PCIB – fimaVACC kan bli meget stort - raskt


BAKGRUNN
Jeg har i lengre tid fulgt PCIB, dog uten å være noen bidragsyter på HO i dette selskapet. Årsaken er at jeg har hatt, og har en mindre post i selskapet. Selskapet har hatt en turbulent reise de siste årene, og omsettes nå på ca kr 27,-. Det er etter mitt skjønn ting på gang i selskapet som kan resultere i en kurseksplosjon. Her er mitt bidrag til å forklare hvordan jeg ser på selskapet. Jeg har forsøkt å kutte ut alt for mange av de medisinske fremmedordene som går ned på alle detaljer, og forhåpentligvis gjort dette lesbart også for ikke-medisinere som meg selv.

PCIB har en virksomhet fokusert rundt 3 forretningsområder:

- fimaCHEM
- fimaVACC
- firmaNAc

Forstavelsen fima viser til selskapets patenterte hovedprodukt «Fimaporfin», som er et fargestoff beregnet for å føres inn i kroppen. Teknologien til PCIB er at man fører fargestoffet inn i kroppen, enten sammen med medisiner, vaksiner eller medikamenter, eller separat kort tid etter medisinen/vaksinen/medikamentet.

PCIB har inngått til sammen 7 samarbeidsavtaler, hvorav kun 1 relaterer seg til fimaVACC-området. Dette er avtalen med det andre norske Radforsk-baserte norske selskapet Ultimovacs AS.

SELSKAPETS TEKNOLOGI - OG HOVEDPRODUKT
Selskapets er bygget rundt den patenterte teknologien som har sine røtter på Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning, Avdeling for biofysikk (nå Avdeling for strålingsbiologi) på midten av 1990-tallet. Her utviklet man en teknologi for lysindusert legemiddellevering som blant annet kan brukes til å forsterke og målrette effekten av cellegiftbehandling ved lokal behandling mot kreft. Ved en PCI-behandling bruker man et lyssensibiliserende stoff som gjør cellene i kroppen følsomme for lys på en slik måte at man ved belysning av cellene kan sette i gang en effektiv levering av legemidler inni cellene i belyste områder i kroppen.

Den mest effektive måten å behandle kreft på, er å aktivere kroppens eget immunsystem, slik at immunsystemet selv kan angripe kreftceller i kroppen. De viktigste angriperne er ulike typer T-celler (såkalte dreperceller med betegnelsene CD4 og CD8, eller cytotoksiske T-celler). Det er imidlertid kjent fra medisinen at kroppen har noen meget effektive forsvarsmekanismer for å unngå at stoffer som tilføres kroppen tas opp i cellene og får systemisk virkning (virkning i hele kroppens system) i for stort omfang. En av disse mekanismene er endosomering, hvor kroppens celler faktisk jobber aktivt for å kapsle inn slike tilførte stoffer i endosomer (i dyr har man også lysosomer som virker på samme måte) når de blir tatt opp i cellene. Slike endosomer kan sammenlignes med en ballong som omkapsler stoffet som tilføres med en membran (ballongvegger), og reduserer de tilførte stoffenes effekt på kroppen. Når endosomeringen skjer på stoffer som skal være din medisin eller vaksine, forstår man at medisinen/vaksinen kan få vesentlig dårligere effekt. Som kjent har vi ikke noen god «medisin» for kreft, da de fleste kreftformer er så sterke at de overvinner kroppens forsvar, selv om vi får medisiner. Sagt med andre ord – vi dør.

De foreløpige testene PCIB har utført i dyreforsøk og senere på mennesker, har vist at metoden kan gi en kraftig forbedring i effekten som vaksiner har på kreftceller. Det gjenstår å se hvor sterke effekter tilsvarende behandlinger kan gi i mennesker. Effektene blir helt sikkert ikke like sterke som i dyreforsøkene (hvor de var ekstreme), pga blant annet store forskjeller i metaboliseringshastigheten.

Kroppens reaksjon og angrep på slike tilførte stoffer er naturlig, siden kroppen er en biologisk skjønnhet som er lagd for å klare seg selv. Men både degenereringen som finner sted ved at vi eldes, og iboende svakheter i DNA’et, gjør at ikke alle mennesker lever til de dør av alminnelig degenerering (alder). Når kroppens eget biologiske apparat svikter, som for eksempel ved angrep av kreft (kraftig vekst av skadelige celler som følge av ukontrollert celledeling) eller alvorlige infeksjoner (hepatitt, HIV etc), skulle vi mennesker gjerne hjulpet kroppen litt ved å overstyre/regulere denne endosomerings-mekanismen.

Her kommer PCIBs teknologi inn, gjennom nettopp å klare å overstyre endosomerings-mekanismen (cellenes innkapsling av stoffer). Selskapet har utviklet og patentert en løsning som består av at man sørger for at fargestoffet fimaporfin tilføres kroppen celler sammen med vaksinen/behandlingen (eventuelt i forkant av behandlingen) som skal øke antallet T-celler som skal forsvare kroppen, og øke T-cellenes evne til å oppdage kreftceller. Dette fargestoffet – fimaporfin – blir da en del av vaksinen som tilføres kroppen, og som kroppen i første omgang kapsler inn inne i cellene. Omtrent 24 timer senere kan man aktivere dette stoffet (fimaporfinen) inne i endosomene, kun ved å belyse det med en spesifikk type lys som når inn til fimaporfinen i cellene. Og man trenger bare å lyse utenpå huden der men vil at teknologien skal virke med et lys som har en bestemt bølgelengde. Fimaporfinen er et fotosensitivt stoff (lysømfintlig stoff) som også går under betegnelsen TPCS2a. Når vaksinen frigjøres fra endosomene, økes mengden av virkestoffet som skal klargjøre T-cellene til å angripe kreften/infeksjonen.

Ganske snedig teknikk, hva? Og det er ikke snakk om noe radioaktivt eller farlig lys, men et alminnelig rødt lys med en bestemt bølgelengde som ikke er skadelig i seg selv. PCIB har også laget en hendig liten belysningsmekanisk enhet (lampe) som man kan belyse området lokalt. Denne dingsen er naturligvis også patentert av PCIB (band-aid-like device), og ser ut som en liten mus (til PC’er…).

Teknologien til PCIB er altså såpass enkel, og genial. Det er ikke kostbart å lage fimaporfinen, og det er ikke kostbart å lage utstyret som skal belyse cellene. PCIB har tatt patent på denne teknologien, gjennom et helt patentbibliotek utviklet siden 1999, som gjør at man er sikret eksklusivitet på teknologien frem til et stykke ut på 2030-tallet.

Man prøver altså ikke å bekjempe endosomeringen, noe som ville vært et relativt håpløst prosjekt med svært store og negative bivirkninger. I stedet prøver man å lage sprekke ballongen (ødelegge membranen) på endosomet når det er inne i cellene. Siden man har fått fimaporfinet inn i endosomet sammen med medisinen/vaksinen, evt levert den senere, vil det å lyse på cellene gjøre at fimaporfinet (virkestoffet til PCIB) lager flere sprekker i ballongen, som igjen gjør at virkestoffene i medisinen/vaksinen i større grad kan trenge ut av endosomet, og virke direkte i cellene. Her kjenner jeg at ballong-henvisningen er litt rar, siden de fleste tenker at en ballong sprekker og frigjør alt inne i ballongen. Men tenk altså her på ballongen som noe du kan lage rifter og hull i, uten at den sprekker helt...

PCIB har selv valgt å benytte følgende analogi fra bilverdenen for hvordan fimaVACC virker for terapeutiske vaksiner:
Tenk deg at immunsystemet er motoren i bilen, vaksinene er drivstoffet, CPIene frigjør håndbrekket, og fimaVACC er turboen. (“This potentially powerful combination could be summarised with a car analogy where the immune system is the engine, the vaccine is the fuel, the CPIs release the breaks, and fimaVACC is the turbocharger.”)

Og kjenner man først til dette – forstår man også hvorfor PCIB har delt opp sin virksomhet i tre forretningsområder.

DE TRE FORRETNINGSOMRÅDENE - FIMAVACC I FØRERSETET
Ett forretningsområde – fimaCHEM – innebærer å prøve å få mer effekt av medisiner som føres inn i personer som allerede er blitt syke. Her er formålet å drepe flest mulig av de skadelige cellene. Har noen fått en alvorlig infeksjon, vil man prøve å få best mulig effekt av medisinen man gir pasienten. Her ønsker man å gjøre medisinen/behandlingen mer effektiv, uten at man trenger å pøse på med ennå mer medisiner. Her har PCIB arbeidet i en årrekke allerede, og er nå i første halvår 2019 i ferd med å sette i gang en pivotal studie fase II knyttet til behandling av gallegangskreft. Her gjenstår det ennå flere år før fimaCHEM kan være medisin. Mer om dette ved en annen anledning.

Et annet forretningsområde – fimaVACC – innebærer å prøve å gjøre vaksiner satt på friske personer mer effektiv. Her er det altså ikke snakk om å behandle syke personer, men vaksinere friske personer slik at de ikke i fremtiden blir syke. Her er formålet å øke kroppens muligheter til å oppdage og bekjempe kreftceller/infeksjoner når de måtte oppstå. En våt drøm innen medisinen har i alle år vært å kunne vaksinere seg mot for eksempel kreft og andre alvorlige infeksjoner. Her pøser mange av verdens største bioteknologiske selskaper (ofte omtalt BP – Big Pharma) store summer hvert år for å finne opp effektive vaksiner. Vaksiner har vi jo mange av i dag allerede, hvor Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge er velkjent, hvor alle barn blir vaksinert mot en rekke alvorlige sykdommer. Dette har medført at en rekke alvorlige sykdommer holdes helt i sjakk, eller er tilnærmet utryddet. Og så må dere som er vaksinemotstandere klare å holde fred en stund, da jeg ikke ønsker å ta den diskusjonen her…

Kreft og alvorlige infeksjoner har – i hvert fall frem til nå – vært så aggressive og dødelige at vi ikke har funnet noen måte å vaksinere oss på. Men her jobbes det mye fra BP, og man er gradvis i ferd med å utvikle virkningsfulle vaksiner på noen kreftformer. Et godt eksempel er jo HPV-vaksinen som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet, som har vist seg å ha en meget god effekt mot livmorhalskreft. Men nok om Barnevaksinasjonsprogrammet nå…
Redigert 28.01.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare
Shotgun
08.04.2019 kl 11:15 3608

Ja spesielt Pcib! De lærer aldri....
Hadde ikke blitt overasket om neste melding kom ut på latinsk.

Alt dette visste vi jo fra før (safety er ok).
Det vi så i dag er at det dessverre fortsatt er noen tullinger (LES: tradere) i aksjen. Men heldigvis ikke mange.
Det vi venter på er vaksinedata. Det er først da eksplosjonen kommer.
Bevegelsen i dag skyldes bare noen småunger som taper ukepengene sine
Daniel
08.04.2019 kl 11:23 3553

Dagens melding er positiv, men forventet, så noen reell kursendring tviler jeg på vi ser.
fabian2
08.04.2019 kl 11:54 3459

5 av 7 som alle skulle vært døde for lengst , lever jo ! Skikkelig gode nyheter for fimaChem , så bra at noen ikke skjønner det

Enig i det Fabi !
Men merker at jeg nesten forventet det (5:7). Vi fikk jo vite det samme ved Q4 presentasjonen.
Det folk ikke skjønner er vel hvor alvorlig GGK er, og at disse 5 ville vært døde uten PCIB.
Spesielt lovende at dette er pasienter med 2*behandling
heilo888
08.04.2019 kl 12:15 3421

Meldingen er positiv.
Median overlevelse blir bare bedre enn det man avleser nå, men alt for tidlig å si hvor bra den blir til slutt.

Men enig at PCIB har et stort potensiale i å skrive tydlige børsmeldinger!
Redigert 08.04.2019 kl 12:16 Du må logge inn for å svare
Andor
08.04.2019 kl 12:16 3419

Ja når de behandler dødsyke pasienter må en regne med at noen faller fra, selv om behandlingen er revolusjonerende.Så 5 lever av 7 er gull, og er utrolig bra.
Redigert 08.04.2019 kl 12:30 Du må logge inn for å svare

Utrolig at noen selger. Tydeligvis fortsatt noen som sitter på småposter som ikke aner hvilken juvel de sitter på. De har bare kjøpt på tekniske signaler - woodoo
Computum
08.04.2019 kl 12:45 3337

Det er ikke småsparere som kan bringe PCIB fram i lyset og opp i kurs. Så lenge "de store" trekker på skuldrene og avstår fra å kjøpe så vil vi bare ligge rundt dette kursnivået og vake. Dersom PCIB var noe ekstraordinært ville det komme fete overskrifter i pressen og oppslag i nyhetsendinger. Ref. ekteparet Mosers oppdagelser.
heilo888
08.04.2019 kl 12:56 3294

"Mosers oppdagelser" får alt for mye pressedekning når man tenker på at deres forskning er milevis fra å bli medisin. Tar minst 10 år før deres "grunnforskning" nærmer seg medisin til folket.
Har flere biotek selskaper i Norge som er mye nærmere banebrytenede medisiner enn "Mosers muse-oppdagelser"!

Etter dagens melding, vil neste melding antakelig komme ganske raskt - First Patient Dosed - og jeg tror det blir en norsk pasient (selv om vi ikke vil få vite nasjonaliteten fra noen børsmelding)....
Redigert 08.04.2019 kl 13:15 Du må logge inn for å svare

I morgen 9.4.2019 legger PCIB frem årsrapporten for 2018, og den vil inneholde en del detaljinformasjon som kan vise seg å være interessant.
fabian2
08.04.2019 kl 14:23 3131

Computum , Algeta var aldri "fremme i lyset".....bare for spesielt interesserte , men den gikk 60 gangen på fem år. For PCIB kan det bli 60-gangen på tre år

Nå må dere ikke være grådig, holder vel med 10 gangen i år også er vi ferdig med det.
Computum
08.04.2019 kl 15:59 2922

"Computum , Algeta var aldri "fremme i lyset""

Drømmen om Algeta hersker på flere tråder. Alle Radforsk selskapene skal jo bli "det nye Algeta". Når vi vet hvor uhyre sjelden slike suksesser oppstår, tror jeg det er bedre med litt edruelighet. Da slipper man den store skuffelsen.
Lothian
08.04.2019 kl 16:36 2859

http://pcibiotech.no/financial-calendar/

Financial calendar
...
Annual Report 2018 – 09.04.2019

...

KAN kanskje komme noe mer info (detaljer rundt allerede kjent info), men breaking news må børsmeldes.

Så får vi se om det blir mottatt enn dagens bekreftelse på at safety er ok (ref. 20.12.2018).

Lothian.
08.04.2019 kl 17:08 2785

TS: Imponerende godt forklart. Takk! Håper du bidrar mer.

Det er dessverre ikke alltid korrelasjon mellom et «godt» produkt og økonomisk suksess på børsen.

Denne kjøper jeg på ca 20 og selger på 50, som før. Andre følger andre strategier.
Det har jo ikke manglet lystige spådommer tidligere heller.
Emi var vel ca 30, og det er en stund siden.

Viktigst er det uansett å få nye kreftmedisiner i produksjon.
even25
08.04.2019 kl 17:20 2762

Nå har hele dagen gått med til fortolkningsforsøk av børsmeldingen på ulike fora. Er den god eller dårlig? Bevisst eller ubevisst uklar? Det virker i alle fall som om selskapet og dets aksjonærer er to inkommensurable størrelser når det kommer til kommunikasjon.
fabian2
08.04.2019 kl 17:26 2745

Vi er ikke avhengig av "fete oppslag i pressen og nyhetssendinger" Mr.Comp….de fleste nye medisinske oppfinnelser forbigåes som regel i all stillhet. Aksjekursen er ikke avhengig av slikt. Det er nok at BigPharma følger med , og det gjør de. Derav min spådom om budkamp.
bravi
08.04.2019 kl 18:02 2668

Når eller om det blir noe budkamp på Pcib vet ikke jeg men det ser ut som det i beste fall kan bli lenge til. Tror hadde et bud på 40 kommet så hadde de fått tilslaget. Dette går for tregt til at markedet finner caset interresant, mange er dritt lei den tragiske kursutviklingen. Det ble liksom ingen nyheter som kan dra kursen etter emisjonen, det er helt typisk for slike selskap.
fabian2
08.04.2019 kl 18:47 2597

"Dra kursen".....da bør man holde seg unna biotec…:)

- Om 3 år får PCIB godkjennelse for behandling av GGK. Da får de monopol da det ikke finnes andre behandlingsformer. (FimaChem)
- Når som helst vil det trolig vise seg at PCIB får vaksiner til å virke (FimaVacc)
- innen ikke altfor mange år vil det trolig vise seg at PCIB får cellegift og andre medisiner til å virke. Etterhvert også antibiotika (FimaNac)

Å diskutere kursutviklingen fra dag til dag er i mitt hode totalt meningsløst. Enda verre er det å tro at man kan trade et selskap som eksploderer eller imploderer på børsmeldinger som kommer som lyn fra klar himmel.

5 pasienter med GGK ville vært døde uten PCIB.
Utviklingen for PCIB er strålende. At kursen er lav er en mulighet, ikke en bekymring
09.04.2019 kl 09:37 2209

Imponerende å se tre år fram. Du er tålmodig.
Var vel lignende innlegg også for tre år siden.(?)
Langt over 100 tråder om denne ticker på HO.

Jeg skal ikke klage. Kjøpte den for. Ca 11-12 kr for par-tre år siden (husker ikke når) ...så den går faktisk an å trade.

Alt kan trades hvis man har en krystallkule. Det har dessverre ikke jeg, derfor er det umulig.
Kan jeg låne din ?

Vaksinedata er ikke "3 år frem". Det kan skje når som helst.
Dessuten vil FimaChem etterhvert prises på forventninger.

Tic tac
Redigert 09.04.2019 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
09.04.2019 kl 10:06 2153

Ingen krystallkule. Ren flaks, for min del.
Hadde ikke, og har fremdeles lite peil på denne. Har gått litt inn og ut. (Tradet på innbilte trender og TA når bra oms!)
Er ute akkurat nå. Det kan jo vise seg å være dumt.
Ble litt for mye en «emi-aksje».

Imponert over fagkunnskapen folk demonstrerer på diverse fora.
Artig å følge med på Small Caps.
Noen vil bli rike på denne til slutt, får vi håpe.
Redigert 09.04.2019 kl 10:08 Du må logge inn for å svare

Som Kvasi har jeg lite grunnleggende peil på dette selskapet, men har surfet mye på andres innsikt - tilstrekkelig til at jeg har langsiktig tro på selskapet og har litt flere aksjer enn jeg kanskje burde ha i et såpass usikkert selskap. Da NANO la frem sine resultater i desember var konsensus blant de tyngste skribentene i selskapet at resultatene samlet sett utgjorde et brukbart grunnlag for videre kursoppgang. Jeg mente det samme, og unnlot å selge. Fasiten ble godt og vel en halvering av aksjekursen. M.a.o. er det vanskelig å forutse hvordan markedet reagerer på resultater. Selv om man får resultater som styrker troen på sluttresultatet så kan mer kortsiktige forventninger ha blitt skuffet slik at resultatet likevel blir kursnedgang. PCIB er i samme stilling nå, og jeg tror de nærmeste dagene vil si mye om pilen vil peke oppover eller nedover de nærmeste månedene. Konsensus er også her "greie resultater" som styrker caset, og så får vi se om det er tilstrekkelig.

Kvasi og Dr.S, jeg vil hevde at det er umulig å forutse kursbevegelser på kort sikt. Det ser ut som om dere er enige. I alle fall delvis.
Derfor må man gjøre seg opp en mening om retningen på lang sikt.
Potensialet er enormt. Oppsiden er derfor mange ganger innsats. Nedsiden er mindre enn innsatsen (skattelette for tap).
For meg er dette et enkelt regnestykke. Jeg tar kursbevegelser med knusende ro

"Nedsiden er mindre enn innsatsen (skattelette for tap). "
Akkurat det argumentet går over hodet på meg. Skattelette er jo i størrelsesorden 25-30%, og kan ikke akkurat oppveie for et tap. Og selv om potensialet er svært betydelig så merkes det også om man mister 70-75% av innsatsen hvis man har gjort det til en betydelig post i porteføljen. Men av samme grunn utgjør NANO for meg 80% av porteføljen og PCIB 20%, altså fordi risikoen er langt mindre i NANO (det samme er muligens potensialet).
Redigert 09.04.2019 kl 12:35 Du må logge inn for å svare
Daniel
10.04.2019 kl 09:02 5228

Fra årsrapporten:

fimaVACC - Vaccination program

Encouraging initial clinical results

The fimaVACC technology has proven excellent preclinical efficacy with protein and peptide based vaccines, with particularly strong CD8 T-cell immune responses that are considered important for therapeutic vaccination, but also enhanced helper T-cell and antibody responses. The initial clinical translation of this preclinical efficacy is done through a Phase I study in healthy volunteers, designed to determine immune responses, safety and tolerability. The study is performed with two model vaccines; both a large immunogenic protein (KLH) and two smaller less immunogenic peptides (HPV).
To date more than 90 subjects have been included, and tolerability of intradermal treatment with fimaVACC is established. The interim clinical results reported so far have shown that fimaVACC may enhance T-cell responses, especially the response to the less immunogenic HPV peptide. Both earlier responses and higher response rates are seen in groups treated with well tolerated fimaVACC dosing regimens compared to the control group, which is treated with a state-of-the-art adjuvant technology (Hiltonol).

The two HPV peptide antigens chosen for the Phase I study were derived from the E7 protein of the human papillomavirus (HPV). A very high response hurdle was set by this choice, as it is notoriously difficult to induce CD8 T-cell responses in man with peptides from the HPV E7 protein. In the two dose groups analysed to date and which were demonstrated to be well tolerated, the number of volunteers showing CD8 responses upon completion of the vaccination schedule was higher in the two fimaVACC treated groups than in the control group.

Overall the initial data suggest that fimaVACC trigger high response rates and early responses, which are highly sought-after features of vaccination platforms. Analyses of further groups will be completed with the aim of confirming these preliminary positive findings prior to publication. Next steps for the Phase I study and the overall development strategy for fimaVACC will be assessed following completion of these analyses.

"Analyses of further groups will be completed with the aim of confirming these preliminary positive findings prior to publication. Next steps for the Phase I study and the overall development strategy for fimaVACC will be assessed following completion of these analyses."

Det betyr vel at det blir lenge til noe blir offentliggjort (?)
SomSa
10.04.2019 kl 17:21 4986


Einarsson forklarer dataene

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-79
Redigert 10.04.2019 kl 17:22 Du må logge inn for å svare

Høres fra ca 16:45

Da har vi fått et par ytterligere oppdateringer om når fimaVACC-resultatene fra friske frivillige blir offentliggjort.

Årsregnskapet for 2018 ble fremlagt 9.4.2019 og der står følgende av interesse for fimaVACC-oppdateringen i styrets beretning:

"The primary focus in the fimaVACC programme has been to ensure indepth characterisation of the clinical immune response by analysis of the vast number of blood samples available from the Phase I healthy volunteer study. To this end, collaborations have been established with internationally renowned expert groups to ensure state of the art analytical performance and evaluation, and the Company’s Scientific Advisory Committee has also been further strengthened with the appointment of two immunology experts. The analytical work is not yet finished, but results achieved so far are encouraging."

Det jeg henter herfra er at selskapet pr 9.4.2019 uttalte at det analytiske arbeidet ennå ikke er ferdigstilt, men resultatene er oppmuntrende. Dette uttrykkes av et styre som nok må antas å kjenne til resultatene fra fimaVACC-analysene. Begrepet "results achieved so far" viser til noe mer enn det PCIB tidligere har meddelt markedet. De kunne ikke uttalt seg slik om de oppnådde resultatene også fra det seneste analytiske arbeidet ikke nettopp var oppmuntrende.

Ved å kombinere denne uttalelsen, som er datert 9.4.2019, med hva Per Walday ga uttrykk for (via Einarsson) på siste Radium-episode 79 (https://soundcloud.com/user-972208711/episode-79 - fra ca 1:07:00 og utover), blir tidslinjen ennå litt klarere. Helt mot slutten av episoden formidler Einarsson hva Per Walday svarte på noen konkrete spørsmål fra lytterne. Ett av spørsmålene er knyttet til når resultatene fra fimaVACC-analysen blir offentliggjort, og Walday bekrefter 1H-2019. Samtidig kommer det frem at Boston-konferansen (IPA) som begynner 28.6.2019 (konferansen med hovedvekt på PDT) IKKE er den naturlige konferansen hvor disse resultatene vil bli presentert som BREAKING NEWS i markedet. Dermed bekrefter Walday det jeg har antatt ovenfor, at publiseringen av resultatene kommer ved en annen anledning, og da forutsetningsvis tidligere. Presentasjone på Boston-konferansen blir dermed mer en ytterligere markedsføring - orientering til en bredere krets interesserte - av de forhåpentligvis meget gode resultatene som da er kjent i markedet.

Et par kommentarer til den siste utviklingen:

Den omfattende interessen og fortolkningen av resultatene fra avsluttende Safety-readout som ble publisert på mandag 8.4.2019, har nok fått for stor oppmerksomhet hos flere, ved at man prøver å fortolke resultatene i avlesningen i forhold til pasienteffekt på det som skal utprøves i hovedstudiet (RELEASE). I stedet burde man koblet dette til børsmeldingen fra PCIB av 20.12.2018 (https://newsweb.oslobors.no/message/466261), og konstatert at nå er komiteen endelig ferdig.

Når det gjelder utviklingen i aksjekurs, må man i tunge stunder huske på at kursutviklingen ikke innebærer at det er noe galt med selskapet, eller at det går dårligere med selskapet. Det kan være snakk om helt andre årsaker til dette, for eksempel aksjonærer som ønsker å trade litt, shorting-agendaer, aksjonærer som gir opp etc. Ved å være ute på dager hvor kurssensitive opplysninger publiseres, kan man fort gå glipp av hele eller vesentlige deler av kursstigningen det aktuelle året.

Artikkelen i dagens Finansavisen side 24 er interessant idet det ser ut som om PCIB nå begynner en innsalgsprosess. Hvor flaut hadde det ikke vært for Walday om resultatene som nå kommer rett rundt hjørnet, ikke sammenfaller med hva han uttaler idag?

Det er et poeng å skille litt på hva journalisten sier og hva Walday sier, og her er noen sitater fra Walday:
- Studien som startes opp nå, har en innebygget interimavlesning..."

Vi kan som tidligere nevnt forvente børsmelding om FPD når som helst.

- Både fimaVacc og samarbeidene i fimaNAc-programmet er innenfor områder som er i rivende utvikling i kreftbehandling: immun- og genterapi, og selskapets PCI-teknologi har potensialet til å løse en av hovedutfordringene i denne utviklingen - effektiv leveranse av produktene inn i celler, sier Walday.

- I tillegg venter man en snarlig resultatoppdatering fra hovedanalysen på immunrespons i den første kliniske studien med vaksinasjonsteknologien fimaVacc, der de tidligere oppdateringene av interimresultater har vært positive, sier han.

For alle som har erfart hvilken balansegang det er å gi intervjuer når man sannsynligvis sitter på innsidekunnskap, forstår man hvilke utfordringene Walday har hatt. Spørsmålene nå er kun hvor gode resultatene vil bli, og når de skal presenteres.

Flere har spekulert i hvilke konferanser dette vil bli gjort i, men for selskapet, som eier dataene, fremstår tidspunktet for 1Q-2019-resultatene som det mest nærliggende. Så vil antakelig de vitenskapelige artiklene bli presentert på flere konferanser senere.

Dette kan bli en riktig hyggelig vår for PCIB-aksjonærene.
Redigert 11.04.2019 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
Durable
11.04.2019 kl 16:44 4662

Resultatene kan også bli publisert i et anerkjent tidsskrift, og ikke nødvendigvis på en konferanse.
Andor
11.04.2019 kl 16:59 4637

Vi har tre segmenter som viser mer en gode resultater så langet.Er det noen som har en god forklaring hvorfor Pcib er priset langt under Nano?

Det er tydeligvis flere som har NANO på radaren. I tilleg er trolig teknologien til Betalutin letter å skjønne for hvermannsen enn den til PCIB.
Daniel
17.04.2019 kl 19:30 4301

Ser ikke ut til at det blir noe fimaVACC på ASCO.

Takk for den omstendige forklaringa. Har ved flere anledninger slitt med å begripe hva PCIBs rikholdige tilhengerskare prøver å formidle. De snakker gresk for meg. Dette var flott å lese, godt konkretisert, og absolutt begripelig. Stor takk til garderobemannen!
Redigert 17.04.2019 kl 20:05 Du må logge inn for å svare