Klimaskader for 1400 mrd. kr. i 2018


Naturkatastrofer og ekstremvær sto i fjor for 160 milliarder dollar i skader globalt, ifølge reassurandør Munich RE.

https://www.dn.no/marked/davos/eldar-satre/usa/investorer-skyr-klimarisiko/2-1-525945

2019 kan mye mulig bli verre. Og 2020 verre enn det igjen.