Hva om ...............?


Det foreligger en hemmelig avtale om overtakelse av Europa inngått av EU og araberstatene????

En avtale om olje i bytte av muslimsk migrasjon, for å;
1. Åpne opp for innvandring fra den muslimske verden.
2. Legge til rette for utbredelsen av Islam i Europa.
3. Få igang aktiviteter for å fremme holdninger som gir et positivt bilde av arabisk kultur f.eks. fokus i skolen på Europas kulturelle skyld til Islam og fokus pådet positive ved islam.
4. Gi full støtte til de kravene som Den Arabiske Liga kom med i Israel-Palestina koflikten.
5. Frankrike som nylig hadde mistet sine kolonier og status som stormakt så en mulighet til igjen å kunne spille en rolle på den internasjonale arenaen. Frankrike argumenterte ovenfor de 9 andre EF-landene om å komme araberlandene i møte ved å innlede et tettere samarbeid og en union på sikt.

Argumentene for et slikt samarbeid var

1. Araberlandene kunne levere nok olje og gass til EF-landene i over hundre år frem i tid. Skulle de industrialiserte og høyt teknologiske utvikklede europeiske landene bestå som velferdssamfunn, så var en sikker og stabil energiforsyning helt nødvendig.
2. På begynnelsen av 70-tallet, pekte de demografiske kurvene nedover, barnefødselene var altfor lave til å kunne opprettholde en sunn og bærekraftig befolkning. Samtidig som det var full sysselsetting i industrien,manglet enkelte sektorer arbeidskraft. De muslimske landene hadde mengder av arbeidskraft.

Vil DU tro på det? Eller avvise det som konspirasjonsteori? Tør du avvise det helt, og i så fall begrunne hva som er feil i teorien?

RR

Åpner nå også for sauene jeg har blokkert. KANSKJE de har noe fornuftig å komme med til en forandring ;)
Og nei, Jabba, tråden handler ikke om Trump :D

Har sensurpolitiet åpnet for begrenset kommentering?
Vi takker ærbødigst for tilliten.


"På begynnelsen av 70-tallet, pekte de demografiske kurvene nedover, barnefødselene var altfor lave til å kunne opprettholde en sunn og bærekraftig befolkning."

Hvor?

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?view=map
Redigert 30.01.2019 kl 19:59 Du må logge inn for å svare

Men det gjenstår å se om du er tilliten verdig.....
Forøvrig er ikke det å åpne for dere sauer jeg har blokkert, det samme som å åpne for begrenset kommentering! Det er å åpne for ubegrenset kommentering, men selv ikke det klarte du å lese deg frem til :D

RR

I Europa

Din antagelse stemmer ikke. På begynnelsen av 70 tallet var fertilitetsratene langt over 2 i alle Europeiske land.

"Men det gjenstår å se om du er tilliten verdig..."

Det er alltid et men for slike som deg som ikke tåler å bli motsagt.

Trodde denne avtalen var stemplet Strengt Hemmelig ?

Det jeg skrev stemmer, for fertiliteten hadde stupt gjennom hele 60-tallet
Klarer du noen av spm i trådstarten tror du? Eller blir den vanlige trollingen denne gangen også......

RR

Ingen så for seg at fertilitetsratene skulle gå under 2 på den tiden.
En annen logisk brist er: Hvorfor ville arabere eksportere mennesker til Europa, og når de først kom så kom de ikke fra oljerike land som Saudi, Kuwait, UAE, Irak eller Libya.
Skjønner ikke hvorfor jeg bruker tid på dette: .)=

Setning,
1. tull og tøys. På de 10 årene 61-70 ramlet fertiliteten med 0,5-1 og gikk raskt mot 2 blankt
2. for å spre islam. Så logisk enkelt er det!
3. Ikke jeg heller. Du har jo ikke noe fornuftig å komme med :)

RR

Den største feilen dere konspirasjonsteoretikere har er evnen til å tenke logisk. Dere har god fantasi men null logisk sans.
Som kokkohill sier måtte en slik avtale være topp hemmelig men ikke mer hemmelig enn at stadig nye politikere og embedsmenn i veldig mange land måtte briefes for at planen skulle fungere. Hva er sannsynligheten for at man hadde klart å holde noe slikt hemmelig?


I 1960 var raten 2,58 og i 1970 2,36. Et fall på 0,22
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EU


Hvem var det som bekymret seg for dette i all hemmlighet?
Redigert 30.01.2019 kl 20:48 Du må logge inn for å svare

I 1973 hadde vi oljekrisen
Fra 1974 ble det holdt regelmessig møter på ministernivå mellom de muslimske landene og EU for å bli enige om hovedlinjene i arbeidet med å innlemme de Arabiske landene i EU unionen.
I 1979 ble Stortingmelding 74 lagt frem, ansvarlig statsråd var "slipp fangene fri, det er vår"- Inger Loise Valle, som la grunnlaget for at fanger har det bedre enn eldre her i landet. "Landsmoder"-Gro forkynnet under forsvaret av Stortingsmeldingen;
«Meldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fleretnisk samfunn». Og ufortrødent fortsatte hun: «De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, fremtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem».

Og hva var det vi først og fremst åpnet for? Muslimer.

Et mønster og en sammenheng, eller stadig en konspirasjon??

RR

Jeg tror ikke de briefes men følger avtalen stilltiende, i halvsøvne kanskje, uten særlig protester som ville vært naturlig hvis de ikke fulgte avtalen av gamle uvaner i det minste. Den alvorlige skandalen er at de følger planen enten det er planen eller ei.
Redigert 30.01.2019 kl 20:49 Du må logge inn for å svare

"Og hva var det vi først og fremst åpnet for? Muslimer."

Våre første fremmedkulturelle kom fra land som Pakistan, Sri Lanka og Chile. Ikke akkurat land en forbinder med oljeproduksjon.

Dagens EU er uint i denne sammenheng. Det er datidens EF land du må se på, og fremskrivningene var entydige og skremte
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EU-FR-DE-BE-IT&name_desc=true

La inn noen av de aktuelle landene for deg trollet. Du vil jo ikke SE, men andre skjønner stupet i fertiliteten. Særlig de som fremforhandlet grunnlaget for det som senere ble Barcelona-avtalen. For nei, det er ingen konspirasjon!

RR

Og du innbiller deg det har med landene som produserer olje :DD
Det handler om å spre islam, etter deres mislykkede forsøk under seksdagerskrigen og Jum kippur. Det var da de fant ut at de kunne og ville bruke oljen som brekkstang. Det ga oljekrisen i 73.
Du innbiller deg SA har finansiert utdanningen av radikale imamer og sendt de til de moskeene de også har finansiert i Europa, for selge olje! :D

RR

"Og du innbiller deg det har med landene som produserer olje :DD"

Øhhh nei. Jeg sier at ideen din er forskrudd.

:DD Om du ikke innbiller deg akkurat det, hvorfor var argumentet ditt da;
"Ikke akkurat land en forbinder med oljeproduksjon."

Vet ikke helt hva du selv tenker, kanskje.....

Det er ikke min ide, dessverre. Det er realitetene.

https://youtu.be/6QydOVjec5A

RR
Redigert 30.01.2019 kl 21:28 Du må logge inn for å svare

Så henføres oppmerksomheten til MSM. De har rett og slett "ikke lov" til å skrive negativt om islam i hht til avtalen. Vi og oss alle er overlatt til vi kan få vite hva som faktisk skjuler seg bak religionen som bygger på en bok som fremmer hat, vold og diskriminering, til internett. Enn så lenge.
Og hvem var ute for kort tid siden og "advarte" mot internett og informasjonen vi får?
GRO - "Landsmoderen", og ringen er sluttet, og alt henger sammen med alt...................

RR

Det var da du som kom med ideen om at EU og araberland byttet mennesker mot olje.

Nå så vi den biten ble innført gjennom Marracash avtalen, vanskelig å nekte for at det ble som det stod i planen. Bare siden Marrakesh ble vedtatt har jeg måttet hatt fire nick. Tre av de er tatt.

Muslimer ble betraktet som ny olje ved ankomst Norge den gangen.

Var ikke jeg som hevdet det var fra de oljeproduserende landene menneskene skulle komme fra, trollet! Det var deg.

Det er en rød råd og sammenheng i alt jeg har skrevet i tråden. Grunnlaget for den er de 5 år lange ministermøtene fra 1974, Stortingmelding 74 fra 1979, og Barcelona-avtalen fra 1995.
Du er en av de som garantert vil nekte å se sammenhengene og den reelle utviklingen vi har hatt i Europa og Norge de siste 40 årene.

RR

"Så henføres oppmerksomheten til MSM. De har rett og slett "ikke lov" til å skrive negativt om islam i hht til avtalen."

Jeg regner med at noe slikt som 5 millioner mennesker har blitt briefet om denne hemmelige avtalen,.
Hittil har alle klart å holde tett.

Marracesh kun en videreføring av Barcelona på hva MSM kan skrive og tillate...........

RR

Hva du "rengner med" og konkluderer med henger jo aldri på greip, så det er lite verdt :)

RR

Bare oppsumerer galskapen din.
Det er er Havfruen/Change14/Brahman nivå over topicen din.
Som sagt så mangler du logisk evne og det kjennetegner alle konspirasjonsteoretikere. De tenker ikke på alle menneskene som må holde tett om akkurat dette når alt mulig annet lekker.

Avtalene slippes bit for bit. Nå var det min tur å bli stoppet i avtale fra Marrakesh

Du må ikke ta ordet "hemmelig" så bokstavelig, lillegutt! :)
Hemmelig, som i liten eller ingen informasjon til folket gjennom MSM, politiske debatter om temaet.

Forøvrig ligger logikken ganske tydelig her, men den er over ditt nivå skjønner jeg.

RR

Edit
Jeg skrev lengre opp i tråden;
"Du er en av de som garantert vil nekte å se sammenhengene og den reelle utviklingen vi har hatt i Europa og Norge de siste 40 årene."
Takk for at du beviser meg rett :)
Redigert 30.01.2019 kl 21:59 Du må logge inn for å svare

Virker som du har utstudert jabba og legger deg bevisst et hakk for høyt til at han skal kunne henge med i svingene. Det er litt stygg felle men håper han har slepekrok så hjelper vi opp av grøfta.

Hvem tror på konspirasjonsteorier?

Breivik er en klone fra rommet. Arabiske og europeiske statsledere har gått sammen for å islamisere Europa. Forbausende mange mennesker tror på konspirasjonsteorier. Men hvem er de?

https://forskning.no/psykologi-historie-overtro/hvem-tror-pa-konspirasjonsteorier/710666

Det har vært en rekke konspirasjonsteorier i nyere historie. En av de mest kjente var jødekonspirasjonen som blomstret opp i forkant av andre verdenskrig. Denne var i utgangspunktet basert på et falskt dokument med navnet «Sions vise protokoller» og omhandlet en angivelig plan om jødisk verdensherredømme. Gjennom hele mellomkrigstiden ble den brukt til å nøre opp under hat mot jøder over hele Europa.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11721424-farlige-konspirasjoner?side=1

I dag ulmer hatet mot jøder igjen i flere land. Nå er konspirasjonen tatt et skritt videre. Det blir blant annet påstått at gasskamre aldri fantes, men ble bygget etter krigen for å sverte Nazi-Tyskland.

En annen konspirasjonsteori som har blomstret opp i Norge, omhandler muslimer og Arbeiderpartiet.

Den mest kjente har fått navnet Eurabia-teorien, og går ut på at ledende europeiske statsledere, politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, med formål å gjøre Europa til en islamsk koloni. Tenkningen har flere fellestrekk med ideen om et jødisk verdensherredømme. I Norge inkluderer den også Arbeiderpartiet, som har sittet lengst med makt i nyere tid.

en klone fra rommet. Men hvem er de?
Kan du svare med egne ord?
Ikke under jorden?

Her er tonnevis med diskusjoner om Eurabia på VGD, som er den spesifikke konspirasjonen RR ønsker å diskutere på denne tråden.

https://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1846383/tittel/hvor-ble-det-av-eurabia/side/1


russiarussiarussia konspirasjons teori jabbado, har du gitt opp DEN svære teorien uten skikkelige bevis, du bare spurte.

Akkurat teksten over kan være et gjenglemt utkast til avtalen. Det med av vi får noe ekstra olje igjen er iallfall tatt ut av gjennomføringen
Redigert 30.01.2019 kl 22:14 Du må logge inn for å svare

Jeg kunne postet mange fantasifulle konspirasjoner om Trump-Russland men det gir ingen mening.

Troll!
Hold deg til topic, lillegutt
Avkle meg for det du hevder er ulogisk da! Som er Galskapen min, som du hevder. Fakta feil og logiske brister. Du har jo forsøkt, du skal ha for det, men bommet som vanlig. Men kom igjen! Vis litt tyngde og integritet :)
Eller blir det det vanlige "jeg følger bare litt bak i flokken jeg"?

Ser du ikke sammenhengen i det jeg har skrevet? Nekter du å tro at det er sant?
Til tross henvsningen til både opphavet/bakteppet for hva som startet i 74? Til The European Arab dialogue? Til Barcelona-avtalen? Til Gro? Til youtube linken?
Ser du det ikke er i hvert fall ikke du den som bør snakke om andres logiske evner ;)

Men du er en MANN er du ikke ikke. Hel ved, en som kan sine saker, blir jo lett å plukke "galskap" fra hverandre da! Eller?

RR

Riktig, du har gjort de alle og det blir bare repetisjon som var litt av øvelsen på CNN når de pusher denne russiarussia konspirasjonsteorien med NULL bevis på trump i lomma på og ansatt av putin.

"Avkle meg for det du hevder er ulogisk da!"

Det har jeg allerede gjort. En slik hemmelig avtale mellom Europa/Arabioa ville involvert millioner av mennesker,

"Ser du ikke sammenhengen i det jeg har skrevet? Nekter du å tro at det er sant?"

Som sagt er dette en tåpelig konspirasjonsteori som går under navnet EURABIA.

https://no.wikipedia.org/wiki/Eurabia
Redigert 30.01.2019 kl 22:23 Du må logge inn for å svare