NAS – Faresignaler – eller ikke ?

NAS 02.02.2019 kl 02:10 4733

Etter å ha studert regnskapene til HBK holding og Sneisungen AS sine regnskaper har jeg funnet ut følgende:

HBK Holding har 22,6 % av Norwegian
Sneisungen AS har 1,6 % av Norwegian

Det jeg så finner ut ved å simulere diverse kurser ved den tegningsrettede emisjonen er følgende:
Ved dagens kurs 132,15:
Ved 10 % rabatt på kursen, vil HBK vannes ut til 18,074 %
Ved 20 % rabatt på kursen, vil HBK vannes ut til 17,727 %
Ved 30 % rabatt på kursen, vil HBK vannes ut til 17,318 %

Ved 50 % høyere kurs – 198,22:
Ved 10 % rabatt på kursen, vil HBK vannes ut til 19,172 %
Ved 20 % rabatt på kursen, vil HBK vannes ut til 18,870 %
Ved 30 % rabatt på kursen, vil HBK vannes ut til 18,511 %

Noen forutsetninger:
Markedsverdi ved dagens kurs, 6 Milliarder, 9 etter emi.
Markedsverdi ved 50 % høyere kurs er 9 Milliarder, 12 etter emi.

Alle lån i HBK holding er tilknyttet Norwegian, hvor mye lån som er knyttet til andre investeringer er vanskelig å finne ut av. Men antagelig er lån til eiendommene de har, ført i datterselskapene. Uansett utgjør dette nok ca. 60-70 MNOK.

Ved dagens kurs på 132,15, og emi innskudd på 300 MNOK, så vil belåningsgraden til HBK holding være 60,01208 % hvis man legger 2017 regnskapet til grunn, deretter at emi i 2018 ble gjort med 100 % låneopptak, samt nye 300 MNOK også gjøres med låneopptak som det fremkommer av media. DNB oppgir selv en maksimal belåningsgrad på Norwegian til 60 %. Farlig høy belåning med andre ord.

Hva kan så være motivasjonen for HBK / Bjørn Kjos for videre handling;
Av ovennevnte, så er HBK holding uten tvil opptatt av en lavest mulig rabatt på tegningskursen, for å unngå mest mulig utvanning. Ved en utvanning ved dagens kurs, så utgjør forskjellen på 10 og 30 % rabatt en økt utvanning på 0,7557 % av ny beholdning. Dette tilsvarer ca. 68 MNOK ved dagens kurs.

Dersom rabatten settes til 30 % av dagens kurs, så vil HBK kunne selge hver opsjon med en gevinst på 19,87 kroner, gitt at de får solgt opsjonene med det påslag som man må regne med at gir ny kurs etter emi, alt annet gitt likt. HBK vil i så fall ikke benytte seg av 4.086.265 opsjoner, som de da skal selge. Gitt en markedsverdi på totalt ca. 378 MNOK, er det ikke utenkelig at de må selge dette med noe rabatt for å få det unna. Totalt maks gevinst ville teoretisk vært 81.183,881,95. Men gitt at det selges til rabatt, så vil man kanskje kunne forvente at disse 378 MNOK selges til 5 % rabatt. Da senkes gevinsten til 62.283.881,95. Denne gevinsten vil da fordre 30 % rabatt på emi kursen, som igjen betyr utvanning og redusert verdi på ovennevnte 68 MNOK. Altså vil det være en tapssituasjon alt annet gitt likt. Og det er jo strengt tatt ikke en gevinst, da dagens aksjer vil falle tilsvarende like mye som tegningsrettene stiger i snitt (alt annet gitt likt). Ergo er det ikke en fortjeneste å hente, men nær sagt bare en tapsbegrensning i hele operasjonen ved å selge rettene.

Hvis man tror på seriøs oppgang fremover, vil det være vesentlig å bli utvannet så lite som mye, og da kan man ikke gå for høy rabatt og høyest utvanning som over.
Utover det, er det nærliggende å se at utvanningen blir mindre, jo høyere dagens kurs er. Betyr dette at alle hatter er dratt opp av hatten nå, eller kommer det noe i perioden frem til tegningskursen settes. Det er ingen tvil om at HBK har alle intensjoner om kortsiktig å øke kursen mest mulig, så lenge det er noe de kan gjøre umiddelbart og før tegningskursen skal settes. Enhver annen handling som de kan gjøre, men utsetter vil påføre de ett tap som forskyver seg i størrelse jo høyere kursen går.

Hva kan man konkludere med her ? Ikke short aksjen frem mot når tegningskursen settes. Men etter det, forvent ikke mange nyheter fra selskapet på en stund, for triksene må benyttes nå.
Redigert 19.01.2021 kl 09:42 Du må logge inn for å svare

Enig med resonementet og vil bare bemerke at ved 50% økning på dagens kurs, så vil den potensielle utvanningen bare øke med 1,2 % etter regnestykket ditt.
Dette gir rom for store svigninger, uten at det påvirker utvanningen nevneverdig. Som regel så blir vel emisjonskurs satt til snittet av 20 handelsdager etter varsel, men det er vel noe annet i en rettet emisjon.. Tror det blir umulig for oss dødelige å regne oss frem til en gitt kurs når den er rettet. Har også selv tro på økning frem mot tegningskurs, men har ingen aning om den bør ligge på 130, 200 eller 300 :) Salg av fly nå hadde gjort seg og er også varslet salg ila Q1.
Hektar
02.02.2019 kl 07:52 4631

Har en skarp mistanke om at DNBs belåningsgrad kanskje ikke er så relevant for Kjos...
Puffen
02.02.2019 kl 11:04 4422

Takker for et grundig og reflektert innlegg. For lite av slike :) God helg
02.02.2019 kl 11:33 4364

Takk for det Puffen :-)

Når det gjelder belåningsgrad, så er jeg helt enig i at dette ikke kan sammmenlignes så enkelt som jeg gjorde det. For å utbrodere litt rundt dette, så var kursen nede i 98,36 for kun noen dager siden, og kun noen få minutter / kvarter. Så for en stakket stund var belåningsgraden muligens ca. 80,61 %. Det var selvfølgelig ikke nok tid til å bli tvangssolgt eller annet.

Men jeg legger til grunn at HBK fortsatt har stor tro på investeringen og selskapet Norwegian. At de ikke får lånt nok til å være med på emisjonen fullt ut, kan jo bety at noen som sitter på inside informasjon og behandler låneengasjementet mener at strikken er strukket langt nok risikomessig. Jeg antar at det ikke bare er en finansieringsforbindelse som er forespurt om hjelp til dette. Hvis man tror at en emisjon som dette er verdiøkende, så vil jeg tro at man gjør alt man kan for å få være med på mest mulig.

Nå tror jeg absolutt at Norwegian består. Men det er en bekymringe for de som sitter på inside info i dette tilfellet, og som antagelig mener at det er for stor usikkerhet og at de ikke vil være med på finansieringen.

Med 5 beilere på døren, hvorav ingen ble landet, manglende finansiering for å være med fullt ut på emi, Q1 som står for dagen, så er det ikke overveiende sannsynlig at alt går bra.

Videre så er det ikke utenkelig at dekan ha en formening om at kursen skal ytterligere ned, slik at man blir med på ca. halve emisjonen, men sparer tørt krutt til å kjøpe tilbake de samme prosentene man mister, til en rimeligere kurs i fremtiden, og etter emisjonen.

Hvis det den tekniske analysen til Hammers går veien, så skal man ned til ca. 70,- om jeg husker rett. Da er belåningsgraden til HBK over 100 %. Har de tørt krutt og mener at det er nederste område kursen kan gå, så er det absolutt lurt å spare pengene til da. Ikke at de har lest analysene til Hammers, men de kan ha liknende tanker om fremtiden, og ser jo nøyaktig hvilke problemer som kommer fremover med den innside informasjonen de har. Altså er det lovlig å ikke være med på emisjonen nå fullt ut, men handle på lovlige tidspunkt senere med meldeplikten og de lover som følger. Går kursen opp senere, så er ikke utvanningen så farlig. Går kursen ned ytterligere, fordi halen på den kraftige ekspansjonskostnaden følger en stund videre, så er det ingen tvil om hva man bør velge. Dette må de ikke kommunisere om til markedet så langt jeg vet.

Det er imponerende hva bjørnene har fått til, uten tvil. Men det kan se ut som at risikoen er strukket for langt. Om man ser på Einar Aas, så er det i ettertid ingen tvil om at posisjonene han tok i kraftmarkedene var lønnsome og riktige, men at han dro risikoen for høyt kortsiktig. I oversatt betydning, så kan det være at alt Norwegian gjør er knallgod taktikk, og legger grunnlager for ett kjempegodt selskap for fremtiden. Men det er også ikke helt utenkelig at man har dratt giringen og risikoen for langt før man lander godene.

Utifra ovennevnte så mener jeg at man enda sterkere kan hevde at frem til emisjonskursen settes, så vil nær sagt alt gjøres for å øke kursen. Nettopp for senere å unngå å havne i en situasjon at Q1 senker kursene ned til for lave nivåer igjen. Så går kursen godt opp frem mot emisjonen, så er det enda godt. Men makter man ikke å få opp kursen frem til da, så hadde jeg rømt så fort jeg kunne, fordi da er det nær sagt ingen ting som kan redde utviklingen.

Sist, men ikke minst, så fremstår bjørnene som mer under regi, og mindre frie og glade som før. Det kan selvfølgelig være media sin fremstilling av de, men jeg liker å tro at at Bjørn får den plassen han vil ha i media, hvis han virkelig vil. Begynnner skoen å trykke hardt på de nå, er de mer i andres makt, gitt resultatene, har de minsket handlingsrom ? Ikke vet jeg, men at risikoen og volatiliteten øker i takt med dette er jeg ikke i tvil om.
Redigert 02.02.2019 kl 11:45 Du må logge inn for å svare
zavva
02.02.2019 kl 12:27 4292

Takk for meget gode innlegg boktransporten. Det er mangelvare her på forumet. Tenker mye det samme selv og tror det kan bli press på kursen frem mot ex. dato. Bjørnene har alt å tjene på slippe positive nyheter nå i kommende uker og vil det noen gang være mer gunstig for eksisterende aksjonærer å lande JV enn nå?

IAG har jo med vilje gjort det de kan for å knuse kursen. Nå må det tas motgrep.
Redigert 02.02.2019 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
TomW
02.02.2019 kl 12:48 4238

Godt innlegg boktransporten.

Nas er absolut ikke risikofritt og som du er inne på så kan det fort være at de har strukket strikken for langt. De må absolutt snu dette meget raskt og vi får virkelig håpe at det ikke er for sent.

Vedrørende finansieringen (Garantistene) så mener jeg intervjuet med Kise forklarte dette meget godt. Årsaken til at det er utenforstående som ble hentet til dette skyldes at EMI prosessen gikk parallelt med forhandlingene rundt salg av hele Nas. Av samme grunn så var det kun HBK som kunne involveres her og ikke de andre store aksjonærene. Disse kunne ikke involveres siden ved en emisjon må all informasjon på bordet og med taushetsplikt rundt oppkjøpet kunne ikke disse involveres. Hadde ikke denne oppkjøperen kommet på banen hadde trolig emisjonen sett annerledes ut vil jeg tro.
Redigert 02.02.2019 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
02.02.2019 kl 13:07 4197

Tak for positive tilbakemeldinger. Det er en fin case å se på, med mange mekanismer i sving. For egen del er jeg ikke investert i Norwegian, hverken short eller long. For det er risikoen for stor for meg.

Når det gjelder det jeg har skrevet om finansiering, så er dette da angående hvordan HBK finansierer sin andel av emisjonen, altså innskuddet de må gjøre på 300 MNOK. Jeg vil anta at HBK har gjort alt de kan for å være med på mest mulig, så lenge de har tro på caset. Gitt det, så har enten de som har behandlet saken og stilt finansiering på 300 MNOK sagt at nok er nok. Ellers har man tro på en videre nedgang før oppgang, og vil benytte denne med tørt krutt.

Vanlig strategi ville jo vært å være med på noe av emien, selv om man tror på nedgang fremover, gitt den posisjonen de har. Dersom det ble gjort en emi uten at de deltok, ville det vært verdiødeleggende, så noe må de med på.

Når det gjelder garantien, og hvem som stilte denne, så synes jeg det var genialt strategisk å få med John Fredriksen på det. Selv om han kan tjene korte penger, uten å være med, er bare navnet hans nok til å skape halleluja stemnning. Hvis Fredriksen etter emi inngang ikke har en posisjon, så er det enda sterkere grunn til å selge og rømme.

Til slutt synes jeg det er noe skuffende at det ikke opplyses til markedet hva disse budene har vært på. Jeg synes ikke det er tillitsvekkende at man ikke opplyser om dette, når kjøper mest sannsynlig har forstått emi-behovet, og allikevel fremsatt ett tilbud som burde være en nøktern verdivurdering, med en premie på toppen.

Ved å dokumentere budene, så ville jo markedet fått en bedre forståelse av hva flere mener selskapet er verdt, etter en gjennomgang av selskapet. Ergo kan dagens kurs være helt misvisende, mens insidere som HBK nettopp vet dette og kan kjøre på alt de kan med noen av de ovennevnte strategier, eller gjøre helt andre ting.
Redigert 02.02.2019 kl 13:09 Du må logge inn for å svare
zavva
02.02.2019 kl 14:18 4117

En tanke som plutselig slo meg:

Som sagt har Kjos og Kise all interesse av høyere aksjekurs frem mot ex. dato og presentasjon av Q4 ble fremskyndet med en uke fra 14. feb til 7. feb. Her skal all fakta på bordet og mulighet for innsidekjøp er plutselig vid åpnen. Ville ikke en genial strategi fra HBK vært å kjøre massive innsidekjøp før ex. dato for å booste kurs (om de synes det er billig) og heller selge deler av tegningsrettene for å finansiere deler av emisjonen? På denne måten kan de faktisk øke eierandelen i NAS / unngå utvanning samt peke nese til IAG og gjengen som sitter short.

Hva sier dere? Helt søkt eller mulig grep fra Kjos og Kise?
Spørsmålet er vel om de har likviditet til et slikt grep.

Ikke helt søkt det nei.. tvert imot. Strategisk genialt og vinn vinn. Hadde jo vært helt amazing for kursen ;) Lukter litt JF av den strategien der ?Men da må alt på bordet og det klaffer jo bra med fremskyndet Q4 og oppdatering av selskapet. Tror nesten du kan ha helt rett i den ?

Rundt påsketider skal renten i USA økes igjen. Tipper det blir nye kursmasakre på børsene da.

Nas brenner penger slik som Tesla. Men hei, med riktige grep blir det nok bra tilslutt.

Tri milliarda.. SMÅPÆNG!
Mml
02.02.2019 kl 18:40 3856

Vil ikke alle aksjer som er lånt ut til short bli tilbakekalt før emisjonen? I så fall så vil jo det alene dra kursen godt oppover da de må kjøpes i markedet frem til emisjonen. Om de ikke blir tilbakekalt, så får heller ikke de som lånte ut aksjene noen tegningsretter for disse og lar seg vanne ut.
Frodon
02.02.2019 kl 18:46 3839

Innsidekjøp før emisjonen, wow, har det tørnet helt for små aksjonærene eller...? Dere sitter faktisk å tror på det dere skriver, eller er det lørdags humor? ;)
zavva
02.02.2019 kl 19:30 3777

Nei egentlig ikke - tror det er svært usannsynlig. Men fortell Frodon, du som har hele vettet. Hva hadde du gjort om du var Kjos og Kise? Kjørt emisjon på 1kr slik du har antydet i tidligere tråder?

Hva er best for aksjonærene i NAS? Synnliggjøre verdier før eller rett etter emisjon?
Kom heller med innspill enn slik oppgult som ødelegger en meget god tråd.

Om det Kjos sier stemmer - at JV kommer, selskapet går i pluss i 2019 og at langdistanse blir selskapets mest lønnsomme satsning fremover ja da hadde jeg kjørt på med massive innsidekjøp etter Q4 for da er 130kr svært billig. Tror det er farlig å tro at Kjos og Kise er handligslammet - men tiden vil vise. Jeg tror dessverre ikke de har kapital til å kjøre denne strategien selv om det utvilsomt (igjen - om det de sier stemmer) ville vært svært lukrativt for eksisterende aksjonærer.

At de har en plan er jeg rimelig sikker på. Tviler sterkt på at de gir Walsh og shorterene den gleden at emisjon kommer på lave hundretallet uten god kamp.

Ellers godt poeng Mml men jeg tror det kan ligge klausuler i shortavtalene som regulerer at den som låner ut har krav på utbytte, tegningsretter osv men det reguleres av avtalen. At kursen skal opp før ex. dato er jeg rimelig sikker på - spørsmålet er bare hvor mye og hvor stort fallet blir når katta er ute av sekken (les emisjonspris)
Redigert 02.02.2019 kl 20:01 Du må logge inn for å svare

Det som er guleroten vår som aksjonærer nå er det fsktum at styret og andre aksjonærer ikke kunne være med i en rettet emisjon fordi det pågikk et potensielt salg. Disse er SELVFØLGELIG avhengig av å synliggjøre ALT av verdier nå for å ikke bli vannet ut selv. Styret godtar ikke en lav rettet emisjonskurs når de selv ikke er med. Det sier vel seg selv? Eller er jeg heelt på bærtur? :)
zavva
02.02.2019 kl 20:11 3703

Jeg tror ikke du er helt på bærtur. Spørsmålet er om de evner å ta grep før emisjonskurs fastsettes - jeg som vanlig optimist men har gått på en smell allerede så vi får se. Torsdag blir svært spennende - er veldig spent på hva de kommer med da. At styret skal godta emisjonskurs på 100-120kr når de har vært nær å lande oppkjøp på noe vi kan anta var minst 150-200kr høyere vil være sjokkerende. Spesielt med tanke på manøveren til IAG...

Er veldig enig med konklusjonen til TS: "Hva kan man konkludere med her ? Ikke short aksjen frem mot når tegningskursen settes. Men etter det, forvent ikke mange nyheter fra selskapet på en stund, for triksene må benyttes nå."
Frodon
02.02.2019 kl 20:17 3693

Hva mener du med en god tråd? Kjus fikk ikke solgt NAS siden kjøperne trakk seg, og måtte gå inn i en nødløsning for å få på plass finansiering. Nå risikerer både Kjus, Kise og dagens aksjonærer å bli utvannet og John Fredriksen tjener pengene dere taper. Du så sikkert at JF hadde satt betingelser opp mot garantien på emisjonen?

Det virker ikke som jeg har forklart godt nok hva jeg mente med innleggene om at emisjonskurs kan bli satt på kr 1. Det er ikke satt noen emisjonskurs i hele tatt, dvs hvis massive fond går inn og shorter kursen langt ned nå, da kan ikke NAS sette emisjonskursen på kr 100. Med en børskurs på eks kr 50, så kan ikke emisjonskursen settes på kr 100, da vil ingen kjøpe aksjer via emisjonen. Dette er høy risiko og gir et klart signal om hvor stor krise dette er for NAS. Kjus risikerer til og med å miste kontrollen over selskapet, så det var nok et par tårer i øyekroken til Kjus når han signerte avtalen med John Fredriksen & co.

Hvor lenge har ikke Kjus sagt at NAS skal gå i overskudd...?

Hva Kjus og NAS burde gjøre? Det er jo enkelt, signer JV, selg masse fly og få ned den enorme gjelden. De må snu skuta før dette blir bra. Nå har de emisjon 1 gang i året. Den store utfordringen til NAS nå, er at alle potensielle kjøpere av selskapet har sett all intern infoen til NAS. De vet skuta synker og er ikke villig til å gi nok penger for flyene og bra nok betingelser i samarbeid eller oppkjøp. Økonomien i skuta må snus først. Klarer de ikke det, får de kjøre en enda større emisjon og få ned gjelden, og starte på nytt.
zavva
02.02.2019 kl 20:56 3646

Helt enig at dette er en nødløsning. Tror ikke en skal hause opp rollen til JF her - hvilke betingelser er det du mener han har satt? Han er en del av syndikatet som garanterer for emisjonen og i så måte drar inn 30-40mill i provisjon og mulig rabatterte aksjer (noe jeg tviler på skjer). Vil tro det blir betydelig overtegning og at Fredriksen dermed kun ender opp med garantiprovisjon. Emisjonskurs 1kr er rimelig uaktuelt og det hadde du fått med deg om du hadde lest meldingene fra selskapet - The board of directors shall determine the subscription price with a lower limit of NOK 30 per share and an upper limit of NOK 250 per share. Tror egentlig du misforstår hele rollen til syndikatet som garanterer her. Kursen hadde blitt knust BETYDELIG mer om det ikke var en garantert emisjon.

Jeg vil til og med påstå at denne løsningen potensielt kan være mer positiv enn en rettet emisjon da selskapet nå kan få alle fakta på bordet før kurs settes.
Har en følelse av at det kommer noe og noe av grunnen for mine mistanker er at de faktisk henter 3mrd i et jafs. Hadde nok fint klart å hentet 1,5mrd i en rettet emisjon til 120-130kr om de ville det.

Ellers har du rett i at Kjos har sagt at NAS skal gå med overskudd i lengre tid og nå må de viser at de evner. Hvis ikke blir det stygt - det er jeg helt enig med deg i. I tillegg er det snakker vi om et flyselskap så alt kan skje. Vi kan våkne opp til ulykke og konkurs i morgen men den risikoen er jeg villig til å ta. Husk at NAS har vært gjennom enorm vekst og situasjonen er skremmende lik Ryanair og Easyjet for noen år siden som også måtte ha flere emisjoner når veksten sto på som verst.

Og disse fondene du snakker om som skal knuse aksjen gjennom massiv short - hvem skal låne dem aksjene nå før 19.02? Skal de kjøre naked short kanskje? Kan vedde en god flaske rødvin med deg på at andelen short er mindre 18.02 enn hva den var 01.02.
Redigert 02.02.2019 kl 21:01 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
02.02.2019 kl 23:38 3517


Leser man hva som blir skrevet i disse intervjuene så virker de troverdige, og at børsuro i nov & des. samt uavklart brexit er skyld i utsettelsene av endelig salg.

Budet ble flyttet igjen. Flere måneder frem i tid. De sa «vi kan se på det senere».
– Da sa vi bare: «Nå gir vi bånn gass. Standalone», sier Kise
– Vi bare kjører
– Dere går videre alene?
– Ja.

– At budet falt igjennom – det tror jeg ikke hadde noe med Norwegian å gjøre. Det tror jeg hadde med utenforliggende omstendigheter å gjøre. Det var ekstremt rufsete på mange forhold. Blant annet var ikke brexit avklart.

Blir meget spennende fremover å se hvordan dette spillet utspiller seg!

Etter planen skal det britiske parlamentet ha en ny brexit-avstemning 14. februar.
TomW
03.02.2019 kl 00:34 3455

Med god tråd menes: at folk forholder seg til fakta uavhengig om det er positivt eller negativt. Du viser igjen at dette er noe du ikke behersker særlig godt.

1) Av alt vi kjenner av kommunisert fakta, trakk ikke kjøper seg, men utsatte prosessen utover hva nas kunne godta grunnet nødvendig og planlagt emisjon.

2) igjen, forklart deg dette før, emisjonen er rettet mot eksisterende aksjonærer ved x dato og om man benytter disse rettighetene blir man ikke vannet ut ! Garantistene er kun garantister

3) «massive fond shorter kursen i bånd» hvor mange aksjer tror du er tilgjengelig? Forstår at du har et virkeligsfjernt syn på hvordan ting faktisk fungerer, men seriøst slutt med det tullet der !

4) nas budsjetterte med overskudd i 2018, dette ble dessverre ikke tilfelle. Hvorfor? Skyldes flere ting, men av q4 tapet på 4 mrd så er vel 2,7 mrd urealiserte tap som trolig vil reverseres i 2019


Ser ikke helt Agendaen din men at du er kunnskapsløs er vel ganske synlig. Men anbefaler deg til å holde deg til dine egne konspirasjonsttåder :)
Redigert 03.02.2019 kl 00:37 Du må logge inn for å svare
Frodon
03.02.2019 kl 12:17 3135

Hehe, fakta tråd ja, tror alle skribentene på denne tråden at dette er en fakta tråd? TomW og Kronekursen er kanskje de 2 skribentene som ødelegger denne tråden mest i mine øyne ;) De andre skribentene på denne tråden er mye mer seriøse i mine øyne, de gjør en god jobb rundt fakta :)

Zavva, var det ikke 12 mill JF fikk for å garantere emisjonen? Jeg er enig med deg i det meste du skriver og du har et mye mer reflektert syn på investeringen din enn det eks TomW og Kronekursen har. Utsagn som "innsidekjøp og oppkjøp av selskapet før emisjonen, vinn vinn situasjon for alle, aksjonærene blir ikke utvannet, at NAS ikke ble kjøpt opp har ikke noe med Norwegian å gjøre, mye av gjelden blir borte i Q1 osv osv. Hadde dere seriøse skribenter rettet opp disse useriøse innleggene, hadde dere sluppet folk som meg på trådene ;);)

Det er ingen bud på vei nå:
"Norwegian skriver i en børsmelding tirsdag at de var i «nye, konkrete og spesifikke forhandlinger» om et oppkjøp, men at «ingen slike diskusjoner foregår nå".

Er dere ikke forbanna på at NAS ga informasjonen til noen aksjonærer, som rakk å selge seg ut på bekostning av kursnedgang, som dere tapte penger på?
"Vi startet å jobbe med en emisjon i starten av fjerde kvartal (oktober, journ.anm.) og planen var å gjennomføre det før jul. Emisjonen var garantert og planen var den samme som det vi presenterte i dag, sa Karlsen og fortsatte"
"The remaining NOK 2,390 million of the rights issue is underwritten by DNB Markets, a part of DNB Bank ASA"

10/01-2019 15:49:09: (NAS) Flaggemelding i Norwegian Air Shuttle ASA - Fond forvaltet av DNB Asset Management AS har i dag 10.01.2019 solgt 48 873 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. Fond forvaltet av DNB Asset Management AS eier etter dette 2,262,872 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA, som utgjør en eierandel på 4,98 % av utstedte aksjer i selskapet

https://aksjelive.e24.no/article/BJQrlG

Kanskje dere seriøse skribenter burde tenke litt på hvorfor NAS ikke ble kjøpt opp? Det var mer enn nok tid og penger til å gjøre et oppkjøp. IAG har trukket seg fra et oppkjøp etter de fikk fullt innsyn i NAS og la inn 2 bud som var altfor lave for NAS. De andre aktørene som vurderte oppkjøp har også trukket seg. Jeg sier ikke at NAS ikke blir kjøpt opp på et tidspunkt, men hvorfor var det ingen som ville kjøpe de opp nå? At Brexit ikke var avklart og at de måtte ha et selskap i europa som kunne stå som eiere er bare tull. Det er ingen seriøse oppkjøpere som avbryter et oppkjøp pga de grunnene ;)

"Har John Fredriksen blitt den nye gjedden i Norwegian-sivet? John Fredriksens engasjement i Norwegian kan være alt, eller nesten ingenting. Spørsmålet er om shipping-kongen har lagt seg til rette – klar til å hugge"
https://e24.no/pluss/kommentarer/boerskommentar/boerskommentar-har-john-fredriksen-blitt-den-nye-gjedden-i-norwegian-sivet/24551839
Redigert 03.02.2019 kl 12:20 Du må logge inn for å svare

Budgiver trakk seg ikke og JF er nok kommet for å bli ? Jeg er ikke lei meg for jeg var ikke inne før nedgangen og ja.. jeg er litt optimistisk og naiv ? men men.. I morgen starter ny uke og vi får se hvor vi er på fredag ? Lykke til alle sammen både kort og lang ✌?
Frodon
03.02.2019 kl 12:36 3083

Har ikke budgiver trukket seg heller nå?
"IAG bekrefter i en børsmelding torsdag at selskapet ikke har planer om å legge inn bud på Norwegian Air Shuttle"
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/01/Norwegian-stuper

Hvordan VET du at John Fredriksen har kommet for å bli?
Det er synd du taper penger på dette, men da er det kanskje greit å lytte mer, så du kanskje unngår større tap ;)

Bare så jeg rydder opp i en ting som det er mulig jeg ikke har forklart meg godt nok rundt NAS og total utvanning av dagens aksjonærer. Emisjonen som er varslet må godkjennes i generalforsamlingen. Ja, jeg er enig i at den vil bli godkjent, men det er en risiko for at den ikke blir godkjent. Hvis den ikke blir godkjent og kursen i NAS kollapser, KAN kursen gå langt ned, også til kr 1. Jeg sier ikke at det er realistisk, men det KAN skje.

Er det noen investorer her som var med i Tandberg data når de skulle kjøre emisjon? Har dere andre satt dere inn i hva som skjedde med Tandberg data? Er dere 100% sikker på at noe slikt ikke kan skje i NAS? Aksjonærene i Tandberg data var også sikker på oppkjøp, innsidekjøp, store overskudd osv. Nå ble Tandberg data kjøpt opp, men ikke slik aksjonærene håpet og trodde. Aksjonærene tapte "alt".

"Raser mot Oslo Børs
Aksjonærene i Tandberg Data raser over at de taper på ulovlig short-salg. De vil at Oslo Børs stopper handelen i aksjen"
https://www.dn.no/raser-mot-oslo-bors/1-1-1153575

"Tandberg Data ASA meldte oppbud 24. april 2009 og ble overtatt av Cyrus Capital. Datterselskapet Tandberg Storage gikk konkurs samtidig"
https://no.wikipedia.org/wiki/Tandberg_Data
Redigert 03.02.2019 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
TomW
03.02.2019 kl 12:59 3045

Frodon;

Opplys meg gjerne på hva jeg har skrevet her som ikke er korrekt ?

Igjen kommer du med løgn:

"Er dere ikke forbanna på at NAS ga informasjonen til noen aksjonærer, som rakk å selge seg ut på bekostning av kursnedgang, som dere tapte penger på?"

Mener du at Nas har informert DNB AM om at det kommer en emisjon??


Hehe ? Selvsagt har de trukket seg, men det var ikke fordi de mente det var en dårlig investering, men pga tid, formaliteter og konkurransetilsynet krav. Tror du at de hadde lagt inn budet som ble godkjent hvis de mente at det var en dårlig invistering? ? Har gjort meg opp min mening om JF sin inngang og satt min investering så da får kursen tale sin sak de kommende uker ?
undrende
03.02.2019 kl 14:14 2928

Beundringsverdig at noen, som Frodon her, m/fl tar seg bryderiet med å få reelle fakta opp på bordet, som setter fokus på det svær mange overser, eller aller helst, ikke ønsker, eller evner å se. Det gjelder sikkert mange tråder, men NAS & NEL er spesielt utsatt siden de favner så mange av brukerne her inne.
Det er slike postinger som har verdi for brukerne, ikke som de aller, aller fleste tråder, hvor endatil noen, som minner om misjonsmøter og halleluja stemning.
Vil tro de fleste skribenter handler i god tro, men fargelegges litt for mye av egne investeringer, tro og håp på disse. For mye spekulasjoner uten nødvendig hold. Det er bedre med sunt vett og litt mer kritisk blikk på et selskap enn motsatt. Meglerhus, analytikere har sin agenda, det er det ingen tvil om. Insideinformasjon må man kunne tro er en del av hverdagen. Proffene har langt bedre forutsetninger for sine investeringer.
Evner man ikke å vurdere de ulike selskap selv på en nødvendig måte, så er disse postingene en mulighet til å åpne øynene på folk som ellers står i fare for å miste store deler av sine investeringer.

Take it away ? Lener meg tilbake og nyter regnestykker basert på fiktive fremtidige tall. Når man legger til spekulasjoner basert på JF frykt og andre ingredienser som tidligere konkurenters historikk, potensielt fraværende kjøpere og en god dose Brexit frykt, ja da blir det jo et meget pålitelig regnestykke. Vi er alle uvitende når alt kommer til alt, men det er uungåelig å spekulere ? Savner også reelle tall og emikurs. Ser frem til avklaring? Investeringene mine ser jeg alltid som tapt når de plasseres, så videre utfall i positiv retning kommer alltid som en overraskelse ??
hstray
03.02.2019 kl 14:38 2890

Hei, Norwegian må nok sluttføre JV dealen før Gf. Siste tidens intense samtaler vedrørende salg har som Kise kommuniserer satt alle andre prosesser i norwegian på vent. Det er nærliggende å tro at JV deal er nærmest tilnærmet ferdigforhandlet men ikke sluttført grunnet prosesser rundt ett salg av norwegian. Denne kaninen må de nok dra opp av hatten for å vesentlig øke kursen. Q4 Som kommer til uken har jeg vanskelig for å tro vil gi noen særlig boost
zavva
03.02.2019 kl 14:56 2852

Enig hstray. JV er jokeren nå og dette bør de lande før GF ellers er det svært lite aksjonærvennlig av Kjos og Kise.
undrende
03.02.2019 kl 14:58 2844

"Investeringene mine ser jeg alltid som tapt når de plasseres, så videre utfall i positiv retning kommer alltid som en overraskelse ?? "

Skjønner at du ser på aksjeinvesteringer som en odds bong :p

for øvrig en holdning som burde få alle varsellamper til å lyse rødt hos alle som leser dine postinger :p
undrende
03.02.2019 kl 15:01 2837

Kjos uttalte vel i forrige uke at de håpet å få en avklaring på JV innen utgangen av Q1
for meg så høres det i beste fall ut som April/Mai basert på tidligere lovnader fra Bjørnene.
Frodon
03.02.2019 kl 15:59 2726

Takk for det :) Jeg vurderer sterkt å ikke hjelpe NAS aksjonærene med fakta mer, da de fleste av de sitter med et meget forvrengt bilde av hva som skjer. Men det er jo en av grunnene til at de rike blir enda rikere. Når jeg begynte å skrive på HO første gangen, var det for å lære nye ting og hjelpe andre som trengte hjelp, slik at vi sammen kanskje kunne tjene penger på børsen. Opp igjennom årene har jeg møtt noen ekstremt dyktige folk her inne, som jeg har lært vanvittig mye av. Også er det dessverre en del folk her inne med en annen agenda, som overhode ikke vil forstå (med vilje?).

-------------------

TomW, hele innlegget ditt 3.2.2019 kl 00:34 er bare tull.
"1) Av alt vi kjenner av kommunisert fakta, trakk ikke kjøper seg, men utsatte prosessen utover hva nas kunne godta grunnet nødvendig og planlagt emisjon"
Svar: kjøperen trakk seg, IAG har børsmeldt at de har trukket seg. Linken ligger rett over her.

"2) igjen, forklart deg dette før, emisjonen er rettet mot eksisterende aksjonærer ved x dato og om man benytter disse rettighetene blir man ikke vannet ut ! Garantistene er kun garantister"
Svar: Ja, aksjonærene blir utvannet. Skjønner du virkelig ikke det?? Aksjonærene blir utvannet selv om du skriver noe annet gang på gang. Du er med på å lure andre aksjonærer som leser her som kanskje ikke kan dette så godt. Aksjonærene kan betale mye penger for å opprettholde sin eierandel, men de blir selvfølgelig utvannet i emisjonen. Hvis aksjonærene er heldig, kan de få solgt tegningsrettene sine for like mye som aksjekursen går ned når rettighetene kommer ut. Det skal trykkes opp mange nye aksjer siden emisjonen er så stor i forhold til Mcap.

"3) «massive fond shorter kursen i bånd» hvor mange aksjer tror du er tilgjengelig? Forstår at du har et virkeligsfjernt syn på hvordan ting faktisk fungerer, men seriøst slutt med det tullet der !"
Svar, Ja, med naked short kan aksjen bli shortet lang nedover. Har du ikke engang lest linkene jeg la med angående Tandberg data? Den gangen lærte vi at Oslo børs ikke engang stopper slikt, de kan bare sende informasjonen videre og følge det rettslig i årene etterpå. Aksjonærene får ingenting tilbake, og eventuelle bøter går til den overfylte statskassen.

"4) nas budsjetterte med overskudd i 2018, dette ble dessverre ikke tilfelle. Hvorfor? Skyldes flere ting, men av q4 tapet på 4 mrd så er vel 2,7 mrd urealiserte tap som trolig vil reverseres i 2019".
Svar, hvor har du det fra at 2,7 milliarder av tapet i Q4 blir reversert i 2019?

Hva mener du at jeg kommer med løgn? Du mener at det er tilfeldig at Dnb fond selger seg ned etter Dnb markets er informert om emisjonen?

Du skriver også til meg "Ser ikke helt Agendaen din men at du er kunnskapsløs er vel ganske synlig".
Svar: Det er slike utsagn som gjør at jeg ikke gidder å svare deg mer, så lykke til, får håpe for din skyld at du kommer ut i kr 0 eller i fortjeneste på investeringen din
Redigert 03.02.2019 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
TomW
03.02.2019 kl 16:19 2687

"Jeg vurderer sterkt å ikke hjelpe NAS aksjonærene med fakta mer"
Ja gjerne slutt med dine "fakta" opplysninger i fremtiden!

TomW, hele innlegget ditt 3.2.2019 kl 00:34 er bare tull.
"1) Av alt vi kjenner av kommunisert fakta, trakk ikke kjøper seg, men utsatte prosessen utover hva nas kunne godta grunnet nødvendig og planlagt emisjon"
Svar: kjøperen trakk seg, IAG har børsmeldt at de har trukket seg. Linken ligger rett over her.

Svar: Ja IAG har trukket seg ut. Det stemmer. Men av hva vi kan lese i de siste uttalelsene så tyder det vel på at siste bud, som styret takket ja til, ikke var IAG.

"2) igjen, forklart deg dette før, emisjonen er rettet mot eksisterende aksjonærer ved x dato og om man benytter disse rettighetene blir man ikke vannet ut ! Garantistene er kun garantister"
Svar: Ja, aksjonærene blir utvannet. Skjønner du virkelig ikke det?? Aksjonærene blir utvannet selv om du skriver noe annet gang på gang. Du er med på å lure andre aksjonærer som leser her som kanskje ikke kan dette så godt. Aksjonærene kan betale mye penger for å opprettholde sin eierandel, men de blir selvfølgelig utvannet i emisjonen. Hvis aksjonærene er heldig, kan de få solgt tegningsrettene sine for like mye som aksjekursen går ned når rettighetene kommer ut. Det skal trykkes opp mange nye aksjer siden emisjonen er så stor i forhold til Mcap.

Svar: Skjønner virkelig ikke du hvordan denne emosjonen fungerer? Jeg lurer absolutt ingen med dette, alle aksjonærer ved xdato får rettigheter som vil opprettholde deres eierandel om de benyttes. Er det så vanskelig å forstå for deg?

"3) «massive fond shorter kursen i bånd» hvor mange aksjer tror du er tilgjengelig? Forstår at du har et virkeligsfjernt syn på hvordan ting faktisk fungerer, men seriøst slutt med det tullet der !"
Svar, Ja, med naked short kan aksjen bli shortet lang nedover. Har du ikke engang lest linkene jeg la med angående Tandberg data? Den gangen lærte vi at Oslo børs ikke engang stopper slikt, de kan bare sende informasjonen videre og følge det rettslig i årene etterpå. Aksjonærene får ingenting tilbake, og eventuelle bøter går til den overfylte statskassen.

Svar: Bullshit lang vei.

"4) nas budsjetterte med overskudd i 2018, dette ble dessverre ikke tilfelle. Hvorfor? Skyldes flere ting, men av q4 tapet på 4 mrd så er vel 2,7 mrd urealiserte tap som trolig vil reverseres i 2019".
Svar, hvor har du det fra at 2,7 milliarder av tapet i Q4 blir reversert i 2019?
Svar: Hva har skjedd med oljeprisen siden 31.12.2018 Frodon? Har denne økt? Det har den og for hver dollar denne øker vil hedgingstapet som ble bokført i q4 reverseres (bokført tap i q4 var vel 1,8 mrd) Trafikktallene til Onsdag vil trolige en revansjering på 1 mrd. Tapet for eierandelen i Nofi var vel på 1 mrd. Hvordan dette vil utvikle seg fremover er jeg usikker på, men skal vi tro alle analytikerne som følger dette selskapet så ligger vel samtlige inne med et kjøp og en kurs på 100 kr. VI får se hvordan dette ser ut etter de leverer tallene for q4.

Hva mener du at jeg kommer med løgn? Du mener at det er tilfeldig at Dnb fond selger seg ned etter Dnb markets er informert om emisjonen?

Svar: Ja dette er bare tull og noe du innbiller deg i din lille fantasiverden. Hvorfor DNB har valgt å selge seg ned vet hverken du eller jeg Frodon.

Du skriver også til meg "Ser ikke helt Agendaen din men at du er kunnskapsløs er vel ganske synlig".
Svar: Det er slike utsagn som gjør at jeg ikke gidder å svare deg mer, så lykke til, får håpe for din skyld at du kommer ut i kr 0 eller i fortjeneste på investeringen din

Svar:Hvis du oppfører deg saklig i diskusjonene så skal du slippe slike utsagn i fremtiden!
Redigert 03.02.2019 kl 16:20 Du må logge inn for å svare
Frodon
03.02.2019 kl 17:00 2632

NAS - Et narrespill av dimensjoner.....?

TomW
18.01.2019 kl 22:47

Hvis du leser det ut av den teksten anbefaler jeg deg å ta grunnskolen på nytt :)

————————-
Hammers
18.01.2019 kl 22:56

Tom W.
Jeg tror ganske bestemt at også DU har massevis av sot på nesetippen - og at også DU prøver å ignorere virkeligheten! Deg om det!

Hilsen Hammers
Redigert 03.02.2019 kl 17:01 Du må logge inn for å svare
03.02.2019 kl 17:09 2615

Hvis jeg skulle gjette, så ville følgende skje fremover. John Fredriksen er garantisten bak deler av emisjonen. Denne blir fulltegnet og han får sitt honorar.

Videre så skjer JV ikke før etter emisjonen. Det gir ingen mening med emisjon om JV skulle kunne skje først.

Videre er John Fredriksen den som oppretter Joint Venture sammen Norwegian. Altså sitter han som finansiell eier på en stor flypark han lett kan snu seg rundt å tjene penger på uansett. Norwegian i seg selv er han ikke interessert i.

Ett krav fra John Fredriksen for å inngå JV har vært at Norwegian kjører en emisjon først, slik at flyparken ikke må flyttes på med en gang.

Magefølelse dette, så vil gjetning fra min side. Lov eller ikke vet jeg ikke heller.