Bye bye Champagnemegler Odd Kalsnes


Lagmannsretten har ifølge nettavisen stadfestet tingrettes dom hvor advokat Odd Kalsnes fratas retten til å være såkalt "ansvarlig megler" dvs retten til å ta inn oppdrag på salg av eiendom og gjennomføre oppdraget. I hovedsak er begrunnelsen egenhandel.

Så spørs det om Prvatmegleren ser seg tjent med å ha Champismegleren med på laget nå når all champis er fortært og flasken er tom...