PCIB – fimaVACC kan bli meget stort - raskt


BAKGRUNN
Jeg har i lengre tid fulgt PCIB, dog uten å være noen bidragsyter på HO i dette selskapet. Årsaken er at jeg har hatt, og har en mindre post i selskapet. Selskapet har hatt en turbulent reise de siste årene, og omsettes nå på ca kr 27,-. Det er etter mitt skjønn ting på gang i selskapet som kan resultere i en kurseksplosjon. Her er mitt bidrag til å forklare hvordan jeg ser på selskapet. Jeg har forsøkt å kutte ut alt for mange av de medisinske fremmedordene som går ned på alle detaljer, og forhåpentligvis gjort dette lesbart også for ikke-medisinere som meg selv.

PCIB har en virksomhet fokusert rundt 3 forretningsområder:

- fimaCHEM
- fimaVACC
- firmaNAc

Forstavelsen fima viser til selskapets patenterte hovedprodukt «Fimaporfin», som er et fargestoff beregnet for å føres inn i kroppen. Teknologien til PCIB er at man fører fargestoffet inn i kroppen, enten sammen med medisiner, vaksiner eller medikamenter, eller separat kort tid etter medisinen/vaksinen/medikamentet.

PCIB har inngått til sammen 7 samarbeidsavtaler, hvorav kun 1 relaterer seg til fimaVACC-området. Dette er avtalen med det andre norske Radforsk-baserte norske selskapet Ultimovacs AS.

SELSKAPETS TEKNOLOGI - OG HOVEDPRODUKT
Selskapets er bygget rundt den patenterte teknologien som har sine røtter på Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning, Avdeling for biofysikk (nå Avdeling for strålingsbiologi) på midten av 1990-tallet. Her utviklet man en teknologi for lysindusert legemiddellevering som blant annet kan brukes til å forsterke og målrette effekten av cellegiftbehandling ved lokal behandling mot kreft. Ved en PCI-behandling bruker man et lyssensibiliserende stoff som gjør cellene i kroppen følsomme for lys på en slik måte at man ved belysning av cellene kan sette i gang en effektiv levering av legemidler inni cellene i belyste områder i kroppen.

Den mest effektive måten å behandle kreft på, er å aktivere kroppens eget immunsystem, slik at immunsystemet selv kan angripe kreftceller i kroppen. De viktigste angriperne er ulike typer T-celler (såkalte dreperceller med betegnelsene CD4 og CD8, eller cytotoksiske T-celler). Det er imidlertid kjent fra medisinen at kroppen har noen meget effektive forsvarsmekanismer for å unngå at stoffer som tilføres kroppen tas opp i cellene og får systemisk virkning (virkning i hele kroppens system) i for stort omfang. En av disse mekanismene er endosomering, hvor kroppens celler faktisk jobber aktivt for å kapsle inn slike tilførte stoffer i endosomer (i dyr har man også lysosomer som virker på samme måte) når de blir tatt opp i cellene. Slike endosomer kan sammenlignes med en ballong som omkapsler stoffet som tilføres med en membran (ballongvegger), og reduserer de tilførte stoffenes effekt på kroppen. Når endosomeringen skjer på stoffer som skal være din medisin eller vaksine, forstår man at medisinen/vaksinen kan få vesentlig dårligere effekt. Som kjent har vi ikke noen god «medisin» for kreft, da de fleste kreftformer er så sterke at de overvinner kroppens forsvar, selv om vi får medisiner. Sagt med andre ord – vi dør.

De foreløpige testene PCIB har utført i dyreforsøk og senere på mennesker, har vist at metoden kan gi en kraftig forbedring i effekten som vaksiner har på kreftceller. Det gjenstår å se hvor sterke effekter tilsvarende behandlinger kan gi i mennesker. Effektene blir helt sikkert ikke like sterke som i dyreforsøkene (hvor de var ekstreme), pga blant annet store forskjeller i metaboliseringshastigheten.

Kroppens reaksjon og angrep på slike tilførte stoffer er naturlig, siden kroppen er en biologisk skjønnhet som er lagd for å klare seg selv. Men både degenereringen som finner sted ved at vi eldes, og iboende svakheter i DNA’et, gjør at ikke alle mennesker lever til de dør av alminnelig degenerering (alder). Når kroppens eget biologiske apparat svikter, som for eksempel ved angrep av kreft (kraftig vekst av skadelige celler som følge av ukontrollert celledeling) eller alvorlige infeksjoner (hepatitt, HIV etc), skulle vi mennesker gjerne hjulpet kroppen litt ved å overstyre/regulere denne endosomerings-mekanismen.

Her kommer PCIBs teknologi inn, gjennom nettopp å klare å overstyre endosomerings-mekanismen (cellenes innkapsling av stoffer). Selskapet har utviklet og patentert en løsning som består av at man sørger for at fargestoffet fimaporfin tilføres kroppen celler sammen med vaksinen/behandlingen (eventuelt i forkant av behandlingen) som skal øke antallet T-celler som skal forsvare kroppen, og øke T-cellenes evne til å oppdage kreftceller. Dette fargestoffet – fimaporfin – blir da en del av vaksinen som tilføres kroppen, og som kroppen i første omgang kapsler inn inne i cellene. Omtrent 24 timer senere kan man aktivere dette stoffet (fimaporfinen) inne i endosomene, kun ved å belyse det med en spesifikk type lys som når inn til fimaporfinen i cellene. Og man trenger bare å lyse utenpå huden der men vil at teknologien skal virke med et lys som har en bestemt bølgelengde. Fimaporfinen er et fotosensitivt stoff (lysømfintlig stoff) som også går under betegnelsen TPCS2a. Når vaksinen frigjøres fra endosomene, økes mengden av virkestoffet som skal klargjøre T-cellene til å angripe kreften/infeksjonen.

Ganske snedig teknikk, hva? Og det er ikke snakk om noe radioaktivt eller farlig lys, men et alminnelig rødt lys med en bestemt bølgelengde som ikke er skadelig i seg selv. PCIB har også laget en hendig liten belysningsmekanisk enhet (lampe) som man kan belyse området lokalt. Denne dingsen er naturligvis også patentert av PCIB (band-aid-like device), og ser ut som en liten mus (til PC’er…).

Teknologien til PCIB er altså såpass enkel, og genial. Det er ikke kostbart å lage fimaporfinen, og det er ikke kostbart å lage utstyret som skal belyse cellene. PCIB har tatt patent på denne teknologien, gjennom et helt patentbibliotek utviklet siden 1999, som gjør at man er sikret eksklusivitet på teknologien frem til et stykke ut på 2030-tallet.

Man prøver altså ikke å bekjempe endosomeringen, noe som ville vært et relativt håpløst prosjekt med svært store og negative bivirkninger. I stedet prøver man å lage sprekke ballongen (ødelegge membranen) på endosomet når det er inne i cellene. Siden man har fått fimaporfinet inn i endosomet sammen med medisinen/vaksinen, evt levert den senere, vil det å lyse på cellene gjøre at fimaporfinet (virkestoffet til PCIB) lager flere sprekker i ballongen, som igjen gjør at virkestoffene i medisinen/vaksinen i større grad kan trenge ut av endosomet, og virke direkte i cellene. Her kjenner jeg at ballong-henvisningen er litt rar, siden de fleste tenker at en ballong sprekker og frigjør alt inne i ballongen. Men tenk altså her på ballongen som noe du kan lage rifter og hull i, uten at den sprekker helt...

PCIB har selv valgt å benytte følgende analogi fra bilverdenen for hvordan fimaVACC virker for terapeutiske vaksiner:
Tenk deg at immunsystemet er motoren i bilen, vaksinene er drivstoffet, CPIene frigjør håndbrekket, og fimaVACC er turboen. (“This potentially powerful combination could be summarised with a car analogy where the immune system is the engine, the vaccine is the fuel, the CPIs release the breaks, and fimaVACC is the turbocharger.”)

Og kjenner man først til dette – forstår man også hvorfor PCIB har delt opp sin virksomhet i tre forretningsområder.

DE TRE FORRETNINGSOMRÅDENE - FIMAVACC I FØRERSETET
Ett forretningsområde – fimaCHEM – innebærer å prøve å få mer effekt av medisiner som føres inn i personer som allerede er blitt syke. Her er formålet å drepe flest mulig av de skadelige cellene. Har noen fått en alvorlig infeksjon, vil man prøve å få best mulig effekt av medisinen man gir pasienten. Her ønsker man å gjøre medisinen/behandlingen mer effektiv, uten at man trenger å pøse på med ennå mer medisiner. Her har PCIB arbeidet i en årrekke allerede, og er nå i første halvår 2019 i ferd med å sette i gang en pivotal studie fase II knyttet til behandling av gallegangskreft. Her gjenstår det ennå flere år før fimaCHEM kan være medisin. Mer om dette ved en annen anledning.

Et annet forretningsområde – fimaVACC – innebærer å prøve å gjøre vaksiner satt på friske personer mer effektiv. Her er det altså ikke snakk om å behandle syke personer, men vaksinere friske personer slik at de ikke i fremtiden blir syke. Her er formålet å øke kroppens muligheter til å oppdage og bekjempe kreftceller/infeksjoner når de måtte oppstå. En våt drøm innen medisinen har i alle år vært å kunne vaksinere seg mot for eksempel kreft og andre alvorlige infeksjoner. Her pøser mange av verdens største bioteknologiske selskaper (ofte omtalt BP – Big Pharma) store summer hvert år for å finne opp effektive vaksiner. Vaksiner har vi jo mange av i dag allerede, hvor Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge er velkjent, hvor alle barn blir vaksinert mot en rekke alvorlige sykdommer. Dette har medført at en rekke alvorlige sykdommer holdes helt i sjakk, eller er tilnærmet utryddet. Og så må dere som er vaksinemotstandere klare å holde fred en stund, da jeg ikke ønsker å ta den diskusjonen her…

Kreft og alvorlige infeksjoner har – i hvert fall frem til nå – vært så aggressive og dødelige at vi ikke har funnet noen måte å vaksinere oss på. Men her jobbes det mye fra BP, og man er gradvis i ferd med å utvikle virkningsfulle vaksiner på noen kreftformer. Et godt eksempel er jo HPV-vaksinen som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet, som har vist seg å ha en meget god effekt mot livmorhalskreft. Men nok om Barnevaksinasjonsprogrammet nå…
Redigert 28.01.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare

PCIB venter svær oppgang ved neste trigger. Jeg er ikke spesielt pirkete på det fundamentale i selskapet, men ser dere aksjen i 1-års perspektiv, har det dannet seg et svært fint flat-pattern. Varigheten er over 1 måned, som betyr at hvis neste melding byr på gode nyheter... Ja da kan vi godt se 50 i aksjekurs i sikte. Last opp før det er for sent folkens, dette går riktige vei.
Lothian
06.03.2019 kl 10:19 7604

Har ikkje akkurat vært mange gode nyheter i det siste...og vi venter og venter og venter på fimaVACC og FPD i fimaCHEM...

Omsetningen er i praksis null.

Ser gjerne en dobling i mars 2019.

Lothian.
fabian2
06.03.2019 kl 13:23 7473

At omsetningen er nærmest null ( 5000aksjer i dag ) viser at folk sitter i ro ..., ferdig posisjonert...og venter. Men vil de selge hvis fimaVacc-resultatene blir så bra som antatt ? ……….Slett ikke sikkert. Da vet vi at "det går veien"...så hvorfor selge ?
fabian2
06.03.2019 kl 13:58 7412

Jeg tenker ikke på små tradere som virrer ut og inn av hvilkensomhelst aksje... , uten egentlig å sette seg inn i hva som foregår inne i PCIB ...….PCIB er meget spesiell …., de kan sitte med nøkkelen til fremtidens medisin...da må man tenke som Warren Buffet...et par år fremover... Hvordan det nå går med de tre feltene PCIB holder på med...vet vi mye mer om i løpet av 2019........og 2019 er i år :)…. Så klart vi er "drittspente" på fimaVacc i første omgang....metoden kan nemlig utlisensieres til en rekke vaksineprodusenter.....og de er det over hundre av...……...... Blir fimaVacc veldig bra , ingen grunn til å selge

Burde ikke Burgeren bli ferdig snart ?
Nå har de snart brukt like lang tid som PCIB.
Måtte de starte fra scratch ?
Er det noe annet og større på gang ?
F.eks forhandlinger om salg eller utlisensiering ?
Utålmodig.......
Panis
06.03.2019 kl 20:58 7232

Ulikt deg å være utålmodig Scoopfinder,
Ting tar tid, og så lenge kursen holder seg på 25-27,- er ikke jeg bekymret. For da går den fort oppover når det kommer gode nyheter og data. Så hold ut en stund til nå så får vi nok svar vi liker :-)
06.03.2019 kl 21:52 7168

Hva kan grunnen være til at fimaVACC resultatene lar vente på seg?

Panis, du har rett ?
Jeg vurderer ikke å selge. Sånn sett er jeg ikke utålmodig. Men nå når vi allerede er på overtid med potensielt strålende nyheter......
Gleder meg som et barn som venter på julenissen ?
rockpus
07.03.2019 kl 12:14 6940

Van der Burg er nok ferdig. Resultatene skal presenteres i det riktige forum. Mest sannsynlig i slutten av mai.
Det vi venter på nå er FPD. Extension kan også ventes dette halvåret.
bravi
07.03.2019 kl 22:12 6800

Høres helt merkelig ut at resultatene som selskapet sa ville bli presentert i 2H-18 først kan presenteres i slutten av mai "i et riktig forum". Hva slags forum er det da?Trodde en børsmelding som bekrefter om det er oppnådd gode eller dårlige resultater er et riktig forum. Så kan detaljene presenteres i et medisinsk tidsskrift som kommer ut en eller to ganger i året.

Frykter at årsaken til at vi ikke hører noe er at resultatene kan være skuffende og at de derfor må bearbeides litt før de kan publiseres i et eller annet forum.
fabian2
07.03.2019 kl 22:18 4164

Stakkars mann...…. Du har åpenbart ikke peiling………….. "Et tidsskrift som kommer ut en eller to ganger i året"....Herregud...... Egentlig er vel den beste kommentaren bare "Herregud" stående alene
bravi
07.03.2019 kl 22:35 4143

fabian2, jeg vet bare at de ikke har publisert noen resultater for fimaVacc som de lovte å komme med i 2018. Da kan man lure på hva som er problemet. Kanskje du kan forklare det for oss som ikke har noe peiling? Vet ikke annet enn at kursen er bare 25 kr fremdeles, ett halvt år etter emisjonen på 30.
Redigert 07.03.2019 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Panis
07.03.2019 kl 22:50 4104

Bravi er ikke en stakkars mann, men han er vel som flere bare frustrert over at det ikke kommer info som lovet. Og at kursen fremdeles ligger 5,- under emi kursen nå 6-7 mnd etterpå...
rockpus
07.03.2019 kl 22:57 4091

Selskapet har aldri lovet noen presentasjon av resultatene i 2018! De sa at PCIB skulle være ferdig med dette i 2018 og at resultatet så skulle analyseres. Det er avgjørende at denne analysen presenteres i det rette forum for å få maksimal effekt. Når den ansvarlige for analysen nå har gått inn i den vitenskapelige gruppe i PCIB, så bør det si noe om hva vi kan forvente.
Du klarer dog å vri alt til noe negativt i din ensidige negative vinkling. Skjønner ikke at du orker å være aksjonær..
Panis
07.03.2019 kl 23:29 4053

Tror problemet er at mange som har investert i farmasisektoren håper på at alle skal bli den nye «Algeta», og jeg er vel en av de... Men som vi alle vet tar det lang tid, og man må være tålmodig. Jeg er sikker på at de som er tålmodige i denne bransjen uansett vil bli belønnet for det til slutt.
God natt zzz
fabian2
08.03.2019 kl 01:24 4000

Londonmannen har forklart dette om publisering i medisinske seriøse media først - før børsmelding. Børsmelding garanterer ingenting. Sånn er nå det----men "nærmeste fremtid" kan være når som helst , f.ex. 12.mars...::)))))
bravi
08.03.2019 kl 06:49 3944

Får nå se da om de publiserer noe i seriøs medisinsk tidskrift, hittil har de ikke publisert noe noen steder.
I nær fremtid, hvor lenge er det til? Ser man på det som er vanlig med tidsanslag i denne sektoren kan det godt være mange måneder, kanskje år. Det vanlige er at ting tar evigheter.
Aksjekursen viser at market ikke har særlig tro på at det skal komme noe av betydning, dét er tydelig. At det skal meldes i medisinsk tidsskrift og ikke med en børsmelding høres ut som en kreativ unnskyldning. Har sagt det før, man bygger ikke aksjekurs med bortforklaringer og unnskyldninger. Synes det er på tide at Pcib legger frem sine resultater med fimaVacc nå.

Aksjekursen, og det gjelder stort sett for samtlige norske farmasiselskaper, lider under at selskapene er notert på OSE der aktørene hovedsakelig har sitt fokus på helt andre segmenter enn farmasi. Og når man vet hvilke risiko det er innen farmasiaksjer og hvor lang tid det tar for å bringe et produkt fra ide-stadiet til å bli et salgbart, for ikke på si et etterspurt produkt, så kan jeg godt skjønne hvorfor det er slik.

Men samtidig er det ingen tvil om at flere av knoppene som har sprunget ut av forskermiljøet rundt radiumhospitalet, har potensiale til å gjenskape utviklingen vi fikk oppleve i tilfellet Algeta. PHO har allerede sitt produkt i markedet og veksten i det produktet er upåklagelig. Markedet har rett nok ikke tatt dette inn over seg enda, men jeg er rimelig sikker på at det skyldes det enkel faktum at markedsaktørene ikke har full innsikt i hva som skjer i USA. Forhåpentligvis vil den situasjonen bedre seg etter onsdag i kommende uke.

N¨år det gjelder PCIB så er det ikke noe som tyder på at de har mislykkes. Deres produkt har vist seg å fungere gjennom oppsiktsvekkende gode resultater. Men nok en gang så er det tidsaspektet som tar motet fra investorene. Jeg er rimelig sikker på at det gjennom det siste året er mange av de mindre investorene som har kastet kortene. Jeg gjorde det selv i tilfellet Algeta. Jeg vil ikke gjøre det i PCIB.

NANO er et annet eksempel på et selskap som ganske sikkert vil lykkes. Det var det andre farmasiselskapet som bidro til å blåse opp min papirformue. Men da Costa viste seg å holde igjen informasjon som markedet burde fått tilgang til, da mistet jeg tilliten til ledelsen og valgte å gå ut. Men akkurat det er snarere mitt problem enn selskapets problem.

Nei, tidsfaktorene er absolutt en utfordring når man investerer i farmasi. I tillegg til den relativt høye risikofaktoren. Og kombinasjonen av at man må binde opp kapital over et uforholdsmessig langt tidsrom kombinert med at risikoen jevnt over er høyere innen farmasi enn i andre segmenter, så er interessen fra norske investorer heller laber. Derfor ser vi at mange mister motet når ventetiden blir lenger enn ledelsen har forespeilet investorene. Det er nok det vi ser gi seg utslag i PCIB.

Forøvrig var det JE i Radforsk som forklarte sammenhengen mellom det å forske frem et produkt, klausuler om at forskerne skulle få utgi sin rapport i et fagtidsskrift før selskapet gikk ut med børsmelding, samt selskapets behov for tid til å undersøke om noe av det som var funnet måtte patentbeskyttes før forskerne fikk gå ut med sine funn offentlig.

Så i tilfellet fimavacc kan vi ikke utelukke at det er kommet opp nye funn som gjør det nødvendig å få på plass patenter før forskerne får komme ut til offentligheten med sine forskningsresultater. For min logikk sier at dersom dette var mislykket, så ville vi visste allerede. Det samme dersom forskerne fant kun det som var forventet. Men jeg tror at her er det dukket opp noe fullstendig uventet og nytt som trenger å bli patentert før det blir offentliggjort. Med andre ord; jeg tilhører dem som tror at her står vi foran noen fantastiske nyheter, når de først blir sluppet. Jeg blir sittende!
fabian2
08.03.2019 kl 11:47 3761

Resonnementet til Londonmannen er nøyaktig det samme som mitt....... dersom resultatene hadde vært "vanlige"---så hadde de vært publisert for lengst.
Daniel
08.03.2019 kl 12:33 3733

Enig. Resultatene skal sannsynligvis publiseres og presenteres på en stor og viktig konferanse, og da kreves det ofte at resultatene ikke er publiserte fra før.
fabian2
08.03.2019 kl 12:56 3696

I dag er det over to hundre firmaer som holder på å utvikle f.ex. bare kreftvaksiner...….. det PCIB holder på med er noe helt annet... Banalt forklart er det å øke effekten av vaksiner ved å øke immunresponsen hos den som vaksineres......slik at vaksinen virker bedre..... Hvis det har lyktes , er det egentlig ikke en liten , men en stor revolusjon. Da vil alle ha en bit av PCIB---dvs. få lov til å anvende metoden...…sammen med sine egne vaksiner........ Da må du tenke:: Utlisensiering til hele verden. Det blir ikke gratis.:)
bravi
08.03.2019 kl 13:42 3649

Hva er det egentlig vi kan forvente av fimaVacc rapporten? Er det en udiskutabel bekreftelse eller bare en indikasjon på at dette virker som forutsatt? Eller må det nye tidkrevende utprøvinger og studier til, som regulatoriske fase 2 og 3 osv. før man har en god nok bekreftelse med dokumentasjon på virkningen til at dette kan taes i bruk på kreft pasienter?

La oss si at dette virker og alt regulatorisk er i orden, hva kan verdien da bli og hva kan kursmålet bli da mhp. fimaVacc?
Redigert 08.03.2019 kl 13:43 Du må logge inn for å svare
fabian2
08.03.2019 kl 13:56 3631

Jeg tror nesten det er bedre å gå på nett og finne et sted hvor de selger krystallkuler :)

He he ja du kan så si. Mulig vi står foran noe revolusjonerende som er vanskelig å verdisette. Og om man forsøker blir tallene så hinsides at du setter deg selv i fare for å bli tvangsinnlagt. ;-))
08.03.2019 kl 14:15 3593

En forelskelse varer visstnok rundt 4 år. Det skal bli interessant å se om forelskelsen i PciB går over i ekte kjærlighet.
Eller siden dette er en medisinaksje : Til døden skiller dere ad :)

Jeg sliter med å skjønne at det er mulig å forelske seg i en aksje. Men det er det er fullt mulig å ha sterk tro på at et selskap skal lykkes og at den troen blir så sterk at den kan gjøre en blind/uoppmerksom på trusler/faresignaler. Skal ikke hevde at jeg ikke har gått i den fellen tidligere. Men derfor er det viktig å skjønne at enhver investering i aksjemarkedet er forbundet med risiko, og den risikoen er på sitt høyeste når investeringen gjøres i farmasiaksjer. Så dersom man vet hva man driver med og ikke investerer mer en ens økonomi tåler å tape, da blir ikke slager så hardt dersom det viser seg at det man trodde på skulle skje, ikke ble noe av. ;-))
bravi
08.03.2019 kl 15:01 3542

Fornuftige ord fra Londonmannen, man må tåle å tape de kr man investerer i farmasi aksjer, faktisk hver eneste krone og hvert øre. Statistisk er det bare ca. 1 av 7 av disse selskapene som lykkes, da sier det seg selv at man må være forberedt på å ta tap, man må egentlig forvente det.
fabian2
08.03.2019 kl 15:27 3511

Dette med 1 til 7 kan ikke brukes på PCIB....det gjelder selskaper som utvikler en ny medisin - som skal testes og godkjennes gjennom et 5-6-7 års løp....... PCIB har en leveringsmekanisme---som allerede har vist seg å virke....slik som PHO har fått leveringsmekanisme til å virke.
fabian2
08.03.2019 kl 16:10 3459

Algeta holdt på med et "bittelite" innskrenket område på menneskekroppen....kreft i tyggraden...som ikke en gang ble helbredet , den syke får bare et ekstra leveår......det PCIB holder på med , er nesten for stort til å fatte. Kanskje kjernen i fremtidens medisin spredt på tre felt.

Kreft i ryggraden??
Det var prostatakreft med spredning til skjelettet.
Ellers er vi vel enige om Pcib.
fabian2
08.03.2019 kl 20:49 3286

Jada , jeg slumset vel litt , prostatakreft sprer seg først gjerne oppover ryggraden , når skjellet er fullt ,...så er det lite å gjøre...men man prøver jo...... Men fint at du synes det samme som oss om PCIB..... Egentlig blir dette vanvittig spennende , både medisinsk og økonomisk.... Som mange andre sier : Sover godt uten bekymringer med (kjempe)investering i PCIB...... Gikk ut av både Targovax og Nano og inn i PCIB i 2016/17 ...ser på det enorme potensialet , derfor..... Har ingen betenkeligheter med å legge nesten alle eggene i en kurv...kan vente
fabian2
10.03.2019 kl 23:20 2988

Ved å satse på PCIB legger man vel egentlig eggene i tre kurver......
fabian2
19.03.2019 kl 19:48 2724

"Utlisensieringen" ser ut til å ha startet stille og rolig 27.2.19 ….., 47 Euro "pr.dose"...tror det tar tid før dette synker inn...fimaVacc kan bli meget stort - raskt
fabian2
05.04.2019 kl 12:50 2471

Jeg er en av de få som liker mikroomsetningen som foregår nå , fordi det betyr at kanskje 99% vil beholde aksjene sine , og da kan du tenke deg hva som skjer med kursen når det smeller.
Lothian
05.04.2019 kl 13:39 2289

Over 2 mnd siden trådstart...og i praksis har det skjedd null og niks i PCIB, utenom at BD-franskmannen forsvant ut dørene den 31. mars.

Alle sitter bare og venter, la oss håpe at det smeller oppover når det først smeller.

Lothian.

Tror du har rett Fabi. Traderne har forlatt skuta. Nå er det bare oss med langsiktig tro igjen.
Nyheten om Vacc kommer før eller senere. Da smeller det.
Dessuten må vi selvsagt ikke glemme GGK for mer langsiktig utvikling.

Vel, noe har skjedd:

Det er kjent i markedet av PCIB selv vil presentere resultatene på IPA World Congress i Boston 28.6.-4.7.2019.
(kilde: https://www.ipaboston2019.org/)

Klikk på lenken midt på siden - Velg "Browse Papers" på neste side du kommer til, og følg sesjonene 14 og 16, hvor det er presentasjon av følgende:

Session 14:

The scientific basis of photochemical internalization (PCI) (Invited Paper)
Paper 11070-92
Author(s): Kristian Berg, Oslo Univ. Hospital (Norway)

Review of photochemical internalisation (PCI) applications (Invited Paper)
Paper 11070-93
Author(s): Anders Høgset, Per Walday, PCI Biotech AS (Norway)

Photochemical internalization: current clinical trials in cholangiocarcinoma (Invited Paper)
Paper 11070-94
Author(s): Hans Olivecrona, PCI Biotech AS (Norway)

Session 16:

Phase I clinical study for validation of photochemical internalisation (fimaVacc): a novel technology for enhancing cellular immune responses important for therapeutic effect of peptide- and protein-based vaccines (Invited Paper)
Paper 11070-108
Author(s): Anders Høgset, PCI Biotech AS (Norway); Anne Grete Nedberg, Victoria Edwards, Monika Håkerud, Oslo Univ. Hospital (Norway); Hans Olivecrona, Tone Otterhaug, PCI Biotech AS (Norway)

Sistnevnte presentasjon viser Abstract'et:

In the fimaVacc technology photochemical internalization (PCI) is employed for enhancing vaccination. Thus, in pre-clinical studies fimaVacc has been shown to increase MHC class I antigen presentation, leading to strongly enhanced cytotoxic- and helper T-cell responses to various types of vaccines. On this basis, a phase I clinical study with fimaVacc has been performed in healthy volunteers, with intradermal vaccination with a vaccine containing an antigen, a photosensitising compound (fimaporfin) and a toll-like receptor (TLR) agonist; followed by illumination of the vaccination site. Preclinical data and results from the phase I clinical study will be presented.


Denne presentasjon er altså 1.7.2019. Resultatene vil på dette tidspunktet bli presentert av selskapet selv, og vil derfor være klar en viss tid i forveien. PCIB vil antakelig presentere hovedfunnene i denne kliniske undersøkelsen av friske frivillige en stund i forveien.

Men forsinket i forhold til hva jeg antok innledningsvis er det blitt.

Men denne seansen er en presentasjon fra PCIB selv, og vil nok da ikke være noen nyhet lenger. Det er nok mer å anse som en ytterligere markedsføring av det som da vil være kjente resultater i markedet. Nyheten om resultatene vil nok foreligge tidligere enn dette, og vil nok bli presentert av Sjoerd van der Burgh & Co ved en forutgående anledning. Først vil nok en børsmelding komme fra PCIB, før dette blir fulgt av en presentasjon fra Leiden University på en passende anledning. Det er noen konferanser i forkant av denne, hvor dette kan skje.
Redigert 05.04.2019 kl 14:10 Du må logge inn for å svare

Meget bra Garderobemannen. Dette blir en deilig vår ?

Men da vet vi at mellom 5 apr og 1 juli så vil resultatene bli offentliggjort. Det er altså mindre enn 3 måneder til vi vet svaret. Kanskje ikke så rart at selgersiden har tørket inn den siste tiden. For hvem selger PCIB aksjer i disse tider? Det kan jo komme kursdrivende nyheter når tid som helst.

Et annet godt tegn er at det er null interesse for PCIB trådene. Alle har solgt. Alle har mistet interessen.
20 des 17 kom det en mld som 3-doblet kursen på et par uker.
Nå er det langt stillere enn før den meldingen.
Må jeg si mer..........