PHO - Tipp ny guiding for omsetningen i 2020..


Det er bare 20 børsdager igjen til Q4 presentasjonen og ny guiding for omsetning i 2020.
Den gamle guidingen fra 2017 på $20-25 mill står foreløpig fast, men det er lovet en ny guiding ved FY/Q4.

Det har blitt bevilget full refusjon ($1000 pr dose/kit) for Cysview i surveillance-markedet fra 01.01.2019, som senere ble oppjustert til $1.187.
Rett etter lansering av flexiscope for surveillance-markedet i Mai, har vi hittil sett (ved utgangen av Q3) at det bare er utplassert 1 stk rigid scope.
Dette betyr at alt overveiende utplassering av nye scope vil være Flexiscope, og som vi har sett av cc i Q4 er utplassering av scope sterkt økende igjen.
Det er ingen grunn til å tvile på at Flexiscopene vil bidra til å øke bruken av scopene betydelig.

Hvis vi tar et enkelt regnestykke og bare opererer med 300 scope ved utgangen av 2019, og økt gjenbruk til 5 g pr uke, så vil vi få følgende omsetning forutsatt et snitt på 500 scope gjennom 2020:
500 scope x 250/år x 8500 = 1,063 milliarder kroner = $125 mill for 2020.

Dette tallet kan virke for godt til å være sant, men det er faktisk ganske realistisk.
Jeg regner med at man for sikkerhet skyld slår av en del på bruken av scopene i f t mine estimater og lander på $80 mill på omsetningen for 2020.
På den annen side vil bruken av scopene høyst sannsynligøke hele tiden, så tallene kan bli enda høyere enn mine estimater....

Mitt tips er at ny guiding for 2020 kommer inn på $ 80 mill.
Redigert 24.02.2019 kl 22:59 Du må logge inn for å svare
Hallvar
24.02.2019 kl 23:37 2073

.. men Q4 betyr veldig lite så lenge det guider positivt på

- fremtidig solgte lyskilder
- bruksfrekvens ( dette må bli kraftig forbedret)
- andre land som også vil begynne med Cysview/Hexvix

Jeg lurer også på om det kan komme litt mer guiding rundt produkter som muligens vil bli solgt i løpet av 2019
Durable
25.02.2019 kl 02:36 2003

Jeg tipper en guiding på $60 millioner i omsetning i 2020.
25.02.2019 kl 09:42 1898

Eg tipper på 4q x 18mill i snitt. avrundet 72 mill.
25.02.2019 kl 10:14 1846

Vanskelig oppgave dette og ganske umulig å forutse hva Schneider har sett og oppdaget siden 1.nov.
Basert på hans uttalelser spesielt på DNB konferansen kan det virke som han har sett at dette kan nå langt.

Vi ligger nå på bortimot 20 mill og dersom en legger til grunn 30% vekst kvartalsvis framover og ut 2020 så havner jeg på USD 46 mill.
Redigert 25.02.2019 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
iggle
25.02.2019 kl 10:23 1823

Har ikke de store forventningene til Q4 resultatmessig, da jeg tror Q1-19 er da vi begynner å se ting skje i større grad. For Q4 ser jeg for meg rundt 19 mill omsetning i US og EBIDTA på -0,5m (EBIT -4,5m). Neste kvartal kommer de blå talla, men fremdrift og guiding er det mest interessante denne gangen.

Når det gjelder guidingen, regner jeg med (som Focuss var inne på) at man legger seg på en forholdsvis nøktern guiding som man har gode forutsetninger for å levere bedre enn. Bedre det enn å gå ut skyhøyt og feile. En guiding på $30-35m ser jeg for meg som fornuftig.
mofi1
25.02.2019 kl 10:32 1806

Hva skal til av resultat og guiding for at vi skal unngå et nytt tilbakeslag i aksjekursen alla Q3?
25.02.2019 kl 10:40 1778

Også vanskelig å forutse, men forventningene nå foran q4 synes betydelig lavere enn før q3 og det er kanskje bra uansett hvordan det går på onsdag.
Blir det skuffelse er fallhøyden mindre og blir det jubel i taket så er det mye å gå på kursmessig.

For min del er det tre momenter på onsdag.
- Resultatet for q4
- Utplassering samt frekvens
- Guiding.

Jeg tror at dersom punkt 2 viser stor økning (20-30 utplasseringer) og frekvensen økt og en guiding høyere enn USD 20-25 så betyr det lite om resultatet for q4 viser minus 2-7 mill. Da tror jeg det ender med kursfest på onsdag og framover.
Opprettholdes guidingen eller nedgraderes tror jeg det kan oppfattes svært negativt selv med et positivt q4 resultat på et par mill.

La oss nå først være enige om at Q3 slett ikke var noe dårlig kvartal for PHO. Selskapet økte inntjening, øke grunnlaget for inntjening (som er antall utplasserte scope) og markedet fikk informasjon om en særdeles gunstig refusjonsordning som ville tre i kraft fra 1 jan 2019.

At markedet straffet kursen såpass hardt, skyldes at markedsaktørene hadde forventet et betydelig høyere antall utplasserte scope, samt at kursen hadde gått betydelig opp på bakgrunn av Q2 presentasjonen. Fallhøyden var derfor blitt for stor når markedet tydeligvis ikke var fornøyd med antall utplasserte scope, samt at ledelsen rørte med guidingen på en måte som gav grunnlag for spekulasjoner og usikkerhet. I tillegg fikk nedturen et ekstra kraftig dytt nedover av aktive shortere.

Før Q4 er forventningene på langt nær de samme. Mitt inntrykk er at det nå hersker en skepsis mot hva som kommer. I tillegg tviler jeg på at shorterne har baller til å begynne et kraftig nedsalg av PHO aksjer i den posisjonen selskapet nå befinner seg. Det er således ikke bare skepsis til hva selskapet kommer med av info, men like mye usikkerhet rundt hvor fremoverlent D.S. kommer til å opptre. Jeg tror nok at dem som nå sitter short i PHO er en smule i villrede hva de skal gjøre. Men trolig blir de sittende short gjennom presentasjonen.

Personlig tror jeg at ledelsen denne gangen vil overraske markedet positivt og at vi vil få oppleve en motsatt effekt av det vi fikk etter q3. Men det er ingen som vetg før presentasjonen er levert på onsdag morgen. Så spenningen vil fortsatt leve.
liang
25.02.2019 kl 10:44 1765

Satser på at ny frisk CEO klarer å skape optimisme.

Troverdig og omfattende guiding
mofi1
25.02.2019 kl 11:09 1732

Takk for seriøse svar, som relativ ny i pho, kom inn i november, er de nøkterne kommentarene mest interessante. Ingen aksjer går rett til himmels og slike spådommer er nettopp det, «spådommer»! Men får vi nå tydelige tegn på at det går mot blå tall på bunnlinja om ikke alt for lang tid, og at selskapet vokser/interessen øker, bør vi kanskje være fornøyd.

Må bare få korrigere deg litt. Det at ingen aksjer går rett til himmels, mener jeg er feil. Jeg fikk gleden av å sitte i NANO sommeren/høsten 2016 og da kursen gikk fra rundt kr 25 til kr 124 følte jeg at kursen gikk rett til himmels.
Høsten 1999 satt jeg i et selskap som het HospiTel og opplevde da at kursen gikk fra kr 3 i juli 1999 til kr 132 i jan 2000. Det var også en følelse av å bli med rett til himmels.

Men det er ikke slike tilfeller man kan basere sine investeringer på. Og hva angår Hospitel så var det hele en gedigen luftballong som sprakk så til de grader i februar 2000.

Hva angår PHO så tror jeg nok oppturen blir langt roligere. Men forskjellen er at oppgangen i PHO vil være basert på substans. Men ser vi to til tre år frem i tid så vil jeg slett ikke utelukke at når vi ser oss tilbake, at det er en himmelferd vi har fått være med på. For potensialet til PHO er særdeles imponerende. Spørsmålet blir om dagens ledelse evner å materialisere det teoretiske potensialet og få frem det potensielle verdiene i selskapet. Da må ledelsen lykke med å penetrere det amerikanske markedet. Men som leverandør av et nøkkelprodukt til BLCC teknologien, så burde det være realistisk.

Når det gjelder den nære fremtid så tror jeg ikke vi vil se det virkelig store lødftet sette inn før i andre halvår 2019. Selskapet vil trolig voise oss på Q4 presentasjonen at de er midt i en fase preget av sterk vekst i inntjeningsgrunnlaget gjennom KS sin utplassering av scope. Men jeg tror det er litt for prematurt til å vente at de store inntektene har gitt seg til syne på bunnlinjen. Ihvertfall om det er korrekt at det tar ca fire måneder fra et scope utplasseres til det kommer i operativ drift. Da vil Q4 være preget av at ikke alle scopene utplassert i Q2 18 er kommet i operativ drift og knapt noe scope utplassert i Q3/Q4 vil være bidragsyter på bunnlinjen.

Så her må man være tålmodig, ha blikk for hva som skjer med utplassering av scope og brukerfrekvens, men samtidig skjønne at der er en tidsforsinkelse fra et scope blir utplassert og til de begynner å gi positiv effekt på bunnlinjen til PHO. Men fra 2H 19 tror jeg vi vil se at den positive utviklingen i 2018 vil gi seg tydelige utslag på bunnlinjen.

Det er noe som heter "tid er penger". I tilfellet PHO kan man gjerne si at "tid genererer penger".
mofi1
25.02.2019 kl 12:05 1652

Ja, Jeg skulle satt «ingen» i anførselstegn, men for et sakte voksende selskap som Pho har jeg ingen tro på en rask himmelferd, men det hadde selvfølgelig ikke vært meg i mot:-)
Hayen
25.02.2019 kl 12:43 1606

Som jeg har sagt endel ganger før;
Veksten i scope har vært eksponensiell siden q2 2017, og gjennomsnittlig bruk av scope har økt tilsynelatende lineært siden 2015 ( med kvartalsvise svingninger)

Med flexible scope og full refusjon overvåking fra jan 2019 bør disse trendene bare se bedre ut (forsterkes).
Det gir kraftig vekst (i kroner) før vi vet ordet av det.
mofi1
25.02.2019 kl 13:02 1569

Ja, takk for oppsettet ditt Hayen, begynner vi også å se resultater av dette på bunnlinja, vil dette gjenspeiles i aksjekursen. Men likevel greit å ha med litt nøkternhet, særlig når vi så hva som skjedde etter Q3. Tror nok de som sitter short venter etter Q4 før de vurderer hva de skal gjøre, jeg håper at de går på en blemme, men er langt fra sikker.
thepower
27.02.2019 kl 07:44 1297

Read the original post in this thread.

How wrong an one person be?

Where is the oversikt over the competition for the guiding competition.

I said I cannot see how the guiding can be over usd 25 mill and I was bang on..... again