Au da....


Se dagens innlegg. Godt nede i teksten over hva ledelsen vil kommentere står det:
"Received second call-off order from Tactilis for 30,000 sensors"

Eeeehhh, trengte vi virkelig det også på toppen av at selskapet snart er tomt for cash og må gjennomføre en emisjon i løpet av VELDIG kort tid?