REC - Salgsverdi av REC og melding om oppkjøp 12 februar


Nærmer seg presentasjon av Q4 2018 den 12 februar med kurs pr. 1 januar på 0,59.
Dette er nær rekordlave nivåer og tilsvarer en markedspris på USD 173M.

Men hva er egentlig salgsverdien av REC pr. i dag?
Interessant å se på dette nå, da uttalelser fra Jens Ulltveit Moe og situasjonen for REC markedsmessig og finansielt, tilsier at det kan meldes om salg/fusjon av hele eller deler av REC på Q4, eller i nær fremtid:

En enkel vurdering av salgsverdi:

Butte, Montana (USA) : USD 330M (Ifølge indikative bud: 3 ganger verdien på obligasjon USD 110M. Dette ble brukt som grunnlag for obligasjonen. Långivere må ha forsikret seg om at dette er et minimum av realistisk verdisetting i dagens marked)

Joint Venture, Yulin (China) : USD 1250M (Invested capital/Replacement cost)
REC's andel 15%: USD 187,5M
REC’s Equity Contribution 15% August 2014: USD 75M

Dette er altså en helt ny, topp moderne fabrikk, klar for å konkurrere ut mindre effektive produsenter. Den ligger der en slik fabrikk skal ligge, i Kina som har 80% av verdens solcellemarked. Fabrikken fungerer som den skal og vil være i full drift i løpet av første kvartal 2019, med opsjon på ytterligere 34%.


Moses Lake (USA) : USD 1400M (Invested capital)
Moses Lake (USA) : USD 1500M (Replacement cost)
Ingen indikative bud så vidt jeg vet, vanskelig å si hva verdsettelsen ved et salg kan være.

Salg av teknologi lisenser for fabrikker i andre land: USD 198M pr. stk. (2014 pris: Joint Venture, Yulin)

Gjeld:
Obligasjon: USD 110M
Income tax: USD 30M
Indemnity loan: USD 24M
Totalt: USD 164M

For å være sikker på og ikke overvurdere verdier:
Vanskelig å verdsette Moses Lake, patentrettigheter/lisenser osv. ser derfor foreløpig bort fra dette. Regner og med forsiktig anslag Yulin: REC’s Equity Contribution 15% August 2014: USD 75M)


Butte: USD 330M
Yulin: USD 75M
Gjeld: - USD 164M
Salgsverdi-estimat REC: USD 241M

Ved kurs 0,59 er markedspris for REC: USD 173M

Salgsverdi på USD 241M tilsvarer en aksjekurs på ca. 0.82.

Da har vi altså sett helt bort i fra verdien av Moses Lake og salg av nye lisenser i andre land enn Kina. Den som har formening om verdien av dette kan jo regne på det.

Ihvertfall vanskelig å forstå prisingen på OSE når den rene salgsverdien i tilfellet man gir opp driften av selskapet, langt overstiger dagens markedspris.
Ser bare oppside å sitte med aksjen på dagens kurs.
Tror de som sitter short her skal få seg en lite hyggelig overraskelse.


(Kilder: http://hugin.info/136555/R/2175049/838910.pdf)

Redigert 04.02.2019 kl 08:30 Du må logge inn for å svare