Nano - 45 kroner og overtegnet


Da får vi se om alle sjefsbaisserne treffer med sine profetier, eller om de har misforstått psykologien i aksjemarkedet..

F.eks hvorvidt flesteparten ønsker inngang før eller etter en ventet emisjon i en aksje.

Mr Bravo handlet for ca 1 million, hans første ordentlige handel i aksjen. Finnes altfor mange eksempler på at management stort sett garderer seg gjennom stadig nye opsjoner, så dette står det respekt av!
Redigert 25.01.2019 kl 08:22 Du må logge inn for å svare

Nordic Nanovector henter 222 millioner kroner for å skalere opp flaggskipsproduktet
Kreftbehandlingsutvikleren Nordic Nanovector har hentet 222 millioner kroner gjennom en rettet emisjon fredag.

Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle. Selskapet satser tungt på radioimmunterapien "Betalutin", som er en behandling mot lymfekreft.

I emisjonen ble det utstedt rundt 4,9 millioner aksjer til kurs 45 kroner.

Det er noe under sluttkurs torsdag som var 51,25 kroner aksjen.

Dette skal Nordic Nanovector bruke pengene til:

Produksjonsutviklingsaktiviteter for behandlingsmåten Betalutin.
Oppskalering av kliniske og kommersielle aktiviteter før kommersiell lansering av Betalutin.
Og generelle selskapsformål.
Ifølge selskapet var emisjonen overtegnet med sterk interesse fra både eksisterende aksjonærer og nye institusjonelle investorer både i Norge og utlandet.
SomSa
25.01.2019 kl 09:11 5609***********************************************
Skal bli en reparasjonsemisjon?

aborum
25.01.2019 kl 09:16 5528

Ja, det har de jo allerede meldt .. hvis du checker pm'erne.
FAR100
25.01.2019 kl 09:23 5443

10 ganger overtegnet.
SomSa
25.01.2019 kl 09:27 5373


Takker, jeg så det, det skal bli 777777 re. aksjer. Styret hadde lite å gjøre og ville ha litt gøy med å velge dette tallet. Det er ca. 1,57% av aksjene og det blir ikke så mange aksjer til nåværende aksjonærer. Dersom aksjekursen holder seg over 46-47 kan de hente ca. 35 mil til.

Hvor har du det fra?
Kan snart kjøpes for under 45...

kjøper på 45kr :P
Rockall
25.01.2019 kl 09:42 5147

Da kjøpte jeg på 46,30 og tenker det skal kunne, gjentar kunne, lønne seg.

Meget spennende aksje, og nå friske midler på plass.
SomSa
25.01.2019 kl 09:50 5060

Kappa3278

Tok snarveien og leste hengar.no
"Samtidig foreslår styret en reparasjonsemisjon på opptil 777.777 nye aksjer, tilsvarende et bruttoproveny på rundt 35 millioner kroner."
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/01/Nordic-Nanovector-hentet-penger
focuss
25.01.2019 kl 10:02 4942

Ingen vits. Det blir ve ca 0,015 aksjer per eksisterende aksjer. Skal man ha er det bare å handle i dag.
Redigert 25.01.2019 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
FAR100
25.01.2019 kl 10:13 4867

jammen denne kan slutte i plusssssssss+++++++++++++++
Redigert 25.01.2019 kl 10:13 Du må logge inn for å svare

Jeg synes dette var skuffende.

De burde ha gjennomført dette i sammen med ASH ( som jeg skrev 2 uker før ASH). Det virker som at noen fond har fått satt premissene her, i sammen med FF som deler ut aksjer til shorting blir det på lave kurser. Sånn må man leve med som ubetydelig eier. Reparasjonsemisjonen er således et latterlig plaster på såret som bare er med på å holde kursen lav en stund.

Jeg mener at selskapet signaliserer en dårlig oversikt over planlagte aktiviteter. Det kommer ikke frem at det er noe i markedet som har endret ramp up av produksjonen. Dette burde derfor ligge i de prognoser som løpende har foreligget i presentasjonene fra selskapet. I et løp der signaler var gitt ville det naturlige vært å melde til markedet i forkant av emisjon at selskapet har samtaler med regulatoriske myndigheter om prelansering av betalutin i xx marked i 2019/2020.

Hvorfor endrer de plan for kliniske studier uten å utdype?

Ut ifra dette er det en sort dag som aksjonær. Ikke fornøyd med utøvelsen av strategien i selskapet.
Får håpe reparasjonsemisjonens kostbare prospektus gir svar på denne plutselige endringen.

Får nok slikke sårene en liten stund, før jeg gjenopptar de jevne kjøpene...
Sydney
25.01.2019 kl 10:21 4781

Vi må vel konkludere med at denne emisjonen var mye bedre enn det som ble gjort i pcib..

Enig med deg Forum at det kanskje var skuffende at de ikke satte emisjonen før ASH, men hvis man ser med litt lengre perspektiv på dette, så vil det for andre gang betydd at de setter en emisjon så fort kursen løper avgårde, og det er heller ikke noe bra tegn. Som fondsforvalter da ville jeg vært skeptisk med track recorden fra sist gang, og synes derfor derfor det er langt mer strategisk fornuftig å sette emisjonen her. Kursen nå er omtrentlig den samme vi så i oktober på det laveste (47.95 pr 21.oktober), så emisjonen er sånn sett fair, selv om utvanningen nå er større enn hva den ville vært på 80 kroner.

Jeg synes også at man ikke skal glemme at Bravo har sagt at han synes aksjen er ekstremt lavt priset i forhold til potensialet, og beviser gjennom handling at han står inne for budskapet ved å selv tegne seg for 1 million kroner i emisjonen.

Jeg forventer at en oppdatert go-to-market strategi vil bli presentert i forbindelse med Q4-tallene, og at denne viser hvorfor selskapet ønsker å speede up prosessene nå. Det er aldri feil å emittere så lenge effekten øker avkastningen på den samlede egenkapitalen.
Emisjonsspøkelset er nå borte, og de har midler til å dekke cap.ex ut 2020 og jobbe i fred, uten å måtte adressere en senere emisjon eller jobbe mot finansielle partnere med det resultat at man gir fra seg deler av den fremtidige oppsiden.

Dette adresserte Bravo før jul som et ønske, og de er åpenbart confident på at dette løpet klarer de fint å kjøre alene uten å ta fra aksjonærene fremtidige verdier. Så er det opp til hver enkelt om man vil opprettholde sin rettmessige andel ved å legge til 10 % av beholdningen ved å kjøpe mer nå.
Redigert 25.01.2019 kl 10:36 Du må logge inn for å svare

Fra sidelinjen.

Med forutsetningen om at det øker avkastningen på den samlede egenkapitalen er jeg selsvfølgelig enig.
Den kortsiktige skuffelsen som representerer mye penger tapt( på papiret) overgår akkurat nå målet/gleden av at det på lengre sikt vil/kan være en meget god investering.

aborum
25.01.2019 kl 10:44 4585

Jeg deler dine perspektiver, specielt på emissionsniveauet der synes strategisk godt valgt.
SomSa
25.01.2019 kl 10:46 4558


Det jeg lurer på hvorfor Nano gjennomførte emisjonen ca. 4 uker før fremleggelsen av 4Q 2018 resultatet? Håper at det ikke blir meldt flere forsinkelser, de ikke har problemer med pasientrekrutteringen eller åpning av nye behandlingssentre. Alltid finnes en grunn til å være skeptisk når Bravo og Tone sa det var nok midler til og med 1H 2020 men henter penger lenge før! Tone Kvåle har 0 troverdighet for meg. Dette er den andre gangen nektes behov for mer kapital mens hentes penger.
Rockall
25.01.2019 kl 10:52 4511

"Alle" vet nå at handelen vil vaske bort kursnivå på under 50 ila. ganske så kort tid. Det er apetitt på denne aksjen.

Man har bare et lite tidsvindu å bestemme seg på. Bli med videre eller la det være.

Er jo en grunn til at kursen ligger der den gjør for øyeblikket...
Ledelsen har null tillit i markedet, det er dessverre bare fakta.
Hver gang og uten unntak, etter at de har vært på podiet faller kursen, q4 blir neppe unntaket.
Fljo
25.01.2019 kl 10:55 4465

Om den var bedre enn i pcib er det altfor tidlig å konkludere med. Riktignok var det der et større gap mellom børskurs før emisjonen (over 50 mens emisjonskurs ble valgt til 30) men så falt jo kursen og innen emisjonen var fullført var børskurs omtrent som emisjonkurs. Deretter fortsatt den å falle og har ennå, flere måneder etterpå, ikke kommet seg over emisjonkurs. Det samme kan fort skje med Nano, for - når de setter emisjonen på et tidspunkt hvor kursen er lav så signaliserer de også at her forventer de ingen nyheter med positive kursdrivende effekt på lang tid, ellers hadde de ventet med emisjonen til kursen lå høyere. Dette skjønner markedet, noe som gir fare for ytterligere kursnedgang. Å bli med på rep.emisjonen er ikke sikkert blir noe smart, du vil gjerne kunne handle på børs til kurser under emisjonkurs i tiden fremover.
Redigert 25.01.2019 kl 10:57 Du må logge inn for å svare

Fljo.

det er jo bare å selge 10% på dagens kurs da, og kjøpe på 45. Så har man tjent de pengene
Fljo
25.01.2019 kl 11:05 4447

Ja. Eller enda bedre, selge til dagens kurs og kjøpe på under 45 i tiden fremover.

det blir jo gambling. De på 45 er vel sikre derimot...

Hvorfor skal Bravo gidde å legge en million i potten hvis de skal skuffe markedet om en måned?? Emisjonen var kraftig overtegnet uten at tegnerne visste om managementet var med eller ikke, så her leter noen med lys og lupe etter noen negative halmstrå. Jeg er redd de ikke finnes, og å sammenligne NANO med PCIB er to vidt forskjellige ballgames. Aksjonærmassen i NANO er stabil og fullstendig klar over potensialet som ligger kun ett år frem i tid, en slik struktur finnes ikke i PCIB, og derfor måtte de foreta en tegningsrettsemisjon langt under daværende markedskurs.
Redigert 25.01.2019 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
Fljo
25.01.2019 kl 11:19 4350

Gambling... kall det gjerne det. Emisjonkurs eller ei, det handler jo som alltid om hvor du tror bunnen blir. Jeg tror som nevnt det fort kan bli samme effekt som i pcib, markedet tar den satte kursen som et signal om hvilket nivå ledelsen ikke tror de kan få høyere på en stund.
Urquel9
25.01.2019 kl 11:38 4263

Papiret satte en dobbel topp i november, fallpotensialet virker skremmende. Watch out!!

Dagens omsetning høyere enn gårsdagens samlede emisjonsstørrelse, så alle som ønsket seg ut av traden med + 3 % avkastning har fått rikelig med muligheter til det, så her blir det ikke noe overheng av aksjer som skal ut av eventuelt kortsiktige spekulanter fra emisjonen.
(Healthcap leverte aksjer til alle som tegnet seg i påvente av at de nye skal utstedes, så alle kunne selge i dag hvis det var ønskelig)
Redigert 25.01.2019 kl 12:24 Du må logge inn for å svare

Fra Sidelinjen (+ eventuelt andre)

Du fremstår som en langsiktig investor med evnen til å skille gode case fra dårlige. Et unikt vekstselskap (hvor jeg er største aksjonær) og som aldri har benyttet eksterne investorer har fått et akutt behov for 1 1/2 mill. Av samme grunn kan rabattert pris påregnes. Selskapet har hatt en svært lang utviklingsfase, og påregner de første kontraktene i løpet av året. En unik kombinasjon av potensiale og sikkerhet, men jeg skal ikke legge ut om det her. Mest interessant kanskje at selskapet er uten konkurrenter, og vil fremstå som en "evighetsmaskin". All informasjon (forretningsplan m.m.) blir tilsendt de som sender en henvendelse til nednestående e-mail og oppfattes som seriøst interesserte. Også mindre investeringer kan være aktuelle da man selvsagt kan kombinere poster fra flere. trultelillemor@gmail.com

Dr Stockman, jeg håper du får treff og respons på din henvendelse, og jeg vil på generelt grunnlag anbefale flere å spre kapitalen utover andre markeder enn kun børs. Andelen børsnoterte selskaper har halvert seg siste 15 årene, flere og flere holdes på private hender, og der skjer mye verdiskapning man bør ta del i.

Nå skal man ikke ta det som et argument for å hoppe på et hver privat prosjekt, men det er verdt å bruke litt tid på å sjekke ut hva som rører seg der ute.

Jeg er involvert i tre private start ups p.t hvor jeg sitter i styrene og er i oppbygningsfasen på vei mot kommersialisering, så jeg har dessverre ikke mulighet til bruke mer tid på slike prosjekter nå utover andre løpende virksomheter som må skjøtes i tillegg.

Men dersom du kan vise til god, privat sikkerhet, evt gode verdier i ditt holding / investeringsselskap, vil jeg oppfordre deg / daglig leder å ta kontakt med de bankene som er involvert i Vekstgarantiordningen fra Innovasjon Norge. Gjennom denne får banken dekket 75 % av sin hovedstol dersom lånet blir misligholdt, og hele grunntanken med denne ordningen er å hjelpe selskaper som er i den fasen du kan være i nå.

Lykke til med selskapet ditt, du har skrevet mye vettugt her inne, så hvis du har evnen til å konvertere kunnskapen inn i egne, gode forretningsideer er jeg sikker på at dette er et spennende prosjekt!
Redigert 27.01.2019 kl 13:11 Du må logge inn for å svare

Fra Sidelinjen, så langt har du tapt 40.280,- kroner ved å bli med i emisjonen :-)
Fljo
28.01.2019 kl 15:19 2814

Skal vi ned på 30-tallet før det bunner ut? Virker ikke så utenkelig nå. Rep.emisjonen kan de visst bare glemme.

NanoVekter skrev 64.808,- nå :-)
Tap kommer den dagen man realiserer, såpass har nok du også lært.

Farlig nær topp 20 listen over shareholders nå med snitt 47.50, og er det noe jeg ikke er bekymret for så er det min investering i NANO. Har brukt dagen til å kjøpe mer, dette er kanon for oss som har cash og tenker lengre enn 1 uke om gangen. Men for hver halvtime som går i dag vokser "tapene" seg større og større, så du får glede deg over dette så lenge det varer, jeg skal ikke ta fra deg den gleden.

Lagre gjerne denne tråden og ta den opp igjen i andre halvår av 2019 når dataene fra Lymrit 37-05 leses av, og ikke minst i første halvår av 2020 når Paradigme blir lest av.
Redigert 28.01.2019 kl 15:23 Du må logge inn for å svare

Mange underlige typer her inne. For deres egen del håper jeg de skriver alt dette tullet for å irritere andre, ikke fordi de faktisk mener det.
NANO er en aksje med stort potensial, ditto risiko. En må ha en horisont på minst 1 år for å se hvor dette bærer. Ingen garanti for suksess, men håper det beste.
Fra sidelinjen ser nok dette selvsagt, jeg håper han har kunnskaper knyttet til selskapet som gjør ham sikker ( nokså) på at dette går veien.
Setter pris på infoen som kommer med jevne mellomrom fra en håndfull seriøse skribenter. Håper dere fortsetter å orientere om info knyttet til selskapet. Spennende.
FAR100
28.01.2019 kl 15:47 2710

redd at 12 kr kommer. selger meg ut i dag og tar tapet. shortere har fått masse aksjer som skal selges ut i markedet
Fljo
28.01.2019 kl 15:57 2663

12 kroner virker useriøst. Og hvor tar du det fra at "shortere har fått masse aksjer"?

Dess flere som selger jo billigere aksjer, så ja takk.
Klart NANO ikke er uten risiko, så jeg setter aldri mer enn 20% av Oslo Børs-kapitalen min i en enkeltaksje. Må passe på så man ikke blir forelsket og trangsynt; følelser og aksjer hører ikke sammen!
Redigert 28.01.2019 kl 16:41 Du må logge inn for å svare