Silver205 Vurdering av Utica fracking forbud

njn-
QEC 29.01.2019 kl 17:53 14436

Silver gjør et stort arbeid, med å granske og finlese bakgrunnen for Bill106
Det er ikke tvil i min sjel at vi har en god sak i høyesterett.

https://questerre.wordpress.com/2019/01/29/vurdering-av-utica-fracking-forbud-iii/
Redigert 14.02.2019 kl 22:19 Du må logge inn for å svare
njn-
01.02.2019 kl 17:30 3047

Domus!
Der er jeg helt enig med deg.
Usannheter skal tilbakevises, med fakta.
Når noen lyver og forvrenger, burde det bli slettet av admin.

njn-
Pick Up
01.02.2019 kl 17:32 3074

Men Domus. De sitter fortsatt på lisenskontrakten. Har du ( og andre) noen forslag om hva Qec skal bruke den til under forbudstiden? Binnion er sikkert glad for gode forslag. Jeg bare spør og akter ikke å skape diskusjon. Samtidig refererer jeg til vår tidligere diskusjon på tråden.

Pick Up

I går kl 21:051538

Domusskrev Du skriver at et totalforbud annulerer lisensene. Mao så skal lisensene pr dags dato være annullert... 

Domus
Totalforbudet vil forby fracking. Ellers kan Qec utnytte lisensene til konvensjonell, urasjonell og ulønnsom utvinning. Er ikke dette flisespikkeri som selv du burde vært hevet over i og med at fracking er eneste gangbare løsning for Qec?
Lisensene er gyldige i 5-7 år ifølge deg (ref. Silver som nevner 5 år) før de må fornyes. Om dette innebærer produksjonslisenser, er i høyeste grad avhengig av Quebecs vurdering. Som det nå er, er fracking utelukket. 

Redigert 01.02.2019 kl 17:44 Du må logge inn for å svare
Pick Up
01.02.2019 kl 18:25 3009

Du trenger tydeligvis å oppdateres.
Eksperter sier at utvinning av naturgass ved fracking kan ha helserisiko, vi begynner bare å forstå. Det er derfor de skyver tilbake mot fracking-bommen.

Forbindelser mellom fracking og potensielle helserisiko gir anledning til bekymring.

TRENGER Å VITE

Blant vannforurensninger funnet på fracking-steder er kjemikalier som kan .

er potensielt farlig for personer med helseproblemer som astma.

Radioaktive stoffer kan etter fracking.

En voksende mengde medisinske beviskoblinger fracking, den politisk kontroversielle prosessen med naturgassutvinning, til spesifikke helserisiko, sa en gruppe helsepersonell i et nylig åpent brev til New York Gov. Andrew Cuomo og statssekretæren Howard Zucker.

Fracking, også kalt hydraulisk brudd, bruker vann og kjemikalier blandet med sand for å sprenge åpne skjulte gassreserver dypt under jordens overflate.

Fracking har møtt motstand rundt om i verden fordi kjemikaliene som brukes i prosessen kan forurense luft og vann, og også påvirke matforsyningen, ifølge nonprofit advocacy gruppen Food and Water Watch. En offentlig helseproblemer for fracking er de potensielt giftige og hormonforstyrrende kjemikaliene - beskrevet i en nylig endokrine samfunnsforskning - brukt i sprengningsprosessen, samt stråling og metangass frigjort fra bakken på frackingsider.

"Det som bekymrer meg mest om fracking er den nesten fullstendige mangelen på omfattende studier av helserisiko, " sa Susan Nagel, PhD, en forsker ved Department of Obstetrics, Gynecology and Women's Health ved University of Missouri i Columbia, hvis arbeid er fokusert på effekten av hormonforstyrrende kjemikalier i miljøet.

Hvorfor forskere anbefaler forsiktighet på Fracking

Fracking har blitt utestengt i New York State siden 2008. Leger, sykepleiere, forskere og andre helsearbeidere som er en del av bekymrede helsepersonell i New York, gruppen som sendte åpent brev til New York-tjenestemenn, ber om en forlengelse av tre til fem år på statens frackingforbud.

De bekymrede helsepersonellene utpekte fracking-relaterte helserisiko i åpent brev, som ble signert av 25 helse- og medisinske organisasjoner, inkludert New York-kapittelet i American Academy of Pediatrics og American Lung Association of New York, samt mer enn 200 individuelle helsepersonell. Brevet peker på nye data om potensielle helsefare ved fracking, og følger et lignende krav til forbud fra Medical Society of New York State (MSSNY).

"Et tre til fem års fracking forbud vil gjøre det mulig for den nye vitenskapen å bli klarere, " sa Sandra Steingraber, PhD, biolog og medgrunnlegger av bekymrede helsepersonell fra New York. Tilfeller av helseskader har blitt rapportert i områder i USA - steder som Pennsylvania og Texas - hvor fracking har blitt brukt i årevis. Miljøkonsortiet Miljø Amerika har utgitt enkeltpersoners regnskap om sine erfaringer med giftige kjemikalier i drikkevann og blodprøver og høye nivåer av kreftfremkallende kjemikalier i luften, i Shalefield Stories. "Jeg tror fullt ut at i tre til fem år vil beviset for skade være så overveldende at en beslutning om å gå videre med fracking i New York blir ubønnlig, " sa Dr. Steingraber.

5 mulige helserisiko fra Fracking

Giftige kjemikalier, gasslekkasje, stråling og mer - her er fem måter helsepersonens brev varslet om at fracking kan true helsen, basert på nylig publiserte bevis:

1. Helseskadelige kjemikalier kan forurense vann på frackingsider. Hormonforstyrrende kjemikalier var blant forurensningene som finnes i vannforsyninger på frackingsider. Av kjemikaliene som brukes i fracking-prosessen, er mange stoffer som kan virke som de humane hormonene østrogen og androgen, mens andre blokkerer aktiviteten til disse hormonene. I en studie av 39 grunnvannsprøver tatt i nærheten av fracking-steder av Dr. Nagel og andre, fant de høyere nivåer av kjemikalier som kunne blokkere østrogen, sammenlignet med prøver som ikke var nær fracking-steder.

2. Metangass kan lekke ved fracking brønner. Selv nye brønnbrønner kan lekke, og over tid lekker flere brønner - frigjør metangass, ifølge forskere fra advokatfirmaet Leger, Forskere og ingeniører for sunn energi. Luktfri og fargeløs, metangass er ikke bare eksplosiv; Det kan også forårsake helseproblemer hvis det forurenser luft og drikkevann. Metanforurensning kan føre til at en person føler seg trøtt eller svimmel og har hodepine. Langtidseffekter av disse gasslekkasjer er ennå ikke klare.

RELATED:

3. Jordskjelv kan skyldes fracking-avfallshåndtering. Fracking av avfallssprøyting i dype brønner kan ha utløst jordskjelv i Oklahoma, ifølge US Geological Survey. Jordskjelvene har ennå ikke vært direkte knyttet til hydrofraksjonering. I New York advarte helseeksperter i 29. mai at jordskjelv fra fracking - eller fracking avfallshåndtering - kunne påvirke drikkevannforsyningen for millioner i New York City. "Seismisk skade på disse akvedukten som resulterer i en forstyrrelse av tilførselen av drikkevann til New York City-området, vil skape en katastrofal folkehelsekris, " skriver brevet.

4. Radioaktive materialer kan forurense vann etter fracking. Fracking avløpsvann har vist seg å inneholde radioaktive stoffer, av Lara Haluszczak og andre ved Pennsylvania State University, i avfall som flyter tilbake til overflaten etter sprengning for å gjenvinne naturgassforekomster. Under jorden, utgjør denne naturlig forekommende strålingen ingen helserisiko. Når det oppstår i fracking avløpsvann, fant analysen av kandidatstudentforsker Andrew Nelson og andre ved University of Iowa at radioaktive radium forurenset vannkilder. Langsiktig eksponering for radium øker risikoen for å utvikle lymfom, leukemi og beinkreft, ifølge US Environmental Protection Agency.

5. Luftforurensningsnivåer kan stige i områder der det er fracking. Nivåer av kreftfremkallende forurensende stoffer som kiselstoff, ozon og kjemisk benzen bør overvåkes mer nøye for å se om de øker i frackingområder, ifølge Rachael Rawlins ved University of Texas, Austin. Forurensningene kommer fra fracked gassbrønner, gass som rømmer, og til og med fracking groper som lagrer avfall. Denne forurensede luften er potensielt farlig for personer med helseproblemer som astma og barn.

Problemet med hormon-forstyrrende kjemikalier

Høyere konsentrasjoner av skadelige kjemikalier som er spesielt brukt i fracking, har blitt funnet i grunn- og overflatevann i områder som gjennomgår fracking, som den nylig viste studien fra Nagel og andre viste. Nagel forklarte at kjemikalier relatert til humane hormoner forårsaker mest bekymring fordi de kan forhindre at hormonet østrogen og det mannlige hormonet androgen fungerer normalt i kroppen - og derfor påvirker helse i alle aldre og kjønn.

Det som bekymrer meg mest om fracking er den nesten fullstendige mangelen på omfattende studie av helserisiko.

Susan Nagel, PhD

kvitring

"Vi trenger absolutt østrogen og androgen for å bli gravid og bli gravid, " sa Nagel, som bemerket at hormonforstyrrende kjemikalier kan skade en kvinnes evne til å bli gravid og bli gravid, og øke risikoen for brystkreft. Hos menn kan hormonforstyrrende kjemikalier føre til redusert spermtelling og infertilitet, sa hun. Nagel la til at hos barn, kunne disse kjemikaliene forstyrre normal psykologisk utvikling. "De mest sensitive endpoints [for children] er atferdsmessige", inkludert økt hyperaktivitet, sa hun.

"De umiddelbare virkninger som angår meg mest, er de som skyldes eksponering for fracking-relatert luftforurensning, " sa Steingraber, blant annet forurensning fra lekkasje av både metan og benzen.

"Disse forurensningene er knyttet til hjerteinfarkt, hjerneslagrisiko og kognitiv tilbakegang blant voksne, samt astma og kreft hos barn, og lav fødselsvekt blant spedbarn. Vi begynner å se noen av disse effektene i tungt fracked områder, Sa Steingraber. Ifølge en april 2014 Leger, forskere og ingeniører for helse energi rapport publisert i miljøhelse perspektiver, studier tyder fracking bidrar til luftforurensning kjent for å være forbundet med økende helserisiko priser. Forfatterne bemerket at mer forskning er nødvendig for å forstå mulige helsemessige utfall som folk som bor i nærheten av fracking-operasjoner står overfor.

"Det burde være regjeringens jobb å holde oss trygge og beskytte vannet vårt, " sa Nagel. Inntil en helhetlig helsevurdering er fullført og enighet nås om omfanget av frackings mulige helserisiko, vil det være vanskelig å beskytte folkehelsen. Ifølge en forebyggende medisin og familiehelseutvalg i MSSNY-rapporten, kan de potensielle fordelene ved fracking ennå ikke balanseres med helserisikoen.

Du kan finne et interaktivt kart over plasseringene av gass- og oljefeltbrønner her for å se om det er noen i nærheten av ditt hjem.


Pick Up
01.02.2019 kl 18:39 2982

I motsetning til visse andre (ikke deg, Norman) legger jeg med link.
https://nor.doctorsask.com/22334-growing-evidence-of-frackings-health-risks
Redigert 01.02.2019 kl 18:56 Du må logge inn for å svare
Flipper
01.02.2019 kl 21:12 2851

Billyjoimbob

Takk for den info'n og link. Snakk om at de grønne har twist the Truth, og ikke mindre hevdet at Quebec'ere er i mot utvinning lokalt, enn import.

Nå kommeer sannheten for en dag. Ja hva nå heter han typen, Legault ? som sa, Relax, no way will there be fracking i Quebec.

Interessant hva han MÅ kommentere til den artikkelen, og, Bevis for at det '' ren kriminell journalistikk'' utført som går stikk Motsatt
av både, Forskningsrapport og Flertall av Quebec'ere, som er FOR, ikke i mot.

Her skal jeg følge med godt, mulig kjøper meg inn med litt allerede på mandag, og takk igjen for info.

Takk Silver,det er han som er sjefsgraveren,like greit å bruke den linken for info fremover.
dotcom
01.02.2019 kl 22:09 2745

Etter at det ble stopp i Canada droppet kursen til QEC markant. Jeg er ingen ekspert men jeg valgte å kaste kortene på ca 4,20 og har ikke angret et sekund.
Ja det var surt. Fra å være godt i pluss gikk jeg rett i minus og måtte ta et tap. Men tap er faktisk en del av gamet hvis man ønsker å spekulere i aksjer og det er bedre å ta et tap og satse på noe annet enn å bli med hele veien ned til null. Det er godt mulig at kursen vil sprette litt hvis noen velger å kjøre den litt, men jeg har tilgode å se en forklaring på hvorfor QEC skulle være en god langsiktig investering. Slik jeg ser det er QEC inne i den samme dødsspiralen som vi så i TAD og NSG.
Jeg kan ta feil, men jeg vil advare alle mot å kaste mer penger inn i dette papiret. Sannsynligheten for at det snart vil komme en ny emisjon er mye høyere enn at det vil bli åpnet for fracking i QEC sine områder i Canada. Og skulle det komme en ny emisjon på disse kursene så vil utvanningen bli 80-90 prosent.
KMGN
01.02.2019 kl 22:42 2702

dotcom
Hvorfor bruke tid på QEC-strengen når du har solgt deg helt ut og ikke har tro på selskapet lenger?
Jeg har ihvertfall ikke giddet skrevet en artikkel på HO for å advare andre.
Latterlig
Redigert 01.02.2019 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
dotcom
01.02.2019 kl 23:02 2663

Noen av oss er så naive at vi tror at HO er et forum for å utveksle synspunkter og erfaringer i forbindelse med aksjer.
Beklager hvis jeg på noen måte har fornærmet noen.. :)
ps: har du, eller hadde du .. ikke giddet ;)
uptrade
02.02.2019 kl 00:44 2545

Dotcom:
Hvordan forklarer du kjøpet av ytterligere felt i Kakwa, om det skulle stå så dårlig til?

Ett par kvartaler til, så tjener de nok penger på produserende brønner, at de kan holde det gående til Quebec saken faller på plass, enten gjennom åpning av fracking eller erstatning fra Quebec.

Så helt dødt tror jeg det ikke er.
solid1
02.02.2019 kl 09:33 2312


I dag virker det jo meget fornuftig av deg å selge på kr 4,20.
Skulle ønske jeg gjorde det samme, holdt på kontantene og kjøpt meget mer på det laveste.

I stedet har jeg igrunn 3 doblet antall aksjer, og ligger med snitt i dag bare et par ti-ører over fredagens kurs.
Antar du ser potensialet i QEC og at du er på vei inn igjen.
(Om du solgte på over 4.-, får du mer enn det doble igjen i dag)

Det er meget vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Lykke til.
Pick Up
02.02.2019 kl 18:39 1955

Utdrag fra innlimt artikkel i går kl.18.25.

https://nor.doctorsask.com/22334-growing-evidence-of-frackings-health-risks

Et tre til fem års fracking forbud vil gjøre det mulig for den nye vitenskapen å bli klarere, " sa Sandra Steingraber, PhD, biolog og medgrunnlegger av bekymrede helsepersonell fra New York. Tilfeller av helseskader har blitt rapportert i områder i USA - steder som Pennsylvania og Texas - hvor fracking har blitt brukt i årevis. Miljøkonsortiet Miljø Amerika har utgitt enkeltpersoners regnskap om sine erfaringer med giftige kjemikalier i drikkevann og blodprøver og høye nivåer av kreftfremkallende kjemikalier i luften, i Shalefield Stories. "Jeg tror fullt ut at i tre til fem år vil beviset for skade være så overveldende at en beslutning om å gå videre med fracking i New York blir ubønnlig, " sa Dr. Steingraber.
Redigert 02.02.2019 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Alfonso
02.02.2019 kl 22:03 1795

En kan vel vri og vende på mye rart i diskusjonen selvfølgelig, men det skal sies at det vel var Pick Up og gode gamle Gunnar som fikk rett vedrørende fracking forbudet som kom som lyn fra klar himmel....?
Domus
02.02.2019 kl 22:09 1787

Ketchup, det er vel ikke annet å forvente fra en aktivist...
Pick Up
02.02.2019 kl 22:11 1784

Domus
Ja, ikke sant! Men du er veldig glad i fakta etter hva jeg skjønner.

EOD
Redigert 02.02.2019 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Domus
02.02.2019 kl 22:13 1782

Var denne aktivisten det du kunne finne som sannhetsvitne?

Uhildet ?
Redigert 02.02.2019 kl 22:31 Du må logge inn for å svare
Pick Up
02.02.2019 kl 22:30 1753

I motsetning til QUÉBEC OIL AND GAS ASSOCIATION er fakta som fremlegges av miljøaktivister ikke til stole på. Jeg skjønner godt din skepsis, Domus og din reaksjon var slettes ikke uventet. De som uttaler seg i artikkelen, er sikkert også bare fake.
Redigert 02.02.2019 kl 22:30 Du må logge inn for å svare
Domus
02.02.2019 kl 22:33 1748

Det blir bare komisk all den tid du har kritisert industrien for partisk argumentasjon.

At dere gidder å bruke så mye tid på en sak som er avgjort! Det ble forbud mot fracking, kom dere videre. Det hjelper ikke aldri hvor mye dere skriver her og det med valget som dere trodde QAC ville oppheve forbudet er også bare tull. Alt dreier seg om Québec i deres hode men det er oppe og avgjort, fokuser på det andre de har, eller er det ikke interressant?
03.02.2019 kl 10:52 4262

Totalt uintressant hva silver205 mener
KMGN
03.02.2019 kl 12:07 4180

Du mener det er bedre med nissepraten til pick up og stevepick ja?
Niky
03.02.2019 kl 13:49 4069

Helt enig. Silver205 blogg hjelper ikke Qec aksjen noen ting.
Elly
03.02.2019 kl 14:35 4007

Den Stevepick drømmer videre og spilder masser af tid i stort alle QEC-tråde til ingen verdens nytte sammen med tossen PickUppen ?
Redigert 03.02.2019 kl 14:36 Du må logge inn for å svare
solid1
09.02.2019 kl 11:05 3547


Dette kan naturligvis bli moro

Bare en liten setning fra sølvgutten. Tatt ut av en sammenheng naturligvis, men det er så stille avventende på QEC tråder.

"Med forbehold om rask kalkulering her kan det altså dreie seg om overskudd på $100 mill, eller 2,2 kr aksjen første år."
njn-
12.02.2019 kl 18:31 3052

Silver205 er meget aktiv med info. idag om Jordan.
Ser ut som regjeringen setter fortgang i MOU.

njn-
uptrade
12.02.2019 kl 20:02 2935

Njn:
MOU er allerede på plass, Hatch er ferdig med studiet, og tipper memr har fått den for lengst.

Så det er siste trinnet igjen før QEC får konsesjon :)
Skal jeg gjette, så kommer den nok på plass i løpet av mars, og en ny partner hakk i hæl.
tuja
12.02.2019 kl 20:35 2863

Skal se mars blir en skikkelig festmnd for QEC-aksjonærer med konsesjon og partner i Jordan, og påbegynt rettsak ang fracking i Quebec.

:)
Domus
15.02.2019 kl 00:13 2329

Nei, hypotetiske mulige hvis om atter dersom estimater og kursmål hinsides er ikke mitt bord.
Vi har tidligere fått regnet inn mange hundre kroner på acres til Qec som senere har blitt levert tilbake.
Lek gjerne med tall, men det er som du sier ikke boe for meg;)
Vikingen
15.02.2019 kl 02:30 2253

Det er ikke noget for nogen......
Lad os nu få noget helt konkret og positivt fra Jordan eller Quebec - så er det ok at begynde at regne lidt - men ind til da, så kig på dagens kurs - for den er meget retvisende for værdien ?
LATO
15.02.2019 kl 09:17 1936

Rally!!! 2,166 kr

Binna å Co har alltid lekket som ei sil før meldinger.
Smått utrolig at de kan holde på slik.
uptrade
15.02.2019 kl 09:30 1855

Er det Jordan eller Quebec som drar skuta nå?

Ellers så har oljeprisen og markedet gått greit siste uka, mens QEC har tilnærmet stått urørt, så muligens vært en etterslep så det holder.
njn-
15.02.2019 kl 11:01 1664

Er enig i at hvis om at også videre er bare tull, men nå lurer jeg på om du har/kjøper aksjer, og hvorfor.
For alle jeg kjenner gjør det for å tjene penger.
For min del vurderer jeg verdiene i selskapet, som også er bare gjetting, og spesielt i oljeselskaper.
Selskapene med 3 parts vurdering er jo også gjetting.
Så da spør jeg deg.
Hva er grunnlaget for at du skal kjøper aksjer?

njn-
Redigert 15.02.2019 kl 12:58 Du må logge inn for å svare
Domus
15.02.2019 kl 16:08 1500

N..., jeg kjøper aksjer på grunnlag av det fundamentale, trend, kommende triggere og magefølelse. Råvarepriser er også påvirkende faktor.
Når det gjelder Silver så skriver han dessverre kun etter egen posisjon og enten svartmaler eller glorifiserer. Derfor blir hans skriblerier lite givende for min del.
Som sagt så har Silver tidligere regnet inn PH til kursverdi på flere hundre kroner for Qec. Fasiten ble null da området ble levert tilbake. Der er essensen i det jeg snakker om.
For all del - Silver finner mye fint han, men spekulasjonene hans er nettopp spekulasjoner og kun ment som lokkemiddel for å få folk inn i aksjen...
njn-
15.02.2019 kl 23:28 1293

D..., da er vi på linje, men silvers regnestykker er jo ikke tatt ut av lufta.
Vi kan like det eller ikke.
Det er jo opp til den enkelte. Tror de fleste har et godt gangsyn.
Det jo flere her inne som har en agenda, som er lett å gjennomskue.

Når det gjelder QEC TROR jeg vi nærmer oss hvor det meste blir avklart.

njn-