FRP jobber fokusert for å redusere eiendomsskattene


Søndag vedtok FrPs landsstyre å gi sin tilslutning til den fremforhandlede regjeringsavtalen mellom Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre. Den inneholder viktige seire for FrP.

– For FrP har det hele tiden vært politikken som har vært utgangspunktet for regjeringssamtaler. Det betyr at en regjering med Venstre må inneholde politiske seire for Fremskrittspartiet, som vi ellers ikke ville fått. Det får vi nå, sier Jensen, og legger til:

– På en rekke områder har vi fått seire, men vi skal også være ærlige på de tingene vi har måttet gi i disse forhandlingene. Det har vært tøffe forhandlinger, men summen av den politikken vi har fått gjennomslag for i plattformen er større enn vi hadde klart uten Venstre. Det gir oss grunnlaget for å føre en poltikk som skaper en enklere hverdag for folk flest.

Reduserer eiendomsskatten
Jensen forteller at det har vært viktig for partiet å få gjennomslag for reduksjon i eiendomsskatten i en ny regjering.
FrP har alltid vært veldig klare på at skattenivået skal senkes, ikke økes. Lavere skatter og avgifter for folk flest er grunnleggende for vår politikk. Nå starter vi jobben med å fjerne eiendomsskatten. I plattformen foreslår vi å redusere makssatsen i eiendomsskatten fra syv til fem promille. Det betyr at kommuner som i dag har seks eller syv promille må kutte eiendomsskatten. I tillegg foreslår vi et makstak for taksering av eiendommer, som gjør at kommuner som har et for høyt skattegrunnlag må kutte eiendomsskatten. Dette hadde aldri skjedd uten oss. Det er en viktig seier for Fremskrittspartiet. Folks hus og hjem skal ikke være et skatteobjekt, og vi skal fortsette å senke skattene, sier hun.

https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform