Burde staten kjøpe Oslo børs ?


Petroleumsfondet heter Statens pensjonsfond utland. Så det er ikke egnet for investeringer i
norske selskap. Men hva med Folketrygdfondet ? Det har norske aksjer. Og de kan jo f.eks.
kjøpe det sammen med andre norske fond ?

Jeg snakker om kontrollen med Oslo børs.

Norge har råd til å ha kontroll over Oslo børs.
Det er neppe særlig gunstig å la noen i utlandet få fullt
innsyn og full styring med dette. De vil legge inn algoritmer
som fungerersom aksjeroboter, og melke norske investorer.
Dette må vi nå forhindre.

https://www.dn.no/marked/oljefondet/miljo/nbim/oljefondet-selger-miljoaksjer/2-1-523878

Norge har god råd. Vi trenger ikke å slippe til utlendinger.
Jeg sitter med følelsen av at det vil være utrolig dumt å la utlandet
overta Oslo børs. Det samme gjelder Norwegian. Visse ting må vi ha på norske hender.

________________________
Siste : Staten må i det minste klargjøre, fastlegge og kommunisere regelverket. Renset for alt betenkelig, og alle roboter.
Beredskapsplan for start av alternativ børs, om noe utenlandsk misbruker situasjonen.
Redigert 05.03.2019 kl 19:35 Du må logge inn for å svare

Exian: "Det er neppe særlig gunstig å la noen i utlandet få fullt
innsyn og full styring med dette. De vil legge inn algoritmer
som fungerersom aksjeroboter, og melke norske investorer.
Dette må vi nå forhindre."

På Stockholmsbørsen (som eies av Nasdaq), kan man fortsatt se hvem som kjøper og selger aksjer, mens Norge har fjernet denne muligheten. Er slettes ikke sikker på at algoritmerobotene har dårligere kår i Norge enn på andre børser.

Redigert 23.01.2019 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
exian
23.01.2019 kl 15:14 1306

Takk for den svenske metaforen. Svenskene er helt på knærne. Vi er ikke det.
Ett eksempel er Arlanda Ekspress. Svenskene har latt et Hong Kong togselskap
få ha kontrakt på Arlanda Ekspress til 2046. Det har doble billettpriser av hva
vårt Flytog har. Og legger en betydelig demper på Arlanda. Dette er noe skikkelig
dumt svenskene har gjort. Kastrup og Gardermoen kjører nå i fra Arlanda. Centerpartiet
sørger også for at flyskatten som så ut til å ha blitt tatt vekk gjennom M og KDs budsjett,
blir innført igjen.

Sverige er ikke noen god målestokk for Norge. Mye er galt i måten Sverige drives
på. Vi er bedre stilt, og må ikke gå den veien.

Det kan komme mer avanserte algoritmer som manipulerer selve kjøps- og salgsagerende.
Det kan bli noe mye verre enn minimarginstyverier tradisjonelle aksjeroboter bedriver.
Alt av aksjeroboter bør bli forbudt over hele verden. Dette er bare tyveri- og manipulasjonsmaskiner.
Ingenting annet.
På den annen side kan det sikkert gjøres forbedringer ved Oslo børs. Om Folketrygdfondet kom
inn, kunne dette gjøres til en offentlig oppgave. Det er viktig med en pålitelig og god børs. Jeg er
åpen for at dagens Oslo børs kanskje ikke er noen nonnearena akkurat. Med offentlig eie kunne
børsen gjøres til et utstillingsvindu for hvordan en forbilledlig børs burde være. Børsen kan vinne
tillit ute, og få investorer til seg. Det er så mange ukurante børser der ute.
exian
30.01.2019 kl 12:06 1173

https://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/senterpartiet-frykter-oekt-risiko-ved-et-salg-vil-ha-folketrygdfondet-inn-i-oslo-boers/24548392?fbclid=IwAR0Pl5Sad7r1utNlVT187W4RZK-G0DG1-Rgxp0q7vVpbq4jZb7OD9-Li-Qg

Det er flott å se at Senterpartiet er inne på de samme tanker. Og SP informerer oss om at Finansdepartementet har motarbeidet oss her.

Vi trenger en norsk løsning for Oslo børs. Galskap å la utlandet overta Oslo børs.
Hvis det mot formodning skjer, bør norske interesser se på å starte en ny Oslo børs på norske hender. Så blåser vi i
den utenlandsk eide Oslo børs.

For folk som Fredriksen og andre burde det være nesten like viktig å sikre norsk eierskap til Oslo børs, som
å sikre norsk eierskap til mye annet.

Det er ikke konsekvensfritt om utlandet overtar Oslo børs.
exian
04.03.2019 kl 15:23 1021

Hvorfor selge Oslo børs i det hele tatt ?

Og børsbygningen må beholdes som tilholdssted for Oslo børs.
En veldig kjær bygning i Oslo og Norge. Med klassisk børsutseende.
velkjent
04.03.2019 kl 15:50 1004

Overlat nostalgien til Sp og drømmen om statlig børs til Rødt/SV, Det spiller liten rolle hvem, som eier børsen,bare det ikke er staten. Børsen er bare et instrument og så fremt regleverket er klart og kontrollen med overholdelsen av samme fungerer, spiller eierskapet mindre rolle. Men sosialistene bør for alll del ikke få innflytelse verken på regleverk eller kontroll. I så måte stoler jeg faktisk mer på utenlandske kapitalister.

17:22:17

Euronext gjentar seg selv
Euronext gjentar at de allerede har sikret majoriteten av aksjene i Oslo Børs VPS, at minste eierskapsbetingelsen derfor er oppfylt, og at de vil fullføre transaksjonen med budprosessen når de får regulatorisk godkjenning for transaksjonen, ifølge en Euronext-melding mandag.

TDN Finans

Saken burde i det minste drøftes mer, så vi sikrer at dette blir uskummelt og forutsigelig. Roboter bør forbys. Regelverket klargjøres
og forklares.

Norge trenger utenlandsk eierskap og kontroll over Norges viktigste handelsplass: Oslo Børs. Derfor hilser jeg Nasdaq eller Euronext velkommen.
.
Ifølge meg tok AP kontroll over DNB/DNM i 2007.
Ifølge meg tok DNB/DNM kontroll over OSE/VPS i 2008.
Ifølge meg tok DNB/DNM kontroll over NTM - Norsk "Tillits"mann i 2008.
.
Jeg skrev mye om det her på HO under tickerkode DNB - men for ett år siden ble mitt Nick slettet. Jeg har alle de slettede trådene unntatt: "DNB. Devern så lei jeg er av korrupte politikere."
I noen av trådene står det link til noen av mine blogger om organisert aksje og obligasjonssvindel. Ifølge meg er det DNB som skal betale erstatningene - men hvis også Oslo Børs Holding eventuelt blir dømt får kjøper av OSE et formidabelt krav i tillegg til kjøpsprisen...
.
TS. Kan du tickerkode tråden din med DNB - slik at det blir lettere å finne den igjen?

TS det blir lettere å forstå viktigheten og riktigheten av utenlandsk eierskap (Euronext eller Nasdaq) av OSE når "The shit (DNB/OSE) hits the fan."
Da vil hele Norge og Europas internasjonale investorer bifalle en overgang fra økonomisk utroskap til hederlige og regulerte forhold.
.
TS kan du tickerkode tråden din DNB? På det gamle forumet kunne man legge inn en tickerkode i hvert innlegg...
exian
05.03.2019 kl 19:47 772

Ok 2019-NFL-DNB
Jeg lytter til deg. Kanskje det ikke er så dumt med Nasdaq på alt nordisk ?

Dette skrev en annen debattant :
"Børsen er bare et instrument og så fremt regleverket er klart og kontrollen med overholdelsen av samme fungerer, spiller eierskapet mindre rolle."

Da gjelder det å få et regelverk og en kontroll som er tilfredsstillende. Personlig ønsker jeg at roboter forbys. Og særlig de som KUN har
til oppgave å stjele småmarginer hele tiden.

Innsyn er et tema som er lite drøftet. Hva med det ? Hva med nomineekonti i skatteparadis vis a vis innsyn i eierskap bokført i Norge ?
Hva inneholder et regelverk som er godt nok ?

Og til 2019-NFL-DNB : DNB skylder meg penger. Jeg vil ikke ha noe rettsak med de. Er derimot berett til å bruke mye makt på de,
om de ikke betaler kravet de er nødt til å forstå at de må betale. Et helt fair krav pga. helt unfair opptreden av DNB. De har brukt
ulovlige metoder.
exian
05.03.2019 kl 20:32 752

KURTASJEKOSTNADER ??????????????
Prewia
05.03.2019 kl 21:04 730

Låt nasdac ta över norska börsen så vi får slut på all mygelhandel som pågår, o att man åter börjar visa mäklarköpen , osl9börs3n är j7 nu en av de mest manipulerade börserna i världen tyvärr

Bryr meg ikke faen - det er uansett uansvarlige profitt-søkere som gir blaffen i lov og regler. Hva enten det er Oslo Børs, Nasdaq eller andre.

La de få ta over - og la supercomputerne til Storbankene få kjempe mot kvarandre til de alle er i sin agoni - og slutter for godt!

Mitt råd er at slutte at gi penger til dette amerikanske fandenskapet! La de slite seg ut mot kvarandre!
Hektar
05.03.2019 kl 22:25 692

Norge har hatt si sjanse til å drive en seriøs børs. Det har ikke fungert. Bedre å la noen andre få prøve. Stort verre enn det fanteriet som allerede foregår kan det ikke bli.

- Takk til TS/exian for å ha lagt tickerkode DNB inn i tråden!
.
- For all alvorlig organisert økonomiske kriminalitet i Norge er det ifølge meg og mitt 10-årige studie KUN tickerkode DNB vi trenger...
- Tickerkode DNB for den AP-okkuperte Statsbanken DNB OG den økonomi-knusende Svindeltrekanten DNB/DNM - OSE/VPS - N"T"M (Norsk "Tillits"mann).
.
Til h....... med Statsbanken DNB - som dengang da - Statsminister Jens Stoltenberg og hans aller, aller beste AP-venn, tvillingsjel, forlover, osv, etc, m.m. Rune Bjerke trodde var "Too big to fall" - slik at de aldri kunne bli avslørt...
.
Livet er enkelt - ifølge meg - hvis du følger disse tre stegene:
> 1. SELG dine DNB-aksjer SNAREST.
> 2. SHORT-selg DNB aksjen. Jeg har i over ett år påstått at det - ifølge meg - finnes nok grums om DNB til å få kursen NED! i ny "ATL" 16,60...
> 3. KJØP DNB-aksjen igjen når Staten har gått inn med ny egenkapital.
.
Du finner langt mer om DNB og organisert økonomisk kriminalitet hvis du går inn på tickerkode DNB og leser mine gamle tråder med webadressene til noen av mine blogger om den organiserte økonomiske kriminaliteten som ifølge meg - den AP-okkuperte Statseide banken DNB står bak.
.
Husk på at i Norge liker vi ikke medløpere, kollaboratører og svindelprofitører så selg dine DNB-aksjer før du får dårlig samvittighet - tillegg til dårlig økonomi...
.
- Kjenner du noen du liker som har DNB-aksjer - råd dem til å selge SNAREST.
- Har du noen som du misliker eller endatil hater - råd dem til å kjøpe DNB-aksjen. For så å råde dem til å doble sin investering hver gang DNB-kursen halverer seg...
Norge er et noenlunde fritt land og det er fremdeles lov til å fryde seg over ufordragelige menneskers ulykke...
Enjoy!

- Statsminister Jens Stoltenberg og "Get a room!" Rune Bjerke tok i realiteten hele DNB og alle dets mere enn 40.000 aksjonærer som gissel - slik at ikke iboende feige Nordmenn skulle våge å avsløre AP/DNB/OSEs kriminalisering av Norge.
.
- "Skyt" aksjonærene "i foten" slik at det blir lett å ta ut gisseltakerene - mener nå jeg...
.
- I morges startet jeg på min første HO-tråd på drøyt ett år - og så er jeg blitt så søvnig at jeg bare må sove litt for å fortsette - ufortrettet og målbevisst...