Oslo må holde på Ullevål og Aker sykehus.

exian
27.01.2019 kl 22:57 605

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/OnxQ4w/Gigantsykehuset-pa-Gaustad-blir-for-lite--Olav-Sovik-Eken

Disse sykehus ligger fint til i forhold til der folk bor og arbeider. De har også god adkomst trafikalt. Kort tid til sykehus er
veldig viktig i en del akuttilfeller. Disse sykehus har uvurdelig gode lokaliseringer i forhold til brukerne. Hold på de. Ikke
avgi en kvadratmeter tomt noen av stedene.

Det er meningsløst å forvokse Rikshospitalet i høyden. Noe sånt ville også ha forringet villaområdet vest for. Et av Oslos
beste villastrøk.


Beliggenhet for begge er helt optimal. Meget god kompetanse ved begge sykehus. Det er bare å rehabilitere og koste på noen nye avdelinger så har Oslo et godt tilbud i mange nye år. Helt klart at Rikshospitalet ikke gjør det. Nærhet betyr enormt når man ikke frisk.

Nesten alle vil beholde Ullevål. Likevel kommer det til å bli revet. Det er de gale folka som bestemmer. Alle vil ha et monoment etter seg. Man får budsjettete litt lavt og istedet få en overskridelse på minst 100 %. For det kunne jo ingen vite på forhånd?...
Redigert 28.01.2019 kl 10:47 Du må logge inn for å svare

Vi regner med at det aktuelle styret gjør riktig og viderefører Ullevål og Aker som sykehuslokaliseringer.
Inne på disse sykehusområdene kan det nok være aktuelt å gjøre moderniseringer. Lag en god masterplan.
Og hold kostnader nede.
Husk også at det bør jobbes med å få ned etterspørselen etter sykehustjenester. Dette ved bl.a. med
proaktive fastleger. Og bruk av undersøkelser i forkant for å avdekke helsefarer. Lære opp befolkningen
til å bli flinkere med helsen. Bedre bevissthet om hva som skaper helseproblemer. Og forebyggende tiltak.