PCIB – fimaVACC kan bli meget stort - raskt


BAKGRUNN
Jeg har i lengre tid fulgt PCIB, dog uten å være noen bidragsyter på HO i dette selskapet. Årsaken er at jeg har hatt, og har en mindre post i selskapet. Selskapet har hatt en turbulent reise de siste årene, og omsettes nå på ca kr 27,-. Det er etter mitt skjønn ting på gang i selskapet som kan resultere i en kurseksplosjon. Her er mitt bidrag til å forklare hvordan jeg ser på selskapet. Jeg har forsøkt å kutte ut alt for mange av de medisinske fremmedordene som går ned på alle detaljer, og forhåpentligvis gjort dette lesbart også for ikke-medisinere som meg selv.

PCIB har en virksomhet fokusert rundt 3 forretningsområder:

- fimaCHEM
- fimaVACC
- firmaNAc

Forstavelsen fima viser til selskapets patenterte hovedprodukt «Fimaporfin», som er et fargestoff beregnet for å føres inn i kroppen. Teknologien til PCIB er at man fører fargestoffet inn i kroppen, enten sammen med medisiner, vaksiner eller medikamenter, eller separat kort tid etter medisinen/vaksinen/medikamentet.

PCIB har inngått til sammen 7 samarbeidsavtaler, hvorav kun 1 relaterer seg til fimaVACC-området. Dette er avtalen med det andre norske Radforsk-baserte norske selskapet Ultimovacs AS.

SELSKAPETS TEKNOLOGI - OG HOVEDPRODUKT
Selskapets er bygget rundt den patenterte teknologien som har sine røtter på Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning, Avdeling for biofysikk (nå Avdeling for strålingsbiologi) på midten av 1990-tallet. Her utviklet man en teknologi for lysindusert legemiddellevering som blant annet kan brukes til å forsterke og målrette effekten av cellegiftbehandling ved lokal behandling mot kreft. Ved en PCI-behandling bruker man et lyssensibiliserende stoff som gjør cellene i kroppen følsomme for lys på en slik måte at man ved belysning av cellene kan sette i gang en effektiv levering av legemidler inni cellene i belyste områder i kroppen.

Den mest effektive måten å behandle kreft på, er å aktivere kroppens eget immunsystem, slik at immunsystemet selv kan angripe kreftceller i kroppen. De viktigste angriperne er ulike typer T-celler (såkalte dreperceller med betegnelsene CD4 og CD8, eller cytotoksiske T-celler). Det er imidlertid kjent fra medisinen at kroppen har noen meget effektive forsvarsmekanismer for å unngå at stoffer som tilføres kroppen tas opp i cellene og får systemisk virkning (virkning i hele kroppens system) i for stort omfang. En av disse mekanismene er endosomering, hvor kroppens celler faktisk jobber aktivt for å kapsle inn slike tilførte stoffer i endosomer (i dyr har man også lysosomer som virker på samme måte) når de blir tatt opp i cellene. Slike endosomer kan sammenlignes med en ballong som omkapsler stoffet som tilføres med en membran (ballongvegger), og reduserer de tilførte stoffenes effekt på kroppen. Når endosomeringen skjer på stoffer som skal være din medisin eller vaksine, forstår man at medisinen/vaksinen kan få vesentlig dårligere effekt. Som kjent har vi ikke noen god «medisin» for kreft, da de fleste kreftformer er så sterke at de overvinner kroppens forsvar, selv om vi får medisiner. Sagt med andre ord – vi dør.

De foreløpige testene PCIB har utført i dyreforsøk og senere på mennesker, har vist at metoden kan gi en kraftig forbedring i effekten som vaksiner har på kreftceller. Det gjenstår å se hvor sterke effekter tilsvarende behandlinger kan gi i mennesker. Effektene blir helt sikkert ikke like sterke som i dyreforsøkene (hvor de var ekstreme), pga blant annet store forskjeller i metaboliseringshastigheten.

Kroppens reaksjon og angrep på slike tilførte stoffer er naturlig, siden kroppen er en biologisk skjønnhet som er lagd for å klare seg selv. Men både degenereringen som finner sted ved at vi eldes, og iboende svakheter i DNA’et, gjør at ikke alle mennesker lever til de dør av alminnelig degenerering (alder). Når kroppens eget biologiske apparat svikter, som for eksempel ved angrep av kreft (kraftig vekst av skadelige celler som følge av ukontrollert celledeling) eller alvorlige infeksjoner (hepatitt, HIV etc), skulle vi mennesker gjerne hjulpet kroppen litt ved å overstyre/regulere denne endosomerings-mekanismen.

Her kommer PCIBs teknologi inn, gjennom nettopp å klare å overstyre endosomerings-mekanismen (cellenes innkapsling av stoffer). Selskapet har utviklet og patentert en løsning som består av at man sørger for at fargestoffet fimaporfin tilføres kroppen celler sammen med vaksinen/behandlingen (eventuelt i forkant av behandlingen) som skal øke antallet T-celler som skal forsvare kroppen, og øke T-cellenes evne til å oppdage kreftceller. Dette fargestoffet – fimaporfin – blir da en del av vaksinen som tilføres kroppen, og som kroppen i første omgang kapsler inn inne i cellene. Omtrent 24 timer senere kan man aktivere dette stoffet (fimaporfinen) inne i endosomene, kun ved å belyse det med en spesifikk type lys som når inn til fimaporfinen i cellene. Og man trenger bare å lyse utenpå huden der men vil at teknologien skal virke med et lys som har en bestemt bølgelengde. Fimaporfinen er et fotosensitivt stoff (lysømfintlig stoff) som også går under betegnelsen TPCS2a. Når vaksinen frigjøres fra endosomene, økes mengden av virkestoffet som skal klargjøre T-cellene til å angripe kreften/infeksjonen.

Ganske snedig teknikk, hva? Og det er ikke snakk om noe radioaktivt eller farlig lys, men et alminnelig rødt lys med en bestemt bølgelengde som ikke er skadelig i seg selv. PCIB har også laget en hendig liten belysningsmekanisk enhet (lampe) som man kan belyse området lokalt. Denne dingsen er naturligvis også patentert av PCIB (band-aid-like device), og ser ut som en liten mus (til PC’er…).

Teknologien til PCIB er altså såpass enkel, og genial. Det er ikke kostbart å lage fimaporfinen, og det er ikke kostbart å lage utstyret som skal belyse cellene. PCIB har tatt patent på denne teknologien, gjennom et helt patentbibliotek utviklet siden 1999, som gjør at man er sikret eksklusivitet på teknologien frem til et stykke ut på 2030-tallet.

Man prøver altså ikke å bekjempe endosomeringen, noe som ville vært et relativt håpløst prosjekt med svært store og negative bivirkninger. I stedet prøver man å lage sprekke ballongen (ødelegge membranen) på endosomet når det er inne i cellene. Siden man har fått fimaporfinet inn i endosomet sammen med medisinen/vaksinen, evt levert den senere, vil det å lyse på cellene gjøre at fimaporfinet (virkestoffet til PCIB) lager flere sprekker i ballongen, som igjen gjør at virkestoffene i medisinen/vaksinen i større grad kan trenge ut av endosomet, og virke direkte i cellene. Her kjenner jeg at ballong-henvisningen er litt rar, siden de fleste tenker at en ballong sprekker og frigjør alt inne i ballongen. Men tenk altså her på ballongen som noe du kan lage rifter og hull i, uten at den sprekker helt...

PCIB har selv valgt å benytte følgende analogi fra bilverdenen for hvordan fimaVACC virker for terapeutiske vaksiner:
Tenk deg at immunsystemet er motoren i bilen, vaksinene er drivstoffet, CPIene frigjør håndbrekket, og fimaVACC er turboen. (“This potentially powerful combination could be summarised with a car analogy where the immune system is the engine, the vaccine is the fuel, the CPIs release the breaks, and fimaVACC is the turbocharger.”)

Og kjenner man først til dette – forstår man også hvorfor PCIB har delt opp sin virksomhet i tre forretningsområder.

DE TRE FORRETNINGSOMRÅDENE - FIMAVACC I FØRERSETET
Ett forretningsområde – fimaCHEM – innebærer å prøve å få mer effekt av medisiner som føres inn i personer som allerede er blitt syke. Her er formålet å drepe flest mulig av de skadelige cellene. Har noen fått en alvorlig infeksjon, vil man prøve å få best mulig effekt av medisinen man gir pasienten. Her ønsker man å gjøre medisinen/behandlingen mer effektiv, uten at man trenger å pøse på med ennå mer medisiner. Her har PCIB arbeidet i en årrekke allerede, og er nå i første halvår 2019 i ferd med å sette i gang en pivotal studie fase II knyttet til behandling av gallegangskreft. Her gjenstår det ennå flere år før fimaCHEM kan være medisin. Mer om dette ved en annen anledning.

Et annet forretningsområde – fimaVACC – innebærer å prøve å gjøre vaksiner satt på friske personer mer effektiv. Her er det altså ikke snakk om å behandle syke personer, men vaksinere friske personer slik at de ikke i fremtiden blir syke. Her er formålet å øke kroppens muligheter til å oppdage og bekjempe kreftceller/infeksjoner når de måtte oppstå. En våt drøm innen medisinen har i alle år vært å kunne vaksinere seg mot for eksempel kreft og andre alvorlige infeksjoner. Her pøser mange av verdens største bioteknologiske selskaper (ofte omtalt BP – Big Pharma) store summer hvert år for å finne opp effektive vaksiner. Vaksiner har vi jo mange av i dag allerede, hvor Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge er velkjent, hvor alle barn blir vaksinert mot en rekke alvorlige sykdommer. Dette har medført at en rekke alvorlige sykdommer holdes helt i sjakk, eller er tilnærmet utryddet. Og så må dere som er vaksinemotstandere klare å holde fred en stund, da jeg ikke ønsker å ta den diskusjonen her…

Kreft og alvorlige infeksjoner har – i hvert fall frem til nå – vært så aggressive og dødelige at vi ikke har funnet noen måte å vaksinere oss på. Men her jobbes det mye fra BP, og man er gradvis i ferd med å utvikle virkningsfulle vaksiner på noen kreftformer. Et godt eksempel er jo HPV-vaksinen som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet, som har vist seg å ha en meget god effekt mot livmorhalskreft. Men nok om Barnevaksinasjonsprogrammet nå…
Redigert 28.01.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare
fabian2
24.04.2019 kl 16:54 4361

Cirka 3 promiller av aksjene omsatt i dag......her blir det lett å komme seg inn :)
bravi
24.04.2019 kl 17:36 4322

Ja, tror ikke de som på død og liv vil ha Pcib aksjer har noen problemer med å skaffe seg det, billig.
Legoland
24.04.2019 kl 18:13 4278

Jo jeg, siden jeg först maa selge noen PHO uten aa faa fölelsen av aa gi de bort.
24.04.2019 kl 18:22 4261

TS bruker to interessante ord: «kan» og «raskt».
Hva er raskt?
For to år siden skulle det også skje noe raskt. Vi fikk emisjoner.
Frantzen
24.04.2019 kl 23:17 4098

Norsk biotek har ligget "nede " noen år nå, kjedelig ,men slik er det i en bransje som snur seg rundt saaakte , jeg har flyttet over 50% over i oljeaksjer , har vært bra siste månene for min del, Regner med å hoppe på igjen ,Tror ikke de stiger så kjapt, at hadde tapt på det.
bravi
01.05.2019 kl 17:55 3725

Hvordan går det med resultatene fra FimaVacc, skjer det ingen ting?
Kan det være at de venter med å presentere dette til Q1?
Daniel
01.05.2019 kl 21:48 3642

Det kommer neppe på Q1. Det er noen fra Sjoerd van der Burgs gruppe som skal presentere/publisere resultatene først, og PCI har lite eller ingenting med dette å gjøre. Jeg tror at det først kommer i en tidsskrift (før juli), og deretter tror jeg PCI presenterer dataen på nytt på IPA, og så kommer det nok opp på Q2 etter det.
heilo888
02.05.2019 kl 00:20 3525

Daniel; Trodde ærlig talt at alle nå hadde fått med seg hva ledelsen i PCIB nylig har uttalt angående fimaVacc publiseringen!

Det er meget klart uttalt fra ledelsen i PCIB at de vil først komme med en børsmelding som oppsummerer resultatene fra fimaVacc-studien. Så vil deretter Burgs og hans gruppe publisere dybdeanalysen fra studien på en konferanse og/eller i et vitenskapelig tidsskrift.
Daniel
02.05.2019 kl 08:43 3414

Jeg snakket om low level data, men jeg må innrømme at jeg trodde at de ville komme først.
Trencher
02.05.2019 kl 19:30 3255

02.05.2019 18:57:46: PCI Biotech: Successful clinical translation of the fimaVacc technology
________________________________________


Oslo (Norway), 2 May 2019 - PCI Biotech (OSE: PCIB), a cancer focused clinical-
stage company developing innovative therapeutics that address significant unmet
medical needs today announced that the final immune response results from the
fimaVacc Phase I study in healthy volunteers indicate a clear enhancement of
both CD8 and CD4 T-cell responses and an improved CD8 T-cell functionality after
vaccination at tolerable dose levels.

The interim clinical results previously reported that fimaVacc may enhance
overall T-cell responses, especially to the HPV peptide, which is much less
immunogenic than the KLH protein. The final data confirms these results, showing
a substantial increase in number of T-cell responders to the HPV peptides
already after two vaccinations and a clear enhancement in the T-cell responses
compared to the control group. The important CD8 responses are also more robust
with fimaVacc and exhibit increased functionality compared to control.

The overall clinical data cover more than 90 subjects providing clinical support
of fimaVacc's potential to enhance the cellular immune responses that are
important for therapeutic effect of vaccines. This enhancement of cellular
immune responses was seen at well tolerated fimaVacc dose levels, with the
tolerability of fimaVacc also established across a wide range of doses. The
analysis of overall T-cell responses has been done in collaboration with Oslo
University Hospital, The Radium Hospital, while the analysis of CD8 T-cell
responses has been done at Leiden University Medical Centre (LUMC).

Per Walday, CEO of PCI Biotech, said: "Improving immunogenicity of vaccine
candidates is a main priority in the immunotherapy industry. The encouraging
results of the Phase I study provide proof of concept and efficacy in terms of
optimal dosing of fimaVacc in humans as well as an overall characterization of
tolerability, in keeping with the target objectives of the trial and paving the
way for further development in a clinical setting."

The study was designed as an open-label, antigen-adjuvant controlled study with
the objectives to determine immune responses, safety and tolerability of
fimaVacc in healthy volunteers. The study was performed with two model vaccines ;
a large immunogenic protein (KLH) and two smaller less immunogenic peptides
(HPV). More than 90 subjects are included and recruitment is now stopped.

Contact information:
Per Walday, CEO
pw@pcibiotech.no (mailto:pw@pcibiotech.no)
Mobile: +47 917 93 429
Trencher
02.05.2019 kl 19:33 3237

Dette ser jo unektelig meget lovende ut :-)
Oddbear1
02.05.2019 kl 19:43 3192

FimaVacc virker og nå har vi det svart på hvitt!! Fortjener denne gode nyheten/børsmeldingen en egen tråd?
Trencher
02.05.2019 kl 19:50 3170

Ja det gjør den. 2ABrothers har startet en ny allerede.

Garderobemannen
Jeg tviler ikke på at din særdeles gode og pedagogiske gjennomgang av PCIB har bidratt til at flere av oss har hatt tålmodighet til å bli sittende stille og rolig i båten, måned etter måned i påvente av dagens meget hyggelige melding.
Nå skal det bli spennende å følge PCIB på den videre ferden. Og jeg er deg takknemlig for at jeg fortsatt har alle mine PCIB aksjer i behold. Nå burde vandringen i "dødsskyggens" dal være over og kursen burde snarlig ta seg over emisjonskursen og vel så det.
fabian2
28.05.2019 kl 15:49 2541

Anbefaler å "lese seg opp" på Professor van der Burg , han er en av de absolutte tungvekterne innen dette felt på jordkloden. Han er en av de fem hos PCIB Scientific Advisory Committee
fabian2
07.06.2019 kl 11:01 2299

Det er lys i tunnellen i dag
bravi
07.06.2019 kl 11:09 2287

Det lyset er det mange som ikke har sett. Kursen er fremdeles 3-4 kr under emisjonskursen til tross for de nyhetene som er kommet. Dette er et evighets case.
Oddbear1
07.06.2019 kl 11:40 2256

Lys?? Det er jo ikke omsetning!
Andor
07.06.2019 kl 11:42 2251

Det er en stor skam at ikke teknologien til Pcib ikke blir rullet ut i full skala når det gjelder og levere cellegiften lokalt.Både laser og cellegift er godkjent så hva er problemet? Hadde jeg fått kreft i dag og legene hadde satt meg på cellegift i hele kroppen hadde jeg nektet.At dette skal ta et halvt århundre og få godkjent er helt bort i skauen.Staten burde ha gått inn slik at alt hadde blitt rullet ut raskt,folk hadde i det minste ikke blitt vansiret av celle gift som mange blir i dag om de overlever.
Computum
07.06.2019 kl 11:55 2228

Enda et "nytt Algeta" er notert på Oslo børs. Ikke rart at kjøpelysten tørker bort med alle disse "spennende" selskapene innen kreftbehandling. Hvor lenge kan man spille på drømmen om Algeta? På høy tid at et av disse selskapene viser at de kan bli noe stort. Det er ikke bare i Norge det er "typisk å være god".
kreinh
07.06.2019 kl 17:32 2124

Hei Garderobemannen, ser at du er opptatt her. Men har du noen formening om potensialet i Photocure? Det er tross alt eneste norske "farma" selskap som har kommet gjennom nåløyet og har et økende salg av sitt produkt i USA...

HVIS Pcib har løsninger som styrker muligheten for overlevelse, enten det er kreft eller infeksjoner, så vil PCib komme. Selvfølgelig. Både selskapsverdi og aksjekurs.
Tullballet rundt dagens aksjepris er uten betydning.
Det store er jo at vi muligens kan fri oss fra mange (tidlige) døds-diagnoser vi er låst til i dag.
fabian2
07.06.2019 kl 22:33 1976

....Ja , og vi er mange.....til og med i aksjeverden....som har skjønt det..... Derfor omsettes en brøkdel av en promille av aksjene til PCIB daglig
fabian2
10.06.2019 kl 19:43 1765

Nei , det er ikke smart å diversifisere nå lengre , du har blitt advart og til og med veiledet , nå er det opp til deg selv ...og din tålmodighet
Andor
10.06.2019 kl 20:07 1731

Les hva Filo D skriver på Tekiinvestor om Firma vac .Ledelsen i Pcib burde få seg en killivink.Han var på den siste Bio messa og det hadde vært full trøkk og stor interesse i fra andre Bio selskaper om Vacc.
fabian2
10.06.2019 kl 20:23 1715

Selvsagt ikke uventet , så brutalt er det , alle elsker en vinner.
Lothian
02.07.2019 kl 22:43 1353

Ser ikkje mye til "dette trøkket" på kursen...hver eneste dag/uke/mnd er det samme...dansing i 25-28-beltet (utenom noen happy days in May).

Lothian.

PS. Presentasjonen fra Boston er fremdeles ikkje lagt ut på hjemmsiden, så den kan ikkje være så viktig.
Andor
02.07.2019 kl 22:49 1341

Mulig det har vært full trøkk slik at de rett og slett ikke har hatt tid.Mulig de er i forhandlinger det er mye som skjer nå.Får vi en ny periode med topp ti tror jeg vi kan senke skuldrene.
fabian2
02.07.2019 kl 23:03 1315

....det er så mye som ikke er viktig. F.ex. når nicket Lothian står øverst , så trenger du ikke undertegne med Lothian om igjen nederst....
columna
03.07.2019 kl 08:32 1214

http://pcibiotech.no/other-presentations/


Presentations held at the International Photodynamic Association (IPA) World Congress,
Boston, July 2019:
– PCI Applications
– PCI: Current clinical trials in cholangiocarcinoma
– PCI for enhancing Vaccine Immune Response – Preclinical results and Phase I Clinical study
Redigert 03.07.2019 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
roller81
03.07.2019 kl 08:40 1200

Her var det mye snadder, håper lekfolket evner å forstå hvilken kraftpakke vi sitter med her i PCI teknologien.
Lothian
03.07.2019 kl 08:43 1188

En blir rett og slett i godt humør av å lese disse presentasjonene :-)

Ingen burde selge en aksje under 40...forhåpentligvis tar vi noen byks oppover snart.

fabian2
29.08.2019 kl 10:56 749

Utlisensieringsavtale ( med penger ) kan bli annonsert når som helst. Til og med i morgen........... bare innsiderne vet.