Rec-straffetoll på kinesiske solceller helt unødvendig


I straffetoll på kinesiske solceller og panel importert til USA, så er det noe som heter Wide entity. Dette er en samling selskap som ikke har bedt om å få sine produksjonstall vurdert.
Ingen har søkt om å få denne revidert heller, så kanskje er det egentlig ikke noen selskap av betydning som ikke har fått behandlet straffetollen for sitt selskap.

Resterende straffetoll for både countervailing og antidumping er i ferd med å bli på noen få prosent for mange selskap. Dette gjelder alle reviderte satser frem til og med 2016.

Slik det ser ut til å gå med countervailing og er gått med antidumping, så kan det bli snakk om at disse til sammen blir på under 10 % for flere store kinesiske eksportører.

Så da har altså Rec vært utestengt pga. en toll som egentlig like godt kunne vært sløyfet.
Og hvis countervailing hadde fått det utfallet det nå har fått i ankesaken, i 2014/2015, så ville Kina åpnet opp igjen Processing trade som de da tilbydde å gjøre, hvis USA fjernet eller reduserte kraftig straffetollen, dette var i forbindelse med en revisjon av countervailing.

Og det er vurdert slik i femårs-revisjonen at denne tollen ikke skal utløpe, fordi noen kan fortsette dumping på over 200 prosent ut fra toll for Wide entity. Er det overhodet noen som har solgt med en sånn toll til USA siden 2013? Neppe.
Ser man på listene over selskap som har fått behandlet straffetollen hver for seg, så er det ikke så mange eksportører igjen.
Og straffetollen på Wide entity er jo en vill gjetting, fordi man aldri har fått noen tall fra noen selskap, og dermed har gjettet seg frem til en kostpris.


Og hvis det nå kommer en avtale, blir denne å fjerne straffetollen Trumph innførte i fjor? Sannsynligvis.

Så hva med resterende straffetoll? Fortsetter amerikanerne å tro at det kommer et ras av solcellepanel solgt til under halv pris (wide entity), eller ser de nå at de egentlige eksportørene av betydning ikke har drevet med så mye dumping alikevel?

Et ja på det siste spørsmålet er vel egentlig det som også EU fant ut, når de fjernet straffetollen.
Inord
01.02.2019 kl 20:14 769

Det er ihvertfall positivt med tanke på om kineserne vil vurdere fjerning av Rec sin straffetoll.

At Yngli som ble idømt 52 % antidumping straffetoll i 2013/2014 nå har fått denne fjernet helt i siste revisjon for perioden 2013/2014.
Og flere andre firma en reduksjon fra 52 til under 4% i samme revisjon

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-01/pdf/2019-00753.pdf
Redigert 01.02.2019 kl 20:19 Du må logge inn for å svare