BREAKING NEWS - Nordic Mining has filed for operating licence

inva
NOM 04.02.2019 kl 08:35 10637

04/02-2019 08:33:42: (NOM.OAX) Application for operating license filed for the Engebø project
Nordic Mining ASA, through its wholly owned subsidiary Nordic Rutile AS, has
filed an application for operating licence for the Engebø rutile and garnet
project with the Norwegian Directorate of Mining (Norwegian: Direktoratet for
Mineralforvaltning).
An operating license is required for starting mining operations, and the licence
will regulate operational scope, methodology and procedures to secure safe and
efficient production of the mineral resources. The zoning plan and the
environmental permit for the project have already been irrevocably granted by
the Norwegian authorities.
"The submission of this application represents a key milestone towards
operational readiness for the Engebø project", states CEO Ivar S. Fossum.

The application contains technical and economic information related to the
forthcoming operation at Engebø. Enclosed is a selection of illustrations from
the application showing:

- Open pit overview
- Process plant area overview
- Access road - lower area
- Access road - design details
- Open pit mine design
- Resource and mining works 3D

The Engebø rutile and garnet project

The Engebø deposit is one of the largest unexploited rutile deposits in the
world and has among the highest in situ grade of rutile (TiO2) compared to
existing producers and development projects. The deposit also contains
significant quantities of high-quality garnet. The definitive feasibility study
commenced immediately following completion of the prefeasibility study in
October 2017 and is expected completed mid-2019.

The Engebø project is developed in accordance with high international standards
for environment, health and safety. The deposit has a favourable location at
tidal waters, next to a deep-water port and with smooth shipping and
advantageous logistics to European and overseas markets.

Nordic Mining has signed heads of agreement for offtake of both rutile and
garnet with international partners, which also intend to contribute in the
construction financing of the project.

For questions, please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47-930 96 850.
Oslo, 4 February 2019
Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Redigert 04.02.2019 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
ondur
04.02.2019 kl 08:42 6916

Gode nyheter, det var tydeligvis avtalen på Rutile som skulle til for å søke driftstillatelse som er en formalitet nå. Det ser da ut som de er på track med både DFS og finansiering, bra start på uka !
Råvarer
04.02.2019 kl 08:42 6900

Breaking news, kan du endre til i overskriften. Endelig ???

The submission of this application represents a key milestone towards
operational readiness for the Engebø project, states CEO Ivar S. Fossum.
Redigert 04.02.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
inva
04.02.2019 kl 08:55 6815

Endret. Mange godmeldinger på rad nå.
ondur
04.02.2019 kl 08:57 6771

Bare vent til godkjennelsen er klar! Ca 3 mnd’er ? Noen som vet erfaringsmessig?
_HH_
04.02.2019 kl 09:41 6586

Det blir fort 6 månadar og det kan vere optimistisk.
04.02.2019 kl 09:44 6559

TTT i NOM, og i mellomtiden vil de rastløse selge aksjene sine. Snart ser vi 2,5ish og da vil vi se retningen videre. Penger må nok hentes til sommeren og da blir det nok med fin rabatt som vanlig ;-)
Råvarer
04.02.2019 kl 09:45 6544

Bare en byråkratisk formalitet, selskapet har hatt en løpende kommunikasjon med departementet i mange år.
I tillegg har selskapet kommunisert på kvartalls meldingene at de har alt som skal till for å søke for en stund siden. Det handler mere om at ting må på plass til rett tid.
Råvarer
04.02.2019 kl 10:07 6529

Nei, tar vel minst 6 måneder, det er et stort prosjekt med mange berørte parter, det er derfor mining er high risk & high reward. Nå med ferdig PFS klassifiseres prosjektet av investorer som middels, når DFSen er ferdig som lav. f.eks har berørte kommuner uttalelsesrett og da må det først behandles i ulike komiteer, formannskapet og til slutt i kommunestyret.
Redigert 04.02.2019 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
inva
04.02.2019 kl 10:12 6493

Nordic Mining har søkt om driftskonsesjon for Engebøprosjektet

Nordic Mining ASA har søkt Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon for den planlagte produksjonen av rutil og granat på Engebø. Søknaden er gjort via deira dotterselskap Nordic Rutila ASA.

Det er klart måndag morgon, og søknaden vart gjort kjent via ei pressemelding frå selskapet.
HAR SØKT: Måndag morgon vart det kjent at Nordic Mining ASA har søkt Direktoratet for Mineralforvaltning om driftskonsesjon for produksjon av rutil og granat frå Engebøfjellet. Foto: Bent Are Iversen

Av Idar Stadheim
Publisert:04. februar 2019, kl. 10:00
NÆRINGSLIV: Har levert søknad til Direktoratet for Mineralforvaltning,
– Søknaden om driftskonsesjon representerar ein viktig milepæl for klargjering av prosjektet mot den kommande driftsfasen. Mineralverksaemda på Engebø vil bli ein langsiktig industriverksemd i Naustdal og Sunnfjord-regionen», seier CEO Ivar S. Fossum.

Firda kjem tilbake med meir

https://www.firda.no/nyheiter/engebo/naustdal/nordic-mining-har-sokt-om-driftskonsesjon-for-engeboprosjektet/s/5-15-758827

liten interesse for aksjen selv om vi har fått mange positive meldinger siste tiden. Savner større kjøpere.
04.02.2019 kl 11:51 6203

Tjuagutt skrev Innlegget er slettet
Kjøperne begynner å bli mette nå. Bare tidsspørsmål før kursen faller bratt.
inva
04.02.2019 kl 12:12 6136

I følge Ivar så starter byggingen om 12 mnd:

– Når finansieringa er på plass, skal vi byrje å byggje, etter planen om 12 månader frå no sånn grovt sett. Vi skal forsikre oss om at vi har ei robust finansiering før vi set spaden i jorda. Deretter vil det gå to år før dei er i gang med produksjonen.

https://www.nrk.no/sognogfjordane/eit-steg-naerare-for-omstridd-gruveprosjekt-1.14414230
Tjuagutt
04.02.2019 kl 12:30 6070

Str8up, et fall var ventet siden RSI var høy, så du trenger ikke baisse.
04.02.2019 kl 13:08 5969

10% fall idag?
_HH_
04.02.2019 kl 13:35 5897

str8up skal inn på 2,80 han...
Boss 99
05.02.2019 kl 09:09 5440

https://www.firda.no/nyheiter/nordic-mining/natur-og-ungdom/natur-og-ungdom-er-klare-til-a-lenke-seg-fast-igjen-for-a-stoppe-gruveprosjektet/s/5-15-759280
De hjernedød er igang igjen. Firda skriv feks ikke at det er bra at NOM søker driftskonesesjon, og at det blir bra med nye arbeidsplasser osv. Maken til avis skal du lete lenge etter. Det de er mest opptatt av er skattelistene og hvem som har sluttet å røke og begynt i jordstyret. Men står på pinne for motstandere.
Redigert 05.02.2019 kl 09:11 Du må logge inn for å svare

nei aldri en positiv vinkling. Mye aktivitet og arbeidsplasser det får de aldri frem. Tror visst man bare kan leve av butikker og handelshus.
05.02.2019 kl 10:52 5233

Timmmmbbbaaaaaaaaaaaaa ;-)

Leksen dere må lære i NOM er følgende: TA ALLTID GEVINST! Om ikke ender du opp med å kjøre heisen opp for så å bli med ned igjen. Litt dumt når man ender opp der man gikk på eller hva? ;-)
Redigert 05.02.2019 kl 10:54 Du må logge inn for å svare

kan ikke være mange med gevinst her. Det må kun være på emisjonsaksjene
05.02.2019 kl 10:57 5215

Både og. Kan nok være en shorter eller to og ;-)
Kvabb
05.02.2019 kl 12:37 5034

Driftskonsesjon, da er det ikke snakk om dager og uker, men det vet dere vel. Nå skjer det som alltid skjer i NOM etter en nyhet, hadde det ikke vært en fordel å fått unna en emi, nå mens den er såvidt høy ?

Klippet fra Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe fb
Anne-Line Thingnes Førsund har delt en lenke.
19 t

SVARET MÅ BLI: AVSLAG!
Nordic Mining har søkt Direktorat for Mineralforvaltning om driftskonsesjon, det må til for eventuelt å starte gruvedrift på Engebøfjellet med dumping av gruveavfallet i Førdefjorden. Søknaden kjem på høyring, vedtaket som vert gjort kan påklagast til Næringsdepartementet.

Vi lever i 2019, med full kunnskap om at totalforureininga av sjøen er dramatisk og at strakstiltak må til.
Nye forureiningskjelder i sjøen og av eit slikt format og kaliber som gruvedumping er, kan ikkje tålast. Dette er ein totalt uhaldbar måte å forholde seg til verdifull natur på, bruke store, rike økosystem med gyteplassar som søppelplass. Det er livsgrunnlaget vårt vi snakkar om og dessutan enormt skadeleg for sjømat- og reiselivsnasjonen Norge.

Norge er kun eitt av 4 land i verda som enno ikkje har avslutta å dumpe gruveavfall i sjø.
Fullstendig ansvarslaust er det, dersom Norge no ikkje stiller seg solidarisk med internasjonalt arbeid for å stanse forureininga og halde havet, vårt felles matfat reint, men tvert imot gjev blaffen og eskalerer ein allereie alarmerande situasjon.
Vi er ein havnasjon, sa internasjonal havleiar Erna Solberg på havkonferanse nyleg, ho sa også at situasjonen for havet er dramatisk og at strakstiltak må til (1). Nettopp, då må det også feiast for eiga dør, feie gruveavfall unna eigne fjordar.

Det vert drive gruvedrift mange stadar i verda, også i Norge, utan å dumpe gruveavfallet i sjøen. Gruveavfallet må handterast på land og minimerast gjennom å bruk metodar som gjer det mogleg å nytte mest mogleg av malmressursen og ved at restmassen vert fylt tilbake i gruvegongane.
At det er billegast for selskapet og dermed gjev størst avkastning til aksjonærane, er ikkje eit haldbart argument for å subsidiere tiltaket med heile fellesskapet sin fiskerike Førdefjord.

Selskapet lokkar med arbeidsplassar, men det vert ikkje nødvendigvis færre arbeidsplassar ved å stille miljøkrav og nekte dumping i fjorden. Det vil derimot ivareta eksisterande arbeidsplassar og kunne gje nye til ein pris naturgrunnlaget kan tåle.
Det må forresten nemnast at Sogn og Fjordane har eit variert næringsliv og gjennom mange år er fylket med lågast arbeidsløyse i landet. Denne stabile næringslivssuksessen er det ikkje verdt å gamble med for "ein neve dollar" til eit fåtal.

Alvoret er stort. WWF har meldt at 60% av det ville fiske-, dyre- og fuglelivet er blitt borte dei siste 44 åra, at vi er den siste generasjonen som kan snu denne utviklinga, og, at den snunaden må komme før 2020. (2)

Titusenvis av ungdommar streikar no i Europa, dei protesterar intenst mot tjuveriet av framtida deira. Ja, la oss lytte, det er no, no, vi må stille dei nødvendige miljøkrava og stanse forureining og ytterlegare tap av artar og livsgrunnlag.

Natur og Ungdom melder at 2800 allereie er klar for aksjonar dersom det vert aktuelt med gruvedumping i Førdefjorden.
Det kan fort bli veldig mange fleire, her må Norge unngå å pådra seg ei mangeårig miljøkonflikt og negativ internasjonal merksemd.

Ved valet til hausten kan alle vere med å bjerge Førdefjorden ved å gje stemma si til parti som klart går imot gruvedumping i fjorden, som krev at utsleppsløyvet vert omgjort og at søknad om driftskonsesjon vert avslege.

Det er ikkje for seint å stanse eit dårleg prosjekt.
I respekt for eige folk og eigen natur og for at Norge framleis skal vere å rekne med her i verda på kompetanse, demokrati, sjømat, villaks, reiseliv, internasjonal solidaritet og som "havnasjon", ja, så må svaret på søknaden til Nordic Mining om driftskonsesjon bli: AVSLAG !


Ja det er valg til høsten, og yrkesdemonstrantene mobiliserer.....
Redigert 05.02.2019 kl 12:49 Du må logge inn for å svare

Driftskonsesjon er bare en formalitet . Alle tillatelser er på plass. No må da alle som snakker om omkamp forstå at salget er tapt. Det er gitt tillatelse til å starte gruvedrift av statens mineraler. Dette kan ikke reverseres uansett hva som styrer landet. Dobbelmoralen til Vevring gjengen har medført at de allerede har tapt over en 1/3 del av fremtidige inntekter basert på AMR og judasen Rønningen sitt luftslott. Dette føles ekstra godt.
Boss 99
05.02.2019 kl 14:10 4860

Nå ser vi oss ikkje attende, no e det bere en vei som gjelder det er nordover. Kjøyr på , spa på med pengene dykkar så skal de få mangfold igjen.
BlindMe2
05.02.2019 kl 14:13 4924

Seems like str8up selling of 100.000pcs to the edge at 11:50:58
was not successful to push and keep the price on a down trend :D

correct?

... now you need to buy back with more expensive price.. "what a bumer"
Redigert 05.02.2019 kl 14:15 Du må logge inn for å svare
Kvabb
05.02.2019 kl 14:16 4916

Kan ikke ha mye kjennskap til saksgangen denne gruvemann, hvis han tror det bare er en formalitet. Jeg har personlig erfaring med dette, og selv om det var i langt mindre målestokk, så var det alt annet enn plankekjøring. Det vil ikke være noen sensasjon om dette drøyer til etter valget.
Redigert 05.02.2019 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
_HH_
05.02.2019 kl 14:24 4885

For det fyrste, valget har ingenting med denne handsaminga å gjere. Dersom du skriver for å antyde tidsperspektivet så er eg samd med deg at det fort kan gå 6 månadar og meir til handsaming. Formalitet er litt overdreve, men min erfaring er at dersom arbeidet som har blitt lagt ned i forkant er godt, så blir utfallet deretter. Den prinsippielle diskusjonen skjer i samband med godkjenning av reguleringsplan. Eg har også grei kjennskap til denne prosessen fra eigen erfaring og det var mykje støy og protestar fra naboar, men det gjekk fint gjennom hjå direktoratet. Det er nokon som trur at sjødeponiet skal vere gjenstand for ny vurdering her også, men da må eg nok skuffe dei. Minerallova gjeld berre ned til -2 meter. Sjødeponiet skal vere på -350 til -200 meter.
Boss 99
05.02.2019 kl 14:29 4859

Fekk kalde føtter og solgte seg ut han som lempa ut 100 000 stk tidligere idag.
05.02.2019 kl 14:52 4811

Ser det spekuleres over ;-) Om ikke alt for lenge raser vi gjennom 2,8 gutter og jenter. Da blir det fest ;-)

ser ut til at aksjen blirr liggende her nede under 3 kr. Kjedelig handel
_HH_
05.02.2019 kl 15:42 4711

pass så ikkje dei 60K aksjane du har lagt ut som sperre på 2,91 forsvinner på ny melding, da kan det bli litt dumt å sitte short:)
Tjuagutt
05.02.2019 kl 15:53 4687

Litt gøy denne kampen mellom de "onde" og de "gode" ;) Det tekniske er vel det som styrer, ikke hva forumet her mener om nedgang/oppgang. Kanskje vi skulle laget en egen trigger tråd, med oversikt over hva vi kan forvente av nyheter fremover?