Eirik Jensen saken: Juryen har konkludert!

atnorhe
28.01.2019 kl 11:00 1488

https://www.nettavisen.no/nyheter/kilder-til-nettavisen-juryen-har-konkludert-i-eirik-jensen-saken/3423584903.html1

Da er det enten eller.21 år i buret, eller en tur på byen for å spise en bedre middag.

Juryen har vært delt, som ventet med det kan bety at tvilen kommer tiltalte til gode. 21 år for sterke indisier, synes antagelig juryen er vel drøyt. Hadde dommen vært delt opp, og dermed en mildere straff, for de mer"trivielle" sakene,hadde han blitt dømt er min konklusjon.


Jeg kan bare si nå, "endelig en seier for norsk rettsvesen". Dette rettet opp et inntrykk av rettsvesenet mange sitter med etter år med rare avgjørelser. Et enstemmig dommerpanel sier, "han er skyldig i både punkt 1 og 2". Dette er samme konklusjon som tingretten kom til. Jeg håper svinet får 21 års fengsel, og til dem som mener at Jensen burde få lavere straff enn Cappelen vil jeg påpeke følgende: hvis du slår en tjenestemann, får du skjerpet straff, hvis du som tjenestemann begår en straffbar handling utfra din stilling, får du skjerpet straff, og dette er slik det skal være. Bare synd vi ikke kan låse Jensen inn resten av hans liv. Han har indirekte medvirket til mange drap og selvdrap gjennom narkosalget i mange år.

Det skal ekstremt mye til for at en politimann blir dømt for straffbare handlinger i Norge. Spesialenheten for politisaker har henlagt drøssevis av saker med overgrep og sågar drap foretatt av politimenn. I de sakene som har kommet til retten, har gjerne både påtalemyndighet og dommere en stor tendens til å dømme i favør av politifolk. Det har vært en årelang tradisjon for kameraderi og samhold hvor politi ikke tyster eller ser mellom fingrene når kollegaer bryter loven.

Derfor er det en seier for rettstaten at dommerne nå gikk inn og overstyrte juryen. Han ble dømt i Tingretten og juryen var nå heller ikke i tvil om at Jensen er korrupt. Lovmakerne har bestemt at retten kan gi strafferabatt til kriminelle som innrømmer sine gjerninger og ellers samarbeider med etterforskere og påtalemyndigheter. Cappelen fikk vel også i utgangspunktet lovens strengeste straff, men fikk 30% i strafferabatt.

Det kunne Jensen også ha fått, dersom han hadde lagt kortene på bordet og innrømmet. Han kunne da ha startet soningen samtidig med Cappelen, og vært en fri mann om noen år. Nå kan han glede seg over halvannet år til i frihet, men da er det nok også over.

Som Franz er inne på så stilles det faktisk større krav til lovens håndhevere. De har fått en enorm tillit fra samfunnet og de eneste som har rett til å bruke makt (i fredstid) ovenfor befolkningen. For å opprettholde en troverdig rettstat er det derfor helt essensielt at korrupsjon og kriminalitet innen rettsvesenet slås hardt ned på. Vi ser hvordan det går med samfunn som ikke har lykkes med det.
Redigert 28.01.2019 kl 16:43 Du må logge inn for å svare

Bare et lite innspill, pole:

Politiet har voldsmonopol i dette landet. Dvs. at de har lov til å utøve vold. Sakene som henlegges av spesialenheten bunner nettopp i at politiet anklages for politivold som det viser seg var innenfor rammene av hvordan politiet kan utøve vold.

Sikkert forsmedelig for en som har opplevd å bli lagt i bakken av politi, eller har blitt tatt hardt i. Men i slike situasjoner gir politiet alltid instruksjon om hvordan folk skal forholde seg - og den som følger anvisningen, blir ikke skadd. Noen ganger er det vanskelig i møte med utagerende personer, men disse må stoppes før de påfører andre eller seg selv skade. Politiet er godt trent til slike situasjoner.
Pick Up
28.01.2019 kl 16:54 699

Uskyldig i narkotiakanklagen, men skyldig i grov korrupsjon.
Hva har han mottatt bestikkelser for? Neppe billetter til politiets juleball.
Skjønner godt at myndighetene vil ha omkamp!
Redigert 28.01.2019 kl 16:56 Du må logge inn for å svare

Sakene du sikter til Havfrue er fra hva du beskriver til det rene helvete for den som måtte bli offer for politivold. Nevner noen saker, gutt 16 år skutt i ryggen av politimann. Gutten hadde stjålet en bil sammen med en kamerat, og var på vei løpende inn mot en skog, da fyrte politimannen av sitt våpen, og drepte gutten. Hva skjedde etterpå, politimannen frikjent. Gutt 13-15 år bråkte og sparket i garasjedører, full politimann ikke i tjeneste kom ut, kastet seg over den lille spede gutten, kvalte han til døde med sitt politigrep rundt halsen på gutten mens han lå med ansiktet ned, politimannen frikjent. Jeg kan forsette, men dette viser at politiet til tider er meget voldelige. Dette vet jeg, jeg kjenner så mange politimenn som på en fest eller i godt lag forteller hvor de skikkelig benytter sjansen til å skambanke folk de ikke liker av byens mindre avholdte. Dette kan skje på en øde gate nattestid, i heisen ned i arresten, eller på cellen. I Bergen hadde de mange slike saker, men ingen ble dømt.

Når du sier de er godt trent er det en sannhet med store modifikasjoner. Jeg har selv stått ved siden av politi på skytebanen og sett hvor elendige skyttere endel av dem er. De gikk så langt at de nektet å øve-skyte sammen med vanlige skyttere av ren skam, og ba om å få tilgang på skytebanen dager der de kunne være alene, noe vi sa nei til.

Det har vel vært noen episoder om at folk har dødd i.f.m. pågripelse, Havfruen. Det tror jeg ikke er helt innafor regelverket. Greit nok at de avliver folk i selvforsvar, men om de ikke er truet med noen form for våpen, burde de finne andre måter å håndtere det på. Eks. elektrovåpen, pepperspray el.l.

Politifolk generelt er betydelig mer lovlydige enn folk flest, men det er tross alt noen kjeltringer blant dem også, så de gjelder det å få luket ut. Vi hadde vel en politimann som ble dømt for drap i Brevik for en tid tilbake. Han satt og fulgte etterforskningen av seg selv i lang tid før noen tok grep.

Jensen hjalp Cappelen ut av Cappelens dopavhengighet, og tilbrakte en uke av sin ferie sammen med Cappelen for å holde ham i skinnet - noe Cappelen var svært takknemlig for! At Cappelen prøvde å vise sin takknemlighet med klokkegave (som Jensen leverte tilbake) og eventuelt noe med badet (ikke bevist) utgjør faktisk korrupsjon for Jensen! Han kan nemlig som politimann ikke ta imot gaver fra informantkontakter eller folk han vet er kriminelle ("heleren er ikke bedre enn stjeleren").

Grunnen til at skyldspørsmålet var todelt er at det jo ikke dermed er gitt at Jensen også er skyld i medvirkning til narkotikainnførsel. dommerne skulle ha bøyd seg for juryens svar på skyldspørsmålet. Dommerne velger en vei utenfor vanlig prosedyre - og det er også en form for korrupsjon - av domstolen!
Redigert 28.01.2019 kl 17:09 Du må logge inn for å svare

Ja, noen ganger går det galt. Det er farlige grep politiet må ta når svære rebelske muskelbunter skal uskadeliggjøres. Bl.a. er det såkalte "nakkegrepet" i mageliggende posisjon svært farlig om den som er lagt i bakken ikke roer seg - høy hjerterytme/blodtrykk er farlig i mageleie og låst posisjon.

Her kommer politiets dilemma inn i bildet - skal de holde han, eller skal de slippe han og risikere at han stikker av og tar livet av noen?

Som sagt - noen ganger går det galt, men som regel har politiet vært innenfor instruksen, også når det går galt. Men så er det noen unntak, som alltid i livet, der noen gjør feil vurdering eller bruker for mye makt. Det siste gjelder deg og meg også - du kan ikke påberope deg selvforsvar hvis du faktisk ikke var i livsfare da du forsvarte deg, og dette er veldig strengt. Fx når får du lov til å ta livet av en som er i ferd med å knivstikke andre? Tar du den sjansen?
Redigert 28.01.2019 kl 17:20 Du må logge inn for å svare

Man kan etter loven også ta liv av en politimann ifølge nødvergeretten hvis dette er for å redde sitt eget liv dersom politiet begår et rettstridig angrep på den det gjelder. Ikke mange er klar over dette.

Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling. Under de betingelser som er angitt i loven, blir nødvergehandlingen ikke bare straffri, men også rettmessig. Eventuelle skader blir ikke å erstatte av skadevolderen og straff kommer ikke til anvendelse. Bestemmelsen slår videre fast at utøving av offentlig myndighet bare kan møtes med nødverge når myndighetsutøvelsen er ulovlig og den som gjennomfører den opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt.

Reglene om nødverge er noe endret i straffeloven 2005 i forhold til straffeloven 1902.
SCK
28.01.2019 kl 17:36 667

....." Når du sier de er godt trent er det en sannhet med store modifikasjoner. Jeg har selv stått ved siden av politi på skytebanen og sett hvor elendige skyttere endel av dem er. De gikk så langt at de nektet å øve-skyte sammen med vanlige skyttere av ren skam, og ba om å få tilgang på skytebanen dager der de kunne være alene, noe vi sa nei til."

-----

Det er vel begge deler også der, er det ikke? Det var en politimann som lærte meg kunsten i sin tid.

Jeg tror ikke politimenn er så veldig mer lovlydige enn andre, i hvert fall ikke mentalt sett. Det viste politiet under krigen i Norge. Men de er vel mer på vakt for å gjøre feil, slik en sjåfør bør være i trafikken, man må ivareta ens levebrød.

Havfruen
"Fx når får du lov til å ta livet av en som er i ferd med å knivstikke andre? Tar du den sjansen? "

Helst ikke. Tror jeg ville ventet til etter at han/hun hadde stukket en gang. Da blir det litt enklere å påstå nødverge . Plunder blir det uansett, for regelen er vel slik at man ikke skal benytte mer vold/makt enn det som er nødvendig for å avverge situasjonen.
trader
28.01.2019 kl 17:50 468

Vi får se hvordan saken vil ende.
Uansett hva den neste dommen blir er det stor sjanse for at Jensen får et kortere fengselsopphold og blir sluppet ut av fengselet p.g.a. sykdom eller lignende
Redigert 28.01.2019 kl 21:41 Du må logge inn for å svare
trader
28.01.2019 kl 17:54 464

Vi får se hvordan saken vil ende.
Uansett hva den neste dommen blir er det stor sjanse for at Jensen får et kortere fengselsopphold og blir sluppet ut av fengselet p.g.a. sykdom eller lignende
Redigert 28.01.2019 kl 17:56 Du må logge inn for å svare

NRK radio melder at neste rettssak kan komme opp først høsten 2019, mens sannsynlig dato er mer våren 2020 som helt nye sak i lagmannsretten.
KalleQ
28.01.2019 kl 18:13 456

Uansett uhørt at Jensen skal få strengere straff enn denne idioten av en skapning (Cappelen). Det forstår alle fornuftige mennesker. Jensen er skyldig i noe og skal ha sin straff, men ikke lenger enn drittsekken.
28.01.2019 kl 19:03 446

Det er to ting som tilsier det. Strafferabatt, og at i motsetning til Cappelen var Jensen en betrodd offentlig tjenestemann
atnorhe
28.01.2019 kl 19:55 437

Hvis jeg har forstått det riktig anker Elden&Jensen fagdommerne sin opphevelse av juryen sin dom til høyesterett. Det kan bety at Høyesterett avviser fagdommerne sin tilsidesettelse av lagmannsretten sin dom, og saken kommer da opp til domsavsigelse av lagmannsretten sin kjennelse, og Jensen kan komme unna med 5-7 års fengsel, for korrupsjon,som betyr at han med "god oppførsel" er ute om 3-4 år med litt flaks.
Rett meg hvis jeg har misforstått.

Hva var hensikten med denne juryen ?? Juryen skulle mene det samme som fagdommerne, ellers ville deres beslutning bli forkastet. Snakker om bortkastet tid, kunne de ikke bare fått vite hva de skulle komme frem til ! Tiden da "tvilen skal komme tiltalte til gode" er tydeligvis forbi.
HanCola
28.01.2019 kl 20:06 432

Kan det ha ligget litt prestisje i å gi juryer en siste solarplexus midt på trynet for å bevise at de ikke skjønner seg på dette som dummeren som vet ekspertbest, satt tilside?
Redigert 28.01.2019 kl 20:07 Du må logge inn for å svare

Ja, jeg tror det. Vanlige folk skal ikke komme her og mene noe.
Dessuten kan det ha ligget en lojalitet med fagdommer Heger fra tingretten.

Du har forstått det rett, men sannsynligheten for at Høyesterett skal skal omgjøre Lagmannsrettens tilsidesettelse er vel mikroskopisk. De har gjort nøyaktig hva Høyesterett har pålagt dem. Argumentene til Elden holder ikke mål. Det vil nok bli en ny behandling og det positive for Jensen er at hele saken blir tatt opp på nytt, og ikke bare narkosmuglingen.

Høyesteretts ankeutvalget kan ikke se at lagmannsretten har bygget på feil lovtolkning eller at det var saksbehandlingsfeil knyttet til avgjørelsen.