REC: VIKTIG MELDING
Mandag 21 januar sendte SPAREBANK 1 MARKET (v/ Meyer) ut en ”analyse” på REC Silisium som er basert på svært feilaktige premisser.

I ”analysen” så hevdes det at REC Silisium risikerer konkurs grunnet et mulig skattekrav på 250 millioner USD. Dette er feil. Skattekravet er på 30 milloner USD – og kravet bestrides av selskapet (se link).

At Sparebank 1 Market sender ut ”analyser” som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret er sterkt kritikkverdig. Sparebank 1 bør nå sørge for å beklage – samt komme med en offisiell korrigering vis-a-vis markedet.

NB: Vi var nok mange som fikk pustebesvær når vi leste at skattekravet var på 250 millioner USD. Selv så valgte jeg å selge et stort antall aksjer basert på denne desinformasjonen – og jeg vil tro jeg ikke var alene. Samme dag så falt som kjent aksjen med 16,6% - og dagen etter var den på det meste ned med over nye 6%.


https://forum.hegnar.no/thread/20133/view/336477


Redigert 25.01.2019 kl 12:56 Du må logge inn for å svare

Nytt toppmøte mellom Trump og Xi. Jeg er noe skeptisk til om straffetollen på amerikansk produsert silisium til Kina vil omfattes av en eventuell fremtidig handelsavtale. For Trump er det olje og kull som er viktig.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2019/01/Trump-varsler-toppmoete-med-Kinas-president

ROW-prisene vil øke så klar men tror du sil-prisene i Kina og vil skyte i været? Hvorfor i tilfelle?
KAWAS
31.01.2019 kl 15:26 2428

Et nytt møte mellom Trump og Xi kan vel bare tolkes som at det er framgang i møtene, hvis ikke ville det ikke være noen grunn til at de skulle møtes.

Tarfiffer er en stor del av stridens kjerne, og det er da skjellig håp for at enighet om endringer også vil omfatte polysilikon. Når guvernøren i Washington har engasjert seg såpass mye er det også viktig for Trump å vinne velgernes gunst også der. Demokratene vant Washington sist....

Åpnes Kina for reell konkurranse, så tror jeg at mye av den ulønnsomme produksjonen internt i Kina vil falle bort.

At Trump og Xi møtes betyr utvilsomt at forhandlingene er kommet så langt at det mest sannsynlig bare gjenstår formaliteter.
Zorin
07.02.2019 kl 08:18 2016

Ikke noe sikkert. Trump har planer om å møte Nord Koreas leder i slutten av februar også, men jeg vil ikke si at det har vært noe fremdrift der. Om noe - heller det motsatte. Nord Koreas leder har nå god tid på å gjemme atomvåpnene sine - noe han jobber med ut fra satelittbilder. De er jo tross alt ferdig utviklet og testet. Så det at han gav seg på det området kan jo ikke sees på som at Nord Korea er villig til å samarbeide.
KAWAS
07.02.2019 kl 08:50 1914

Og relevansen er?
-Dëë-
07.02.2019 kl 10:23 1733

Er vel Rec Silicon... Ikke Rec Silisum. ? ?
Odi.1
07.02.2019 kl 18:15 1576

de selger ca like mye av hvert ?
Inord
07.02.2019 kl 21:05 1343

Tja, ikke godt å si om ikke amerikanerne også driver et spill når det gjelder solkraft:
Datoen 1. mars etter flere utsettelser, tilfeldig?
Femårsrevisjon kan konkludere med ikke fortsettele av straffetollen, blant annet hvis det innen 1.mars er avtalt noe med kineserne.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-06/pdf/2019-01486.pdf

4. Vote on Inv. Nos. 701–TA–481 and
731–TA–1190 (Review) (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules from China). The Commission is currently scheduled to complete and file its determinations and views of the Commission by March 1, 2019.
nemi's
07.02.2019 kl 21:42 1271

US reduserte i går Section 201 tariffene fra 30% til 25%. Ett år er gått. Om to år har US 15% tariff på moduler og paneler. Gem fyr, denne Trump. Og kineserne snor seg:

https://www.pv-magazine.com/2019/02/07/a-year-on-from-the-section-201-tariffs-trump-talks-trade/
Inord
09.02.2019 kl 10:53 967

Et ting er vel ganske sikkert; hvis de skal få til noe som ligner på en avtale innen 1. mars, så må mye på plass allerede i neste uke.
Og ønsker Trump å hindre fall på børsen, vil det komme både nyheter og konkrete handlinger. Og denne gangen holder det ikke med bare kjøp av soyabønner.