Pensjonsalderen i Norge heves


Skjønner ikke journalisten forskjell på pensjonsalder og aldersgrensen?
Aldersgrensen er når du kan tvinges til å gå av (av arbeidsgiver) hvis du ikke gjorde det frivillig tidligere.
pengex
18.01.2019 kl 11:12 908

Mindre ansatte og høyere aldersgrense. Drar vel alderssnittet bra opp i systemet da.

Det er ingen som vil høre det men dette skyldes aborter og at vi ikke føder barn.
Hestekuren er høyere pensjonsalder og tvungen pensjonssparing.
Frodon
19.01.2019 kl 21:20 742

Dette er gode nyheter, da får jeg mye mer å rutte med når jeg er pensjonist ?
Framtia
19.01.2019 kl 21:34 709

I tillegg har vi politikere som har vært rause med seg selv, lukket øynene for eldrebølgen, som 'jeg som barn fikk kunnskap om på skolen for ca 40 år siden! Er det mulig å fornekte noe man vet kommer, så lenge...? Fordi vi har forbrukt over så lang tid er det nå en kjennsgjerning at pensjonssystemet ikke lenger er bærekraftig!? Må si politikerne som var ansvarlig for skolene på 70-tallet fikk en bratt læringskurve...Hvorfor skal så vi betale mere og stå lengre i jobb for å ta oss av " seniorene", eller "dessert" generasjonen, som har fått alt lagt i hendene? Hvorfor hevder de som har " bygget" landet, at de for all del må beholde godene uforandret, mens fremtidige generasjoner skal jobbe til døden for å forsørge våre kjære formuende!?
Garmis
19.01.2019 kl 21:41 696

Det er dagens wienerbrød generasjon som er skyld i dette overforbruket. De har innvilget seg superpensjoner, som de ikke har bidratt til å innbetale. De har nesten ikke betalt inn noe, mens de nå får utbetalt mye mer en de selv har tjent i arbeidslivet. Og det vil de selvsagt fortsette med, så lenge vi betaler...