Emisjon


Virker ikke helt som folket har forstått dette, men emisjonen NAS nå skal holde er en tegningsrettet emisjon, det vil dermed bli delt ut tegningsretter relativt til eierandelen man har i selskapet.

Så de som snakker om total utvanning og at de største aksjonærene blir forfordelt trenger ikke å bekymre seg så lenge de har tørt krutt klart.

Ha en god helg.