ut.
Man kan ha grunn til å frykte at det er en sammenheng mellom få nye klinikker som anskaffer seg scope, og den lave brukerfrekvens hos dem som allerede har kjøpt scope.
focuss
02.09.2019 kl 14:03 1660

Rockpus
Skjønner du er påvirket av merlin baisse propaganda. Nå har salg av Cysview og utplassering av scope økt hvert eneste kvartal jeg har hatt aksjer og slik jeg ser det har turen oppover knapt startet ennå. Vi er i lanseringsfasen og Schneider går for at BLCC skal bli ny SoC i USA. Tror du ikke på selskapet så er det bare å ta konsekvensen av det. Nå er det riktignok ikke mange igjen som lytter til Merlin. Snakk om nedtur.
rockpus
02.09.2019 kl 14:27 1637

Jeg er for tiden helt ute av markedet. Min bekymringer hadde jeg lenge før Merlin kom på banen.
Er enig i at vi har sett en bra salgsøkning. Poenget er om det er nok til å nå den store målsettingen og dermed får et kursløft. Så langt ser vi ikke en økning som står i forhold.
focuss
02.09.2019 kl 14:46 1615

rockpus
Salgsøkning på 145 % på et par år i USA forteller deg retningen dette går. Og det er før det fireganger større surveillance markedet kommer ordentlig i gang. Men for all del. Å være ute av markedet kan bli en god strategi det. Det vet ingen svaret på.
pafo
02.09.2019 kl 16:45 1519

Ja dette går fint 2018 brukte de 500 % mer penger en de klarte øke inntekten med. Og det ser ut som de skall klare
det i år og. Muligens Schneider bruker opp cevira betalingen og, da blir det 650 % i år. Men det gjeller att satse om
man skall vinne. Og med en very very strong pipeline er det vel bankers.
heilo888
02.09.2019 kl 17:02 1497

focuss og andre;
Er det tro på at PHO vil etablere seg i Asia/Kina med en partner for Cysview? Ipsen har vel hverken interesse, kompetanse, eller kapasitet til å dekke markedene i Asia.

Ettersom de allerede har den Cevira-avtalen med Asieris Meditech som opererer innen blærekreft skulle man tro det var naturlig å inngå partneravtale med de.
Eller kan det være andre selskaper som det også kan være nærliggende å inngå partnerskaps-/utlisensieringsavtaler med?
focuss
02.09.2019 kl 17:27 1469

Heilo888
Jeg synes det er vanskelig å tro både det ene og det andre om Kina/Asia. Jeg legger i hvert fall ikke noe vekt på det. Jeg mener USA bør gi oss all avkastningen vi kan drømme om.

Nå har jo PHO fått partner i både Canada og Australia til tross for Ipsen avtalen. At Ipsen går i Asia for egen motor tror jeg vi kan utelukke. At de går til Asia med en partner tror jeg også vi kan utelukke, da de da både må betale PHO 35% royalty og partner må betale royalty til Ipsen så det tror jeg heller ikke funker kommersielt. Skal Cysview til Asia så tror jeg det må bli via PHO som får partner. Så er det jo også en patent problemstilling for kineserne på sitt store hjemmemarked. Får bare vente og se. En ting jeg har tenkt er at Cevira avtalen kan være ett første skritt i noe større.

Ja har tro at det kan bli et fellesforetak med Photocure og en annen stor partner i Asia når det gjelder Cysview. Her er nok Asieris Meditech en av flere som kan bli en av disse. Photocure jobber nok med flere lisens avtaler for å utvide det geografiske områder også.
Nå når Photocure har kommet igjennom nåløyet i USA så åpner det seg utallige dører. Da di fleste land ser og følger med hva som skjer der.
focuss
02.09.2019 kl 18:53 1402

Vi er helt alene med state of the art teknologi i et 15 mrd cystoscopi marked i USA. Det er så nær garantert suksess som det kan få blitt. De som ikke bruker PHO teknologi blir sett på som gammeldagse og utrangerte.
Redigert 02.09.2019 kl 18:54 Du må logge inn for å svare

Nå er det bare å avvente Q3 presentasjonen og se om veksten vil fortsette i stort nok tempo til at vi kan ha noen forhåpninger om at guidingen på omsetning i USA i 2020 på 180-225 mill kr kan ha en realistisk sjanse til å innfris.

Da må indikatorene øke merkbart fra Q1 og Q2 2019 på utplassering av flexiscope, utplassering av rigide scope, brukshyppigheten av tidligere utplasserte scope og omsetning.
Spekulasjonene på HO og andre forum gir ingen svar på dette, fører bare til nye spekulasjoner i alle retninger.
Redigert 02.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare

PHO trenger ikke selge ett eneste scope til for å innfri guidingen i 2020. Det er nok kapasitet utplassert allerede dersom brukerfrekvensen kommer opp på disse scopene.

Men fra juni 2018 og frem til juni 2019 ble det utplassert 58 scope og det til tross for problemene KS hadde med flexiscopene frem til månedsskiftet feb/mar 2019. Med lkende fokus på BLC teknologien bør vi kunne forvente minimum 75 nye scope frem til juni 2020, hvorav 25 flexiscope. Omregnet kapasiteten til rigide scope snakkervi altså om en økt kapasitet på tilsvarende 150 rigide scope.

Joda, tenker Dahl har sitt på det tørre når han sier de er on track.
focuss
02.09.2019 kl 20:18 1330

Virker som enkelte tror at guidingen fra 2017 er "make or break" Det er det da slett ikke. Vi kan komme under og vi kan komme over. PHO er en usedvanlig investerings mulighet uansett.
Redigert 02.09.2019 kl 20:20 Du må logge inn for å svare

Jeg avventer Q3 rapporten.
Bare den kan si oss hvordan tilstanden for PHO ser ut ved utgangen av september 2019, og ut fra den rapporten kan man best bedømme den videre utviklingen for selskapet.
Det som er helt klart er at vi må se en betydelig økning av inntektene i USA i f t Q2 2019.
02.09.2019 kl 20:54 1291

Hva mener du de må og hva de bør levere i Cysview inntekter i q3 for å være i "løypa" til oppnåelse av guidingen?
focuss
02.09.2019 kl 20:57 1292

Oppgang kommer
Det er slettes ikke helt klart. Det eneste som er helt klart er at PHO sitter på State of the Art i et enormt amerikansk kreftmarked.
Redigert 02.09.2019 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Panis
02.09.2019 kl 21:23 1261

LM,
Jeg håper du får rett, selv om Q3 vanligvis er et litt tregt kvartal i de fleste bransjer (foruten de som driver i serverings- og turistbransjen).

Edit:
Når har PHO Q3 rapportering?

Redigert 02.09.2019 kl 21:41 Du må logge inn for å svare
bravi
02.09.2019 kl 21:57 1226

Basert på bare 5 skop på Cysview.com i 2 måneder kan vi forvente 7-8 nye skop registrert der i Q3. Legger vi til 3-4 skop som ikke blir registrert og 4 flexskop til noen som har rigide fra tidligere kommer vi totalt på 15 utplasserte skop i Q3, derav 4 flex skop. Dette tror jeg egentlig er et litt for optimistisk anslag. Økning i flex skop er 33% i forhold til Q2, totalt antall skop er en økning på over 100% i forhold til 3Q18.

Problemet er at det er alt for lite og at dette lett kunne vært oppnådd uten den store satsningen til DS. De aller fleste skopene er sannsynligvis bestilt av sykehusene selv uten spesiell påvirkning fra selgerkorpset. Brukshyppigheten er det ingen signaler om at har øket men flere skop ute i drift vil gi en økning i salget, det sier seg selv. At flex skop blir brukt 4 ganger så mye som rigide er bare en påstand, det vet vi ikke noe om. Ja, de kan brukes mere, men blir de brukt mere?

For å klare median guiding på 210 mill i 2020 må PHO ha en omsetning i USA på snitt 52 mill kr pluss i kvartalet, og for å klare det bør q1 2020 starte med 45 mill kr og øke med 5 mill i snitt i lvartalet.
Da bør nok q3 2019 kunne vise en betydelig større økning i omsetning enn det vi har sett q for q de siste kvartaleme.for meg ser det vanskelig ut å klare guidingen for 2020..

02.09.2019 kl 22:21 1187

AndyHagen
27.08.2019 kl 08:22
809
Jeg velger å se det med en litt annen innfallsvinkel.

Q1 2019 21, 2 mill
Q2 2019 24,5 mill

For å oppnå guidingen må vi ligge på i overkant av 70% vekst ift 2018.
I 2018 var salgsinntektene fra Cysview 63,7 mill.
63,7*1,75= 111,5 mill bør inntektene nærme seg i 2019.

Det betyr med andre ord at Q3 og Q4 tilsammen må levere 111,5-21,2-24,5= 65,8 mill.
Det vil si at de to neste kvartalene bør i snitt levere ca. 32,9 mill.
Eller sett på en annen måte Q3 29 mill, mens Q4 36,8 mill, realistisk, kanskje, kanskje ikke, men ikke umulig.
Økning fra Q2 til Q3 vil da være på 18,4%. Økningen fra Q2 til Q3 ifjor var på bare 2,5%, men samtidig må en ta i betraktning at antall skop som bukes har steget formidabelt siden den gang.

2018 63,7 mill
2019 111,5 mill
2020 111,5*1,75= 195,1 mill greit innenfor guidingen.

Bare for å ha sagt det, jeg tror guidingen innfrir. Antall skop som generer penger i kassen er nå skyhøyt kontra eksempelvis 2017. De nesten 50 nye utplasserte skopene i 2018 vil merkes godt på inntektssiden nå.
Da DS presenterte Q2 var vi langt inne i Q3 og opplagt han da allerede kunne se antydninger hvor Q3 vil lande. Jeg velger å tro at han ikke hadde opprettholdt sin guiding dersom han nå såg at dette går aldri.
Panis
02.09.2019 kl 23:34 1113

Tusen takk AndyHagen.

Joda, Q3 blir nok sikkert dårligere i år også. Men jeg blir overrasket om vi kun ser 7 scope utplassert gjennom Q3 19.De resterende kvartalene frem til juni 2020 blir nok det betydelig mer swung over.
Men jeg tror ikke det er de scopene som bli passert ut fra inneværende kvartal og til og med Q4 20 som vil bety mest for å innfri guidingen for 2020. Jeg tror det vil være de 188 scopene som allerede er utplassert som vil gjøre susen. Disse scopene vil få en stadig høyere brukerfrekvens det kommende halvannet året. Noe jeg føler meg sikker på at vi vil se tydeligere og tydeligere i kvartalene som kommer.

For å innfri guidingen på USD 20-25 mill så er det tilstrekkelig at de scopene som var utplassert PR juni 2019 blir benyttet gjennomsnittsligning 3 ganger PR uke i 40 av årets 52 uker. Da vil omsetningen komme inn på USD 22,5 mill, som etter det jeg kan se ligger innenfor guidingen på USD 20-25 mill.

Men som jeg tidligere har skrevet, så kan vi vente at det frem til utgangen av juni 2020 kommer ytterligere 75 scope i drift, og da er det fortsatt et halvt år igjen av 2020. Så skal det også sies at deler av disse scopene allerede er flexiscope, med en betydelig større kapasitet enn rigide scope.og som et siste punkt så tviler jeg på at samtlige scope står uvirksomme i 12 av årets 52 uker. Synes dere virkelig at det synes umulig å innfri guidingen? Artig.
clanz
03.09.2019 kl 00:15 1075

Guidingen for 2022 har blitt påpekt flere ganer har vært ambisiøst.... mens menigheten har snakket som om den er alt for lav. Fint å se at man har landet litt nå.

Jeg tipper de når guidingen i lavre sjikte i q4-2020... dvs. salg i usa på 45 mill. Dette nås med dagens veksttakst på 50-60%. Enkel matematikk.

Så er jo spørsmålet hvor lenge PHO holder salgsveksten etter 2020..... i 2022 vil de genere såpass store overskudd at aksjen vil reprises uansett... om de holder salgsveksten... dette er altså ikke priset inn nå med kurs 50-55 kr. Er man tålmodig vil kursen altså dobles innen 2022 om man er tålmodig og alt går linært slik det har gjort siste årene (med og uten DS).


Panis
03.09.2019 kl 00:17 1073

Takk AH og LM,
Jeg har ikke nevnt noe om at ikke guidingen innfris.Jeg skrev bare at Q3 som regel var litt dårligere for de fleste selskaper...
Nok om det, og det er lenge til 7.nov.Sydney
03.09.2019 kl 00:56 1056

Fornuftig innlegg. Det hadde vært svært interessant å sett hvor mye de mest brukte scopene dro inn per kvartal. De tidligste scopene hvor mange pasienter betjenter de?? Det har jo blitt nevnt suksess historier der noen scope gjør at folk fløy fra Florida til Texas for undersøkelse. Og Washington området som endret konkurranse situasjonen. Det er vel på bakgrunn av slik statistikk at pho kan si at de forventer å innfri guiding.
gunlove
03.09.2019 kl 01:02 1052

Som DS har sagt, brukerfrekvens på scope øker med alder. Jeg har dog ikke sett noe statistikk på dette, men stoler på det som kommer ut fra selskapet. Det er jo ikke så unaturlig, jeg kjenner meg igjen fra arbeidsliv i flere år. Jo mer kunnskap og erfaring du har, jo mer ytes det og jo mer øker brukerfrekvensen. Husk at endringer i de fleste sammenhenger tar tid å innarbeide, når den jobben er gjort, vel.....en bedre undersøkelse blir tatt imot av de som er rammet på samme måte som et datasystem fra 1997 som erstattes med et fra 2019 blir godt tatt imot når arbeidere har lært seg hvordan det skal brukes på best mulig måte :)

Det som er litt snodig er at i sin tid, vel et år siden, ble guidingen for 2020 ansett som særdeles konservativ og at ledelsen ville komme med en ny, mer fremoverlent på Q3 18 presentasjonen. Da ledelsen valgte å opprettholde guidingen ble det ramaskrik og kursen, godt hjulpet av shorting, ble sendt rett i kjelleren. Og her nede har den stort sett blitt liggende, selv om den har beveget seg fra 30-tallet til 50-tallet.
Men nå synes det som om flere som hadde tro på PHO for kun måneder siden, har mistet troen. Vel, greit nok det. Men faktum er at til tross for problemer med flexiscopene, så har veksten i antall nye utplasserte scope fortsatt. Fagmiljøet i USA lovpriser BLC teknologien og pasientorganisasjoner stiller seg positive til BLC.

Til tross for dette mener altså flere at veksten skal stanse opp og nærmest at PHO skal floppe! Det synes ikke som om skeptikeren har skjønt at veksten er inntakt og at den vokser kvartal for kvartal. Og Q3 vil ganske sikkert bekrefte denne trenden. Og dess mer utbredt BLC blir, dess raskere vil veksten bli.

Er DS og ledelsen i PHO en gjeng med lystløgnere? Ikke? Så hvorfor mener flere besserwissere på HO at de kjenner det amerikanske markedet bedre enn DS? Hvorfor mener flere her at alt DS gjør og sier er galt? Hvem synes du vi skal stole på? DS og hans folk eller anonyme skribenter på HO? Jeg vet hva jeg velger!

Ha en riktig god dag!
Redigert 03.09.2019 kl 07:30 Du må logge inn for å svare

Jeg tror ikke det DS gjør og sier er galt. Han er nødt til å prøve. Men, av ukjent grunn registrerer jeg at det går tregere enn antatt for et år siden. Jeg ser ingen eksponensiell vekst, hverken i salg av Cysview, scopes eller brukerfrekvens. Innrapportert på Cysview.com er det laveste pr. to måneder inn i et kvartal på et år. Behøver dog ikke bety noe. Kanskje er det flere rigide sites som har anskaffer flexi. Men, selv om flexi har høyere kapasitet, er det noen grunn til at frekvensen skal være så mye høyere? Det er tross alt ikke kapasiteten som gjør at rigide brukes kun litt over en gang pr. uke. Håper noen kan oppklare litt rundt dette.
rockpus
03.09.2019 kl 11:32 819

"Jeg ser ingen eksponensiell vekst, hverken i salg av Cysview, scopes eller brukerfrekvens. Innrapportert på Cysview.com er det laveste pr. to måneder inn i et kvartal på et år."
Et betimelig spørsmål som også opptar meg! Det står ikke i forhold til den enorme salgsinnsatsen. Denne innsatsen skulle man nå i løpet av Q3 begynt å se resultatet av.
PHO har i mange år blitt kritisert for å ha en alt for beskjeden ledelse. Dette ble forandret med innsettelsen av DS. Da er det kanskje greit å minne om at det mest normale for selskaper er en ledelse som er for optimistisk i forhold til hva som faktisk viser seg å bli oppnådd. Det vil sitte langt inne på det nåværende tidspunkt å innrømme at salgskorpset ikke oppnår det man hadde forventet. Poenget mitt er at det så langt er et missforhold mellom de tall som er kjent og den enorme optimisme som dominerer på dette forum.
Personlig leter jeg etter bekreftelser som kan friste meg til ny inngang.
kreinh
03.09.2019 kl 11:41 810

Flere etterlyser større vekst i salg av Scope. Nå har vi nesten hele september igjen. Men det som kan gjøre 7nov. presentasjonen (Q3) bra er at vi har hele oktober også for registrering av nye Scope. Så salgstallene tipper jeg vil ha en god psykologisk effekt selv om salget i oktober egentlig hører til i Q4. Det er fra nå av og utover vi skal se effekten av økningen i salgskorpset...
rockpus
03.09.2019 kl 12:12 780

Det hevdes at man ikke trenger å fokusere så mye på salg av skop da brukerfrekvensen er det viktigste.
Jeg tror imidlertid at man bør se salg av skop i direkte sammenheng med brukerfrekvens. Hittil er kjent brukerfrekvens relativ lav. Dette blir det selvsagt lagt merke til blant urologer på sykehus og klinikker som vurderer kjøp av skop. Utstyr som har lav brukerfrekvens i forhold til hva det koster i anskaffelse, frister ikke spesielt mye. Ser vi da på hva som er kjent salg av skop to måneder inn i Q3, så er det på ingen måte imponerende sett i forhold til hundrevis av potensielle kunder. Hadde brukerfrekvensen nå vært sterkt økende blant dem som allerede har kjøpt skop, ville vi sannsynligvis sett mye høyere salgstall for skop i Q3 enn det vi så langt har sett.
Dette av den enkle grunn at brukerfrekvensen blant dem som har investert i skop er den viktigste inspirasjonen til mulig kjøp hos dem som fortsatt sitter på gjerdet. Dette er nok vel så viktig som størrelsen på salgskorpset til PHO!