Selvfølgelig må Norge og Storbritania lage en god naboavtale.

exian
25.01.2019 kl 20:00 661

For noen måneder siden hadde May og Solberg en pressekonferanse. Begge uttrykte
intensjon om nært og godt samarbeid videre. Etter 29. mars når Storbritania er fri til å
forhandle utenfor EU, må Norge ordne gode ordninger for seg. Selvsagt skal vi ta og
gi gode ordninger med dem. Vi skal ha særskilt gode nabo-ordninger.
Fra norsk side forventer det norske folk at norske myndigheter virkelig anstrenger seg
for ekstra gode nabo-ordninger. Det kan være viktig for norges standing at vi får ekstra
gode ordninger her. Og Storbritania har fordel av gode ordninger med oss.

Og ta f.eks. flyselskapet Norwegian ; her forventer vi at Storbritania opptrer på skikkelig
nabovennlig måte overfor oss. Og på offshore vindkraft prosjektet Doggerbank, må
Equinors 50 % understrekes. Her forventer vi fortsatt vennlig forutsigbarhet. Alle skal
vite at vi har hender på gasskraner, oljekraner, kraftkraner, sjømatskraner, skipsfartkraner,
investeringskraner og andre kraner. Storbritania kan regne med oss, men vi må også
kunne regne med dem.

Dagens innslag på Dagsrevyen var litt underlig, underlig vinklet og unødvendig. Vi er
ikke der i det hele tatt, som det nesten ble gitt inntrykk av. Norge bør ha særstatus pga.
lav sharia-koeffisient. Noe som kan bli et kvalitetsstempel for et land i fremtiden.

Det artige nå er at kronen og pundet stiger litt mot dollar, euro, svenske og danske kroner.
La oss kjøre de to valutaene med litt styrke videre. (Så kan vi ha lave renter). Norge kan få
økt styrke med godt EU-utenforskap med Storbritania. Og Storbritania kan få det noe lettere
utenfor EU med godt samarbeid med Norge. Vi er dessuten naboer også i Antarktis. Storbritania
kan videre stole på oss i forbindelse med fremveksten av Nordøstpassasjen. Norge vil ha
vakt-, drifts- og redningsberedskap over store områder. Og Kirkenes havn kan få økt
viktighet. (Både finnene og svenskene vil dit). (Nordøstpassasjen kommer til å gå i en bue.
Ikke over Nordpolen. Derfor er Kirkenes stedet).
Redigert 25.01.2019 kl 20:21 Du må logge inn for å svare

Nabovarsel bør holde

Selvfølgelig kan to eller flere land bytte varer, gjerne med det gode byttemiddelet penger istedet for salt, kuer, eller varer direkte.
Og uten en over-nasjonal fordyrende aktør som EU.
Har en nasjon overkudd av varer, og en annen nasjon underskudd på samme , kan vi bytte. Til begge nasjoners beste.
Men begge, eller alle nasjoner, bør bestemme sjøl hva det vil produsere med egne ( ledige ) arbeidskrefter. Og sette toll på hva de vil. "Proteksjonisme" er ikke annet enn beskyttelse av egen nasjons og dets arbeidskrefter.
Globalistene ønsker at vi skal tro at all produksjon må sendes verden rundt og penge-sammenliknes med "lavkost"-land for å være lønnsom.
Men handelsbytte er noe annet enn handelskrig. Penger er kun et måleverktøy lik vekten og litermålet, uten egenverdi, i et samfunns dugnadsregnskap. - Eller mellom nasjoners gjensidige bytte.
exian
26.01.2019 kl 09:11 565

Her noen ord fra Dronning Elisabeth :
– Når vi leter etter nye svar i en moderne tidsalder, foretrekker jeg en gammel og godt utprøvd oppskrift, som det å snakke pent om hverandre, respektere hverandres ulike synspunkter, finne felles løsninger og aldri glemme det store bildet. For meg er denne tilnærmingen tidløs, og jeg anbefaler den for alle, sa den 92 år gamle monarken.