GOGL - Rett tilbake over kr 50 og deretter?


Kan se ut som GOGL skal rett tilbake over kr 50 n
Ble oversolgt i går og det kan raskt gå tilbake over kr 60 og mot kr 70 også.
Den 02.10.18 br kursen over kr 80 og er bunnen nådd nå?