12 VLCC-SLUTNINGER FREDAG, FLAT RATERTREND

Volf
FRO 21.01.2019 kl 08:51 1553

ANK:12 VLCC-SLUTNINGER FREDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 12 VLCC-slutninger fredag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet fem reiser, der tre går til Kina, en går til India og en går til Thailand.

Videre ble det sluttet en reise fra Egypt til Nederland, samt to reiser fra Storbritannia til Sør-Korea. Fra Venezuela ble det gjort en slutning for India.

Ellers ble det gjort tre slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

Charles R. Weber anslår at det ved slutten av de ti første dagene av februar kun vil være et overskudd på syv VLCCer i AG, mot et nivå på 12 på samme tid i januar.

Skipsmeglerforetaket melder videre at de teller 28 spot-orienterte VLCCer som har ballasert fra Asia til Atlanterhavsbassenget den seneste tiden, som har ført til sterke rater i AG.

Gibson Shipbrokers melder at denne uken burde bli mer aktiv for VLCCene enn den forrige.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 24,0 - Flat
270 AG/Korea 55,0 26.800 Flat
260 V-Afr/Kina 57,0 29.900 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 378
Singapore - 391
Rotterdam - 362
Offshore USG- 392
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Jan'19 - 136
Des'18 - 150
Nov'18 - 144
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Ka'l
21.01.2019 kl 16:47 1428

Greit med gode slutninger når FRO-kursen øker, nå på 50-tallet.
K
Volf
24.01.2019 kl 08:46 1231

TANK:14 VLCC-SLUTNINGER ONSDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 14 VLCC-slutninger onsdag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet ni reiser, der fem går til Kina og tre går til India, mens en går til Singapore

Videre ble det sluttet en reise fra Vest-Afrika til Kina, en reise fra Brasil til Østen, og en reise fra USA-gulfen til Storbritannia.

Ellers ble det gjort fem slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 25,0 - Flat
270 AG/Korea 53,0 24.700 Flat
260 V-Afr/Kina 56,5 28.400 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 393
Singapore - 413
Rotterdam - 369
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Feb'19 - 44
Jan'19 - 136
Des'18 - 150
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
24.01.2019 kl 10:07 1167

EURONAV:EBITDA USD 102M I 4.KV 2018 (88)
Oslo (TDN Direkt): Det belgiske rederiet Euronav fikk en ebitda på 102 millioner dollar i fjerde kvartal 2018, mot 88 millioner dollar i samme periode i fjor, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.

Selskapet hadde en omsetning på 236 millioner dollar i kvartalet.

Euronav har hatt en spot-inntjening på sine VLCCer i Tankers International-poolen på 34.959 dollar pr dag i snitt i kvartalet, mot 25.889 samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig time charter-rate var på 31.797 dollar pr dag i kvartalet for VLCC-skip, mot 35.399 dollar samme periode i fjor.

Så langt i første kvartal 2019 har Euronavs VLCCer i Tankers International-poolen hatt en inntjening på rundt 41.000 dollar pr dag, og 43 prosent av tilgjengelige dager er blitt sluttet.

Suezmax-flåten har hittil i første kvartal 2019 hatt en inntjening i spot-markedet på om lag 32.700 dollar pr dag, og i snitt er 36 prosent av tilgjengelige dager blitt sluttet.

I rapporten skriver Euronav videre at de fullt og helt forbereder seg for IMO 2020-reguleringene.

"Vi vil adoptere de nye reguleringene på riktig måte, universalt og uten forsinkelser".

Videre noterer selskapet seg at et økende antall jurisdiksjoner har bestemt seg for å forby Open-Loop scrubbere for å bevare miljøet.

PSP, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
25.01.2019 kl 08:42 1028

OPPSUMMERING:TANKAKSJER STEG PÅ BØRSEN, SCHIBSTED FALT
Oslo (TDN Direkt): Oslo Børs hadde en svakere utvikling enn de viktigste europeiske børsene torsdag, samtidig som oljeprisen falt. Tankaksjer steg på børsen, mens Schibsted falt.

Frontline-aksjen steg 0,5 prosent, mens Hunter Group-aksjen steg 1,3 prosent på Oslo Børs, samtidig som Euronav har publisert kvartalsresultater der de meldte om sterke VLCC-rater.

I fjerde kvartal oppnådde VLCCene rederiet har i Tankers International-poolen en gjennomsnittlig spotrate på 34.959 dollar pr dag, mot 25.889 dollar samme periode året før.

Euronav mener dynamikken i markedet trolig forblir elevert i 2019, med utfordringer gjennom Opec-kutt og en stor ordrebok og potensielle muligheter som følge av IMO2020-drevne forstyrrelser som kan redusere kapasiteten, samt øke eksport fra USA og lavere pris og contango-struktur på olje.

Så langt i første kvartal 2019 har Euronavs VLCCer oppnådd en rate på rundt 41.000 dollar pr dag. Spotratene ligger nå på rundt 33.600 dollar pr dag, ned 6,5 prosent sammenlignet med nivået for en uke siden, ifølge en liste fra Clarksons Platou.

Schibsted a-aksjen falt 1,3 prosent på Oslo Børs torsdag. Onsdag ettermiddag, etter stengetid på børsen, opplyste Schibsted at de har kjøpt resterende ti prosent av aksjene i SCM Spania for 100 millioner euro og dermed øker eierskapet til 100 prosent.

Ifølge Nordea Markets impliserer prisen en selskapsverdi (EV) for SCM Spania på om lag 9,6 milliarder kroner og en 2019-estimert EV/ebitda-multippel på 16,8, basert på deres estimater.

"Vår verdsettelse priser selskapet til en 2019-estimert EV/ebitda-multippel på 18, som medfører en EV på 10,282 milliarder kroner. Vi mener derfor at Schibsted har betalt en rimelig pris for aksjeposten på ti prosent", skriver meglerhuset, som anslår en innvannende effekt på rundt 50 millioner kroner etter oppkjøpet.

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities mener kjøpet av resterende eierandel på ti prosent i SCM Spania ble gjort til en fair pris.

-Prisen var noe under min verdsettelse av siden, men omtrent på linje med andre rubrikksider, sier hun til TDN Direkt.

For øvrig viser Trondsen til at Schibsted torsdag kunngjorde at Schibsted og MPI den 7. mars vil gjennomføre en kapitalmarkedsdag i London. Kapitalmarkedsdagen mener hun kan utgjør en trigger for Schibsted-kursen, da man sannsynligvis får mer informasjon om utskillelsen av MPI samt vekstmål for de ulike virksomhetene.

-Jeg tror børsnoteringen av de internasjonale rubrikksidene (MPI) i april vil på sikt åpne opp for industrikonsolideringer eller et oppkjøp av MPI som ikke ville vært mulig i dagens struktur, sier hun til TDN Direkt.

Arctic-analytikeren mener fortsatt at Schibsted er det mest interessante selskapet innen online rubrikk.

-Ledelsen har vist en sterkere kostnadsdisiplin enn tidligere, og riktige strategiske grep med børsnoteringen av rubrikk-virksomheten de siste månedene, sier hun, og legger til at man også kan merke seg at ledelsen i selskapet fikk et nytt insentivsystem i fjor, der bonusen delvis blir betalt etter aksjekursutvikling på tre års sikt.

Ellers venter Capital Economics en nedbremset vekst i den globale økonomien i 2019, noe de mener vil skape "stor motvind" for råvareprisene i år. Videre venter analysehuset et videre fall i globale aksjepriser, noe som vil føre til at investorsentimentet mot mer risikable posisjoner, slik som råvarer, vil være negativ.

Capital Economics forventer at investorsentimentet forbedrer seg i 2020, når Den amerikanske sentralbanken påbegynner med sine pengepolitiske lettelser.

"Løsere amerikansk pengepolitikk bør også kunne gi optimisme til sterkere økonomisk vekst i 2021, som vi tror vil gi et løft i råvareprisene innen slutten av 2020"

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,36 prosent til 839,36 poeng, omsatt for 3.854 millioner kroner.

HH, finans@tdn.no

NS, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
25.01.2019 kl 08:55 1004

TANK:7 VLCC-SLUTNINGER TORSDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om syv VLCC-slutninger torsdag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet to reiser, der den ene går til Kina og den andre går til Japan.

Videre ble det sluttet tre reiser fra Vest-Afrika, der to går til India og en går til Kina.

Fra Storbritannia ble det sluttet en reise til Sør-Korea.

Ellers ble det gjort en slutning der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 25,0 - Flat
270 AG/Korea 53,0 24.700 Flat
260 V-Afr/Kina 54,0 26.000 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 387
Singapore - 410
Rotterdam - 365
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Feb'19 - 44
Jan'19 - 136
Des'18 - 150
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Chinese New year, starter 6. feb. Dette vil legge en demper på ratene neste par uker. Muligens litt pre-holiday fixing i uka som kommer. I tillegg vil markedet bli testa igjen som følge av refinery turnarounds i Mars/April. Så rundt her i Q2, ser vi nok de svakeste ratene i 2019.