PCIB – fimaVACC kan bli meget stort - raskt


BAKGRUNN
Jeg har i lengre tid fulgt PCIB, dog uten å være noen bidragsyter på HO i dette selskapet. Årsaken er at jeg har hatt, og har en mindre post i selskapet. Selskapet har hatt en turbulent reise de siste årene, og omsettes nå på ca kr 27,-. Det er etter mitt skjønn ting på gang i selskapet som kan resultere i en kurseksplosjon. Her er mitt bidrag til å forklare hvordan jeg ser på selskapet. Jeg har forsøkt å kutte ut alt for mange av de medisinske fremmedordene som går ned på alle detaljer, og forhåpentligvis gjort dette lesbart også for ikke-medisinere som meg selv.

PCIB har en virksomhet fokusert rundt 3 forretningsområder:

- fimaCHEM
- fimaVACC
- firmaNAc

Forstavelsen fima viser til selskapets patenterte hovedprodukt «Fimaporfin», som er et fargestoff beregnet for å føres inn i kroppen. Teknologien til PCIB er at man fører fargestoffet inn i kroppen, enten sammen med medisiner, vaksiner eller medikamenter, eller separat kort tid etter medisinen/vaksinen/medikamentet.

PCIB har inngått til sammen 7 samarbeidsavtaler, hvorav kun 1 relaterer seg til fimaVACC-området. Dette er avtalen med det andre norske Radforsk-baserte norske selskapet Ultimovacs AS.

SELSKAPETS TEKNOLOGI - OG HOVEDPRODUKT
Selskapets er bygget rundt den patenterte teknologien som har sine røtter på Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning, Avdeling for biofysikk (nå Avdeling for strålingsbiologi) på midten av 1990-tallet. Her utviklet man en teknologi for lysindusert legemiddellevering som blant annet kan brukes til å forsterke og målrette effekten av cellegiftbehandling ved lokal behandling mot kreft. Ved en PCI-behandling bruker man et lyssensibiliserende stoff som gjør cellene i kroppen følsomme for lys på en slik måte at man ved belysning av cellene kan sette i gang en effektiv levering av legemidler inni cellene i belyste områder i kroppen.

Den mest effektive måten å behandle kreft på, er å aktivere kroppens eget immunsystem, slik at immunsystemet selv kan angripe kreftceller i kroppen. De viktigste angriperne er ulike typer T-celler (såkalte dreperceller med betegnelsene CD4 og CD8, eller cytotoksiske T-celler). Det er imidlertid kjent fra medisinen at kroppen har noen meget effektive forsvarsmekanismer for å unngå at stoffer som tilføres kroppen tas opp i cellene og får systemisk virkning (virkning i hele kroppens system) i for stort omfang. En av disse mekanismene er endosomering, hvor kroppens celler faktisk jobber aktivt for å kapsle inn slike tilførte stoffer i endosomer (i dyr har man også lysosomer som virker på samme måte) når de blir tatt opp i cellene. Slike endosomer kan sammenlignes med en ballong som omkapsler stoffet som tilføres med en membran (ballongvegger), og reduserer de tilførte stoffenes effekt på kroppen. Når endosomeringen skjer på stoffer som skal være din medisin eller vaksine, forstår man at medisinen/vaksinen kan få vesentlig dårligere effekt. Som kjent har vi ikke noen god «medisin» for kreft, da de fleste kreftformer er så sterke at de overvinner kroppens forsvar, selv om vi får medisiner. Sagt med andre ord – vi dør.

De foreløpige testene PCIB har utført i dyreforsøk og senere på mennesker, har vist at metoden kan gi en kraftig forbedring i effekten som vaksiner har på kreftceller. Det gjenstår å se hvor sterke effekter tilsvarende behandlinger kan gi i mennesker. Effektene blir helt sikkert ikke like sterke som i dyreforsøkene (hvor de var ekstreme), pga blant annet store forskjeller i metaboliseringshastigheten.

Kroppens reaksjon og angrep på slike tilførte stoffer er naturlig, siden kroppen er en biologisk skjønnhet som er lagd for å klare seg selv. Men både degenereringen som finner sted ved at vi eldes, og iboende svakheter i DNA’et, gjør at ikke alle mennesker lever til de dør av alminnelig degenerering (alder). Når kroppens eget biologiske apparat svikter, som for eksempel ved angrep av kreft (kraftig vekst av skadelige celler som følge av ukontrollert celledeling) eller alvorlige infeksjoner (hepatitt, HIV etc), skulle vi mennesker gjerne hjulpet kroppen litt ved å overstyre/regulere denne endosomerings-mekanismen.

Her kommer PCIBs teknologi inn, gjennom nettopp å klare å overstyre endosomerings-mekanismen (cellenes innkapsling av stoffer). Selskapet har utviklet og patentert en løsning som består av at man sørger for at fargestoffet fimaporfin tilføres kroppen celler sammen med vaksinen/behandlingen (eventuelt i forkant av behandlingen) som skal øke antallet T-celler som skal forsvare kroppen, og øke T-cellenes evne til å oppdage kreftceller. Dette fargestoffet – fimaporfin – blir da en del av vaksinen som tilføres kroppen, og som kroppen i første omgang kapsler inn inne i cellene. Omtrent 24 timer senere kan man aktivere dette stoffet (fimaporfinen) inne i endosomene, kun ved å belyse det med en spesifikk type lys som når inn til fimaporfinen i cellene. Og man trenger bare å lyse utenpå huden der men vil at teknologien skal virke med et lys som har en bestemt bølgelengde. Fimaporfinen er et fotosensitivt stoff (lysømfintlig stoff) som også går under betegnelsen TPCS2a. Når vaksinen frigjøres fra endosomene, økes mengden av virkestoffet som skal klargjøre T-cellene til å angripe kreften/infeksjonen.

Ganske snedig teknikk, hva? Og det er ikke snakk om noe radioaktivt eller farlig lys, men et alminnelig rødt lys med en bestemt bølgelengde som ikke er skadelig i seg selv. PCIB har også laget en hendig liten belysningsmekanisk enhet (lampe) som man kan belyse området lokalt. Denne dingsen er naturligvis også patentert av PCIB (band-aid-like device), og ser ut som en liten mus (til PC’er…).

Teknologien til PCIB er altså såpass enkel, og genial. Det er ikke kostbart å lage fimaporfinen, og det er ikke kostbart å lage utstyret som skal belyse cellene. PCIB har tatt patent på denne teknologien, gjennom et helt patentbibliotek utviklet siden 1999, som gjør at man er sikret eksklusivitet på teknologien frem til et stykke ut på 2030-tallet.

Man prøver altså ikke å bekjempe endosomeringen, noe som ville vært et relativt håpløst prosjekt med svært store og negative bivirkninger. I stedet prøver man å lage sprekke ballongen (ødelegge membranen) på endosomet når det er inne i cellene. Siden man har fått fimaporfinet inn i endosomet sammen med medisinen/vaksinen, evt levert den senere, vil det å lyse på cellene gjøre at fimaporfinet (virkestoffet til PCIB) lager flere sprekker i ballongen, som igjen gjør at virkestoffene i medisinen/vaksinen i større grad kan trenge ut av endosomet, og virke direkte i cellene. Her kjenner jeg at ballong-henvisningen er litt rar, siden de fleste tenker at en ballong sprekker og frigjør alt inne i ballongen. Men tenk altså her på ballongen som noe du kan lage rifter og hull i, uten at den sprekker helt...

PCIB har selv valgt å benytte følgende analogi fra bilverdenen for hvordan fimaVACC virker for terapeutiske vaksiner:
Tenk deg at immunsystemet er motoren i bilen, vaksinene er drivstoffet, CPIene frigjør håndbrekket, og fimaVACC er turboen. (“This potentially powerful combination could be summarised with a car analogy where the immune system is the engine, the vaccine is the fuel, the CPIs release the breaks, and fimaVACC is the turbocharger.”)

Og kjenner man først til dette – forstår man også hvorfor PCIB har delt opp sin virksomhet i tre forretningsområder.

DE TRE FORRETNINGSOMRÅDENE - FIMAVACC I FØRERSETET
Ett forretningsområde – fimaCHEM – innebærer å prøve å få mer effekt av medisiner som føres inn i personer som allerede er blitt syke. Her er formålet å drepe flest mulig av de skadelige cellene. Har noen fått en alvorlig infeksjon, vil man prøve å få best mulig effekt av medisinen man gir pasienten. Her ønsker man å gjøre medisinen/behandlingen mer effektiv, uten at man trenger å pøse på med ennå mer medisiner. Her har PCIB arbeidet i en årrekke allerede, og er nå i første halvår 2019 i ferd med å sette i gang en pivotal studie fase II knyttet til behandling av gallegangskreft. Her gjenstår det ennå flere år før fimaCHEM kan være medisin. Mer om dette ved en annen anledning.

Et annet forretningsområde – fimaVACC – innebærer å prøve å gjøre vaksiner satt på friske personer mer effektiv. Her er det altså ikke snakk om å behandle syke personer, men vaksinere friske personer slik at de ikke i fremtiden blir syke. Her er formålet å øke kroppens muligheter til å oppdage og bekjempe kreftceller/infeksjoner når de måtte oppstå. En våt drøm innen medisinen har i alle år vært å kunne vaksinere seg mot for eksempel kreft og andre alvorlige infeksjoner. Her pøser mange av verdens største bioteknologiske selskaper (ofte omtalt BP – Big Pharma) store summer hvert år for å finne opp effektive vaksiner. Vaksiner har vi jo mange av i dag allerede, hvor Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge er velkjent, hvor alle barn blir vaksinert mot en rekke alvorlige sykdommer. Dette har medført at en rekke alvorlige sykdommer holdes helt i sjakk, eller er tilnærmet utryddet. Og så må dere som er vaksinemotstandere klare å holde fred en stund, da jeg ikke ønsker å ta den diskusjonen her…

Kreft og alvorlige infeksjoner har – i hvert fall frem til nå – vært så aggressive og dødelige at vi ikke har funnet noen måte å vaksinere oss på. Men her jobbes det mye fra BP, og man er gradvis i ferd med å utvikle virkningsfulle vaksiner på noen kreftformer. Et godt eksempel er jo HPV-vaksinen som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet, som har vist seg å ha en meget god effekt mot livmorhalskreft. Men nok om Barnevaksinasjonsprogrammet nå…
Redigert 21.01.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Lothian
05.04.2019 kl 14:49 2935

Hurra, eller ikkje det, nei.

Da har vi gått ifra H2 2018, til early 2019, til "i alle fall før konferansen i Boston i slutten av juni 2019..."

Hvis vi i tillegg skal vente kanskje et år til før PCIB klarer å få på plass noe kommersielt (klarer de å jobbe paralellt eller hva?) med fimaVACC, så kan vi faktisk oppleve at det som startet med første pasient i september 2016...får en kommersiell verdi i 2020?

Vi får heller håpe at ALT kommer nå i april-juni 2019 :-)

Lothian.
Redigert 05.04.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Lothian,

Tror du vil skuffet i nær sagt samtlige biotek-selskaper om du forventer at selskapene alltid vil treffe på sine tidsangivelser. Forskning, utvikling og i praksis etablering av nye potensielle stor-bedrifter, vil gå på flere smeller. Se bare på PHO som jeg vet Londonmannen har fulgt i årevis, hvor frustrert hadde man ikke vært om man ventet på gjennombruddet her for 10 år siden. Risikoen er også stor ved investeringer i biotek-selskapene.

Men det som er det mest frustrerende med biotek-selskapene - faren med investeringen og frustrasjonen med utsettelser og potensielt dårligere forskningsresultater enn tidligere forskning (celleprøver, dyreforsøk, prekliniske tester etc) viser - er også det som gir potensialet til å virkelig skyte gullfuglen. I motsetning til andre trauste industriselskaper, kan man bli svært velholden over natta. Mao vil det potensielle utkomme kunne bli flere ganger investeringen.

Jeg vil tro at hvis Big Pharma (BP) er interessert i å kjøpe ut PCIB, vil de ikke komme i mål ved å by mindre enn kr 100,-. Med en gang en slik interesse flagges, vil kursen gjøre et kjempebyks. Samtidig vil andre aktører (BP) antakelig forstå at det er nå eller aldri. Vi kan få en meget hyggelig budkamp på toppen av et gigantisk hopp.

En rekke mindre investorer vil sikkert raskt oppnå svært god gevinst, og vil bli fristet til å selge på 2 og 3 ganger dagens kurs. Men har man litt is i magen, kan man bli virkelig rik. Større institusjonelle investorer har normalt en mer profesjonell innstilling, og kan sammen med andre profesjonelle, sitte på blokkerende eierposisjoner. En kjøper av et norsk ASA trenger mer enn 90 % for å kunne tvangsutløse øvrige aksjonærer. Aksjesitsen i PCIB gjør at flere aksjonærer kan oppnå et slikt blokkerende flertall, og dermed få en plass ved bordet når prisen på PCIB diskuteres.

Litt positivt tankespinn fra min side på en fredag ettermiddag... Det gjelder å holde motet oppe, og ha en god porsjon tålmodighet.heilo888
05.04.2019 kl 16:17 2844

Heller til at at det er mest trolig at Leiden presenterer dybdeanalysen på CIMT-konferansen 21.-23. mai og i så fall vet vi resultatene senest 14.mai.
fabian2
05.04.2019 kl 16:37 2823

Dere som skriver her , er alle så godt orienterte at det jeg skriver nå , egentlig er unødvendig.....jeg gjør det nå likevel : "Invited paper" betyr rett og slett at det som kommer , ikke er hverdagskost. Dette kan bare gå en vei nå :)

Londonmannen,

Det er nok riktig - senest om 3 måneder vil vi ha alle resultatene. Men perioden løper nok som du sier allerede fra nå, så de kan komme ganske mye tidligere.

Litt avhengig av hva resultatene viser til dette jo utvilsomt være børssensitive data. Forskerne som er involvert vil sitte på børssensitive data, og har måttet signere strenge taushetserklæringer hvor de bekrefter at de er kjent med dette (det holder ikke at den opprinnelige oppdragsavtalen pålegger institusjonen taushetsplikt, her må det også signeres særskilte konfidensialitetserklæringer for slike meget børssensitive forhold).

Når resultatene begynner å bli kjent, og det nærmer seg ferdigsstillelse i publikasjoner, begynner klokken virkelig å tikke for når dette må offentliggjøres. Det vil da også fort være i van der Burghs egen interesse om PCIB kan gå ut med en pressemelding om hovedfunnene i publikasjonen, da enhver lekkasje ellers fort vil lede tilbake til van der Brughs gruppe. Skjer det f. eks. kraftige kursløft i aksjen, på et tidspunkt hvor PCIB vet at hovedkonklusjoner foreligger, vil det fort kunne ramme også PCIBs ledelses rennomé når det i etterkant blir kjent at selskapet har sittet på slik kurssensitiv informasjon i lengre tid. Det kan jo faktisk være at PCIB ønsker å time offentliggjøringen av hovedkonklusjonene til tidspunktet for fremleggelse av 1Q-2019. I så fall snakker vi om 8.5.2019.

Det er en særlig risiko når det er snakk om såpass stor avstand mellom hvor forskerne som utformer rapporten befinner seg (Nederland), og selskapet det gjelder (Norge). Selskapet har ikke like stor "kontroll" på omgivelser etc som om det hadde vært en lokal forskergruppe som f. eks. fysisk befant seg i PCIBs lokaler, evt var der for å arbeide med denne rapporten.

Det kan hende at resultatene foreligger allerede til uken, i en slik form at PCIB må børsmelde dem. Men min best guess pr idag er 8.5.2019.
fabian2
05.04.2019 kl 16:47 2811

Ja , jeg tror bestemt det blir budkamp - i år. En slik sjanse lar ikke BigPharma gå fra seg. Blir ikke forbauset om aksjekursen blir 5 eller 10 doblet i 2019 , og at hele PCIB forsvinner ut av landet. Skjer det ? Sannsynligvis.
heilo888
05.04.2019 kl 17:05 2791

fabian2; Tror kanskje du tar feil ang. betydningen av "Invited Paper" i denne sammenhengen.
I praksis betyr nok dette "gammelt nytt" slik at denne informasjonen er offentliggjort tidligere. Dette er en av grunnene til at jeg tror Leiden vil publisere dybdeanalysen allered på CIMT-konferansen 21.-23 april.
fabian2
05.04.2019 kl 17:17 2773

Selvsagt har du rett 888 , jeg mente bare at det pr. i dag ikke var hverdagskost det som kommer. Sorry, litt klossete var jeg der
bravi
05.04.2019 kl 22:42 2586

Ikke gitt at det er så fenomenale greier som vil bli
presentert, forutsatt at det overhodet kommer noe i hele tatt. Hadde det vært strålende resultater på vei ville det ha påvirket kursen allerede. Det er vanligvis slik.

Bravi, det kommer nok ingenting. Jeg tror ikke de engang vaksinerte noen. Bare scam alt sammen.
Madoff * 10.
Kanskje ikke engang PCIB finnes.
Kanskje ikke vi finnes ?
Vi bare drømmer. Et mareritt

Bravi
Mulig det. Men med ditt særdeles nøkterne syn frykter jeg for din helse dersom PCIB skulle komme med revolusjonerende resultater. Sjokket ville trolig blitt så voldsomt at hjertet ditt neppe vil tåle det. Så den beste medisinen for deg vil være å innta en smulemer positiv holdning. Ha en riktig god helg!
Computum
06.04.2019 kl 11:03 2361

Ja, det var dette med å "ta ballen og ikke mannen", da? Ikke så lett bestandig? En god regel er jo at når man ikke har noe godt svar, så er det bedre å holde kjeft.
bravi
06.04.2019 kl 11:12 2350

Londonmannen, tror det beste som kan skje for den generelle helsetilstanden er at selskapet begynner å levere. Med levere mener jeg at kursen kommer tilbake der den var for ett år siden og øker derfra.

Ha en fortsatt god helg.
fabian2
06.04.2019 kl 11:32 2357

Neida Bravi , det er ikke "vanligvis slik"som du tror....Ved gode nyheter kommer traderne etter 10 minutter ( det må de jo få lov til ) mens den store hopen kommer halsende etter i løpet av en dag eller to , når man forstår hva som foregår. Slik har det vært bestandig , og slik vil det fortsatt bli. Mange vil ha tingene lagt opp på bordet til gjennomlesning og gjennomtenking. Så er det å skynde seg inn.....etterpå
fabian2
06.04.2019 kl 11:41 2343

Big Pharma tilhører den siste gruppen. Jeg er så positiv at jeg regner det blir månelyst. Kanskje sjokkerende bra. Tror kursen kan "gå" flere dager på rad. Det har vi sett før...…... I PCIBs tilfelle så vi det etter 20.12.17

Det Bravi indirekte sier er : «Per, du lyver»
Kanskje noe for Comp å tenke på vedrørende mannen/ballen.
Computum
06.04.2019 kl 13:56 2266

Det er svært få skribenter på Hegnar som har solid bakgrunn fra bransjen og som kan si noe mer meningsfullt enn å gjenta det som kan googles av informasjon på nettet og som publiseres fra selskapene..
Snøffelen var svært aktiv på Hegnar før. Han virket svært godt kjennt med bransjen og skrev på en måte som innga tillit. Jeg mener bestemt at han for mange var en "trigger" for å kjøpe både PCIB og PHO og en "garantist" for at disse selskapene ville ha de største forutsetningene for å lykkes. Nå er han blitt stille på Hegnar og er også ganske sjelden frampå på "ekkokammeret" Tekinvestor. Det vi derfor er henvist til her på Hegnar er endeløse repetisjoner av argumenter FOR suksess fra folk som stort sett har få forutsetninger for å uttale seg med faglig tyngde. Det blir mest TRO, selvom flere tydeligvis trives godt i rollen som skråsikre spåmenn.
En avslørende svakhet ved disse selvsikre forståsegpåerne er at de har vanskelig for å takle motforestillinger. Da faller de gjerne ned på "slag under beltestedet" i mangel på gode motargumenter. Den som er sikker i sin sak lar seg ikke velte av pinnen av at noen er uenig.
Vi er mange som har hatt følge fra Biotec Pharmacon til Photocure og PCIB. Bravi er en av oss. Noen har lagt både Biotec og Photocure bak seg og satset alt i PCIB, mens andre sitter med en pott i alle tre og kanskje i både NANO og TRVX i tillegg. Skuffelse etter skuffelse avbrudt av noen friske kursløft innimellom har det vært. Ikke rart noen begynner å stille spørsmål ved om alle sektor-selskapene kan lykkes, når det statistisk er så dårlige odds. Det er ihvertfall på høy tid med tydelige signaler om at de ikke alle bare sliter for å overleve.

Det fantes skribenter som var overbevist om at algeta ville faile mens det var selgere fra 6kr til 360kr, ser ingen grunn for at det vil være annerledes nå.

Skråsikre kan hvem som helst fremstå, og man må selv ta ansvar for valg man tar på bakgrunn av «skråsikre råd» for og imot caset slik det fremstår i dag.

Noen ser glasset halvfullt og noen halvtomt. At mange ser «skuffelse etter skuffelse», som du skriver, ser jeg som et godt tegn. Jeg ser nemlig ingen skuffelser. Jeg mener de er ubegrunnet. Derfor mener jeg aksjen er underpriset. Det er ingen skuffelse men en mulighet.
Dere skuffede har redusert eller er helt ute. Det betyr at positive meldinger får større effekt, for vi som er igjen selger ikke.
Du mener vi som er igjen ikke tåler motforestillinger.
Jeg mener det er dere som er sure pga tap som ikke tåler motforestillinger.
Hvem av oss som har rett får tiden vise.
Jeg er optimist. Du er pessimist.
heilo888
06.04.2019 kl 15:01 2204

Comptutum; Du skal ha ros for et godt og nøkternt innlegg, men jeg velger å være litt mer positiv enn deg!
Men det er nok alt for mange som satser på kortsiktig gevinst innen biotek.

Investringer inne biotek krever tålmodighet og en langsiktig horrisont! Jeg har selv løpt New York maraton noen ganger og velger å sammenligne investering i biotek med det. PHO, Nano, og trolig PCIB nærmer seg nå Central Park, mens Trvx og BgBio fortsatt befinner seg i Queens og har et stykke igjen. Er selv investert i alle de nevnte selskapene samt noen utenlandske innen biotek.
Har investert og tradet det meste som finnes i Norge, Tyskland og USA, men har som 66-åring havnet på at tålmodighet i norsk biotek vil betale seg stort etterhvert.

Men av de overnevnte selskapene tror jeg PCIB har den mest revolusjonerende teknologien og er det selskapet som over tid kan 50-doble sin aksjekurs.
Redigert 06.04.2019 kl 15:06 Du må logge inn for å svare

En 50-dobling betyr 49mrd kr. Det er høyt men ingen umulighet. F.eks 16 mrd for hver av de 3 divisjonene. Da høres straks mer oppnåelig ut.
Jeg har investert tungt i PCIB, Pho og Nano. Bare en dobling i en av dem vil være svært kjærkomment.
Det tror jeg vil skje i 2019
Computum
06.04.2019 kl 15:49 4862

"Tro har reddet så mange", sies det. "Tro kan flytte fjell".
Og jeg håper din tro er av den sorten som kan flytte fjell, Scoopfinder. Lykke til.

Computum
Var den ment til meg? Bravi og jeg holder en god tone og Bravi skjønner bergensk humor og at jeg aldri tar mannen, ei heller Bravi. Nyt helgen!
fabian2
06.04.2019 kl 17:32 4761

Snart er vi tilbake på 54 , da roer de feste seg litt. Men dessverre har jeg ingen tro på at PCIB forblir i Norge.

Computum, jeg regner med at alle som investerer i et as har trua. Riktignok virker det som om enkelte her inne ikke har trua men hevder likevel at de er inne. Vel, dem om det ?
Vil bare legge til at jeg lever av indekser (SPY (s&p), obx, vanguard etc). Jeg konker altså ikke om ingen av de 3 bio aksjene går. Jeg skjønner ikke de som investerer 90-100% i et selskap.
Likevel,- Pcib tredoblet seg på en nyhet i 2017, 20des. Jeg mener den er utbomba nå.
Time will show.
Lykke til, alle longere ?

P.S
Hvis jeg skriver litt spydige kommentarer fra tid til annen så er det ikke for å henge ut noen. Regner med at ingen blir fornærma om nicket deres blir spøkt med ?
Redigert 06.04.2019 kl 17:38 Du må logge inn for å svare
fabian2
06.04.2019 kl 17:43 4752

Er man sikker på sin sak , så sover man ekstra godt og trygt. Har ingen problemer med å ha enorm investering ( enorm for en "vanlig" person ) på 80% i PCIB....og gleder meg til alle meldinger som garantert kommer allerede i 2019. Diversifisering er fine greier , men gir sjelden det store kicket...…..Litt spenning må man ha:)

Håper du har rett og at du blir uforskammet rik Fabi. Da drypper det noen kr på meg også ?
Jeg lurer egentlig på hvorfor flere uttrykker at de er skuffet. Alt går jo kjempebra. Som Geparden pleide å si, «PCIB får cellegift til å virke». Nå får de vaksiner til å virke også. Senere kanskje antibiotika og andre medisiner.
Hvis man leser hva FDA har uttalt kan man ikke være skuffet, men imponert.
Eneste skuffelsen jeg kan forstå er kursen etter emisjonen. Men det kan gjøres om til en mulighet til å hamstre. Altså noe positivt.
Jeg er minst like sterk i troen som jeg noengang har vært. Men nå er vi enda nærmere ?
Redigert 06.04.2019 kl 18:27 Du må logge inn for å svare
fabian2
07.04.2019 kl 14:28 4500

En del av "spenningen" ved å ha stor aksjepost i PCIB er faktisk borte. De er ikke bare i ferd med å lykkes , de vil " garantert" lykkes. Bare å lese tilgjengelig info , verre er det ikke.. Jeg sluttet som lege for å holde på med aksjeverden , og er meget fornøyd med det.. Du må bare finne riktig hest å ri på., lese mye , satse noe...... Er du redd for pengene dine , kan du heller kjøpe fondet DNB Technology , teknologi er fremtiden. Dette fondet har steget GJENNOMSNITTLIG 25% pr. år i mange , mange år. Er du reddhare , så slipper du å bite negler....Tandberg har forvaltet fondet siden 2002 , og vet nøyaktig hva han gjør.....Tidligere anslo jeg spøkefullt at det var 51 % sjanse for at PCIB ville lykkes med alle tre felt de holder på med. I dag har jeg ingen tvil om at sjansen ganske stygt nærmer seg 90%.. Du må bare sitte i ro et år eller tre , så utrolig enkelt. Det er åpenbart mange andre enn meg som skjønner det samme., bare sjekk aksjesitsen. Dette går veien. PCIB blir definitivt "større" enn Algeta. Ikke bry deg om de negative skribentene., de har ikke aksjer
Legoland
07.04.2019 kl 15:08 4468

80% av verdiene i ett bioselskap?? Avveiing egen graadighet/risikovurdering er bestandig et aktuelt tema. Men haaper du ikke skal maatte ta lärdom av investeringen i PCIB.
fabian2
07.04.2019 kl 15:14 4463

Lærdom tatt. Startet oppkjøp ved emisjonen på 7 kr. Solen skinner uansett:)
Legoland
07.04.2019 kl 15:23 4463

Paa 7 hadde jeg ikke hört om hverken PCIB eller norsk bio siden jeg bor et godt stykke paa vei til Kina.

fabian2
07.04.2019 kl 15:30 4458

Vi er mange rare skruer som har tatt medisinstudiet først. En kollega ( Ola Mæle ) gadd ikke engang møte opp til turnus i Ålesund , da han tjente mye mye mer på å selge Ola-bukser. Nå er han i eiendom. Ved å holde ut i PCIB få år , regner jeg med å "konkurrere" litt med han. Vi har ikke mer moro enn vi lager selv :)

Godt å høre, Fabi. Selv er jeg ikke lege men har flere legevenner. Men ingen av dem er «businessminded». De har det selvsagt bra men ikke noe mer enn det. Godt at du har sett lyset. Vi lever bare en gang.
En av disse kompisene har jeg klart å dra litt i gang, men han er ei pingle. Kanskje dere leger har hatt for mye å tape ?
Studielån, status,,,,,,,
Jeg driter i status. Da jeg oppdaget mulighetene i business solgte jeg alt av biler og båter og greier og satset alt. Det har vært lurt, for å si det forsiktig.
Jeg satte mest energi i mattematikken rundt det å investere. (Er mattematiker). Kan sikkert oppfattes som litt nerdete, men jeg har det dritgøy med sannsynlighetsberegninger og modeller for å maksimere avkastning vha div parametere.
Kort fortalt, jeg slår osebx hvert år ved å handle i indekser. (Snitt 14,6%).
Jeg hadde ikke våget å sette 80% i PCIB, men det er godt å høre at du gjør det, for du har åpenbart huet på rett plass ?
Lykke til ?
Legoland
07.04.2019 kl 16:05 4435

Er nok mange aar siden lege-, lärer- og prestegjerningen var höystatus. Bare syn at vedkommende tok opp en studieplass for en som ville bli lege.
fabian2
07.04.2019 kl 16:13 4600

Du er nok en smarting , Scoop :) Jeg var nok littegrann risikopervers da jeg begynte å hive ut "alt " jeg hadde - for å satse på PCIB...men i dag er jeg trygg og sikker. Har for øvrig sansen for de som finner på ting , f.ex. Bjørn Kjos , han fløy Starfighter 6 år i Bodo...ferdig med plikttjenesten ikke arbeid å få i SAS den gang.."gikk og slang" i Oslo , som han selv sa...tok så jus for å finne på noe, ble flink høyesterettsadvokat....det var ikke nok...det klødde vel i fingrene, så ble det Norwegian...håper inderlig han lykkes igjen...

Kjos`ern er en smarting, ingen tvil om det. En annen som lykkes med alt han driver med er Jo Nesbø. Bare synd at han er halv-raddis.
Shotgun
08.04.2019 kl 10:59 4251

Hvordan tolker du dette liang? Kan virke som markedet sliter med å tolke meldingen...
Daniel
08.04.2019 kl 11:05 4227

Safety er fullført og godkjent. Datagrunnlaget er minimalt, men med 5 av 7 fortsatt i livet og en median overlevelse på 12 mnd er resultatene er resultatene hittil like gode som det beste som er vist med gemcitabin/cisplatin alene. Det trengs dog mer tid og mer data for å vise at behandlingen har signifikant bedre effekt, og det er det RELEASE-studien skal vise, og denne rulles nok i gang as we speak.
SomSa
08.04.2019 kl 11:09 4203


Pharma selskaper pleier å sende krypterte meldinger. Dette bekrefter at etter tilbakefall kan pasienten igjen behandles med fima_Chem. Dette gir økt pasientgrunnlag.

Eller før tilbake fall!?

"En utnevnt Cohort Review Committee fullførte en revisjon som bekreftet selskapets foreløpige rapport, som fant at det ikke hadde blitt rapportert noen uønskede reaksjoner som ville begrense leveringen av opp til to fimaChem-behandlinger i den viktige Release-studien."
Redigert 08.04.2019 kl 11:17 Du må logge inn for å svare