Sparebanken Vest tabbet seg ut på redusert utbytte nok en gang.


Kursen synker selv med et bra resultat. Men utbyttet (som vi vel kun liker med grunnfondsbevis) ble for lavt. Kr 2,30 er for dårlig uansett. SVEG ga kr 4,50 i 2016, kr 3,75 og nå kr 2,30 for 2018. Hvor skal dette ende selv etter å ha proklamert at utbyttet skulle økes ? Ca 4,25% avkastning er lavt sammenlignet med tidligere.

Hva skal Kjerpeseth bruke pengene på da siden utbytte daler? Denne skal nok ned på 45 igjen.

Bare spørr Joni ?
Redigert 31.01.2019 kl 14:32 Du må logge inn for å svare
Hr Dust
31.01.2019 kl 14:51 6071

Nå sier de at 50% skal deles ut i 2019. Det burde gi noe over 3,- i allefall.
Torsol
31.01.2019 kl 15:06 6135

Jeg personlig synes kurs 40,- er mer riktig med utbytte på kr 2,30 som gir 5,75% avkastning.
SPOG har jo gitt kr 5,- på kurser rundt 55,- til 58,- og sistnevnte gir jo 8,6% avkastning.
Har vært "fan" av SVEG tidligere men ikke nå lenger. Hvis man ser på utbyttene så varierer de for meget fra år til år. De kunne gitt et gradvis stigende utbytte og i år med pangresultater kan de gi xtraordinært utbytte på høsten f.eks.
Malurten
31.01.2019 kl 15:17 6115

Samme her Torsol. Solgte det jeg hadde, og gikk i Melhus Sparebank i stedet. De har gitt jevnt 8-10% hvert år.
Malurten
31.01.2019 kl 15:18 6113

Og dette gjør de når de har knallgode resultater å vise til.
Malurten
31.01.2019 kl 15:21 6103

Samme her Torsol. Solgte det jeg hadde, og gikk i Melhus Sparebank i stedet. De har gitt jevnt 8-10% hvert år.
Frodon
31.01.2019 kl 16:40 6042

Hvorfor ble utbyttet så lavt? Følg med på MING og SBVG når resultatene kommer ut
Torsol
04.02.2019 kl 10:03 5824

Ja,.... i dag faller (i hvertfall kl 10) SVEG 1,13% ?. Fremtiden er vanskelig å spå men synes vel «eierene» fikk litt lite i forhold til samfunnsengasjementet....??
Malurten
07.02.2019 kl 16:41 5645

Håper på SBVG. Ming har vel aldri overasket særlig på oppsiden. Men de leverte bedre nå enn i fjor. Bra til Ming/utbytte å være.
Hr Dust
07.02.2019 kl 16:50 5634

Neste år kommer SVEG med minst 3,- dvs tilsvarende 6,- på hundrelappen. Litt bedre enn MING.
Summi
09.02.2019 kl 08:30 5519

Veldig enkelt. De har sluttet med utvanning av egenkapitalbevis-eierene ift. Grunnfondskapitalen og deler dessverre ikke ut mer i gaver enn at det begrenset utbytte slik det ble i år. Fom. 2019 blir utbytte 50% av EK-resultatet. Resten skal de bruke til å vokse.
børst
10.02.2019 kl 12:01 5375

Kjerpeseth tror han er Jesus og har fått styrets velsignelse til å la det drysse millarder ut av eiernes lommer og over Vestlandet. Sparebanken Vest må vel være et av de mest aksjonærfiendtlige selskapene på Oslo Børs? Er det ingen store eiere som kan sørge for å pælme både Kjerpeseth og styret ut?
Summi
10.02.2019 kl 22:26 5267

Jeg henger ikke med på tankerekken din, Børst. Hva tror du er konsekvensen om Kjerpeseth ikke deler ut gaver, men deler ut 100% av EK-overskuddet?
børst
11.02.2019 kl 11:25 5160

Pengene som deles ut i utbytter forsvinner ikke. Noe hadde garantert blitt reinvestert i SVEG, mye hadde gått inn i økonomien igjen via ulike veier. Både private og offentlige pensjonsfond (Bergen Kommunes Pensjonskasse f. eks) sitter med mye EKB, og bruker avkastningen til utbetalinger og reinvesteringer. Jeg skjønner ikke forretningsmodellen til SVEG, som synes å nedprioritere eiernes interesser til fordel for "samfunnsnyttige formål". Hva er det som gjør at Kjerpeseth og styret er bedre i stand til å vurdere hva som er "samfunnsnyttige formål" enn den store gruppen av eiere av SVEG EKB? Kan jo også nevne METEVA AS, som eies av Bergens store sønn, Trond Mohn. Og Mohn er jo ikke akkurat kjent som en gnier!


https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/egenkapitalbevis/stoerste-eiere

Eierne er svært dårlig representert i styret. Såvidt jeg kan se er det kun en av de ti største eierne som er representert, ved daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger.
Redigert 11.02.2019 kl 12:59 Du må logge inn for å svare
Summi
11.02.2019 kl 13:31 5119

Det jeg siktet til var eierbrøken som nå heldigvis holdes uendret mellom EKB og SK. Utvanningen var ikke til å leve med, selv om utbytte isolert sett så attraktivt ut. Men ny utbyttepolitikk på 50% og slutt på utvanning av eierbrøken ser SVEG super atttraktiv ut, i mine øyne iallefall. Så sant Kjerpeseth leverer den veksten han sier selvsagt, «kaken» må vokse :)
børst
11.02.2019 kl 13:58 5099

Hvilken utvanning er det du sikter til? Fjorårets utbytteemisjon var vel en engangshendelse. Kun dersom det utstedes nye EKBer blir man utvannet. Utbytte medfører ikke utvanning, det er jo eiernes avkastning på kapital, eller som enkelte kaller det "return of paid in capital".
Redigert 11.02.2019 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Summi
12.02.2019 kl 22:18 4950

Skulle ønske du hadde rett. Men ettersom Sveg ikke klarte å dele ut nok penger til gode formål økte kapitalen til SK og dermed minsket sakte med sikkert eierbrøken i disfavør for EKB.
31/12-18 / 22,5 %
31/12-17 / 22,1 %
31/12-16 / 23,2 %
31/12-15 / 24,6 %

Som du ser sank den sakte men sikkert etter emisjonen, men har nå snudd pga. Det lave utbytte i 2018. Fremover vil denne holdes uendret. Fantastisk for deg som EK-eier. Selv om du fikk et bra utbytte fikk du ikke ta del i veksten i banken. Med den nye ordningen får du i pose og sekk!
børst
13.02.2019 kl 06:50 4872

Du er nødt til å være byråkrat i finansdepartementet for å påstå at utbytter på egenkapitalbevis reduserer bankens mulligheter til å betale utbytter senere (som er det utvanning innebærer). Kun når antallet aksjer øker, og det blir flere aksjer å dele overskuddet på, blir man utvannet i vanlig forstand. Eierne av f. eks. Toten Sparebank er ikke så opptatt av at banken skal vokse, eller "kapitalstrukturen" i banken. De ønsker å få mest mulig utbytter på de aksjene de eier.
Redigert 13.02.2019 kl 06:54 Du må logge inn for å svare
Summi
13.02.2019 kl 08:49 4806

Er helt enig at dette er komplisert. Tok lang tid før jeg forstod hele bildet. Ble litt blendet av hele den «aksje med airbag» storyen som gikk. Jeg kjenner ikke så godt til alle sparebankene i Norge, og hvordan kapitalstrukturen er i de forskjellige, men kjenner SVEG godt og vil håpe at med den utbyttepolitikken de legger opp til nå er dette en god bank for en langsiktig investor.
børst
13.02.2019 kl 11:41 4761

Den eneste formen for "utvanning" jeg kan se, er at egenkapitalbevisene representerer en del av egenkapitalen i banken, og at banken ved å dele ut denne reduserer egenkapitalen pr. bevis (utvanning). Men egenkapitalen vil jo i praksis være tidligere års overskudd, slik at det blir like riktig å si at det er overskuddet man deler ut pr. EKB. Og det er jo det som er hele hensikten med aksjer og EKB, sett fra eiernes side, at de får sin del av overskuddet. Jeg ser på utbytte på EKB som at jeg får en del av overskuddet, ikke at jeg tapper banken for en del av egenkapitalen. Det er kun en akademisk problemstilling for de byråkratisk anlagte.

Her er den andre formen for "utvanning" forklart. Forholdet mellom summen av EKB-ene og "eierløs kapital".
https://www.paretosec.no/aktuelt?itemId=Aktuelt:279

Men hva er egentlig problemet da? Om den andre kapitalen øker, vil banken gi en mindre del av "kaken" til eierne av EKB-er, selv om de opplever at de får mer eller like mye. Vil tro at det er det som er viktigst, ikke hvor mye man eier av "banken,".
Redigert 13.02.2019 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
Summi
13.02.2019 kl 12:53 4722

Hei, bare for å understreke så begynte jeg denne diskusjonen i håpet om å oppklare det jeg mener er en missforståelse med EKB-generelt og SVEG-spesielt. Og ikke starte en disputt om rett og galt.

Du har helt rett i at når det kommer til utvanning i et aksjeselskap så må det utstedes flere aksjer for at din eierandel skal gå kunne gå ned.
Når det gjelder EKB så er ikke dette tilfellet. Som jeg nevnte kjenner jeg ikke til kapitalstrukturen i de forskjellige sparebankene, men for SVEG sin del så eier samfunnkapitalen en mye større del av banken enn egenkapitalbevisene. Når SVEG har et overskudd fordeles dette mellom SK og EK etter eierbrøk. Når EK tar et stor utbytte, men SK holder tilbake kapital (Rett og slett fordi de gir for lite ut i gaver) øker eierbrøken av banken i favør SK. Dette er en helt reel utvanning der du som EKB-eier eier en stadig mindre del av banken. Ja du fikk en god direkteavkastning, men du fikk ikke ta del i veksten i banken. Enkelt forklart kunne man sammenligne utbyttene til EKB med tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette var et problem, som de største eierne som ønsket å være langsiktige investorer ikke kunne leve med. Derfor ble det på initiativ fra dem endring i utbyttepolitikken til SVEG for å forhindre denne uheldige utvanningen i fremtiden.

Direkteavkastning er vell og bra, og jeg er enig i at SVEG bør gjøre tiltak som kan heve utbyttepolitikken over tid (f.eks gi mer i gaver), men som en langsiktig eier er jeg uenig i din siste setning. Det er kritisk for meg som investor at min andel av banken ikke minker over tid.
Redigert 13.02.2019 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
børst
13.02.2019 kl 14:33 4691

SVEG tjener stadig mer, men gir stadig mindre tilbake til eierne av EKB-ene. Andre sparebanker øker utbyttene, eller holder de på et stabilt høyt nivå. Det er et faktum. Jeg tror heller det er slik at ledelsen og styret i SVEG i større grad ØNSKER å være en samfunnsaktør og drive "samvirkelag" heller enn å ivareta interessene til eierne av EKB-ene.

Sparebankloven er forøvrig opphevet, nå skal alle følge Finansforetaksloven. Og der vil jeg tro at mye av det gamle sosialistiske tankegodset fra Gerhardsen-tiden er fjernet, slik at alt dette våset om "samfunnskapital" ikke lenger gjelder.
https://www.raeder.no/aktuelt/ny-finansforetakslov/


Redigert 13.02.2019 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Summi
13.02.2019 kl 16:37 4651

Med den siste setningen der så tror jeg ikke det er grunnlag for å fortsette en faglig diskusjon.
Heldigvis frivillig å investere i et selskap og det finnes mange gode på Oslo børs å velge i, så vi trenger ikke alle å eie det samme :)

Jeg ser at jeg ikke har kompetanse på Sparebanken Vest lengre. Før en fin aksje man kunne tjene fint i, både utbytte og på kjøp og salg av aksjer.

Hva er det folkelig forklart SPV driver med nå?
Hvem eier Sparebanken vest? Det snakkes om EK bevis, og så har man aksjer over børs, og er det andre måter å eie denne banken på?

Hvor går pengene når ikke utbytte i samme grad skal gå til eierene?
Skal Kjerpeseth bygge EK og eventuelt gi bort mest mulig til veldedighet?

Hvordan skal man være innvolvert i å eie SPV for å tjene mest mulig på utbytte ?

SS
børst
13.02.2019 kl 20:03 4569

Jeg for min del er drittlei av SVEG. Jeg skjønner ikke hva det selskapet gjør på OSE. Hvorfor ikke bare drive videre som en stiftelse "til samfunnets beste".
I morgen selges det SVEG og kjøpes ELK.
Redigert 13.02.2019 kl 20:04 Du må logge inn for å svare
Dirac
13.02.2019 kl 21:09 4532

"Summi" sin beskrivelse av egenkapitalbevisinstrumentet er korrekt. For langsiktige eiere som meg selv (13400 SVEG), så er dagens utbyttepolitikk i SVEG god.

Jeg har hatt ekb i svege en tid men trodde det ville bli noe mer stigning i kurs utfra resultatene.
Har vært klar til å trykke på salgsknappen, men utfra artikler som denne https://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/derfor-er-sparebanker-saerlig-opptatt-av-boerssalget/24563726 så blir jeg nok å sittende i aksjen en stund til.
Forventer at salg av børsen og snakk rundt dette, selv om ikke Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth er for salg ref. E24 vil gjør at kursen og volumet øker.
Noen som har synspkt. på dette.
23.02.2019 kl 08:38 4139

Egenkapitalindeksen er i all time high. Du har bare satset på feil bank.

EKB-eierne har ingen reell makt i selskapene. Derfor er utbyttene eneste grunn til å eie. Kursen avspeiler utbyttene man mottar eller har utsikt til å motta i fremtiden. Der svikter SVEG. Gå heller etter sparebanker med en utbyttepolitikk som lover > 50% utbytteandel. Se samtidig etter banker som har høye tall for ren kjernekapital og som har lav P/B.

Banker som har veldig høy EKB-prosent, eller som gir like mye prosentvis i gaver eller kundeutbytte som de gir EKB-utbytte vil få problemer med å opprettholde utbyttenivået over tid pga egenkapitalkravene og vil ha høy emisjonsrisiko, og emisjon medfører oftest betydelig kursfall.
Hr Dust
23.02.2019 kl 10:07 4092

Sveg kommer, de har bra egenkapitalavkastning. På fredag så var volum høyere enn på lang tid. Jeg ser SVEG i 55,- i løpet av kort tid. Neste år kommer utbytte på 3,-
23.02.2019 kl 11:07 4062

Mye bra med SVEG. Egenkapitalavkastning er selve grunnlaget for utbytter og forklarer endel av kursforskjellene mellom bankene. ISSG er skrekkeksempel på bank med meget lav ROE år etter år. En del banker har stødige, gode finansinntekter fra utbytter som typisk kommer i Q2.

Problemet med SVEG er som sagt over at utbyttepolitikken er svært gjerrig og gavepolitikken ekstremt generøs. Vær også obs på at de har en historie med tøff «dumping»-emisjon på aksjonærenes bekostning for et par år siden. Som systemkritisk får de økende egenkapitalkrav og kan komme med flere emisjoner. Men for all del. Greit papir om du er fornøyd med 5%, eller max 6% direkteavkastning når du kan få mer i f.eks. SBVG, SPOG, SKUE og kanskje SOR, TOTG m.fl.
Redigert 23.02.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
Hr Dust
23.02.2019 kl 11:33 4041

Småbanker kan miste mye kapital om ett stort kundeengasjement konker. Se på HELG.

SPOL gir drøyt 4,- i utbytte, kurs ca 87,-
De hadde akkurat en emisjon på 86,-

NONG gir 4,- på 68,-

Hvorfor kjøpe SPOL som er en favoritt hos feks pareto?
23.02.2019 kl 11:57 4031

Pareto kan ha vikarierende motiv for sine anbefalinger. Selv anbefaler jeg definitivt ikke SPOL.

NONG er priset relativt høyt i forhold til bokført. Forklaringen er høy egenkapitalavkastning/ROE (12,9% i både 2017 og 2018). Spørsmålet er om de klarer å opprettholde det. Ren kjernekapital er nede på 14,5%. Det betyr at det kan bli vanskelig å opprettholde utbyttenivået. Ganske høy risiko for emisjon også.
Hr Dust
23.02.2019 kl 12:29 4016

Takk for fine innspill joni. Hva er dine topp tre EK?
23.02.2019 kl 13:20 3991

Det noterte jeg vel ovenfor. SKUE i særstilling. Så SPOG og SBVG. Har nevnt noen flere også ovenfor.

Forøvrig hyggelig med prat her om gammeldags bank til avveksling fra det evinnelige inkasso-tjatet. Noen flere som vil melde seg på? EKB er velegnet for amatørinvestorer siden de i stor grad blir oversett av proffene og dermed er mindre utsatt for manipulasjon. Utlendingene forstår i det hele tatt ikke EKB.

Torsol
01.03.2019 kl 14:39 3755

Ja,....nå har vi sett Q4 tall for SPOG og SVEG. De er jo bra de men nok en gang så velger SVEG å redusere utbyttet til katastrofenivå. Kr 2,30 er en nærmest halvering fra 2016 og fortsatt langt under 2018. SPOG derimot er bra frisk og gir kr 4,60 som gir en direkteavkastning på 7,80% på kurs kr 59,- . (Kjøp den på kr 63,- og få flotte 7,30% !! SVEG gir tilsvarende avkastning på ca 4,30% (!!) for kurs ca kr 53,50. Mitt store spørsmål er hvorfor gidde å handle i SVEG ? Kr 40,- /GFB gir 5,75% i avkastning SVEG. Og jeg som alle andre tror jeg handler jo GFB kun for god direkteavkastning og «trygghet».
DNB har fortsatt KJØP og kr 62,- som kursmål for SVEG. For SPOG har samme banken HOLD på kr 56,-. ?? Noe jeg ikke forstår eller ??
01.03.2019 kl 21:07 3686

Det du ev. ikke har forstått kan være at man ikke skal høre på meglere.

Ser at det er anbefalt flere sparebanker for de som er glad i utbytte https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/03/Seks-anbefalinger-for-alle-som-er-glade-i-utbytte , sveg er ikke nevnt og det er kanskje ikke så rart. Uansett blir det vel 2,30.- i utbytte i løpet av mars, i fjor var det 19.03.2018, noen som vet hvor tid det blir i år.
Ser og at Nordea har kursmål 62.- for sveg. Blir det salg av oslo børs blir det kanskje noe extra på de som har ekb her.
05.03.2019 kl 18:43 3489

Denne Norne-megleren er kanskje unntaket som bekrefter regelen (om at man ikke skal høre på meglere). Gode råd han gir her! Faktisk enda bedre enn det kan se ut ved første øyekast. Setter du disse pa ASK-konto er utbyttene i praksis nærmest skattefrie både ved uttak eller reinvestering. Skatten utsettes i 10-20 år så lenge grunnkapitalen blir stående i ASK-kontoen. I forhold til penger på bankkonto får man også skjermingsfradrag og 25% rabatt på evt formueskatt. Det er gullkantet avkastning, og nesten uten risiko. Best å handle før alle har skjønt det!


Info til de som ikke er oppdatert :Da blir det straks utbytte, Utbyttebeløp: NOK 2,30 per egenkapitalbevis Annonsert valuta: Norske kroner (NOK) Siste dag inklusive: 21. mars 2019 Ex-dato: 22. mars 2019 . https://newsweb.oslobors.no/message/470630
Utfra uttalelser skal det bli bedre % vis utbytte senere.
Hirulen
03.04.2019 kl 14:40 2822

Er det noen grunn til at du velger å ha egenkapitalbevis på ASK-konto og ikke Investeringskonto f.eks? Spør fordi jeg lurer på om det er noe viktig jeg har oversett av endringer.

Jeg ser det er nytt fra 2019 at man har mulighet for utsatt skatt også på utbytte på ASK konto, tilsvarende slik det er på Zero konto/investeringskonto. Men så har man samtidig fått skjermingsfradag også på Zero konto. Jeg syntes skillet mellom disse blir mindre og mindre nå.