Eirik Jensen saken: Juryen har konkludert!

atnorhe
28.01.2019 kl 11:00 1451

https://www.nettavisen.no/nyheter/kilder-til-nettavisen-juryen-har-konkludert-i-eirik-jensen-saken/3423584903.html1

Da er det enten eller.21 år i buret, eller en tur på byen for å spise en bedre middag.

Juryen har vært delt, som ventet med det kan bety at tvilen kommer tiltalte til gode. 21 år for sterke indisier, synes antagelig juryen er vel drøyt. Hadde dommen vært delt opp, og dermed en mildere straff, for de mer"trivielle" sakene,hadde han blitt dømt er min konklusjon.

atnorhe
28.01.2019 kl 11:01 1047

Dommen blir lest kl.13.00
brahman
28.01.2019 kl 11:08 1029


Noe annet en frifinnelse vil være en skandale.

Nettopp, en frikjennelse er eneste mulighet i denne saken.

Men det kan virke som rettsikkerheten i dette landet er på vei ned, folk blir dømt selv om det er rom for tvil.

Det blir etterhvert slik som det er i USA der selv folk som får dødsstraff er uskyldige, ikke bare noen svært få, men at opp til 5% er uskyldige, noe som selvsagt er skandaløst og uanseptabelt på alle mulige måter, det blir sagt at så mange som 1 av 25 av de som sitter på sakalt deathrow er uskyldige. Hvor mange som blir uskyldig dømt for vanlige lovbrudd er nok enda flere.

Man kan si hva man vil om Jensen, men at det finnes krefter innen politiet som av en eller annen grunn ønsker han dømt og at dette garantert har påvirket rettsaken.

Jeg har selv en kompis som ble dømt i en norsk rett, og jeg vet med 100% sikkerhet at han ble dømt på feil grunnlag, og at flere av de såkalte bevisene som retten la til grunn ble feiltolket både av politiet under etterforskning og av påtalemyndighetene, selv hans egen advokat klarte ikke eller ønsket ikke å korrigere feilene.

Redigert 28.01.2019 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
28.01.2019 kl 11:47 999

En får vel ikke vite straffeutmålingen ved evt. skyld. Muligheten for å anke dommen er vel til stede også
Siste sak med Jury? Det er vel juryen Jensen kan håpe på.
Redigert 28.01.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
atnorhe
28.01.2019 kl 11:52 997

Påtalemyndighetene anker helt sikkert ved en frifinnelse, og Jensen kan anke ved en dom. Jensen kan blir gående i årevis med denne saken hengende over seg
SCK
28.01.2019 kl 12:05 991

Det er ingen skandale om han blir dømt, ei heller om han blir frikjent, det er grunnlag for begge deler.

Når noen av disse vektige grunner er å tro på Cappelens utsagn så sier det seg nesten selv at det enkleste er å frikjenne, det er vel ikke noe ukjent fenomen at man velger den enkleste og letteste vei, det ligger vel i våre gener.
Han blir frikjent.
Redigert 28.01.2019 kl 12:05 Du må logge inn for å svare

atnorhe,
Påtalemyndighetene anker helt sikkert ved en frifinnelse, og Jensen kan anke ved en dom.

Nei, dette er feil! Selve skyldspørsmålet kan ikke ankes. Hver av partene kan prøve å få saken gjennopptatt av Lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil. Det er vel mest vanlig at forsvaret benytter seg av dette, da det stort sett er påtalemyndighetene som står for saksbehandlingen.

Det som kan skje er at fagdommerne setter juriens kjennelse til side, og da blir det også en ny rettsak. Begge parter kan imidlertid anke straffeutmålingen til Høyesterett.

Skyldspørsmålet kan vel ankes dersom man finner nye bevis.
SCK
28.01.2019 kl 12:34 957

Nei. Selve skyldspørsmålet kan ikke ankes/ avgjøres ikke i Høyesterett, de tar ikke stilling til det.

(Ops. Ser at polemiker sier det samme)

Kommer det flere bevis inn i en sak senere så skal ikke disse fremlegges/behandles i Høyesterett.
Redigert 28.01.2019 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
atnorhe
28.01.2019 kl 12:35 955

Det stemmer nok Pol.
Jeg tenkte på at fagdommerne neppe ville slippe Jensen av kroken etter denne megasaken som har en enorm prestisje og sette kjennelsen til side ved en frifinnelse.
Selv om det formelt ikke er bånd mellom fagdommerne og påtalemyndighetene, er det lett å tro at her har de sammenfallende syn, siden det omhandler en offentlig tjenestemann.Vel med ankes betyr jo ikke dette automatisk høyesterett, men at man skal vurdere saken på nytt, i dette tilfelle i lagmannsretten.


Litt av en kverulant denne SCK, dersom det fremkommer nye bevis så kan høyesterett bestemme at saken skal vurderes på nytt i lagmannsretten, det er alltid noen som skal være petimeter, slik som denne SCK.

Er det ikke flott når prosessene i disse sakene blir viktigere enn normal sunn fornuft?

Det blir jo bare verre og verre, motsatt at f.eks en morder går fri pga «saksbehandlingsfeil», på tross av at det er bevist på flere ulike måter at tiltalte er skyldig.

Dette er verst i USA, hele prosessen blir latterlig.
Redigert 28.01.2019 kl 12:58 Du må logge inn for å svare

Om fagdommerne setter juryens kjennelse til side, kalles det vel ikke "anke".

Elden er en durkdreven kar, og han har nok garantert en Plan B klar og har samlet på "saksbehandlingsfeil" opp igjennom rettsaken, og vil følgelig sende en anke til Høyesterett på det - om han blir kjent skyldig.
28.01.2019 kl 12:55 949

Håper og tror han blir dømt, men at 21 år ved straffeutmåling blir redusert med ca 5år

«Håper og tror», ja dersom han blir dømt er dette vedtatt på grunnlag av «tro», og ikke 100% vanntette bevis.

Mange blir uskyldig dømt i Norge, dette er en sak som risikerer å havne i den kategorien.

Jensen ble delvis skyldig!

Juryen sier at han er skyldig i korrupsjon og uskyldig i smugling av narkotika.
Det er max ti års strafferamme for korrupsjonsdelen.
Tror det er ganske fair.
Redigert 28.01.2019 kl 13:09 Du må logge inn for å svare

En skandale med andre ord.

Ikke uventet.

"En skandale med andre ord."


Det sier sikker de som vil ha han dømt for medvirkning til smugling også.
brahman
28.01.2019 kl 13:12 936


Grov kurropsjon i hva ?

Når han ikke er skyldig i narkotika-innførsel.

Pussig avgjørelse, men skyldes vel det vi var inne på tidligere med at juryen synes 21 år er en for streng dom. Det løste de ved å si nei til innførsel av narkotika.

Nå slipper han vel unna med 8-10 år i fengsel.

Kan bli spennende å høre hva fagdommerne sier nå.
28.01.2019 kl 13:17 929

Det er svært sjelden en har 100% vanntette bevis. Hadde det vært opp til deg så hadde nesten alle kjeltringer gått fri

Juryens avgjørelse genial. Bevisene for svake for hele pakka. Uansett er Jensen en korrupt skurk. Han får 8-10 år i steinbruddet.
28.01.2019 kl 13:27 958

En kan kanskje si at dommen er grei. De som har fått ødelagt livene sine eller strøket med på grunn av all narkotikaen får ikke tilbake livet eller helsen uansett

Synes juryen har vært feige.

Når de har slått fast , uten enhver form for tvil, at Jensen er korrupt og har mottatt penger og ytelser fra Cappelen. Disse ytelsene har vel ikke Cappelen gitt for å være grei, men som betaling for visse motytelser.

Alle disse utallige blomstermeldingene fra Jensen om godt vær på grenseoverganger burde det ikke være noen tvil om at gjaldt import av hasj. En rekke andre episoder tyder vel også på at Jensen var svært klar over at det var kommet nye leveranser.
SCK
28.01.2019 kl 13:34 943

Hvis jeg er kverulant fordi jeg sier som det er at Høyesterett ikke behandler et skyldspørsmål, så gjerne for meg.
Kommer det nye bevis inn i saken så fremlegges de til/i lagmannsretten, ikke Høyesterett som du antyder.
Nå er vel jeg dobbel kverulant som sier det.
:)

Kan komme en snodig og litt sjelden avgjørelse fra fagdommerne nå.

Så vidt jeg vet er det muligheter for fagdommerne å delvis tilsidesettelse av juryens kjennelse. Dvs. de kan sette til side frifinnelsen eller den skyldig kjennelsen på sprm. 3 og 4 om korrupsjon.

Om jeg skal tippe, så er det da frifinnelsen de vil sette til side, og da vil den saken komme opp på nytt i lagmannsretten. Uansett så åker vel da Jensen inn i fengsel i løpet av kort tid.
brahman
28.01.2019 kl 13:53 926

Dommerne er nødt til å si nei til (sette til side) kjennelsen om grov korrupsjon.
Redigert 28.01.2019 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
Longrun
28.01.2019 kl 13:59 922

Fagdommerne bør ikke sette kjennelsen til side. De må sette et punktum nå. Jensen får 10 år. Straffutmålingen kan basere seg på at Jensen sannsynligvis har bistått med narko-innførsel.

Longrun,
Nei det kan ikke dommerne tillate seg. De skal avsi straff for det han er kjent skyldig for. Nå er det vel ikke så mange formildende omstendigheter i saken, da Jensen har kjempet med nebb og klør mot disse anklagene og ikke innrømmet en dritt.

Mye babling av NRK reporteren. Ikke lett å holde tunga rett i munnen.

"skyldig i innførsel av korrupsjon", "da Jensen omkom til Tingretten" :-)
Longrun
28.01.2019 kl 14:15 907

Jo, straffutmålingen skal begrunnes. Det skal bl.a. tas i betraktning om Jensen har gitt Cappelen en motytelse. Juryens kjennelse er ikke til hinder for en slik vurdering.

Det inngår i selve definisjonen på korrupsjon det Longrun.

Juryen mener at det ikke bevist at Jensen har bidratt til innførsel av narkotika, så følgelig er han å regne som uskyldig og kan ikke straffes for det.

brahman
28.01.2019 kl 14:26 900


Skandalen er et faktum.

Ja, da ble juryens frifinnelse satt til side.

Det tror jeg var en fornuftig avgjørelse.
Longrun
28.01.2019 kl 14:39 884

Nå er dette temaet blitt uaktuelt, men det inngår IKKE i korrupsjonsbestemmelsen at det er gitt motytelse. Men det ville blitt et moment i straffutmålingen.

Longrun,

eeh, her er definisjon på korrupsjon fra Wiki.

Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon

På meg så virket derfor juryens kjennelse helt ulogisk og ville voldt dommerne hodebry om de måtte komme med en straffeutmåling. Hele Cappelens lange og suksessrike smuglerkarriere ser ut til å være tuftet på at han hadde forbindelser innad i politiet. Det at han skal ha klart å innføre over 20.000 kg med hasj i løpet av 20 år uten å ha blitt oppdaget, fremstår vel som en gåte for de fleste.
KalleQ
28.01.2019 kl 15:16 847

Henger jo ikke på greip at Jensen skal få 21 år da og han andre hjernedøde drittsekken bare skal få 15. Da er det noe som er galt her i verden. Alle fornuftige mennesker mener ihvertfall det. Denne hjernedøde Cappelen har jo ikke gjort annet enn kriminalitet i hele sitt liv og begynte å innføre hasj dagen etter at han ble født. Sier ikke at Jensen er uskyldig, for det er han nok ikke, men rundt 10 år hadde vært en passende straff og 15 for tomsekken.
Redigert 28.01.2019 kl 15:25 Du må logge inn for å svare
28.01.2019 kl 15:22 841

I dine øyne er vel det meste feil.