Miljødirektoratet uttaler seg om eit forbud mot sjødeponi

_HH_
NOM 25.01.2019 kl 13:33 11229

http://www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=28726&epslanguage=no


Ein glimrande utgreiing og heilt i tråd med det som bransjen sjølv kommuniserer.

Legg spesielt merke til denne:

"I de to aktuelle gruvesakene i Norge av nyere dato, Nussir og Engebø, ble sjødeponi totalt sett vurdert som mest egnet løsning når både miljø og samfunnsøkonomi ble vurdert"

Her stadfestar Miljødirektoratet at NOM si løysing også er den mest miljøvenlege løysinga. Motstandarar hevdar at det berre var den mest samfunnsøkonomiske løysinga og at MD såg vekk fra miljøet.
Redigert 25.01.2019 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
Pling!
19.02.2019 kl 18:41 3062

Den overskytende kapasiteten i sjødeponiet i Førdefjorden bør brukes til å deponere den forurensede sjøbunnen innerst i Førdefjorden. Det burde vært en kampsak for de som er opptatt av nærmiljø og fiskehelse fremfor landdeponi. Har noen av "naturvernerne" foreslått hvor det skulle ligge? Man kunne jo se for seg å lage et midlertidig eller permanent landdeponi på Vevring.
inva
23.02.2019 kl 23:20 2897

Røe Isaksen er ikke noen reddhare:

– Jeg er ikke redd for å bli skyteskive for noen

Gruvekonflikten i Kvalsund har gitt Høyres næringsminister mange nye fiender. Nå svarer Torbjørn Røe Isaksen med et nytt stikk til deler av venstresiden og miljøbevegelsen.

https://e24.no/naeringsliv/raavarer/roee-isaksen-om-repparfjorden-kritikken-jeg-er-ikke-redd-for-aa-bli-skyteskive-for-noen/24565126
inva
23.02.2019 kl 23:21 2894

Nussir har fått driftskonsesjon på forekomsten i Repparfjord, og store deler av miljøvernbevegelsen har lovt å lenke seg fast for å hindre utbygging.

Det skal bli et underlig «læven»
Befolkningen i Kvalsund kommune (enstemmig kommunestyre) vil gjerne ha ha en kobbergruve ovenfor Repparfjorden.
22.02.2019Halfdan CarstensBergindustri, Miljø


https://www.geo365.no/bergindustri/det-skal-bli-et-underlig-laeven/
inva
24.02.2019 kl 07:47 2817

Strenge miljøkrav til sjødeponi

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer leder Kjell Ingebrigsten i Norges Fiskarlag vedrørende mulige skadevirkninger av et sjødeponi.
23.02.2019Torbjørn Røe IsaksenBergindustri, Miljø
I et innlegg på gweo365.no etterlyser Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag svar om Nussirs sjødeponi i Repparfjorden (Gruveavfall i Repparjforden – Hva nå Isaksen?).

Jeg kan forsikre Fiskarlaget om at vi stiller strenge miljøkrav i denne saken. Vi er trygge på at deponeringen ikke vil ha uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen.

https://www.geo365.no/bergindustri/strenge-miljokrav-til-sjodeponi/
inva
25.02.2019 kl 12:35 2562

Debatten har økt kunnskapsnivået

Reportasjene i media de siste dagene har løftet vårt felles kunnskapsnivå om gruvedrift og miljø, skriver forsker Tom Heldal i denne kronikken.

25.02.2019Tom Heldal Bergindustri T
om Heldal er forsker og tidigere ressursdirektør ved NGU.

Diskusjonen rundt konsesjonen til Nussir ASA for en kobbergruve i Kvalsund i Finnmark, har tidvis vært vært sterk og følelsesladet. TV-programmet Debatten på NRK 1 sist torsdag kveld, samt en rekke gode reportasjer i media de siste dagene, har hevet debatten og faktagrunnlaget opp til god folkeopplysning. Det er viktig og prisverdig.

https://www.geo365.no/bergindustri/debatten-har-okt-kunnskapsnivaet/

Boss 99
25.02.2019 kl 12:48 2546

Inva der er jeg enig med deg . Folket trenger riktig info. Ikke de svada som komme fra motstanderne. Hvem vil vel velge å tro på dem ved en senere anledning. Det er som å rope på ulven..
Råvarer
25.02.2019 kl 13:14 2516

Ja debatten har blitt bedre. Viktig å få frem miljøfordelene ved rutile og titan. Viste dere at om man ikke kan tilsette rutile som pigmentet i malingen, så må man erstatte dette med flere titals prosent med bly? Dette vil føre til store problemer på noe sikt i storbyer. Vil Natur og ungdom tilbake dit til den tiden? Mye bedre å spise is med rutile og titanlegeringer i proteser.
Råvarer
25.02.2019 kl 13:22 2886

Og motstanden til sjødeponi er egentlig ikke stor, den er helt ute av proposjoner i forhold til antallet folk som har tillit til at myndigheten gjør sitt beste for å ta var på miljøet. Det er stort sett SV lokalt i Naustdal som har for flere år siden plassert sine aktører i Naurverforbundet og NU og bruker deres media apparatet for å få lett tilgang til media. Det er stort sett de samme aktørene i Naurvernforbundet som har startet AMR lokalt i Naustdal til sammen med noen straffedømte ellementer inom næringslivet om man gjør noen raske google søk.
Redigert 25.02.2019 kl 13:24 Du må logge inn for å svare

Miljøfordelene med gruvedrift? Den var god. Naturen greier seg jo ikke uten gruvedrift...

Når det gjelder Miljødirektoratet er det Regjeringens forlengede arm.

Ser videre ovenfor her at Venstre må tvinges til å snu. Det er jo nettopp det de har gjort. Elvestuen var innbitt motstander før de kom i regjering. Nå er han plutselig for. Snakker om nikkedukke.
unotert
26.02.2019 kl 12:06 2738

I dag har Bjørlykke et veldig godt innlegg i Klassekampen, setter naturvernforbundet på plass.
Sailor
26.02.2019 kl 13:15 2666

jeg finner ikke innlegget, er det bak betalingsmur ?
unotert
26.02.2019 kl 13:38 2642

Hadde bare papirutgaven, på nett er den bak betalingsmur. Du får kjøpe avisen, så kan du skryte på deg at du har kjøpt Klassekampen!
Råvarer
26.02.2019 kl 14:11 2591

Denne er fin og fra miljødirektoratets skriv.

Er utslippstillatelsen endelig?
Klima- og miljødepartementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.

Det er viktig at vi hele tiden i debatter fremhever at dette spørsmålet er avgjort og endelig. Motstanderne har jo et politisk motiv på stemmesankning ved å prate mot sjødeponi og fordumme debatten. Så lenge de ikke trenger å si at vedtaket er endelig, kan de sanke stemmer og skape usikkerhet for nvestorer som ikke er så godt insatt. En søknad om driftskonsesjon har ingenting med tillatelsen om sjødeponi å gjøre. Så har vi AMR i Nausdal som ar andre vikarierende motiver. Og sine aktører sentralt plassert i Naturvernforbundet og NU.
inva
27.02.2019 kl 20:20 2428

Bra fra Høyre:

Vi kan ikke være i mot alt som gir jobber
DEBATT: Ap mangler kanskje ikke selvtillit, men de mangler gode løsninger.

ABSURD: For noen er løsningen å ha høye målsettinger, men si nei til all industri og aktivitet som kreves for å oppnå målsettingene. Av og til kan det bli absurd, skriver Tom-Christer Nilsen (H). Foto: Vegar Valde

Tom-Christer Nilsen, Stortingskandidat, Høyre Hordaland
PUBLISERT: PUBLISERT 27. FEBRUAR 2019 17:47

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/rLqzM8/vi-kan-ikke-vre-i-mot-alt-som-gir-jobber
inva
28.02.2019 kl 06:06 2316

Hva hvis fjorden allikevel tar skade?

Norges Fiskarlag er ikke fornøyd med den måten Nærings- og fiskeridepartementet har behandlet utslippstillatelsen for Repparfjord.
27.02.2019Kjell IngebrigtsenBergindustri, Miljø Statsråd Torbjørn Røe Isaksen forsikrer at utslipp av gruveavfall i Repparfjorden ikke skal føre til nevneverdig skade. Dersom forurensningen sprer seg utenfor deponiområdet, eller på annen måte påvirker fjordmiljøet negativt, skal utslippene stanses. I utgangspunktet er det betryggende.

https://www.geo365.no/bergindustri/hva-hvis-fjorden-allikevel-tar-skade/
inva
28.02.2019 kl 06:08 2315

Gruvedrift lar seg kombinere med miljøhensyn

DEBATT: Det er både forsvarlig og fornuftig å gi tillatelse til gruvedrift i Kvalsund.
KLARSIGNAL: Det er både forsvarlig å fornuftig å gi tillatelse til gruvedrift her i Kvalsund, mener innsenderen. Foto: Stein J. Bjørge, Aftenposten

Magnus Thue, Statssekretær (Høyre), Nærings- og fiskeridepartementet
PUBLISERT 27. FEBRUAR 2019 14:34

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/G1VPGJ/gruvedrift-lar-seg-kombinere-med-miljhensyn
inva
28.02.2019 kl 06:10 2310

AKSJONAR: I februar 2016 vart aksjonistar, som freista å stoppa Nordic Minings arbeid på Engebøfjellet, fjerna av politiet. Naturvernarar krev opne gruveplanar

Naturvernforbundet bad om innsyn i gruveplanane i Naustdal. Då dokumenta kom, var sentrale opplysningar om gruvedrift og fjordfylling sladda.

ÅDNE LUNDE 27. feb. 2019 21:47

– Heile denne prosessen er urimeleg. Direktoratet held oss og alle som bryr seg om dette for narr, seier leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/0E1vjA/Naturvernarar-krev-opne-gruveplanar
inva
28.02.2019 kl 06:13 2305

DEBATT: Det er ikke vitenskapelig holdepunkt for å si at sjødeponi er verre for miljøet enn landdeponi.

Tom Heldal
FORSKER, NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
PUBLISHED 1 day ago

https://forskning.no/debattinnlegg-miljo/viktig-om-kobber-i-samfunnsdebatten/1298852
inva
02.03.2019 kl 13:22 2072

Nussir planlegger helelektrisk gruvedrift: – De prøver å «grønnvaske» miljøkriminalitet

Gruveselskapet kan bli verdens første til å ta i bruk elektriske maskiner for utvinning av mineraler. Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, er svært skeptisk til prosjektet.

https://www.nrk.no/finnmark/nussir-planlegger-helelektrisk-gruvedrift_-_-de-prover-a-_gronnvaske_-miljokriminalitet-1.14453484
Pling!
02.03.2019 kl 14:59 2018

Jada, vi vet at naturvernere ikke vet, ikke forstår eller ikke vil vite. Det er forslaget til miljøvernerne med landdeponi som er miljøkriminalitet all den stund de ikke er imot gruvedrift.
https://forskning.no/naturvern-geofag-stub/2008/02/naturvernere-lager-naturkatastrofe
John9
02.03.2019 kl 15:21 2000

Her er eit veldig presist og godt innlegg frå Senterpartiet. Er vel ingen tvil om kva parti eg skal stemme på i haustens lokalvalg i nye Sunnfjord kommune.
https://www.nationen.no/motkultur/kommentar/skal-vi-ha-gruvedrift/
Pling!
02.03.2019 kl 16:42 1949

Ja, det var en bra oppsummering!
John9
02.03.2019 kl 17:17 1926

Ja, eg er veldig positivt overraska av Senterpartiet si realistiske tilnærming til problemet i den her saka (som er veldig lite i forhold til det positive med at Europa blir meir sjølvforsynt med metall) ) Skal Kina diktere vår tilgang til metall? Reindrifta er sikra, utsleppa blir overvåk.

Hmmmm

Senterpartiet er ikke akkurat kjent for naturvernet sitt. Her skal all natur tas i bruk og ødelegges. Verdiskapning for distriktene er deres hellige gral. Da får det ikke hjelpe at naturen blir bygget ned med veier, hyttebyer, vassdragsutbygging, industri, alpinanlegg, vindkraftturbiner, ledninger, utryddelse av dyrearter osv, osv.

Naturvern er noe dritt ja.
Redigert 02.03.2019 kl 18:20 Du må logge inn for å svare

Ta Norge i bruk er da ett bra motto. Hva vi skal leve av er tydeligvis ikke så nøye synes du. Vi har jo Nav og oljefondet.
Boss 99
02.03.2019 kl 20:14 1822

Ja jorden er til for å brukes. En kan ikke verne seg i hjel. Det går ikke. Naturen henter seg fort Inni gjen. Om hundre år er alt glemt og gjemt.

Hvor kommer koblingen til Sp fra ? Innlegget er fra Bårdsgård, ved valget i 15 var han vel Høyre-mann. Sp er etter min mening veldig vage i sin mening om mineralnæringen og sjødeponi, mulig de venter på hvilken vei vinden blåser.
inva
03.03.2019 kl 15:32 1524

Tullevedtak fra nye Vestland AP. Arbeiderpartiet vil ikke forholde seg til et lovlig fattet vedtak??


14:04 Vestland Ap snur om fjorddeponi:

Eit fleirtal på 78 mot 69 delegatar gjekk inn for å revurdere utsleppsløyvet til Nordic Mining i Førdefjorden. Det melder NRK Sogn og Fjordane.
Det skjedde under Vestland Ap sitt fylkesårsmøte i Bergen søndag.

Boss

Hvor står det at Jorda ble skapt for at vi mennesker skal ødelegge den? Bibelen?

Regner da med at fluefiskeren ikke bruker noe som har metall i seg. Han reiser ikke med fly og kører ikke bil. Alt dette setter jo avtrykk.

Venter spent på svaret fra fluefiskeren? Men tror faktisk ikke han kan svare på dette spørsmålet da han er storforbruker av metaller:=)

Hva var det du spurte om da?