GJF - Styret bekreftet utbytte på 7,10 kroner per aksje


Et år sterkt preget av ekstraordinære værforhold og høye avviklingsgevinster - Styret foreslår et utbytte på 7,10 kroner per aksje

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 661,2 millioner
kroner (995,5) i kvartalet. Overskudd fra Gjensidige Bank er ikke inkludert i
dette tallet.
Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble
1 914,4 millioner kroner (555,4), tilsvarende en combined ratio på 68,5 (90,7).
Resultatet ble påvirket av høye avviklingsgevinster på 1,4 milliarder kroner
(0,3). Justert for dette ble forsikringsresultatet 530,3 millioner kroner
(254,8), tilsvarende en combined ratio på 91,3 (95,7). Finansavkastningen ble
minus 0,4 prosent (0,9), eller minus 231,0 millioner kroner (489,2). Resultat
etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 1 304,2 millioner
kroner (1 002,1), tilsvarende 2,61 kroner (2,01) per aksje.

- Forbedringen i forsikringsresultatet fra fjerde kvartal 2017 var et resultat
av betydelig høyere avviklingsgevinster, som en følge av en grundig gjennomgang
av våre skadereserver. I tillegg bidro premievekst og bedre underliggende
lønnsomhet, særlig for motorvogn i Norge, til resultatforbedringen. Vår
virksomhet utenfor Norge viser fortsatt god fremgang, og vår strenge
kostnadsdisiplin har ført til en nedgang i kostnadsandelen, sier konsernsjef
Helge Leiro Baastad.

- For 2018 er vi ikke fornøyde med de underliggende resultatene, selv når de
justeres for ekstraordinære væreffekter. Det foreslåtte aksjeutbyttet er likevel
på nivå med fjorårets, og bekrefter vårt løfte om å tilstrebe et høyt og stabilt
nominelt utbytte til våre aksjonærer, sier Baastad.

Premieinntektene i kvartalet økte med 1,9 prosent fra fjerde kvartal 2017, som
følge av igangsatte prisøkninger, spesielt innen motorvogn i Norge. I tillegg
til de ovennevnte avviklingsgevinstene og noe lavere erstatninger som følge av
storskader, har en mer gunstig underliggende frekvensskadesituasjon også bidratt
til å øke forsikringsresultatet.
Pensjonssegmentet oppnådde et høyere resultat dette kvartalet, hovedsakelig som
følge av engangseffekter.
Finansavkastningen i kvartalet var lavere enn i samme periode året før, etter
negativ avkastning på selskapsobligasjoner og omløpsaksjer. Dette ble bare
delvis utlignet av positive bidrag fra eiendom, Private Equity,
statsobligasjoner og enkelte sikringsinstrumenter.
Gjensidige Bank oppnådde et lavere resultat enn i samme kvartal året før på
grunn av en positiv engangseffekt fra salget av den, usikrede låneporteføljen av
nedskrevne fordringer i fjerde kvartal 2017, i tillegg til engangsposter som
blant annet var knyttet til salget av banken. Det var også en underliggende
reduksjon, som skyldtes lavere inntekter og høyere utgifter.
Hittil i år har konsernet oppnådd et resultat før skatt på 4 265,0 millioner
kroner (5 216,8). Overskuddet fra Gjensidige Bank er ikke inkludert i dette.
Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble
3 605,8 millioner kroner (3 410,1), tilsvarende en combined ratio på 85,0
(85,4). Resultatet ble positivt påvirket av høye avviklingsgevinster på 2,4
milliarder kroner (1,0). Justert for dette ble forsikringsresultatet 1 248,9
millioner kroner (2 379,8), tilsvarende en combined ratio på 94,8 (89,8).
Finansavkastningen var 1,5 prosent (3,7), tilsvarende 820,9 millioner kroner (2
002,6). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 3
716,4 millioner kroner (4 519,3), tilsvarende 7,44 kroner (9,05) per aksje.
Premieinntektene fra skadeforsikring økte til 24,1 millioner kroner (23,4) for
året.
Hovedpunkter fjerde kvartal 2018 (fjerde kvartal 2017)

· Resultat før skatt: 1 661,2 millioner kroner (995,5)
· Resultat per aksje: 2,61 kroner (2,01)
· Premieinntekter: 6 081,2 millioner kroner (5 969,5)
· Forsikringsresultat: 1 914,4 millioner kroner (555,4)
· Combined ratio: 68,5 (90,7)
· Kostnadsandel: 14,8 (15,8)
· Finansresultat: Minus 231,0 millioner kroner (489,2)

Foreslått utbytte

· Foreslått ordinært utbytte: 3 550 millioner kroner (3 550)
· Foreslått ordinært utbytte per aksje: 7,10 kroner (7,10)

Hovedpunkter 2018 (2017)

· Resultat før skatt: 4 265,0 millioner kroner (5 216,8)
· Resultat per aksje: 7,44 kroner (9,05)
· Premieinntekter: 24 052,8 millioner kroner (23 398,3)
· Forsikringsresultat: 3 605,8 millioner kroner (3 410,1)
· Combined ratio: 85,0 (85,4)
· Kostnadsandel: 15,2 (15,3)
· Finansresultat: 820,9 millioner kroner (2 002,6)

Redigert 12.03.2019 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
Ural650
24.01.2019 kl 11:48 2635

Hadde forventet ekstra ordinært utbytte etter salget av gjensidige bank.
Kjarne
24.01.2019 kl 13:34 2547

Salget av Gjensidige Bank er vel ikke klart før i mars. Det må godkjennes av Finanstilsynet vet du.
davan
24.01.2019 kl 22:11 2451

Det er vel bra avkastning på pengene, og sikkert som banken. Kjøpte da gjf gikk på børs og sitter ennå, da fikk vi aksjene for kr.60 pluss bonusaksjer i 2 år, superavkastning og trygg plasering, Alle burde ha noen aksjer i gjf!!
Redigert 24.01.2019 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
Eankee
25.01.2019 kl 08:56 2318

Enig - supert utbytte hvert år.
Eankee
06.02.2019 kl 13:57 1980

Siden 15. jan har kursen steget fra 133 til 151.......glad jeg sitter i denne :-)
EirHan
04.03.2019 kl 22:43 1600

Sist jeg satt med Gjensidige over utbytte så falt den mer enn dobbelt så mye som utbytte.
Fare for det denne gang?

Så vidt jeg kan skjønne det, kommer det an på hva som skjer frem til utbyttet. Hvis kursen holder seg over 152-154 til utbyttet vil den antagelig gå ned mer enn utbyttet. Hvis den reprises til ett litt lavere nivå, så hadde jeg vært mer sikker på at den holder seg over utbyttet. Men akkurat nå fremstår den noe dyr, og veldig overkjøpt.
EirHan
29.03.2019 kl 11:55 800

Så langt ser det ut til at du har rett, dessverre! Faller en del mer enn utbyttet skulle tilsi. Regner med at noen tar gevinst