ELE, åpner rundt 0,90 i morgen

SMR52
ELE 24.01.2019 kl 21:31 17258

Slutter vi over krona?
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Lille
01.02.2019 kl 11:10 4563

Det har jeg sagt hele tiden :) De trekker ikke hvis de ikke har en kjøper til hele posten tror jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Møre75
01.02.2019 kl 11:11 4560

Fikk svar på spm angående transje 3 .
Takk for eposten og for interessen i Element. Eventuell informasjon om ABO fasiliteten vil bli gitt til markedet på normal måte. For ordens skyld nevner jeg at det ikke foreligger en avtale om å trekke transje 3 den 1. februar. Den avtalen som ble inngått sier kun at ingen av partene kan trekke transje 3 i perioden fra avtalen ble inngått frem til 1. februar.  

 

Hilsen Cecilie,

Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
oddivar
01.02.2019 kl 11:16 4549

"....Element og ABO (samt deres tilknyttede selskaper) har inngått en ny
tilleggsavtale til den konvertible lånefasiliteten med tegningsretter på 500
MNOK, som ble godkjent av generalforsamlingen 6. juni 2018. Den nye avtalen
innebærer at ABO ikke har mulighet til å iverksette den tredje 50 MNOK-transjen
med tegningsretter før etter 31. januar 2019, altså 1. februar 2019, med mindre
Element-aksjen når 4 kroner før den tid. Som tidligere offentliggjort har ABO
den 6. september 2018 fullført sin konvertering av transje 2, og har dermed
mulighet til å iverksette transje 3 etter eget skjønn. Avtalen som partene
inngikk i september 2018 innebærer at ABO samt dets tilknyttede selskaper skal
begrense sitt salgsvolum til maksimalt 10% av det totale handelsvolumet per dag,
til og med den 27. februar 2019, så lenge aksjekursen er under 4,50 NOK per
aksje. ..."

ABO kan be om dette fom. i dag - dvs. melding kan komme teoretisk mot slutten av dagen, sannsynligvis tidligst på mandag.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
nopetter
01.02.2019 kl 12:12 4475

Det blir enda å se hva Storvestre har funnet på om han har most seg ut eller om han driver på med tildels øre trading. Utrolig at dette kan lønne seg hvis det er tilfelle.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
FAR100
01.02.2019 kl 14:11 4378

noe oppgang i dag. er det noe positiv som skjer?
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Lille
01.02.2019 kl 15:48 4271

WFN har ca 3,5 mill aksjer. Bare start og spekuler. Beklager autokorrekt slo inn, det skulle stå WNF :)
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
FAR100
01.02.2019 kl 15:53 4266

WFN? hvem er det
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
oddivar
01.02.2019 kl 15:59 4256

Skal kanskje være WNF?
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
FAR100
01.02.2019 kl 16:22 4228

oja. kulllllll
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Så det er slik at ABO kan velge å konvertere 3.trase uten å bøtte disse aksjene ut markedet? Og 3.trase er den siste av mange som er obligatorisk? Resten kan trekkes? Det vil si at det vil være dumt av ABO og dumpe disse dersom det kommer alternative finansieringsordninger på plass og resterene traser trekkes, da de vil miste oppturen på trase 3.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
oddivar
01.02.2019 kl 17:22 4157

ABO har nå anledning, etter eget skjønn, å kreve at ELE trekker transje 3, som ABO har anledning til å konvertere i sin helhet eller i deler alt etter hva som er hensiktsmessig. Som tidligere påpekt er dette en rett som ABO (og ELE også har), men det er ingen plikt for noen parter. Et trekk forutsetter for ABO sitt vedkommende at de har 1) tilgjengelig 50 MNOK, 2) kan disponere låneaksjer (5,75 millioner) for å kunne avhende disse før aksjer har blitt mottatt etter en kapitalforhøyelse, 3) forøvrig ser seg tjent med å sitte på aksjer og warrants.

Dersom Lille har rett i at WNF har fått tilbake låneaksjene, så disponerer ABO pt. ingen låneaksjer. De har heller ingen aksjer som pt. kan selges i markedet. Det KAN bety at sannsynligheten for at 3. transje trekkes på initiativ fra ABO er lavere, men det er ingen garanti for dette.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Så det du sier er at ABO har shortet aksjer, så lånt penger til ELE og innløst shorten etter at lånet er konvertert. Mulig jeg har vært litt treig her, men nyttig lærdom å ta med seg videre.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Tresvika
01.02.2019 kl 21:11 4008

Oddivar, har du oversikten over gjenstående betalinger for å fullføre Marokko dealen?
Transjene skulle jo opprinnelig brukes til bl.a det, og finner de ikke alternativ finansiering og resten av Marokko dealen fortsatt skal betales, så kommer det vel opptil flere transjer utover?
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
nopetter
01.02.2019 kl 22:19 3965

Ja det vil jeg se før jeg tror på det at BO har levert låneaksjene til WNF
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
FAR100
01.02.2019 kl 22:31 3951

jammen mange som sitter klar med kjøpsknappen, mange handler bare i de siste 5 nminuttene før slutt.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare


Lille har alltid noe rett i det han skriver.
Da blir det vel konvertering (eller delvis konvertering) i løpet av uken.
Og deretter oppgang, som Storvestre gjør alt han kan for å holde nede?
Forstå det den som evner.
Vi setter pris på dine opplysninger Lille, kom gjerne med mer.
71428571 aksjer + 14285714 warrants er det BO har "krav" på.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Sikkert fullstendig skivebom, men dersom det er hold i det som hevdes om at Storvestre forsøker å holde igjen kursen, finnes det da en mulighet for at dette gjøres fordi han ønsker å kjøpe opp flest mulig aksjer på dette nivået før aksjeprisen går oppover igjen?
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare


Ingen blir rik av å kjøpe og selge på samme nivå.
Vi må nok vente til mandag, så forstår vi kanskje ørlite til.
Det som forundrer meg aller mest er den TOTALE mangel på oppdateringer.

God helg til alle som sitter i samme båt!
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Kodiaq
01.02.2019 kl 23:45 3882

Det er svært mistenkelig at mest sannsynlig Storvestre holder kursen nede, jeg tenker det finnes 2 hovedscenarioer for dette.
1. Han samarbeider med BO, de trenger noen som hjelper de å holde kursen der de ønsker.
2. Han holder kursen nede for å kunne kjøpe opp store deler/hele transje 3 på lav kurs. Som nå mest sannsynlig blir langt over 50 % av selskapet.
Mange som har fulgt element tett siden de inngikk avtalen med BO for over et halvt år siden har sett hvordan kurspresset har vært i akjsen. Mye tyder på at det ikke kun er BO som er årsaken til kursfallet fra 4-5 kr, det har vært en annen stor aktør med en annen agenda.
Storvestre gikk ut i media og sa han ville kaste Beitnes som styreleder, burde han ikke da kjøpt aksjer istedenfor å selge når nettopp Beitnes ikke lenger er styreleder.
Vi får se hva topp 20 oppdateringen til mandagen sier.
God helg.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
oddivar
02.02.2019 kl 00:07 3861

12 mEuro skal betales innen 30. juni. Så finnes en klausul rundt restbetaling avhengig av tidspunkt for betaling. Følgende er fortsatt aktuelt (var en frist 31.12.2018, men denne fristen har passert):

"....Dersom Kjøpsopsjonen utøves etter 31. desember 2018, skal Tilleggsvederlaget utgjøre EUR 900 per Fondsandel, noe som resulterer i en totalpris på EUR 6.000 per Fondsandel eller EUR 30.000.000 for alle Fondsandeler. Dersom Kjøpsopsjonen utøves delvis etter 30. juni 2019, men før 1. januar 2020, skal Tilleggsvederlaget imidlertid for slike Fondsandeler utgjøre EUR 1.200 per Fondsandel, noe som resulterer i en totalpris på EUR 6.300 per Fondsandel for slike Fondsandeler...."

Restbetalingen er på totalt minimum 27 mEuro (30 mEuro -3 mEuro - som allerede har blitt betaling).

Kjøpet av CMT vha. transjer på dette kursnivået er komplett idioti.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
oddivar
02.02.2019 kl 00:11 3854

Umulig å si, men han var veldig nær en 10% flagging for en stund siden og solgte vel seg ned til ca. 6% før han kanskje har kjøpt seg litt opp igjen. Vanskelig å forstå hvilke motiver han har for handlemønsteret sitt - men det kan kanskje tradere lettere forklare ;)
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Lille
02.02.2019 kl 01:18 3821

Du ser det på mandag. Storvestre kjøper og selger annen hver dag. Det blir spennende å se hva som skjer hvis folk finner ut at ABO ikke har aksjer tilgjengelig som man kan handle.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Det stemmer at det ikke er så mye å hente ved å selge og kjøpe på samme nivå. Men dersom jeg har forstått det rett så vil det være en fordel for ABO at aksjekursen slutter på 69 istedenfor 71 ører. Dersom Storvestre da klarer å holde kursen under 70 ører og har muligheten til å få kjøpe opp aksjene til for eksempel 60 ører så vil det jo være god butikk. Det er vanskelig å spå hva som skjer videre her, men kanskje vil ett av følgende inntreffe:

1. Element må hente inn mer kapital fra ABO, og gir dermed ABO muligheten til å fortsette og presse kursen nedover.
2. ABO har retten til å trekke en transje til og ønsker med dette en høyere kurs før de igjen fortsetter med samme strategi som nå.
3.Element ordner finansiering fra annet hold hvor investor ønsker motsatt utfall for å kunne selge seg ut med gevinst.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
03.02.2019 kl 00:25 3428

Et utrolig kunnskapsløst svar.... jeg vet hvorfor det var vanskelig å finne revisor og det er ikke i nærheten av hva du antyder mellom linjene her.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
03.02.2019 kl 01:09 3403

Grunnen er jo at de fleste revisorfirmaer har ufattelig mye å gjøre rundt de tider så det er klart det var utfordrende men at det garantert kom til å ordne seg var selvsagt ingen i tvil om.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Det at man selger seg ned under en flaggegrense som i dette tilfellet var 10% så står han mye friere til å kunne trade i et bredere interval uten at det flagges for hver gang han går under eller over og nå er intervallet mellom laveste flaggegrense på 5% og opp til 9.99%. Det forteller meg at han ikke er helt trygg på veien videre, men har såpass troen at han allikevel ønsker å gamble med et betydelig beløp som den gambleren han er og ikke minst ved å trade hyppig som han har gjort og fortsatt gjør så får han også redusert snittet for som vi kjenner til så gikk han hardt inn rundt 4nok så han har nok fortsatt et snitt som er langt høyere enn dagens kursnivå.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Jo lengre man venter jo dyrere blir det og forskjellen mellom best case og worst case før man kommer til et mislighold er nærmere (5550 vs 6300) 15% pr unit som igjen er direkte påslag på kjøpsprisen noe som er betydelig.

Nå er 01.01 2019 passert noe som øker unit prisen med rundt 10% til 6000euro noe som igjen betyr en merkostnad totalt på 2,5m/euro om det gjøres opp innen 30.06 2019 helt eller delvis - mao, for de andeler som blir gjort opp for.

Gjør man kun opp for noen eller ingen innen 30.06 2019 så stiger unit prisen videre med 5% til 6,300euro og da må alle andeler være gjordt opp for innen den 01.01 2020.

Mao, venter selskapet til den siste deadline så vil merkostnaden for eierandelene være rundt 5,6m/euro eller 54mnok, men vi bør vel kunne utgå fra at de vil gjøre opp noe undervegs for 6000euro og noe for 6300 så den totale merkostnaden vil bli et eller annet sted mellom 2,5m og 5,6m/euro - det er beløp av betydning for et selskap som ennå ikke har noen inntekt og hvor lengre tid det går før man får inntekt jo lengre vil man være avhengig av transjene...

Når eierandelen for CMT er gjort opp for helt eller delvis så kommer det også inntekter - men det er inntekter som ikke gjør noe utslag på bunnlinjen for de vil primært gå til å dekke lånet de overtar.

Men det åpner seg for andre muligheter som tokenisering av forskjellige råvarer, men da snakker vi et godt stykke frem i tid for at de skal kunne møte kravet om proof of asset noe som igjen betyr at en betydelig del av eierandeler først må gjøres opp for.

Så det er å håpe på at ADEX prøve lisensen for AMI kommer først som igjen vil gi forhåpninger om en permanent lisens så børsnoteringen av AMI slik at det kan hentes kapital (IPO) fra en annen plass enn transjene.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare


Nå går det fort oppover - men transjen kommer nok i løpet av de neste ni - ti børsdagene (alle med kr 0,7 som utgangspunkt).
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

"Hvem er det som tripper på min bro?" skrek transjen.
"Å, det er den minste Bukken Bruse. Jeg skal til kr 0,75 for å gjøre meg fet", sa bukken, den var så fin i stemmen.

"Nå kommer jeg og tar deg", sa transjen.
"Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten, jeg. Bare vent litt, så kommer den mellomste Bukken Bruse, han er mye større."
"Javel, så gå da, " sa transjen.

Om en liten stund kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen.

"Hvem er det som tripper på min bro?" skrek transjen.
"Å, det er den mellomste Bukken Bruse som skal kr 0,80 for å gjøre seg fet", sa bukken; den var ikke så fin i stemmen, den.

"Nå kommer jeg og tar deg", sa transjen.
"Å nei, ta ikke meg. Bare vent litt, så kommer den store Bukken Bruse, han er mye, mye større."
"Javel, så gå da", sa transjen.

Det gikk en stund, og så kom den store Bukken Bruse.
Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen; den var så tung at broen både knaket og braket under den!

"Hvem er det som tramper på min bro?" skrek transjen.
"Det er den store Bukken Bruse", sa bukken, den var så grov i stemmen.
"Nå kommer jeg og tar deg", skrek transjen.

"Ja, kom du!
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
04.02.2019 kl 10:57 2843

Uoffisiielt kursmål fra min expertanalytiker: NOK 6,50
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
nopetter
04.02.2019 kl 11:00 2833

Det tror jeg faktisk blir bedre enn at de skulle måtte utstede ennå flere transjer enn de tre. De merkostnadene hentes lett inn hvis de får igang tokens salget via CMT og AMI innen 3q
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Lille
04.02.2019 kl 11:17 2798

Hva sa jeg :) når revisor er på plass kan ting de har jobbet med etterhvert meldes.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
04.02.2019 kl 11:47 2750

ett bra kortsiktig kursmål...men mtp milliardverdiene så skal den jo mye høyere.?
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
FAR100
04.02.2019 kl 12:25 2691

aksjen har vært opp på 6-tallet før, og jeg er temmelig sikker på at det var ikke siste gang vi så 6 tallet
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
04.02.2019 kl 12:45 2651

Det finnes nok salgsvilje på 6,5. Du skal jammen meg se man begynner å møte litt motstand der oppe.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Enig i det, men uansett så er transjebruken et nødvendig onde inntil annet kommer på plass så kapitaltilgangen er i alle fall sikret i flere år fremover og innen den tid så er det å forvente at selskapet har levert på noe - AMI/Token og/eller et eventuelt salg/partnersakap for Mindoro.

Nå er det ADEX lisensen vi venter på som er estimert å komme i løpet av q1 og vi er rundt halvvegs så den kan komme når som helst...;)
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
nopetter
05.02.2019 kl 21:59 2209

Nå steg 62% jernmalm til 88,16 etter å ha duppet til 81 et svært kort øyeblikk. Den virker til å være utrolig sterk. now sits at the highest level since late March 2017 having rallied 33.1% since late November.
Read more at https://www.businessinsider.com.au/iron-ore-price-supply-disruptions-lunar-new-year-2019-2#mwt3BRLjGw0KKVwk.99
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare
habbu
05.02.2019 kl 22:10 2191

Synd de ikke har lansert IRON tokens, man kunne tydeligvis tjent gode penger på kjøp av "opsjoner" på jern.
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare

Synd markedet kun bryr seg om transjer, og ikke om råvarepriser...
Redigert 21.01.2021 kl 01:53 Du må logge inn for å svare