(gift) Tare gikk i oppløsning av lusekjemikalie !

Kvabb
17.01.2019 kl 23:11 1018


Tare gikk i oppløsning av lusekjemikalie som brukes i oppdrettsnæringen

Sukkertare skades av små konsentrasjoner med det omdiskuterte lusemiddelet hydrogenperoksid. Det viser nye laboratorieforsøk fra Havforskningsinstituttet.


Del på Twitter
Del på epost

– En behandlingsdose tilsvarende den som blir brukt til avlusning av laks, var dødelig for unge sukkertareplanter, sier doktorgradsstipendiat Barbro Taraldset Haugland ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Sukkertareskog danner et viktig økosystem langs kysten fordi skogen er et oppvekstområde for fisk og andre arter som lever i sjøen. Sukkertare har også en viktig funksjon i å produsere oksygen av sollyset.
Dør også av svake doser

Selv om behandlingsdosene med hydrogenperoksid som brukes i oppdrettsnæringen blir tynnet ut i vannet før den når taren, er disse funnene om skadevirkninger viktige å ta med seg, mener Haugland.

– En fortynning på 4,7 prosent av behandlingsdosen tar livet av halvparten av taren, sier doktorgradsstipendiaten.

Forskningen til Haugland er nå publisert i Aquaculture Environment Interactions.

Svært omdiskutert lusemiddel

I løpet av det siste halve året har NRK publisert en rekke artikler om bruken av lusemidler, der ny forskning viser at hydrogenperoksid er langt farligere for reker og miljø enn det vi hittil har trodd.

Vi har avdekket at det har foregått ulovlig dumping i sjøen – uten at aktørene har blitt straffet for dette.

Forskere har uttalt at funnene er alarmerende, og de har bedt myndighetene om å stoppe bruken av lusekjemikalier som kan være miljøskadelige.
https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning_-svake-doser-av-lusemiddelet-hydrogenperoksid-dreper-tare-1.14382814?fbclid=IwAR1ngACzniNSXtrqXnq2hlntzEGZHyN4BJ-3bNhZecgbhv6xZjbZEv5-qw4milk
18.01.2019 kl 10:14 972

Det er forsket for lite på dette til å komme med noen konklusjon. Å utsette taren for hydrogenperoksid i et laboratorium,er noe helt annet en det som skjer i havet. Taren vokser på grunt vann,som regel langt unna oppdrettsmerdene. Strøm og innhold av organismer i sjøen,påvirker halveringstiden mye. Jeg sier ikke at peroksiden er uskadelig,men forskerne må komme seg ut og forske der peroksiden blir brukt. Dette er viktig forskning å mange spørsmål er ubesvart....

Giftig er det .. Vis meg EN næring på land som får lov å dumpe GIFT på Sjøen i slikt omfang Oppdrett gjør

Er det giftig? Brukes jo blant annet som munnvann, hevemiddel i mat, desinfeksjon av sår m.m Når det blandes ut blir det til vann og oksygen. Høy konsentrasjon av hydrogenperoksid er vel skadelig for alle, men hvor mye hver enkelt art tåler må det forskes på.

Faen så giftig er det når det blandes med andre legemidler.. og Det er jo det som blir gjort for å få størst mulig DØDLIG effekt.
milk
18.01.2019 kl 14:31 855

Nå blander du kortene Kongkveite" Hydrogenperoksid er ikke giftig. Det irriterer hud og luftveier. Det er lenge siden at oppdretterne blandet peroksiden. Neguvon vet.som ble mye brukt før,er nå forbudt å bruke. Det gjelder også diverse andre lusemiddel... Hydrogenperoksid blir mye brukt på landjorda,mest som blekemiddel. Spar oss for usaklige påstander. Det blir bare for dumt.... Næringen jobber hele tiden for å levere produkter som er i verdentoppen. Det kan bli alt for dyrt å gamble med markedet. Kina følger næringen med argusøyne!!!

Hydro er ett middel .. det er en rekke andre giftstoffer som sauses sammen for å forsterke dødeligheten da lusen har blitt resistent . til og med i foret er det sauset inn gift ..
milk
18.01.2019 kl 16:50 806

Nå er du usaklig.... Ferdig snakka fra min side!

Hvis du mener dette er så ufarlig kan du jo lage deg en mix i et melkeglass og hive nedpå MILK?. Ufattelig at oppdrettsnæringen får lov å forgifte fjordene våre i det omfanget som nå pågår.Det Sier vel alt egentlig - Penga rår så får vi se kor det går.. Men den tar neste vel generasjon ?
Redigert 18.01.2019 kl 18:51 Du må logge inn for å svare

Hysjj

Mangemilliardærene i industrien kan måtte betale litt i tiltak. Hva betyr natur og fiskefauna i forhold til disse?

Nei , best å ikke si noe.. Hyttefolket i Fensfjorden er sikkert veeldig glad i denne næringen når de frarådes å spise krabbe og andre bunndyr pga kobber forurensing fra oppdrett.