Hva om ...............?


Det foreligger en hemmelig avtale om overtakelse av Europa inngått av EU og araberstatene????

En avtale om olje i bytte av muslimsk migrasjon, for å;
1. Åpne opp for innvandring fra den muslimske verden.
2. Legge til rette for utbredelsen av Islam i Europa.
3. Få igang aktiviteter for å fremme holdninger som gir et positivt bilde av arabisk kultur f.eks. fokus i skolen på Europas kulturelle skyld til Islam og fokus pådet positive ved islam.
4. Gi full støtte til de kravene som Den Arabiske Liga kom med i Israel-Palestina koflikten.
5. Frankrike som nylig hadde mistet sine kolonier og status som stormakt så en mulighet til igjen å kunne spille en rolle på den internasjonale arenaen. Frankrike argumenterte ovenfor de 9 andre EF-landene om å komme araberlandene i møte ved å innlede et tettere samarbeid og en union på sikt.

Argumentene for et slikt samarbeid var

1. Araberlandene kunne levere nok olje og gass til EF-landene i over hundre år frem i tid. Skulle de industrialiserte og høyt teknologiske utvikklede europeiske landene bestå som velferdssamfunn, så var en sikker og stabil energiforsyning helt nødvendig.
2. På begynnelsen av 70-tallet, pekte de demografiske kurvene nedover, barnefødselene var altfor lave til å kunne opprettholde en sunn og bærekraftig befolkning. Samtidig som det var full sysselsetting i industrien,manglet enkelte sektorer arbeidskraft. De muslimske landene hadde mengder av arbeidskraft.

Vil DU tro på det? Eller avvise det som konspirasjonsteori? Tør du avvise det helt, og i så fall begrunne hva som er feil i teorien?

RR

Åpner nå også for sauene jeg har blokkert. KANSKJE de har noe fornuftig å komme med til en forandring ;)
Og nei, Jabba, tråden handler ikke om Trump :D

Konspirasjonstrollet maler videre.

By the way, i tillegg til å legge press på Israel ønsker vi å islamisere Europa. Dette skal gjøres ved å først og fremst sende masse tyrkiske og pakistanske innvandrere og deretter, om 30-40 år, setter vi igang opprør i den arabiske verden og sender millioner av syrere og nord afrikanere. Om dere ikke går med på kravene vil vi aldri selge olje til dere mer. Avtalen må videreformidles i all hemmlighet de nærmeste generasjonene og det er selvsagt viktig at media blir bedt om å holde kjeft.


Nettroll-rasisten Jabba skriver nesten sannheten og skjønner det ikke selv :)

Muslimene har i mange omganger forsøkt å legge Europa under sine føtter. Store områder har vært under deres kontroll i lengre perioder. At det ikke er og har vært tilfellet i nyere tid, kan vi takke mange MENN og deres liv for.

RR