FRP statsråden garanterte for ikke høyere Strømpris


Er det slik at vi kan kreve økningen på kraftprisen refundert av FRP ?

Professor Ørebech skriver at «dersom EU's energiforordning skal godkjennes, må det være tale om en mellomstatlig avtale mellom likestilte stater, som sammen etablerer et felles internasjonalt organ i full gjensidighet. Energiunionen har full kontroll med ESA, og det er null gjensidighet. EU har vedtaksmyndighet, – dvs. at Norge overlater makten til et EU-organ som Norge ikke er medlem av. ESA er således blitt et organ for EU, og ikke for EFTA-statene. Norge praktiserer en løsning i strid med grl. § 1. Regjeringen har således satt Norge i et «lydrikeforhold» som strider mot grunnloven (Andenæs s. 266). Dette viser at grl.§ 1 er overtrådt. Eneste løsningen for regjeringen er i denne situasjonen å foreslå endring av § 1.» (§ 1: «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.»)

Avslutningsvis skriver Søviknes: «Denne debatten må og bør preges av fakta, ikke følelser. Fakta er at denne saken verken er en trussel mot norsk suverenitet, eller noe som vil gi høyere strømpriser i Norge».

Og der forsvant den siste resten av troverdighet!

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/olje-og-energidepartementet/terje-soviknes-uten-troverdighet/o/5-51-383455

Opprinnelsesgarantier for strøm undergraver arbeidsplasser i Norge

Det innebærer at kullkraftselskaper i andre land kan kjøpe fornybargarantier av norske kraftverk og selge dem videre til sine kunder. Strømkundene der får dermed en kontrakt på at strømmen de kjøper er fornybar - uansett hva slags strøm de i virkeligheten får.

Ordningen innebærer at norske husholdninger og bedrifter som ikke betaler avgiften, blir betraktet som klimasyndere.
Det gir seg uttrykk i årlige nasjonale varedeklarasjoner laget av Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Den viser stygge tall for vann- og vindkraftlandet Norge. Ifølge den var 86 prosent av renheten i Norge solgt til utlandet. Kun 16 prosent av strømforbruket var formelt fornybar.

https://www.abcnyheter.no/penger/2018/06/29/195410793/opprinnelsesgarantier-strom-undergraver-arbeidsplasser-i-norge

Nå er det på høy tid at folket som eier kraften får bestemme hva de vil med den. Politikerene har sviktet grovt og jeg mistenker Statkraft - Statnett og Statoil har fått leke med arvesølvet som de lyster.
Eierene det Norske folk må få bestemme om det er høyest mulig pris og utbytte som ønskes.
Eller lav pris til hjem , industri med lavt utbytte.

Regler for bruk av kraftkablene ut av Norge må på plass.

En energipolitikk som har støtte i folket må på plass
Redigert 27.01.2019 kl 20:12 Du må logge inn for å svare

Hvor skal man få utbetalt denne garantien ?

Strømprisen stiger med 77 prosent i dag
Til tross for at det skal bli en kraftig topp i strømprisen onsdag, kan du nå puste lettet ut. Prisene vil nemlig stabilisere seg allerede de neste dagene, ifølge kraftanalytiker.

https://www.nrk.no/norge/kraftig-prishopp-pa-strom---vil-stabilisere-seg-1.14771192