Hvorfor godta emi kurs på 100 når de avslo et greit bud fra AIG?


Forstår ikke helt tankegangen med så lav emisjonskurs som det spekuleres i... Da hadde de vært bedre tjent med å godta bud vel?
citius
29.01.2019 kl 17:58 1711


Kjosern ble for grådig, det har aldri vært en god strategi
Nå blør de voldsom, utvanning og salgkursen kommer ikke tilbake
Nye NAS, godt finansiert er et godt kjøp igjen i 2020 for de som ønsker å kjøpe dem :-)

Kursen i dag representerer et utgangspunkt for emisjonskurs. Mulig med litt rabatt, men rettede emisjoner generelt gir lite rabatt.
Nikko
29.01.2019 kl 18:02 1670

Jeg oppfatter det at JF bare har garantert for deler av emisjonen..?
Først skal nok kursen betydelig opp. BK er nok ikke interessert i å vanne ut aksjene sine på dagens lave kurs?

Med nettogjeld 3mrd ned etter emisjonen kan vi fort se beilere med ny interesse. Nå kan man også selge fly uten å MÅTTE det og dermed oppnå reell pris. I tillegg ligger som Kjos sier JV på bordet. Med 3 nye mrd blir forhandlingskortene bedre.

Ser man på q3 2018 er det liten tvil om at selskapet kan levere på bunnlinjen. Blir med jf innflytelse et fint utbytteselskap fremover..
zavva
29.01.2019 kl 18:20 1581

Lenge siden sist daffy. Hvor tror du emisjon settes? Har en følelse av at det kan komme positive nyheter neste uke i forbindelse med kvartal og trafikktall.. Flysalg / JV?

I mellomtiden voldtas småaksjonærene etter alle kunstens regler..

Tror emisjonskurs en blir rundt dagens kurs. Bør være godt med interessenter uten ytterligere rabatt. Jf, Kjos og andre større investorer skal ha sitt og har aksjeverdier fra før. En eventuell rabatt vil gi fulltegning /overtrening på no time og ser ikke grunnen til det. Men her er det jo mye som foregår av flysalg joint venture og oppkjøpere har sett på selskapet. Nå er egenkapitalen styrket og "alt kan skje."
zavva
29.01.2019 kl 18:42 1461

Veldig enig med deg. Nå når katta er ute av sekken tror jeg ytterligere nedside er begrenset og at mange finner caset svært interessant på 120kr. Alle eksistrerende aksjonærerer får tegningsretter og det er ikke i deres interesse med lavere kurs. Spennende tider - sitter med greit tap (170kr) men tror det kan bli bra på sikt.

Ja. Helt klart punkter i avtalen som gagner JF og det er helt greit med den risikoen som liggervtil grunn. Jeg tenker det gjerne kan ligge en avtale om emi 2 med fortrinnsrett på samme kurs som emi 1. I mellomtiden er det nok av triggere som vil gagne investorene. Tegningsretter som blir utdelt blir ikke satt før 18. Feb og det er det nok en grunn til.. Tenker at dette er et krav fra kjos & co for å få en kurs som gjenspeiler verdien og ikke den slaktede kursen vi ser i dag. Satser på emi rundt 140 ?? Vinn vinn for alle parter..

Blir nok en rabatt i forhold til dagens kurs..

Innlegget er slettet av Ypsilon 7

Hva baserer du det på lasse lur? Har du regnet på flåteverdi, merkevarenavn, lisenser, verdiøknig på flåteverdi og nærliggende behov fra andre intressenter som ønsker å kjøpe fly, potensielle bud, potensielle samarbeidspartnere, salg av lisenes, ansatte.. osv ? Tenker markedet har latt seg skremme av meglerhus som styrer media for å komme seg ut av short posisjon og annulerer bull sertifikater.. 1-3 dager før det kommer en nyhet tenker jeg ?

Kan hende det, men samtidig blir det en kamp om posisjoner for de som tror på selskapet nå frem mot emisjonen og nyheter rundt salg av fly/JV etc kan flytte kursen betydelig i positiv retning. At det nye selskapet etter emisjon/flysalg/JV m.m blir attraktivt er jeg ikke i tvil om.